YaraMila TRIPLE

 
 
 

Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури. ЕО Тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraMilla TRIPLE

Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури.  Има качествени и изравнени гранули, които могат да бъдат ползвани без, каквито и да е затруднения, дори и с най-модерната техника за торовнасяне, включително и със сеялките. Гранулите на YaraMila TRIPLE са изработени така, че да няма загуби от излитане на хранителни вещества при съхранение, транспорт и торовнасяне. Благодарение на добрите резултати, които постигаме с YaraMila TRIPLE, като висок добив и качество, себестойността ни на декар излиза значително по-ниска в сравнение с традиционните торове. YaraMila ни дава добра цена, добро качество и с оптимално количество добри резултати. В резултат на високото качество на използваните материали и уникалната технология на производство, гранулите се разтварят незабавно дори и от атмосферната влага и постоянно набавят необходимите хранителни вещества на растенията. Фосфорът е в балансирано съотношение между ортофосфати, полифосфати и p-extend, тази комбинация дава на растенията по-лесен достъп до усвоими фосфати при различните почвени типове. Полифосфатите подобряват усвояването на важните микроелементи от растенията. В торовете YaraMila няма вредни примеси. Можем да прилагаме YaraMila TRIPLE според нуждите на растенията, в различни моменти от отглеждането на културата: като основно торене и като подхранване през вегетацията. Не променя силно рН на почвата, за разлика от други торове за основно торене, които значително влошават почвената реакция и дългосрочно разрушават органичното вещество (хумуса) в нея, като водят до намаляване на почвеното плодородие. Торовете YaraMila са природосъобразни решения направени с мисъл за бъдещето. При ползване на некачествени торове губим част от възможният добив и качество, а също така и затрудняваме работата си.

Съдържание:

Азот - 16 % (амониев азот - 9.5 % и нитратен азот - 6.5 %)

Фосфор - 16 % Р2О5

Калий - 16 % - К2О

*Примерни норми на торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20-30 кг/дка

Рапица - 20-30 кг/дка

Царевица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 15-25 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Norge Porsgrunn.

  Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraMila | КВС Агро България YaraMila | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България