Анализи

Правилното пробовземане

е гаранция за коректни резултати и препоръки.

КВС Агро България, съвместно с Yara UK, извършва почвени и листни анализи в най-добрата, акредитирана лаборатория във Великобритания.

растение в почвата
синя крива
сива крива
почвени проби и анализи

Предлагаме Ви прецизно взимане на почвени проби със съвременна техника. ATV, оборудвано с автоматична сонда Wintex 1000, специализиран софтуер за трасиране и картиране на Вашите полета. За подробна информация относно извършваните почвени и листни анализи моля обърнете се към нашите специалисти.

Tankmix →

е интернет базирана услуга, която предоставя информация за над 40,000 варианта на смесимост на продуктите YaraVita с препарати за растителна защита. Достъпът до уеб сайта е безплатен и е препоръчително да извършите регистрация.

tankmix.com

За повече информация:

088 / 4855096Светослава Кочовска

Примерни анализи

Примерен анализ
Услуги

Сертификати

document isodocument labdocument yara
lab plant iconlab plant icon

Нагоре