Актуално

 

YaraMila STAR

NPK 21-17-3 + 10 SO3 + 0.15 Zn YaraMila STAR е минерален тор с високо съдържание на азот и фосфор подходящ, както за предсеитбено...
880 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX 12-32-11 / КРИСТАФЛЕКС Жълт

YaraTera KRISTAFLEX Yellow 12-32-11 (КРИСТАФЛЕКС Жълт) е стартиращ водоразтворим комплексен тор, подходящ за фертигация и хидропоника. Има...
3300 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX Grey 14-5-28 / КРИСТАФЛЕКС Сив

YaraTera KRISTAFLEX Grey 14-5-28 (КРИСТАФЛЕКС Сив) е 100 % водоразтворим комплексен тор, подходящ за фертигация и хидропоника. Има високо...
2320 лв/т без ДДС

YaraVita THIOTRAC 300

Високо концентриран течен листен тор, напълно формулиран, съдържащ разтворими и усвоими за растенията сяра и азот. С бързо и удължено...
8,10 лв/л без ДДС

YaraMila COMPLEX

YaraMilla COMPLEX съдържа балансирани и ефективни хранителни вещества във всяка гранула - азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, бор, желязо,...
1120 лв/тон - 50 кг торби без ДДС

YaraVera AMIDAS

Уникалната комбинация на азот със сяра в YaraVera AMIDAS подобрява усвояването на двата елемента....
730 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10 / КРИСТАФЛЕКС Лазур

YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10 (КРИСТАФЛЕКС Лазур) с високо съдържание на азот, за растеж и за развитие на вегетативните органи, 100 %...
2220 лв/тон без ДДС

YaraBela SULFAN

Специализиран азотно-серен тор за почвено приложение...
590 лв/тон - 1000 кг биг бекс без ДДС

Yara SPEED 18/8/8 +Ca+S

Yara SPEED е комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента: азот, фосфор, калий, калций и...
680 лв/тон без ДДС

Yara GRAIN NP 18/20+TE

Yara GRAIN е комплексен тор подходящ за основно и предсеитбено торене. ...
710 лв/тон без ДДС

 

 

Грижи за земеделските култури през месец юли 2019 г.

КВС Агро-България организира богата програма от опити, семинари и открити полски дни, където можете да получите подробна информация за новостите в храненето на растенията и да видите земеделски култури торени по наша технология. За повече информация, може да се обърнете към колегите, работещи във вашият район. Телефони за контакти, може да намерите в секцията "Контакти" на нашият сайт. 

Есенници (пшеница, ечемик, рапица и други)

 Жътвите вървят с пълен ход. Периода е за подготовка на площите преди сеитбата на есенниците и планиране на предсеитбеното торене. Заедно с нашите компетентни агрономи, може да изберете най-подходящите за вас продукти, между различни формули разнообразни, като съдържание на хранителни елементи и с различни видове гранули. Имате възможност да направите правилният и печеливш за вас избор, след направени със съдействието на нашите специалисти почвени и листни анализи. Сред подбраните качествени продукти има формули подходящи за алкални, неутрални и кисели почви. Продължава третирането на стърнищата с хербициди. Добавяйте за по-добър резултат 50 мл/дка - АСФЛОУ 30 Ф или 50 мл/дка - YaraVita SAFE N 300. За да подобрите началното развитие на есенниците с третирането на семената е добре да добавите подходящ за вашата култура и полета продукт, нашите специалисти ще ви предложат най-подходящият за вас вариант - Форалг В Мо, АСФЛОУ 30 Ф, ПРОМВЕГ, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita MOLYTRAC 250, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita COPTRAC 500, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN ABC, YaraVita Rexolin Zn 15, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita TENSO Coctail и други.

Царевица, сорго и просо. 

Какви стъпки да направим, за да повишим добива и качеството на царевицата, соргото и просото с минимален разход на средства, нека да влезем в детайлите на храненето на тези култури по фази на развитие: Едва 30 % от азота се усвоява до фазата на издължаване на стъблото, до изметляване - 50 %, до краят на изметляване - 70 %. Затова подхранване с азот в тези фази може да бъде много благоприятно за добива (почвено с гранулирани торове, с разтворими торове с капковото напояване и с дъждуване, с листни торове). Късното торене с азот повишава добива, качеството на зърното и увеличава съдържанието на протеини в зърното. Азотното торене е много важно за изграждането и запазването на зелените листа, за максимизиране на фотосинтетичната асимилация и за добива от царевица. Фуражната царевица изнася много по-големи количества калий от царевицата за зърно. Много е важно при съставяне на програмата за торене на фуражната царевица да се отчетат повишените потребности от калий. Листното торене на фуражната царевица с YaraVita BORTRAC 150 във фаза V6 значително подобрява добива. Листното торене с азот подобрява добива на царевицата за зърно и за фураж. YaraVita SAFE N 300 е безопасен и ефективен азот за листно приложение. Късното листно приложение на азот във фаза удължаване на стъблото до изметляване е много ефективно. При нужда от азот пръскане с YaraVita SAFE N 300. Листно торене на царевица, сорго и просо: От фаза 4-5 лист до млечна зрялост на зърното - 500-1000 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни. Ако планираме висок добив от царевица листното торене с азот не е достатъчно, трябва да подхраним и с подходящи гранулирани торове за почвено приложение. YaraLiva TROPICOTE e изключително подходящ. Нормата на приложение при неполивна царевица е 20-40 кг/дка, а при поливна - 30-50 кг/дка. YaraLiva TROPICOTE е гранулиран калциев нитрат за почвено приложение, много подходящ за  подхранване на царевицата и други култури, както в ранните, така и в по-късните фази от тяхното развитие. Осигурява здравословно развитие и растеж на всички култури независимо от технологията на производство. Важен е за доброто развитие на корена, изграждането на клетъчните стени и за здравината на тъканите на растенията. Подобрява здравословният статус на културата, подобрява устойчивостта на стрес, засушаване преовлажняване, ниски и високи температури, болести и неприятели. Намалява чувствителността на земеделските култури към бича почвени патогени и нематоди, които са се натрупали през годините на много ограничен сеитбооборот. Намалява нападението на растенията от бактериози, фузариум и други. Калцият структурира почвата и ремонтира повредени почви, каквито са излужените, засолените почви, разпрашените, вкислените и преовлажнените.

Ориз. 

Азота и калият са хранителните елементи, необходими на ориза, в най-големи количества. Азота влияе на всички параметри, допринасящи за увеличаване на добива (брой цветчета, брой на опрашените цветове, брой на оризовите зърна, съдържание на протеини в ориза и др.). Доброто хранене на оризовото растение с азот е много важно за получаване на максимален добив. Недостига на азот е най-често срещаният хранителен проблем при ориза. Листното торене с подходящи азотни торове (YaraVita SAFE N 300) значително подобрява добива и качеството му. YaraVita SAFE N 300 има изключително добри свойства за прилепване и намокряне на листата, осигурявайки максимална ефективност и безопасност на приложението му. Въпреки че YaraVita SAFE N 300 се усвоява изключително бързо от растенията, част от азота в него е в бавнодействаща форма. Това осигурява по-продължително хранене на растенията, което намалява броя на пръсканията. Спестява време и пари.

Бобови култури - люцерна, соя, грах, фасул, нахут, леща и други. 

Обикновено, за да се развият напълно, азот фиксиращите грудки са нужни 3-4 седмици след поникването на растенията. За ранното развитие на растенията са нужни известни малки количества азот, при недостиг на азот ранният растеж е слаб и растенията са жълти. Азот фиксиращите грудки се появяват около 2-3-та седмица след поникването на растенията, първоначално те са дребни и не фиксират азот, вътре са оцветени в сиво или в бяло. По-късно те стават по-едри и розови или червени на цвят, тогава започва и азотфиксацията. След началото на цъфтежа азотфиксацията приключва грудките позеленяват и постепенно опадват от корените на растението. Азотфиксацията не е безплатна екстра за растенията, те хранят със захари (произведени при фотосинтезата) азотфиксиращите бактерии. Азотната фиксация не е достатъчна за постигане на високи добиви, но количеството на азотните торове, трябва да се разпредели през вегетацията, така че нормата на азотното торене  да е ниска в началните фази от развитието на бобовите култури. Листното торене с YaraVita SAFE N 300 е важно за добива и качеството на бобовите култури. Този листен тор е така формулиран, че след като изсъхне върху листа не се отмива от дъждовете, което е важно защото продължава да храни растенията и подпомага с ефекта си на прилепител действието на препаратите за растителна защита. 

*Листно торене на бобовите култури.

Култура Фаза Продукт Норма
Люцерна и детелина При наличие на достатъчно листна маса и след откос  YaraVita SAFE N 300 500-1000 мл/дка
Люцерна При наличие на достатъчно листна маса и след откос YaraVita GRAMITREL 100-200 мл/дка
Люцерна Начало на нарастване YaraVita COPTRAC 500 50 мл/дка
Лупина 4-6 лист YaraVita BORTRAC 150

200

мл/дка

Бобови култури - грах и др. От 4-6 лист, при нужда повторение през интервал от 10-14 дни YaraVita UNIVERSAL BIO

250-500 мл/дка

Бобови култури - грах и др. От 4-6 лист, при нужда повторение през интервал от 10-14 дни YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Бобови култури - грах и др. От 4-6 лист, при нужда повторение през интервал от 10-14 дни YaraVita BRASSITREL PRO

200-400 мл/дка

Бобови култури - грах и др. Начало на вегетация, височина 5-15 см и в начало на бутонизация YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Бобови култури - грах и др. Начало на вегетация, височина 5-15 см, при нужда повторение след 10-14 дни YaraVita MOLYTRAC 250

20-50 мл/дка

Бобови култури - грах и др. Начало на вегетацията, височина 10-15 см, при нужда повторение след 10-14 дни YaraVita BORTRAC 150

200 мл/дка

Бобови култури - грах и др. В началото на вегетацията, височина 10-15 см YaraVita COPTRAC 500

25 мл/дка

Бобови култури - грах и др. В началото на вегетацията, височина 10 см до поява на цветни пъпки YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Бобови култури - грах и др. 4-6 лист, начало на цъфтеж, край на цъфтеж. Не се пръска в интензивен цъфтеж. YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Бобови култури - грах и др. При наличие на достатъчно вегетативна маса, при нужда повторение след 10-14 дни. Не се пръска в интензивен цъфтеж. При соя може да се пръска и в пълен цъфтеж. YaraVita UNIVERSAL BIO

200-500 мл/дка

Бобови култури - грах и др. Начало на цъфтеж. Повтаряне при формиране на шушулките.  YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Овощни култури - лозя, ябълки, круши, дюли, праскови, кайсии, сливи, малини, къпини, френско грозде, касис, арония, бадеми и други. Правилното и съобразено листно торене е много важно за добрите резултати при отглеждането на овощни култури. С помощта на нашите специалисти може да намерите най- подходящите и най-успешни за вас продукти, които ще ви донесат по-високи добиви и по-добра печалба от производството ви. YaraVita FRUTREL стимулира образуването на цветовете и нарастването на плодовете, подобрява качеството. Предпазва интензивните култури от недостиг на фосфор, калций, магнезий, бор и цинк. Фосфорът е важен за ранният растеж, за вкореняването, за производството на голям брой завръзи, достатъчно плодове с добър размер и оцветяване. Калцият е необходим, за да се осигури ранното развитие на листата и на цялата корона на дървото. Достатъчното калциево хранене е добра основа за високи добиви. Калцият играе съществена роля в подобряване на качеството на плодовете. Те стават по-стегнати, без вътрешни и външни некрози и гниене. Калцият и фосфорът увеличават размерът на плодовете. Магнезият подсигурява добра фотосинтеза, поддържа продуктивният растеж и здравото задържане на плодовете за дървото. Магнезият подобрява оцветяването на плодовете. Борът е особено важен за цъфтежа, за увеличаване на броят на цветовете и за формирането на завръзи. Борът активно стимулира усвояването на калцият, ето защо подпомага намаляването на повреди от недостиг на калций по плодовете. Цинка също е важен за развитието на пъпките, цъфтежа и подпомага за усвояването на калцият, подобрява оцветяването на плодовете и увеличава размерът им. Защо и с какво да подхраним трайните култури (овощни култури, етерично-маслени култури, винени и десертни лозя) след прибиране на реколтата: Три решения с различна насоченост: Yara SPEED, Yara ENERGY, YaraMila COMPLEX и YaraMila CROPCARE. Късното лятно (ранно есенно торене) е необходимо, за да могат трайните култури да натрупат резерви и да се подготвят за следващата година. Ако държите на прецизността, нашите специалисти, могат да ви съдействат да направите листни проби и да изберете най-печелившото за вас решение.

*Листно торене на овощните култури.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Семкови овощни култури:

Ябълки, круши, дюли и др.

Нарастване на плодовете

YaraVita STOPIT

500-1000 мл/дка

Семкови овощни култури:

Ябълки, круши, дюли и др.

Нарастване на плодовете

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

200 мл/дка

Бадеми и орехи

След прибиране на реколтата, преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Лешници

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

200-400 мл/дка

Киви

Образуване на завръзи, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita FRUTREL

200-500

мл/дка

Лозя

Нарастване на гроздовете

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Лозя

Нарастване на гроздовете

YaraVita STOPIT

500-1000 мл/дка

Лозя

Нарастването на гроздовете (ягорида)

YaraVita BORTRAC 150

100-150 мл/дка

Лозя

Нарастване на зърната на гроздовете

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

Лук, чесън и праз -  отглеждани в оранжерии и на открито. Най-подходящите торове за предсеитбено торене на луковите култури са торовете YaraMila (YaraMila COMPEX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE). Азота и калият са фундаментални за получавене на висок добив и качество от луковите култури. Фосфорът е критичен за ранният растеж и за развитието на корените. Фосфорът намалява загубите на тегло от луковиците по време на съхранение и от загуби причинени от болести. Калцият е необходим, за да се осигури мощно развитие на листата, корените и главата на луковите.  Добрият баланс между калциевото и азотното торене на луковите, прави листата здрави и устойчиви на болести. Калцият е изключително важен за сухото вещество на луковиците, твърдостта и здравината им, дълготрайността на съхранението им с минимални загуби. Магнезият повишава устойчивостта на съхранение на луковиците на луковите. Сярата подобрява аромата, размера и теглото на главите. Сярата подобрява здравината и цвета на кожицата. Борът подобрява усвояването на калцият, здравината и качеството на луковицата. Медта прави кожицата по-здрава и стимулира развитието на люспите в главата на лука. Цинкът има силно влияние върху покълването и растежа на луковите. Недостигът на цинк води до забавяне на образуването на луковиците и ги прави нетрайни при съхранение. Молибдена е важен за усвояването на азота. След поникването на луковите култури и наличие на достатъчно листна маса е добре да направим листно торене с подходящи торове. Време е да подготвим и подхранването с комплексни азотни торове (YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR).

*Листно торене на лук, чесън и праз.

Култура Фаза Продукт Норма
Лук и чесън

В началото на вегетацията при 

наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

при нужда повторение след 14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO 200-300 мл/дка
Лук и чесън 15 см височина YaraVita ZEATREL 200-500 мл/дка
Лук и чесън

В началото на вегетацията при

наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita ZINTRAC 700 25-100 мл/дка
Лук и чесън

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita MOLYTRAC 250 20-50 мл/дка

Лук, чесън 

и праз

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita BORTRAC 150 100-200 мл/дка
Лук и чесън

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita FRUTREL 200-500 мл/дка
Лук и чесън

10-15 см височина

YaraVita CОPTRAC 500 25-50 мл/дка
Лук и чесън

Височина 10-15 см.

Начало на образуване на главата на лука и чесъна

При нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita STOPIT 500-1000 мл/дка

Лук и

чесън

При наличие на достатъчно листна маса

YaraVita UNIVERSAL BIO 250-500 мл/дка

Лук и

чесън

При наличие на достатъчно листна маса, височина 15-20 см

YaraVita SAFE N 300 500-1000 мл/дка

Лук , чесън и праз

Височина 10-15 см или 14 дена след разсаждане на полето

YaraVita MANTRAC PRO 50-100 мл/дка

Праз

Две седмици след разсаждане, или при директна сеитба при наличие на достатъчно листна маса, височина 15 см

YaraVita ZINTRAC 700 50-100 мл/дка

Праз

Две седмици след разсаждане и при директна сеитба, когато растенията достигнат височина 15 см

YaraVita COPTRAC 500 20-50 мл/дка

Праз, чесън, лук и шалот

При наличие на достатъчно листна маса

YaraVita GRAMITREL 100-200 мл/дка

Краставици. *Ако поливате и торите с капково напояване. Чрез торосмесителя внасяйте веднъж седмично YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT по следната схема:

1 седмица YaraTera KRISTALON бял - 3-7 кг/дка.

2 седмица YaraTera KRISTALON син - 3-7 кг/дка.

3 седмица YaraLiva CALCINIT - 3-5 кг/дка.

4 седмица YaraTera KRISTALON бял 3-7 кг/дка.

В началните фази от развитието на краставиците е подходящо листно торене с YaraVita UNIVERSAL BIO - 200-300 мл/дка, а след образуване на завръзите с YaraVita FRUTREL в доза 200-300 мл/дка.

Домати, пипер и патлажан. Листното торене с YaraVita FRUTREL е много полезно мероприятие, което ни дава много предимства и ползи. Приложението на YaraVita FRUTREL повишава добива и подобрява качеството на плодовете. YaraVita FRUTREL стимулира цъфтежа, опрашването, подобрява здравината на плодовете, засилва устойчивостта им на болести и неприятели, прави ги по-вкусни, по-ароматни и по-добре оцветени, по-устойчиви на транспорт, удължава периода, в който можем да ги съхраняваме с добър търговски вид. YaraVita FRUTREL съдържа азот, фосфор, магнезий, бор, калций и цинк. Дозата му при листно приложение е 200-500 мл/дка. Ако растенията имат скрит недостиг на калций или симптоми, като върхово гниене, периферни и вътрешни некрози по плодовете, листата, стъблата и корените, трябва да приложите листно YaraVita STOPIT - 200-500 мл/дка. *Ако поливате гравитачно. Подхранвайте веднъж седмично лехите преди поливката с YaraMila COMPLEX - 3-6 кг/дка. През седмица подхранвайте с YaraLiva NITRABOR (YaraLiva TROPICOTE) - 3-4 кг/дка. *Ако поливате и торите с капковото напояване:.За да задоволите нуждите на зеленчуковите растения от основни, секундерни, микроелементи и органично вещество, веднъж седмично чрез торосмесителя внасяйте YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT  по следната схема:

1 седмица - YaraTera KRISTALON жълт - 3-6 кг/дка .

2 седмица - YaraTera KRISTALON син - 3-6 кг/дка.

3 седмица - YaraTera KRISTALON бял - 3-6 кг/дка.

4 седмица (в началото) - YaraTera KRISTALON бял - 3-6 кг/дка.

4 седмица (в края) - YaraLiva CALCINIT - 3-5 кг/дка.

Забележка: YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT не се смесват. Ако трябва да ги приложите в един ден, след внасянето на първият продукт, промийте системата с вода.

Картофи, зелеви култури (зеле, броколи, карфиол и др.) салати, спанак, листни подправки (магданоз, копър, джоджен, босилек, мента и други), репички, репи, захарно цвекло, кръмно цвекло, салатно цвекло, тиквички, аспарагус, пащърнак и моркови - отглеждани в оранжерии и на открито. За основно торене на всички зеленчуци е подходяща комбинацията от 20-60 кг/дка YaraMila COMPLEX и 20-40 кг/дка YaraLiva TROPICOTE. За да намалите нападението от болести и за да подобрите качеството на продукцията, може да торите листно на всеки 14 дена с YaraVita FRUTREL - 100-300 мл/дка. Една-две седмици след 100 % поникване на растенията, наторете листно с подходящ листен тор от серията YaraVita (YaraVita ZEATREL и YaraVita FRUTREL). Това ще ни помогне да опазим листата на растенията от болести и недостиг на хранителни елементи.

*Листно торене на зелеви култури, картофи, тиквички, салати, спанак, листни подправки, репички, моркови и аспержи.

Култура Фаза Продукт Норма
Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване

или разсаждане

YaraVita STOPIT 200-500 мл/дка
Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване или разсаждане

YaraVita MOLYTRAC 250

20-50

мл/дка

Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване

или разсаждане

YaraVita BORTRAC 150 100-200 мл/дка
Салати отглеждани на открито

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO 200-400 мл/дка
Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване или разсаждане

YaraVita COPTRAC 500

15-35

мл/дка

Салати отглеждани на открито

2 седмици след разсаждане на полето

YaraVita MANTRAC PRO 50 мл/дка
Салати отглеждани на открито

Фаза 4-6 лист

YaraVita ZINTRAC 700 50-100 мл/дка
Спанак полско производство

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO 200-400 мл/дка
Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BORTRAC 150

100

мл/дка

Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO 50 мл/дка
Спанак полско производство

Достатъчно листа за пръскане

YaraVita SAFE N 300 500-1500 мл/дка
Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист

YaraVita STOPIT

500

мл/дка

Целина, магданоз и други листни подправки

При наличие на достатъчно

листна маса, в началните етапи

от развитието им

YaraVita STOPIT 200-500 мл/дка
Целина, магданоз и др.

4-6 лист

YaraVita ZINTRAC 700 50 мл/дка
Целина, магданоз и други листни подправки

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO 100-200 мл/дка
Целина

4-6 лист

YaraVita COPTRAC 500 50 мл/дка
Репички и ряпа

4-6 лист, при нужда повторение

YaraVita BRASSITREL PRO 100-200 мл/дка
Репички и ряпа

4-6 лист, при нужда повторете след 10-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO 50 мл/дка
Репички и ряпа

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150 300 мл/дка
Ряпа

Височина 10-15 см

YaraVita COPTRAC 500

20-50

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 15 см

YaraVita BRASSITREL PRO 100-300 мл/дка
Моркови

10-15 см височина

YaraVita COPTRAC 500

20-50 

мл/дка

Моркови и пащърнак

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150 300 мл/дка
Моркови и пащърнак

Височина 15 см

YaraVita MOLYTRAC 250 

20-25

мл/дка

Моркови и пащърнак

4-6 листа

YaraVita ZINTRAC 700 50 мл/дка
Моркови и пащърнак

10 см височина, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita FRUTREL 200-500 мл/дка
Моркови и пащърнак

Наличие на достатъчно листна маса, височина 15 см

YaraVita SAFE N 300 500-1500 мл/дка
Моркови и пащърнак

Височина 10 см, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita FRUTREL

200-500

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 10-15 см

YaraVita STOPIT

500

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 15 см. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Салатно, кръмно и захарно цвекло

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150

300

мл/дка

Цвекло

4-10 лист

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Цвекло кръмно и захарно

4-6 лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Фуражно и захарно цвекло

Рано през вегетацията, 4-6-ти лист. При нужда повторение през 10-14 дни.

YaraVita BRASSITREL PRO

200-400 мл/дка

Аспержи

Вегетативен растеж

YaraVita BORTRAC 150

200-300 мл/дка

Аспержи

Наличие на достатъчно листна маса. 

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Аспержи 1-2 пъти през вегетацията, през интервал от 10-14 дни. YaraVita BRASSITREL PRO

200-300мл/дка

Тиквички

От фаза 4-ти лист, през интервал от 10-14 дни

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Тиквички

Начало на вегетацията, 4-6 - ти  лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita BRASSITREL PRO

200-300 мл/дка

Тиквички

4-6 лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

 За зелените площи (голф игрища, тревни смески и райграс). Преди засяването на семената подгответе площта в градината, като наторите  с комплексният тор YaraMila COMPLEX - 5-10 кг/100 кв.м. Така ще получите красив, тъмно зелен тревен килим. За поддържане на вече създадени площи наторете с 2-3 кг/100 кв.м. YaraMila COMPLEX. Ако сте усвоили горски площи с кисели почви е добре към торенето да включите YaraLiva TROPICOTE - 2-3 кг/100 кв.м. (Признаци са наличие на плевели, като полски хвощ и др.)

*Листно торене на зелените площи.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Тревни площи - голф игрища,

тревни смески, райграс

При начало на интензивен

растеж

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс

Начало на растеж

YaraVita COPTRAC 500

5 мл/100 кв.м.

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс, стадиони

Започване на растеж

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс, стадиони

Започване на растеж

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Дървета, храсти и декоративни овощни видове. Подхранете храстите в зависимост от размера им с 20-50 г/растение YaraMila COMPLEX, а дърветата с 100-350 г/растение YaraMila COMPLEX.

*Листно торене на дървета, храсти и декоративни овощни видове.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Храсти и дървета

Наличие на достатъчно листна маса

YaraVita ZINTRAC 700

50 мл/дка

Храсти и дървета

Наличие на достатъчно листна маса

YaraVita COPTRAC 500

20-25 мл/дка

Храсти и дървета

Наличие на достатъчно листна маса

YaraVita UNIVERSAL BIO

250-500 мл/дка

За сандъчетата и саксиите с летни цветя (мушкато, сакъзче, гербер, далия, роза, катарантус, импатиенс, вербена, фуксия, бакопа, петуния, карамфил и други). След разсаждането на цветята в постоянните съдове или в градината, е най-добре да ги подхраним (1-3 пъти) с Yara KRISTALON жълт - 0.5-1.0 г/л вода (всеки 5-15 дни). Продължаваме да ги подхранваме с Yara KRISTALON бял - 1-1.5 г/л вода (всеки 5-15 дни). Ако искаме да засилим растежа на цветята (през седмица) ги поливаме с Yara KRISTALON син - 1-1.5 г/л вода. За тези, които влизат в детайлите на цветарството: Ако растенията ви обичат хранене с повече калций добавете и торене с YaraLiva CALCINIT - 0.3-0.5 г/л вода. За растения, които обичат кисела среда, използвайте Yara KRISTALON ацид - 1-1.5 г/л вода. С него може да поливате в градината, растения обичащи кисела реакция - рододендрони, магнолии и други. За вашите орхидеи е най-добре да ги храните с Yara KRISTALON червен - 0.3-0.4 г/л вода. Yara KRISTALON жълт подобрява вкореняването и залагането на цветове - 0.5-1.0 г/л вода. Yara KRISTALON бял, Yara KRISTALON оранжев, Yara KRISTALON червен и Yara KRISTALON кафяв правят цветовете на вашите растения, по-обилни, по-едри и по-интензивно оцветени, подобряват устойчивостта на стрес.

Етерично-маслени култури маслодайни рози, лавандула, маточина, безсмъртниче и други. Време е да подготвим след коситбеното подхранване на етерично-маслените култури. С помощта на нашите специалисти, може да изберете най-подходящият за вашите нужди и условия продукт. Подходящи са комбинираните торове: YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila TIGER, YaraMila STAR и Premium Selection 5/10/15. За азотното подхранване може да ползвате комплексните торове: YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN и YaraLiva TROPICOTE. Етерично-маслените култури са чувствителни на недостиг на микроелементи. В таблицата, може да се запознаете с подходящите листни торове за предпазване и коригиране на недостига на хранителни елемени при тези култури.

*Листно торене на етерично-маслените култури.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Маслодайна роза, лавандула,

маточина и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita ZEATREL

200-400

мл/дка

Маслодайна роза, лаванула, маточина и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita UNIVERSAL BIO

300-500

мл/дка

Маслодайна роза, лавандула,

маточина и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200

мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita MOLYTRAC 250

20 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita SAFE N 300

500 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita BORTRAC 150

100 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситба

YaraVita STOPIT

300 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

7-15 дни след коситбата

YaraVita COPTRAC 500

20 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

5-15 дни след коситбата

YaraVita MANTRAC PRO

50 мл/дка

Маслодайна роза, лавандула и др.

5-15 дни след коситбата

YaraVita THIOTRAC 300

300 мл/дка

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас.

 

 

K+S KALI GmbH


ICL Fertilizers
 
   

Актуално | КВС Агро България Актуално | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България