Yara GRAIN NP 18/20+TE

 
 
 

Yara GRAIN е комплексен тор подходящ за основно и предсеитбено торене. ЕО Тор.

 
1710 лв/тон
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Yara GRAIN

NP 18-20 + SO3 14 % + CaO 4 % + Zn 0.002 % + Fe 0.02 %

Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор. Подходящ за приложение при всички земеделски култури.

Съдържание:

Азот N - 18% (нитратен – N 5.5%, амониев - N 12.5%)
        Фосфор P2O5 - 20%

Сяра SO3 - 14%
        Калций – СаО – 4 %

Цинк Zn – 0.002 %
        Желязо Fe – 0.02 %
       

Yara GRAIN съдържа азот, фосфор, калций и сяра, както и важните микроелементи цинк и желязо. Yara GRAIN е с много по-добри агрономически характеристики в сравнение с общи торове, като амофос и диамофос. Yara GRAIN не вкислява почвата, което го прави по-подходящ за предсеитбено торене на полски култури отглеждани на кисели почви.

Азотът е в две форми, нитратна за бързо усвояване и амониева за по-удължено хранене с азот. Формата на хранителните вещества в Yara GRAIN е такава, че той е по-ефективен от повечето продукти на пазара. Фосфорът е в две форми - ортофосфати и p-extend.

Калцият е основен елемент нужен за здравината на клетките и за развитието на корените на растението.

Сярата, цинкът и желязото са важни за фотосинтезата и за метаболизма на растението, за синтеза на протеини и за устойчивостта на растенията на биотичен и абиотичен стрес.

*Норми на торене с Yara GRAIN

Култура

Норма

Ечемик

15-22 кг/дка

Пшеница

17-25 кг/дка

Рапица

20-28 кг/дка

Царевица

20-40 кг/дка

Слънчоглед

20-30 кг/дка

Ориз

17-25 кг/дка

Овощни

20-30 кг/дка

Памук

20-30 кг/дка

Зеленчуци

20 кг/дка

Лозя

20-30 кг/дка

*Това са примерни норми за торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Italia Ravenna.

 Прочетете листа за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Yara NPKs | КВС Агро България Yara NPKs | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България