Корн-кали

 
 
 

Съдържа калий, магнезий и сяра. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. ЕО тор. Гранулиран тор за почвено приложение.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Корн-кали - повече от калий. Балансиран калиев тор.

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

Корн-кали е комбиниран тор от най-високо качество. Корн-кали съдържа калий, магнезий и сяра, в оптимално съотношение. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. Корн-кали е подходящ е за запасяващо торене, основно есенно торене и за предсеитбено торене. Може да го прилагаме при всички култури толерантни на хлор. Корн-кали е кономически изгоден комплексен гранулиран тор, ефективен за запасяващо торене. С едно влизане внасяте - калий, магнезий, сяра и натрий, в съотношение подходящо за много полски култури. Съотношението между калият и магнезият, отговаря на изискванията на повечето полски култури. Съдържанието на сяра в продукта допринася за подобряване на хрането на растенията, с този жизненоважен хранителен елемент. Запасяващото торене с Корн-кали опазва почвеното плодородие. Може да се ползва самостоятелно или като бленд с други торове. Има чудесни характеристики за разпръскване. При направените опити, Корн-кали се е разпръсквал до 36 м. Корн-кали не съдържа тежки метали.

Корн-кали ни дава:


        - Повече хранителни вещества.

- По-високо качество.

- По-висок добив.

Корн-кали е прозведен от уникални природни суровини. Корн-кали съдържа 40 % калий, в икономически изгодна форма - калиев хлорид. Подходящ е за торене на житни култури, царевица, тревни площи, захарно цвекло, рапица и други толерантни на хлор култури. Съдържа 6 % водоразтворим магнезий. Магнезият в Корн-кали е от Еста Кизерит - напълно водоразтворим и усвоим при различни типове почва. Многобройни опити са доказали, че магнезият в Еста Кизерит е много по-ефективен и усвоим, от магнезият в други продукти на торовият пазар. Съотношението между калият и магнезият в Корн-кали отговаря на нуждите на повечето полски култури. Това ни дава възможност за балансирано торене. Корн-кали съдържа 12 % сяра. Това го прави добър източник на сяра, когато ни е нужен торов продукт, които не съдържа азот. Корн-кали може да се впише добре, като част от програмата за балсирано сярно торене на полските култури. Сярата в Корн-кали е в сулфатна форма, това е формата, в която растенията могат да усвояват сярата от почвата. Натрият е важен за захарното цвекло, аспарагуса, повечето фуражни и някой зърнени култури. При фуражните култури, едно от предимствата на торенето с Корн-кали е, че дава по-добро хранене на животните с натрий, което подобрява диетата им. Многобройните опити са доказали, че торенето с балансираният тор Корн-кали ни дава много по-високи резултати при полските култури (рапица, царевица, пшеница, захарно цвекло), отколкото едностранчивото торене само с калий съдържащи торове, като калиев хлорид.

Съдържание на Корн-кали:

Калий (K2O) - 40 %
Магнезий (MgO) - 6%
Натрий (Na2O) - 4 % 
Сяра (SO3) - 12 %

 *Примерна норма на торене с Корн-кали:

За повечето растения (толерантни на хлор) е подходяща норма от 20–60 кг/дка.

Зърнени култури (пшеница, ечемик, тритикале и др.) - 25-40 кг/дка

Ориз - 25-40 кг/дка

Царевица - 40-65 кг/дка

Рапица - 40-50 кг/дка

Захарно цвекло - 60-100 кг/дка

Тревни площи и пасища - 25-70 кг/дка

Роля на калият в растението:

Калият е базата за стабилни добиви. Калият участва в поддържането на водният баланс в растението (осморегулация). Калият е необходим на растенията, за да преодоляват стреса от засушаване и горещини. Калият играе роля в транспорта на хранителни елементи в растението. Липсата на калий води до драматично падане на добива и качеството, особено при липса на достатъчно влага. Недостига на калий може да доведе до загиване на растенията. Недостатъчното хранене с калий, води до неефективно използване на азота и фосфора от растенията. Калият има много важна роля в предпазването на растенията от измръзване. Калият е съставка на много съединения в растителният организъм, които играят ролята на антифриз в растението. Калият помага на растенията да преодолеят, по-лесно стреса от ниските зимни температури. Измръзването, може да доведе до некротиране на върховете и краищата на листата, до издребняване на растенията и дори до загиване на цялото растение. Калият е необходим за ефективното изполване на азота. Той участва в синтеза на аминокиселините и протеините. Калият е необходим за превръщането на азота от неорганични в органични форми. Калиевото торене подобрява ефективността на азотното торене. При торенето на земеделските култури, балансът между хранителните елементи е много по-важен от количеството на внесените торове. Едностранчивото торене с големи количества хранителни вещества, води до проблеми. При недостиг на калий, фермерите торят неефективно с азот, така губят пари и замърсяват околната среда. Важно е програмите за торене да се изготвят от специалисти. Калият подобрява устойчивостта на растенията на прекършване и полягане. Калият подобрява формирането и натрупването на целулоза и лигнин в стъблото на растенията. Това дава на растенията устойчивост, стабилност и здравина. Недостига на калий води до полягане на растенията или повяхване на краищата на листата. Калият е необходим за производството на въглехидрати в растението. Калият играе роля във фотосинтезата и транспорта на  асимилати в растението. Калият подобрява качествените параметри на добива (увеличава едрината, съдържанието на захари, витамини, протеини и други). Калият подобрява развитието на кореновата система на растенията. Калият подобрява капацитета на почвата да задържа вода, което е много важно в периоди на засушаване. Сушата не може да бъде предотвратена, но с подходящо торене, неблагоприятния и ефект, може да бъде намален. Калият повишава едрината на зърното на пшеницата, ечемика, ориза и царевицата. Калият увеличава съдържанието на протеини в пшеницата.

Роля на магнезият в растението:

Магнезият е жизнено важен за много процеси в растението. Магнезият е нужен за напълване на зърното в класа, метлицата и кочана. Магнезият е важен за производството на хлорофила. Хлорофила е необходим за улавянето на слънчевата енергия от растенията и трансформирането и в добив. Магнезият е важен за транспорта на хранителни елементи, протеини и въглехидрати в растението. За управлението и ефективното използване на азота от растението. Магнезият подобрява растежа на корените на растението. Магнезият подобрява толерантността на растенията при замърсяване с алуминий. Магнезият намалява слънчевите пригори по растенията. Необходим е за правилното протичане на метаболизата на растението. Магнезият повишава толерантността на растенията към ниско рН на почвата. Магнезият активира много ензиматични процеси в растението. Във фазата на наливане на зърното, магнезият е много важен хранителен елемент, той удължава периода, в който флаговият лист е зелен, което подобрява траспорта на захари към зърното. Магнезият е важен хранителен елемент за хората и животните, правилното торене с магнезий, повишава качеството на храната и фуража.

Роля на сярата в растението:

Влияе върху формирането на хлорофила, подобрява ефективността на фотосинтезата. Важна е за усвояването на азота. Участва в синтеза на аминокиселини - цистеин, цистин и метионин. Тези аминокиселини са градивни единици на протеините. Тяхното съдържание в храните и фуражите ги прави по-ценни, като хранителен ресурс за хората и животните. Участва в метаболизма на азота (нитрат редуктазата, участва в редукцията на нитритите до амоняк). Сярата е необходима на азот-фиксиращите грудкови бактерии, за да усвоят азота от въздуха. Подобрява аромата на някой земеделски култури (например лук и чесън). Подобрява устойчивостта на растенията на болести и неприятели, има бактерицидни и фунгицидни свойства. Повишава добива и подобрява качеството на земеделската продукция (съдържанието на протеини, аромата и др.). Торенето със сяра подобрява хлебопекарните качества на пшеницата. Зърнените култури (пшеница, ечемик и др.), рапицата, зелевите култури, царевицата и ориза имат високи изисквания към торенето със сяра. Няма земеделска култура, която може да се развива нормално без адекватно хранене с хранителният елемент сяра. Растенията усвояват сярата, като сулфати.

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: K+S Minerals and Agriculture GmbH

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

KALI | КВС Агро България KALI | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България