YaraBela SULFAN

 
 
 

Специализиран азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор.

 
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraBela SULFAN е специализиран азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Съдържание:

Азот (N) - 24 % (Амониев азот (NH4) - 12 %, Нитратен азот (NO3) - 12 %)

Сяра (SO3) - 15 %

Калций (CaO) - 11 %

"Бела" идва от древната норвежка дума "плодородие"YaraBela SULFAN е доказан продукт, който ни гарантира силен и равномерен растеж на земеделските култури, осигурява по-дълго и равномерно хранене на растенията, за да получим накрая по-висок и по-качествен добив. Този продукт е доказал качествата си в много страни, при различни земеделски култури, както в практиката, така и в многобройни научни изследвания. YaraBela SULFAN е продукт за хранене на растенията със съотношение 4:1 азот към сяра, това е оптималното съотношение, което прави работата с този продукт удобна, ефективна и икономически обоснована. YaraBela SULFAN е висококачествен тор с изключително представяне на полето, съдържащ чисти хранителни вещества за оптимална енергия и синергизъм. YaraBela SULFAN е идеален за точно и прецизно приложение в точният момент за земеделските култури. Това е сложен тор за едновременно приложение на три важни хранителни елемента азот, сяра и калций. Гранулите са с размер, който позволява плътно и равномерно покриване на площта. Хранителните вещества в Яра Бела Сулфан са напълно разтворими и осигуряват оптимална динамика на абсорбцията.

YaraBela SULFAN е специализиран гранулиран тор. Гранулите му са покрити със сяра, което предотвратява загубите на азот,  резултат от излитането на амоняк в атмосферата.

YaraBela SULFAN не вкислява почвата и не я деструктурира. YaraBela SULFAN не блокира усвояването на следните хранителни елементи в почвата - азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий и молибден. В киселите почви някои елементи, като желязо, алуминий и манган, може да достигнат токсични нива.

Азотът от YaraBela SULFAN се освобождава равномерно по време на растежа на растенията, което повишава неговата ефективност. YaraBela SULFAN е икономически изгоден източник на азот, сяра и калций, чрез който се стимулира растежа и добива на земеделските култури. Балансиран азот в нитратна и амониева форма.

YaraBela SULFAN е подходяща за зърнени култури (пшеница, ечемик, сорго, царевица и др.), зеленчуци (домати, пипер, зеле и др.), плодове (ябълки, круши, сливи, праскови, кайсиии и др.), маслодайни култури (рапица, слънчоглед, маслодайна роза и др.).

Примерни норми:

Култура              Доза (кг/дка)
Слънчоглед         20-25
Царевица             20-40
Сорго                   20-30
Рапица                 2 х 20-25
Житни                 10-30
Овощни               20-40
Лозя                     20
Ягоди и малини  20-30
Зеленчуци            20-40
Картофи               20-30

Защо трябва да торим с азотно-серни торове:

Симптомите на недостиг на сяра се появяват късно. Недостига на сяра понякога се диагностицира трудно, например възможно е недостига на сяра и азот да са свързани помежду си, което е объркващо. Симптомите на недостиг на сяра, включват пожълтяване на младите листа, като резултат от ниското хлорофилно производство. Общият растеж на земеделските култури е забавен и ограничен. При рапицата намалява броят на цветовете, венчелистчетата побеляват и се деформират. При житните зърнени култури се образуват по-малко братя и класове. В повечето случаи симптомите се проявяват твърде късно, за да можем да направим успешно комперсиране на загубите. Целта ни трябва да бъде профилактиката. При земеделските култури се среща много по-често скрит глад на сяра, който понижава добива и качеството.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив от зърно се получава при комплексното приложение на почвените гранулирани торове YaraBela SULFAN (или YaraVera AMIDAS) и листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Italia Ravenna.

Вижте листът за безопасност.

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraVera | КВС Агро България YaraVera | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България