Silecko

 
 
 

Silecko е течен тор създаден на базата на хелатиран цинк. ЕО тор. 100 % разтворим във вода. Подходящ за листно торене и фертигация. Може да се прилага при хидропоника. Приложим в биоземеделието.

 
17,90 лв/л - 5 литра
16,50 лв/л - 20 литра
Цените са без ДДС.
 

Сертификат


Лист за безопасност


Еко сертификат за ЕС

 
 
 
 

Silecko е течен тор създаден на базата на хелатиран цинк. ЕО тор. 100 % разтворим във вода. Подходящ е за листно приложение, а също така и почвено с капковото напояване. Може да се прилага и при хидропоника. Silecko е подходящ за екологичното земеделие. Произведен е само от природни суровини. Препоръчва се за всички земеделски култури, особено за ориз, пшеница, царевица и другите зърнени култури, овощни култури, лозя, зеленчуци, тревни площи - паркове, стадиони, голф игрища, цветя, маслини и други.

Съдържание:

Цинк (Zn) - 2 % w/w водоразтворим

Цинк (Zn) - 2 % w/w EDTA хелатиран.

Комплексиращ агент хептаглюконова киселина.

Стабилен при диапазон на рН - 2 - 9.

Цинка се абсорбира от растенията в катионна форма - Zn 2+, или като образува комплексни съединения и хелати за почвено и листно приложение. Растенията имат нужда от относително малки количества цинк, но те са незаменими за физиологията на растенията. Цинка участва в множество процеси в растенията. Цинка е необходим за нормалният растеж и развитие. При недостиг на цинк листата се обезцветяват и растежа се ограничава. Цинкът е важен за функционирането на ензимите и синтеза на ауксина. Цинка е активатор на ензимите за синтеза на протеините, участва в регулирането и консумацията на захарите, необходим е за синтеза на скорбялата и за правилното развитие на корените. Цинка участва в узряването на дървесината и е нужен за формирането на хлорофила и карбохидратите, подпомага преодоляването на ниските температури. При недостиг на цинк се появава хлороза по младите листа подобна на хлорозата от недостиг на желязо и манган, но при цинка покрива хомогенно целият лист и проводящите съдове не остават зелени. Снабдява растенията с най-усвоимата и работеща форма на силицият (силиконът, Si). Силицият е вторият най-разпространен елемент в земната кора и играе редица важни роли в минералното хранене на растенията. През последните години, изследванията за ползите от силицият за земеделските култури, е помогнала да се утвърди торенето със силиций, като важна агрономическа практика в земеделелието. От почвите се изнасят милиони тонове силиций годишно. Редица резултати от изследвания показват положителния ефект на листно прилагания силиций, за потискане на болести при различни култури: ориз, пшеница, грозде, краставица, тиквички, тикви и др. Лечебният и предпазен ефект се дължи на образуваният силициев филм, подтискащ патогенна инфекция чрез йони, или промяна на pH-то на повърхността на листата.  Фосфорът и силицият имат синергичен ефект в почвите. Действието на неорганичният силиций (калиев силикат) е повърхностно и стационарно. Има репелентен (смучещи насекоми и др.), противонематоден и противопаразитен ефект (брашнеста мана и др.), намалява заразният фонд и пази растенията от засушаване. Но ефекта е само върху повърхността на листата, стъблата и плодовете. С прираста на растенията, новите части от растенията остават незащитени и възможен вход за инфекции. Неорганичният силиций (Si, силикон) не прониква в растенията. Органичният силиций (Si,силикон) има същият ефект, като неорганичният, но е системен ефект. Прониква в растенията и прави стените на клетките по-еластични и здрави. Има репелентен и противопаразитен ефект, намалява заразният фонд и пази растенията от засушаване.

Какво прави Silecko:

- Доставя на растенията усвоими и напълно природни хранителни вещества.

- Стимулира общият растеж и развитието на корена.

- Увеличава производството на хлорофил в растението.

- Повишава броят на рецепторите за въглероден диоксид в растителните тъкани.

- Подобрява усвояването на хранителни елементи от растенията: азот, калций, фосфор, калий и др.

- Повишава добива от семена на единица производствена площ, като увеличава и средният размер на семената. Важно за пшеницата, ечемика, рапицата, слънчогледа, царевицата и ориза, които са най-важните култури за страната ни.

- Прави плодовете по-плътни, по-устойчиви на наранявания, транспорт и съхранение.

-   Плодовете и цветята запазват по-дълго тургора си след откъсване. Продуктите пристигат при клиента в по-свежо състояние.

-  Заздравява тъканите и клетките на растенията - корените, стъблото и листата.

- Прави растенията по-устойчиви на полягане и пречупване.

- Разтворимият силиций се усвоява от корените на растенията и предоставя ефективна защита срещу много заболявания.

- В почвата запазва хранителните елементи от измиване и излитане, какъвто е случаят с азота, сярата и калият.

- Приложен почвено структурира почвата и подобрява запазването на влагата в нея.

- Има благоприятно въздействие върху растежа, развитието и добива на растенията.

- Подпомага растенията при защитата им срещу биотичен и абиотичен стрес.

- Има профилактичен ефект при болести, като брашнеста мана и сечене при пшеница, ориз, окрасни култури и краставица.

- Увеличава значително биомасата и добива от зърно на ориза.

- Повишава добива, качеството на зърното и хлебопекарните показатели при биологично и традиционно отглеждана пшеница. 

- Доскоро на този хранителен елемент не се обръщаше достатъчно внимание. Оказва се, че той може да играе ролята на лимитиращ фактор за добива и качеството. Това вече се признава от специалистите по хранене на растенията.

-   Много видове растения, но най-вече тревистите видове, усвояват силиций в количества сравними с тези на макроелементите.

- Силицият (Si, силикон) подобрява състоянието на почвите съдържащи проблемни нива на тежки метали. Намалява токсичността на Fe, Al и Mn, увеличава достъпността на P. Подобрява физиологично солевия толеранс в растителният организъм, чрез образуване на силициеви съединения в растенията.

- Растенията торени със силикон са по-здравословни за хората, заради намалената употреба на пестициди.

- Хората и животните си набавят силицият от растенията, той е важен за здравите кости, зъби, еластичните стави, нокти, коса, кожа и за добрата обмяна на веществата при хората и животните.

- Освен структурната си роля силицият има и функционална, може да предпазва растенията от нападение на болести и неприятели. Намалява щетите предизвикани от абиотичен стрес, предизвикан от факторите на околната среда. Подобрява защитната реакция на растението. 

- Намалява щетите от прекършване на растенията в резултат на силни ветрове, засушаване, високи температури, замръзване, силна слънчева радиация (ултравиолетовите лъчи на слънцето), химически стрес в резултат на засоляване, тежки метали, хранителен дисбаланс и други.

- Подобрява имунната система на растенията и я прави по-ефективна в предпазването на растенията от болести, неприятели и неблагоприятни фактори на средата.

- Подтиска развитието на брашнеста мана при тиквови култури (краставици, пъпеши, тикви и дини), брашнеста мана при зърнени култури (пшеница и ечемик).

- Важен за доброто състоянието на тревните площи. Намалява нападението от различни болести, като сиви листни петна.

- Ограничава щетите от царевичен стъблопробивач, листоминиращи мухи, акари и скакалци.

- Намалява щетите от прекомерно и едностранчиво азотно торене.

- Недостига на цинк и силикон води до увеличение на нападението от болести и неприятели, по-слаби растения, по-чувствителни на механични повреди и стрес. Продукцията от зеленчуци, овощни култури и цветя става по-некачествена и по-нетрайна. Растения с дефицит на цинк и силикон страдат от по-ранно и по-тежко нападение от брашнеста мана.

- Въпреки, че песъкливите почви съдържат много силиций, формата му е неусвоима за растенията. По-старите по своя генезис почви, съдържат по-малко силиций. В органичното вещество и хумуса се съдържат малки количества силиций. Торфа също не съдържа достатъчно силиций. По-богати на силиций са младите почви.

- Практика е в страните с развито зеленчукопроизводство да се ползват продукти съдържащи силиций за обогатяване на субстрата и торене на растенията (с фертигация и листно).

- Монокотиледоните имат нужда от по-големи количества силиций. Те го натрупват в тъканите си. (Примери за монокотиледони покритосеменни растения са трева, захарна тръстика, царевица, ориз, пшеница, овес, ечемик, бамбук, ръж, лилия, чесън, лук, банан, бромелии, орхидеи  и други.)

- Намалява повредите от слънчеви пригори при ябълките, крушите, прасковите, кайсиите, доматите и краставиците.

-  Повишава броят на заложените и запазените плодове.

- Повечето земеделци познават добре значението на азота, фосфора и калият за отглеждане на здрави растения, но по-малко от тях знаят, че силицият, може да им помогне да отглеждат по-здрави и добивни растения с високо качество с помощта на един напълно природен продукт.

 Препоръчителни норми на приложение:

 - Листно приложение - 20-40 мл/дка.

 С работен разтвор от 50-100 л/вода на дка.

- С фертигация - 30-100 мл/дка.

Оптималната схема на приложение за повечето култури е 3 пъти по 30 мл/дка за един сезон.

Най-важните моменти за прилагане на SIlecko са:

-   Критичните моменти от развитието на културата.

- Преди очаквани периоди на натиск от болести, неприятели или неблагоприятни климатични условия.

-    При образуване и нарастване на плодовете.

 Научните разработки доказващи ползата от приложението на силицият в земеделието са многобройни:

Силицият подпомага растенията при защитата им срещу биотичен и абиотичен стрес (Epstein, 1999, 2001). Един от най-проучените ефекти на силицият е профилактичният му ефект срещу патогенни агенти, като брашнеста мана при пшеница (Bélanger et al., 2003), окрасни култури и краставица (Fawe et al., 1998; Liang et al., 2005) и Magnaporthe grisea по ориза (Rodrigues et al., 2004). Третирането на ориза с листни и почвени торове съдържащи Si има положителен ефект, биомасата е увеличена с 42%, а добива с 25%. Повишава добива и качеството на зърното при биологично отглеждана пшеница. Подобрява хлебопекарните качества (J.Kowalska, J.Tyburski, J.Bocianowski, J.Krzyminska, K.Matysiak). 

Смесимост:

Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.

 Прочетете листа за безопасност.

 

 

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Proserpina | КВС Агро България Proserpina | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България