YaraMila PANTHER

 
 
 

Подходящ за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор. Съдържа азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, калций, бор и цинк. Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraMila PANTHER

NPK 18-06-12 + 3.6 MgO + 0.3 B + 0.1 Zn

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

YaraMila PANTHER е направен по уникална технология, благодарение, на която всички хранителни вещества в него се разтварят лесно във вода, формата им ги прави достъпни за корените на растенията. Подходящ е, както за основно торене, така и за подхранване на земеделските култури.

YaraMila PANTHER е подходящ е за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор. YaraMila PANTHER е много подходящ за торене на почви богати на фосфор. Може да се прилага в комбинация с други фосфор съдържащи торове.

YaraMila PANTHER съдържа освен азот, фосфор и калий и важните за повечето култури магнезий, цинк и бор. Повечето български почви не съдържат достатъчни количества цинк и бор, за да се постигнат максимален добив и качество от земеделските култури. Слънчогледа, рапицата и бобовите култури са силно чувствителни на недостиг на бор, а зърнените житни култури на недостиг на цинк. Съдържа 18 % балансиран азот, комбинация от нитратна и амониева форма, с цел да дадем едновременно бързо и удължено хранене на земеделските култури с азот. Високото съдържание на азот го прави много подходящ за торене на култури с високи потребности от азотно хранене. Фосфорът е в оптималното съотношение на ортофосфати, полифосфати и p-extend. Полифосфатите се намират във всички живи организми и са в основата на възникването на живота на Земята. Те се усвояват много по-ефективно от растенията, в сравнение с фосфора в други торове. Полифосфатите подобряват усвояването на важни за растенията микроелементи. Значението на магнезият, като хранителен за растенията елемент, произтича преди всичко от участието му в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилация на въглеродният двуокис. Магнезият е необходим за усвояването и транспортирането на фосфатите в растението. Борът е един от най-важните микроелементи. България има много карбонатни почви, а те са характерни с недостига на бор. Всички органи на растенията съдържат бор. Борът играе важна роля във въглехидратният обмен, синтеза на витамини, образуването на тъканите, цъфтежа, оплождането и други важни процеси за растението. Липсата на бор води до намаляване на добива и качеството. Цинка играе важна роля в метаболизма на растението. Цинка е необходим за фотосинтезата, дишането, синтезирането на хлорофила, за усвояването на фосфора и азота. При недостиг на цинк в тъканите на растението се натрупват непреработени нитрати в токсични нива и намалява съдържанието на протеини.

Съдържание:

Азот – 18 % (9.5 % амониев азот и 8.5 % нитратен азот)

Фосфор – 6 % Р2О5

Калий – 12 % - К2О

Сяра – 1.7 % S

Калций – 6 % СаО

 Магнезий - 3.6 % MgO

 Бор - 0.3 % B

 Цинк - 0.1 % Zn

*Примерни норми на торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20-25 кг/дка

Рапица - 20-30 кг/дка

Царевица - 20-30 кг/дка

Слънчоглед - 20-25 кг/дка

Бобови култури - 20 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Norge Porsgrunn.

 Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraMila | КВС Агро България YaraMila | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България