ANIMATE Анимейт

 
 
 

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Подходящ е за листно и капково приложение и за третиране на семена. 

 
4,90 лв/л - 20 литра
5,30 лв/л - 10 литра
6,80 лв/л - 5 литра
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност


Регистрация в България


Еко сертификат за ЕС

 
 
 
 

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Оптимизира биоенергетичните и биохимичните процеси в растенията. Както се вижда от името на продукта, той вдъхва допълнителна жизнена сила на растенията.

ANIMATE е подходящ е за листно и капково приложение и за третиране на семена. Изключително подходящ за приложение в рамките на цялата вегетация, при всички култури. Идеално допълнение към основната схема на хранене с NPK торове. Подпомага и подобрява  използването на торовете от растенията.

ДЕЙСТВИЕ:

ANIMATE се абсорбира лесно от растенията. Активира растежа и развитието на корена на земеделските култури. Въздейства на растежа и развитието на растенията и действа многостранно. Стимулира развитието на микрофлората в коренообитаемият слой на почвата, спомагайки за увеличаването на кореновата маса. Улеснява усвояването на хранителните вещества в почвата, които иначе биха били недостъпни за растенията. Стимулира придвижването на хранителни вещества в растенията. Прилаган в почвата подобрява  водният режим и аерацията. Снабдява растенията и почвата с органична материя, с всички свързани с това предимства от физично, химично и биологично естество. приложен листно на земеделските култури, увеличава клетъчната пропускливост, така минералните хранителни вещества се усвояват по-ефективно. използван за третиране на семената, повишава кълняемата енергия, стимулира дружното поникване на растенията. Засилва устойчивостта на растенията на стрес и неблагоприятни климатични условия в началните фази от развитието им. Резултата е един по-здрав, по-равномерен и по-добре вкоренен посев. Благодарение на работата на органичното вещество и фулвокиселините, които веднага се абсорбират и използват в биосинтеза на клетките. ANIMATE доставя контролирано макро и микроелементи, необходими на растението за изпълнение на метаболитните му функции, възстановяване на хранителния баланс, активира растежа и развитието на корените.

ANIMATE:

• Подобрява на физичните, химичните и биологичните свойства на почвата.

• Увеличава капацитета за обмен на катиони.

• Въздействайки върху минералните съединения, освобождава хранителните елементи, които стават усвоими за растението.

• Насърчава развитието на кореновата система, което позволява растението, за да се храни по-ефективно, от по-голям обем почва.

• Насърчава микробиологичното развитие в почвата и в коренообитаемият слой на полезните за растенията симбиоти. Увеличава минерализацията и фиксирането на азота.

ANIMATE се произвежда с нанотехнология за транспортиране на хранителните вещества. Чрез липидни-нанокапсули за осигуряване на редовно хранене на растенията.

 ANIMATE е продукт, разработен на основата на свободни аминокиселини, които произтичат от ензимната хидролиза на белтъчини с растителен произход. Прилагането му упражнява стимулиращ ефект през фазата на активен растеж на растенията и особено в ситуации, които могат да окажат отрицателно въздействие върху развитието им, като: коренова асфикция, суша, градушка, фитотоксичност, причинена от продукти за растителна защита, обработки и други. 

 В състава на ANIMATE, заедно със свободните аминокиселини, участва и балансирана комбинация от микроелементи, допринасяща за доброто функциониране на ензимните системи, върху които оказва влияние: въглехидратна обмяна, синтез на хлорофил, пренос на хранителни елементи, образуване на лигнин и други. Подобрява растежа, цъфтежа и формирането на плодове. Ускорява нарастването и узряването на плодовете.

ЗАЩО АМИНОКИСЕЛИНИ?

Основните компоненти на живите клетки са протеините, а те са изградени от аминокиселини. Аминокиселините глицин и глутамин са базисни за формирането на растителната тъкан и за синтезът на хлорофил. Стимулират хлорофилната концентрация в  растителните тъкани, което води до по-интензивна фотосинтеза. Компетентното приложение на аминокиселини, комбинирано с правилното минерално хранене на земеделските култури, води до здрави, добивни и качествени насаждения. Аминокиселините са суровини и активатори  на фитохормоните и растежните вещества. Метионина е необходим за синтеза на етилена, еспермина и еспермидина, а триптофана на ауксина. Аргинина участва в синтеза на хормони, необходими за образуването на цветове, опрашването и формирането на плодовете. Пролина определя фертилността на полена. Лизина, метионина и глутамата стимулират покълването на полена и дължината на поленовата тръбичка. Пролина влияе на водният баланс на растението, прави клетъчните стени по-здрави и увеличава  толерантността на растенията към болести, неприятели и неблагоприятните климатични условия. Валина, леуцина и хистидина подпомага качественото  узряване на плодовете. Аланина предпазва растенията от гладуване при неблагоприятни условия за корените. Фениланина участва в кодирането на ДНК и синтеза на флавоноидите. Флавоноидите са необходими за оцветяването на зеленчуците, плодовете и цветята. Флавоноидите предпазват растенията от нападения на болести и неприятели. Триптофанът е растежен регулатор и пази растенията от нападения на болести и неприятели.

 СЪСТАВ:

Азот (N) Общо 0,6% w/w

(Органичен азот 0,6% w/w)

Свободни аминокиселини <3% w/w

Водоразтворим бор (B) 0,3% w/w

Водоразтворима мед* (Cu) 0,5% w/w

Водоразтворимо желязо* (Fe) 0,6% w/w

Манган* (Mn) 0,2% w/w

Водоразтворим молибден (Mo) 0,1% w/w

Водоразтворим цинк (Zinc) 0,3% w/w

*100% хелатирани Fe, Cu, Mn и Zn. Хелатиращ агент:

 Хептаглюконовата киселина.

 Диапазон на стабилност на хелатният комплекс: pH 2-10.

Аминограма: Arg (0,45%), Glu (1,2%), Gly (0,2%), Lys (2,1%), Asp, Hys, Leu, Ile, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tre, Tyr, Val.

 Течни ензимни аминокиселини с растителен произход.

 ДОЗИРОВКА:

Градински култури (зеленчуци, подправки, картофи и др.): Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500м л/дка. През вегетационния период.

Овощни и лозови насаждения: Листно приложение: 150-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата.

Етерично-маслени култури: Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Съобразено с особеностите на културата.

Декоративни растения и зелени площи. Листно приложение: 200-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата.

Полски култури (рапица, пшеница, ечемик, ориз, слънчоглед, царевица и др.): Листно приложение: 100-200 мл/дка, минимално количество вода - 20 л/дка.

Капково приложение (царевица): 100-500 мл/дка. През вегетационния период, според особеностите на културата.

Третиране на семена полски култури: 500-1000 мл/тон семена.

Горски плодове (малини, къпини, ягоди, боровинки, френско грозде, арония и др.): 150-250 мл/100 л вода. 200-400 мл/дка. През вегетационния период.

Продукт, използван в екологичното земеделие, съгласно приложенията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и 889/2008.

Смесимост:

Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Proserpina | КВС Агро България Proserpina | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България