YaraLiva CALCINIT (Калциев нитрат)

 
 
 

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие. Калциевият нитрат е единственият азотен тор, който не вкислява почвата.

 
1040.00 лв.на тон
5.00 лв за опаковка от 2 кг
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraLiva CALCINIT

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. При хидропоника се ползва по направената рецептура. За фертигация се прилага в началните етапи от развитието на културата и по време на образуване и нарастване на плодовете. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие. YaraLiva CALCINIT е единственият азотен тор, който не вкислява почвата. Разтворимост 1200 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 6 при 1 % w/w. Солева концентрация ЕС 1.2 dS/m при 20 градуса Целзий. Смесим е с KRISTA K и Урея-водоразтворима, не е смесим с KRISTA SOP, KRISTA MKP и KRISTA MAP.

Състав:

Общ азот /N/ 15,5%
Нитратен азот 14,4%
Амониев азот 1,10%
Калций /Ca / - 19,0%

ЗНАЧЕНИЕ НА КАЛЦИЯ:

Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете.

Играе ключова роля за деленето, удължаване на клетките, при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени.

Недостигът на калций може да доведе до сериозни щети от намаление на добива и качеството на продукцията. Уврежданията се наблюдават предимно до върха на нарастване или в тъканите на запасните органи – плодове, клубени, луковици.

Характерни и стопански важни увреждания са: 

- върховото загниване на плодовете на доматите, патлажана, пипера, пъпешите, дините и краставиците;
- периферната некроза по листата на зелето и салатата;
- горчивите петна по ябълките, крушите и дюлите, ръждиви петна по кожицата на прасковите, кайсиите и сливите;
- гушата по зелето и други заболявания.


ЗАЩО И В КОИ СЛУЧАИ YaraLiva CALCINIT?

YaraLiva CALCINIT – това е продукт с висока чистота, разтворим в вода вода, без остатък, предназначен специално за фертигация /торене с поливната вода/ и за листно подхранване.
– предоставя на растенията два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций
- подходящ за торене на всички култури и почви, но е особено желателен в интензивните производствени направления:

- оранжерийно зеленчуко и цветопроизводство;
- полско зеленчукопроизводство;
- овощарство (за борба с горчивите петна по плодовете);
- незаменим при отглеждане на растенията на различни субстрати или хранителни разтвори.

*НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията нормата е 5-30 кг/дка.

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

 

K+S KALI GmbH


ICL Fertilizers
 
   

YaraLiva | КВС Агро България YaraLiva | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България