Yara SPEED 18-8-8 +Ca+S

Yara SPEED 18-8-8 +Ca+S

Yara SPEED NPK 18-8-8 + 6 % CaO + 13 % SO3 Комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента: азот, фосфор, калий, калций и сяра. Азота е в амониева и в нитратна форма. Подобрява вегетативният растеж, нарастването на семената, зърното и плодовете. Подхранване на тревни площи, етерично-маслени и овощни култури. ЕО Тор.
Заявка
сертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

Yara SPEED

NPK 18-8-8 + 6 % CaO + 13 % SO3

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Yara SPEED е комплексен гранулиран минерален тор за ефективно хранене на земеделските култури. Yara SPEED съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, калий, калций и сяра. Yara SPEED е изработен от качествени суровини, които гарантират безопасното му и ефективно приложение при земеделските култури. Петте незаменими хранителни вещества в Yara SPEED са разпределени изключително равномерно в гранулите, това ни дава сигурност, че ще дадем на всички растения в посева качествено и изравнено хранене. Оптималното азотно хранене на растенията е необходимо и критично, за постигане на високи добиви от земеделските култури. Азота в Yara SPEED е в две форми амониева и нитратна, това осигурява на растенията по-добро стартиране и по-ефективно хранене на земеделските култури с азот. Синергизма между азота и сярата в Yara SPEED, води до по-добро усвояване и на двата важни хранителни елемента. Комбинацията на двата хранителни елемента азот и сяра намалява загубите на азот от измиване и излитане на амоняк. Yara SPEED е изработен по такъв начин, че се намаляват загубите на азот. Азота е хранителният елемент, на който растенията реагират най-силно. При недостиг на азот се ограничава растежа и добива пада значително. Съобразеното азотно торене е много важно за образуването на повече продуктивни братя при пшеницата. Пшеницата изхранва повече класове, с по-едро и по-качествено зърно. Азота е важен за съдържанието на протеини и скорбяла в зърното. Двата показателя - количество и качество на протеина, се влияят силно от съдържанието на азот и сяра в растението, през различните периоди на неговото развитие. Слънчогледа предпочита комплексно азотно торене, с двете форми на амониевият и нитратният азот. За слънчогледа сярата е четвъртият по важност хранителен елемент, след азота, фосфора и калият. Азота е необходим за постигане на високи добиви от царевица. Азота е незаменим за развитието на листата и за растежа на царевицата. Съобразеното азотно торене на царевицата, води до образуването на повече, по-едри кочани с по-качествено и изхранено зърно. Оптималното азотно хранене, увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и в семената на етерично-маслените и медицинските растения. Азота повишава броят и размерът на плодовете при зеленчуците и овощните култури. Азота участва в изграждането на хлорофила, аминокиселините и протеините. Азота е компонент на АТФ и ДНК. Сярата е много важна за развитието на растенията и за съдържанието на протеини и масла в тях. Сярата е необходима за усвояването на  азота, за синтезирането на аминокиселини, пептиди и протеини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е необходима за синтеза на витамини в растенията. Фосфорът е важен хранителен елемент за растенията, необходим за физиологичните процеси изискващи енергия. Доброто хранене с фосфор води до по-бързо и дружно поникване на растенията, до развиване на по-мощна коренова система, до образуване на повече и по-качествени цветове, от които се образуват  повече и по-качествени зърна, семена и плодове. Калият е определящ фактор за качествено развитие на земеделските култури и за качеството на продукцията. Калият стимулира бързото развитие на земеделските култури. Калият благоприятства нормалното узряване на земеделската продукция. Калият подпомага растението за преодоляване на стресови периоди в развитието му. Yara SPEED подобрява вегетативният растеж, нарастването на семената, зърното и плодовете. Калцият в Yara SPEED е важен, както за здравословното състояние на растенията, така и за опазване качествата на почвата и на почвеното плодородие. Yara SPEED е подходящ за култури, с високи изисквания към храненето с азот, отглеждани на почви, които са добре запасени с калий. Качествените гранули на Yara SPEED, позволяват лесно, удобно, ефективно и безпроблемно приложение, както с най-модерната и прецизна техника, така и на ръка на по-малки площи. Фосфора е в ефективна комбинация от две форми - ортофосфати и p-extend.

Съдържание:

Азот (N) - 18 % (10 % - амониев и 8 % - нитратен)

Фосфор (P2O5) - 8 %

Калий (K2O) - 8 %

Калций (CaO) - 6 %

Сяра (SO3) - 13 %

*Примерни норми за торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20-30 кг/дка

Тритикале, ръж, овес, лимец и спелта - 20-25 кг/дка

Рапица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 20-40 кг/дка

Царевица - 30-60 кг/дка

Сорго и просо - 20 кг/дка

Бобови култури (соя, грах, фасул, нахут, леща и др.) - 15-25 кг/дка

Люцерна - 20-40 кг/дка

Зелеви култури (главесто зеле, карфиол, броколи и др.) - 30-60 кг/дка

Етерично-маслени култури (лавандула, роза и др.) - 30-40 кг/дка

Овощни култури и лозя - 30-50 кг/дка

Тревни площи - 20-30 кг/дка

Окрасни култури - 20-40 кг/дка

Зеленчуци - 20-40 кг/дка

*Това са примерни норми за торене, за конкретни съобразени с вашите условия, се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Ravenna Italia.

 Прочетете листа за безопасност.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре