YaraVera AMIDAS

 
 
 

Уникалната комбинация на азот със сяра в YaraVera AMIDAS подобрява усвояването на двата елемента. ЕО Тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraVera AMIDAS

Азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор. 

Съдържание:

Общо азот (N) - 40% (Амиден азот - 35%,  Амониев азот - 5%)
        Сяра (SO3) - 14%

YaraVera AMIDAS - идеалното природно съотношение.

Азотно-серният тор със съотношението между азот и сяра, както в органичната материя на почвеният комплекс. За разлика от карбамида и амониевият нитрат, загубите от измиване и изпарение на азот са минимални.

       Употребата на YaraVera AMIDAS води до икономия на време и средства, защото се препоръчва с до 34 % по-ниска норма на торене, сравнено с карбамида. Природосъобразно решение за торeне на полските култури. Съотношението азот към сяра е идеално за растенията. Уникалната комбинация на азот и сяра подобрява усвояването на двата хранителни елемента и дава жизнено необходимите хранителни елементи на растенията.

Сярата и азотът са ключови хранителни елементи, които формират протеините, витамините и ензимите на растенията. Регулират почти всички процеси в растенията – фотосинтезата и синтезът на захари.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив от зърно се получава при комплексното приложение на почвените гранулирани торове YaraVera AMIDAS (или YaraVera SULFAN) и листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.

Много често при недостиг на сяра симптомите приличат на тези на недостиг на азот и трудно се различават. При недостиг на азот, първите симптоми започват от по-старите листа, а при сярата от по-младите листа.

Недостиг на сяра при слънчоглед – симптоми:

При недостиг на сяра слънчогледът формира по- дребни и по-светло зелени растения, с по-тънки стъбла и по-дребни цветове. Формират се по-малко на брой и по-леки семена, с по-ниско качество на зърното и с по-ниско съдържание на олио.

Недостиг на сяра при пшеница и ечемик – симптоми:

Растенията стават по-бледи и по-дребни, впоследствие при тежък недостиг може да пожълтеят целите. Качеството на зърното е много ниско, с лоши хлебопекарни качества.

Недостиг на сяра при царевица – симптоми:

При младите растения симптомите могат да бъдат цялостно пожълтяване на царевичните растения. Други симптоми могат да бъдат интервенална хлороза, по-дребни растения и закъсняло узряване на растенията. Често може да видим проблеми с недостиг на сяра при студени почви.

Недостиг на сяра при рапица – симптоми:

Симптомите на недостиг при рапицата започват още през есента, като пожълтяване по краищата на листата, през пролетта при цъфтежа цветчетата са бледи и дребни. В следствие на това добивът е значително по-нисък.

Недостиг на сяра при ориз – симптоми:

Рискът от поява на недостиг на сяра при оризът е значителен. Тъй като полетата стоят дълго време под вода сярата се измива и влиза в дълбочина ставайки недостъпна за оризовите растения. Младите растения са по-светло зелени и по-дребни. Добивът и качеството на ориза намаляват.

Как се отразява YaraVera AMIDAS на добива и качеството на полските култури:

Пшеница

Сярата в  YaraVera AMIDAS не само подобрява усвояването на азота от пшеницата, но и подобрява качеството на зърното. Съдържащите сяра протеини на глутена определят пекарните качества на пшеницата. Изключително важно е да ползваме YaraVera AMIDAS в семепроизводните участъци, защото недостига на сяра в зърното се отразява много негативно на репродуктивните качества на семената от пшеница. Сярата е важна част от незаменими аминокиселини за пшеницата - цистеин, метионин, коензими, тиоредоксин, сулфолипиди и други.

Слънчоглед

Добива от слънчоглед се повишава при торене със сяра. Добивът от семена и олио се повишава значително при торене с YaraVera AMIDAS.

Рапица

Торенето със сяра - YaraVera AMIDAS може да увеличи три пъти добива от рапица.

Царевица

Торенето с YaraVera AMIDAS подобрява развитието на царевицата и повишава значително добива.

*Това са примерни норми за торене на културите, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

                      Примерна норма на торене           Примерна норма на торене
                              с Амидас*                                           с карбамид 

                       кг/дка                                                  кг/дка

Пшеница        20 - 25                                                30 - 35

Ечемик           18 - 25                                                20 - 30

Слънчоглед   10 - 15                                                15 - 25

Царевица       25 - 30                                                30 - 35

Рапица           22 - 28                                                30 - 35

Ориз               20 - 25                                                30 - 35

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Sluiskil B.V.

 

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraVera | КВС Агро България YaraVera | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България