КВС Агро-Българияорганизира богата програма от опити, семинари и открити полски дни, където можете да получите подробна информация за новостите в храненето на растенията и да видите земеделски култури торени по наша технология.

За повече информация, може да се обърнете към колегите, работещи във вашият район.

Телефони за контакти

Събития

ВНИМАНИЕ - ИЗМАМА

събитие ВНИМАНИЕ - ИЗМАМА

ВНИМАНИЕ - ИЗМАМА

Уважаеми Клиенти,

От няколко седмици на пазара се появиха бекси-менте на Амидас.

Моля, ако имате съмнение, да се свържете с нас за потвърждение на автентичността.

Допълнителна информация

Актуални Продукти

Януари 2023

ВНИМАНИЕ - ИЗМАМА

Уважаеми Клиенти,

От няколко седмици на пазара се появиха бекси-менте на Амидас.

Тези бекси са с неясно съдържание, производител и вносител.

В тази връзка бихме искали да обявим официално :

  • КВС Агро България ООД e единствен, официалния вносител на торове Yara за България

  • Има само един оригинален биг бекс, 800 кг, предлаган от КВС Агро България

  • Всички биг бекси, предлагани от КВС Агро България ООД, съдържат всички изискващи се по закон маркировки – производител, вносител, съдържание, партида, както и цялата изискваща  се по закон информация.

  • КВС Агро България ООД не внася и не предлага единично или двойно инхибирана урея

Моля, ако имате съмнение, да се свържете с нас за потвърждение на автентичността.

Грижи за земеделските култури през месец януари 2023 г.

Опитният ни и компетентен екип може да Ви помогне да постигнете по-добри резултати в земеделското си производство.

Съвременните предизвикателства изискват от нас бързи и интелигентни решения:

ОПТИМИЗИРАНЕ

ОТГОВОРНО КЪМ ПРИРОДАТА ЗЕМЕДЕЛИЕ

БИОПРОДУКТИ

КАЧЕСТВЕНИ ТОРОВЕ, РАБОТЕЩИ ДОРИ И ПРИ ПО-НИСКИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

НОВИ РЕШЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Високите температури ни позволяват да направим скрининг на почвите ни.

Почвените анализи, последвани от точни и надеждни данни, информиращи ни за химичното, физичното и биологичното състояние на почвата, са фундаментални за вземането на правилни управленски решения. Дават ни възможност за качествено планиране на действия ни за управление на почвата и производството, както и ни осигуряват основата за устойчива програма за хранене на културите, която е точна, навременна и – което е все по-важно – отговорна към околната среда. Така решенията ни за хранене на културите са точни, ефикасни, рентабилни и отговорни.

Изискванията за намаляване на обема на торовете и препаратите за растителна защита ни задължават да използваме механизмите на оптимално торене с качествени продукти, по индивидуална програма с максимално използване на биологични торове.

Промените в климата повдигат и въпроса за по-ранно листно торене на есенниците при подходящи температури, за да се компенсират ограниченията в сроковете за торене с почвени азотни торове.

Нашите специалисти са ваш партньор за постигане на по-добри резултати при новите предизвикателства на климата и законовите изисквания.

Есенници (пшеница, ечемик, рапица, бобови и други)

Време е да се подготви пролетното азотното подхранване и листното торене на есенниците. Икономически и агрономически е най-ефективно, изборът на продуктите да бъде съобразен с конкретните условия, сортовите особености, развитието на есенниците и климатичните условия. Нашите специалисти с удоволствие ще ви консултират, за да направите най-правилният избор за вашите условия. Добре е да се направи оглед на полетата, нашите специалисти ще ви съдействат, ако е необходимо да се направят почвени и листни проби за точна диагностика. За подготовка на пролетното азотно подхранване ви предлагаме уникални продуктr - YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraBela EXTRAN 26 и YaraLiva TROPICOTE. YaraVera AMIDAS съдържа азот и сяра, има 54 % активно вещество, което го прави най-концентрираният и най-ефективният азотно-серен тор. Количеството на азота в него е високо, като при карбамида, но е отстранен основният недостатък на карбамида, загубите на азот от излитане на амоняк. Гранулите са много качествени и позволяват безаварийно ползване на модерна техника, както и равномерно торене на площта. Азота и сярата са в такава форма, че хранителните вещества се отделят постепенно и осигуряват по-дълго и ефективно хранене на растенията. Пшеницата и ечемика усвояват азота постепенно, а не еднократно в момента на внасянето на тора. Препоръчителната норма на торене е 20-25 кг/дка при пшеницата и 18-25 кг/дка при ечемика. Подхранването се извършва, в зависимост от климатичните условия, през месеците февруари-март и най-късно в първата половина на месец април. YaraBela SULFAN в 50 % си процента активно вещество, съдържа освен азот и сяра и достатъчно количество калций. Калцият е много важен за развитие на нормална коренова система, увеличава устойчивостта на преовлажняване, измръзване, полягане, болести и неприятели.YaraBela SULFAN е направен по специален начин, така че да се премахнат загубите на азот от излитане на амоняк. Препоръчителната норма на торене е 15-30 кг/дка. При недостиг на сяра растенията не могат да усвояват азота, стават бледи, по-дребни и при тежък недостиг пожълтяват, качеството на зърното става много ниско с лоши хлебопекарни качества. YaraLiva TROPICOTE e азотно-калциев тор с 42 % активно вещество, който ни помага да произведем качествена земеделска продукция дори и на кисели почви. YaraLiva TROPICOTE оптимизира разходите за земеделското производство, защото събира в себе си много ползи и възможности. YaraLiva TROPICOTE съдържа бързо действащ нитратен азот и калций, в комбинация тези два елемента подобряват развитието на растенията и повишават добива. YaraLiva TROPICOTE е единственият азотен тор, който зарад, и формата на калцият в него, коригира киселата почвена реакция в правилната посока към неутрална. YaraLiva TROPICOTE е най-доброто решение за торене на кисели почви, но калцият има и още много полезни функции: подобрява здравословният статус на културата, намалява чувствителността на земеделските култури към големият бич почвените нематоди и патогени, които са се натрупали през годините на много ограничен сеитбооборот. Калцият структурира почвата и ремонтира повредени почви, каквито са излужените, засолените почви, разпрашените, вкислените, преовлажнените и други. Лекува и профилактира недостига на калций при земеделските култури, който води до слънчеви пригори, некрози, върхово гниене, почерняване на корените, напукване на стъблото и други повреди. Голяма част от почвите в България са генетично кисели или вторично вкислени. Няма други видими признаци за вкисляването на почвата освен падането на добива, този спад може да бъде драматичен при някой култури. При засилване на вкисляването някой хранителни елементи може да станат трудно достъпни за растенията, а други да бъдат освободени в такава степен, че да станат токсични. В киселите почви има по-слаба дейност на почвените микроорганизми, което води до забавено минерализиране на растителните остатъци, фосфорът, калцият, магнезият и молибденът стават по-трудно достъпни за растенията, корените на растенията не се развиват пълноценно и растенията стават по-чувствителни на засушаване, преовлажняване и полягане, освобождават се токсични за растенията тежки метали, като алуминий и кадмий. Нормата на торене с YaraLiva TROPICOTE e 15-35 кг/дка в зависимост от условията. Компенсиращо пролетно подхранване на пшеницата и ечемика с фосфор и калий. На площи, където поради някакви причини е пропуснато почвеното торене с фосфор и калий, препоръчваме подхранване с подходящи торове. Такива са -YaraMila TRIPLEYaraMila  PANTHERYaraMila STAR PLUSYaraMila SPRINTER, YaraMila BLUSTARили YaraMila COMPLEX. Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете подходящите за вашите условия продукти. Торовете YaraMila заради иновативната технология, с която са произведени, са подходящи за торене на повърхността на вече поникнала земеделска култура (пшеница, ечемик, рапица и др.). Фосфорът в торовете YaraMila е в три форми - ортофосфати, полифосфати и p-extend. Фосфорното и калиевото хранене на пшеницата и ечемика е процес, който продължава от началните етапи на развитието на растенията, когато формират кореновата си система до наливането на зърното, това прави торенето с YaraMila икономически обосновано при недостиг на тези основни и незаменими хранителни елементи. Препоръчителната норма за пролетно подхранване е 15-25 кг/дка. Подхранването е препоръчително да се направи в зависимост от условията месеците февруари-март, най-късно в началото на април. Листното торене не може да компенсира сериозен недостиг на фосфор и калий. Добива от полските култури се залага още сега и е важно да не се пропускат важни мероприятия, като листното подхранване, които са с ниска себестойност, но с голяма тежест за крайният резулат. Нашите специалисти с удоволствие ще ви консултират, за да направите най-правилният избор за вашите условия. Два универсални комбинирани продукта съдържащи всички важни хранителни елементи, за рапицата, пшеницата и ечемика са YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita GRAMITREL. Те имат следните допълнителни предимства: торовете са течни, съдържат аджуванти, повърхностно активни вещества и прилепители. Листното торене с YaraVita GRAMITREL ни дава всички незаменими за пшеницата секундерни и микроелементи. Магнезият повишава устойчивостта на ниски температури, подобрява братенето и качеството на зърното. Медта увеличава потенциала за добив, като увеличава броят на зърната в класа и подобрява качеството на зърното. Манганът подобрява развитието на растенията, презимуването, стимулира братенето и повишава устойчивостта на болести. Цинкът повишава броят на зърната в класа, влияе на качеството и добива. Двата ключови компонента за добива от пшеница са броят на зърната на единица площ и индивидуалното тегло на всяко зърно. Високите добиви от пшеница са резултат от постигане на оптималният брой листа, леторасти, поддържането на зелената маса здрава и жизнена достатъчно дълго време, увеличаване на броят на цветовете/зърната/класовете/ и увеличаване на размера на зърното. Балансираната програма за торене на пшеницата включваща нужните макро, секундерни и микроелементи е основата за управлението на тези ключови компоненти на добива. Маслодайната рапица е растение с високи хранителни потребности, правещи нейното отглеждане икономически невъзможно без подходящи хранителни вещества. Рапицата акумулира повече азот, фосфор, калий и сяра от пшеницата. Една от най-често срещаните грешки е прилагането на големи количества азот през есента. Препоръчително е да се използват оптимални количества азот, балансирани с фосфор и калий, за да може рапицата да достигне до зимата в идеалната фаза за презимуване. Доброто развитие на рапицата преди зимата е основа за висок и стабилен добив. Рапицата трябва да развие силен и дълбок основен корен, с шийка около 8 мм. и 8-10 листа, Калият е много важен за осигуряването на устойчивостта на рапицата през зимата. Фосфорът спомага за развитието на кореновата система и залагането на цветовете. Рапицата се нуждае още от достатъчно количества сяра, магнезий, бор, молибден и манган. Борът е важен за общото развитие на културата, презимуването и устойчивостта на болести. При недостиг на бор може да пропадне целият добив. Симптомите на борният дефицит са кухи корени и стъбла, стъблата са удебелени с пукнатини, забавен растеж и вджуджаване, по-малко цветове, шушулки и по-нисък добив. При недостиг на манган цъфтежа се забавя, намалява се образуването на шушулки, намалява се масленото съдържание, това води до падане на добива и качеството. При липса на молибден намалява броят на разклоненията и шушулките на растение, пада количеството на семената и средното им тегло, а от тук пада добива и качеството. При сериозен дефицит на цинк не се образуват цветове или шушулки, добива или е намален или липсва изобщо. YaraVita BRASSITREL PRO e специализиран листен тор за маслодайните култури – рапица и слънчоглед. Азотът (N) и магнезият (Mg) в YaraVita BRASSITREL PRO подобряват фотосинтезата и повишават добива на рапицата. Липсата на бор (B) при рапицата води до забавен растеж, формиране на по-малък брой шушулки и по-нисък добив. Приложението му при рапицата е стандарт за висок добив и качество.Недостигът на манган (Mn) при рапицата води до забавяне на цъфтежа и формирането на шушулките. Като резултат добивът намалява, а съдържанието на рапично олио е ниско. Недостигът на молибден (Mo) при рапицата, води до намален брой разклонения на стъблото, по-малко шушулки и семена, теглото на семената е намалено, което значително намалява добива. 

*Листно торене на есенници (пшеница, ечемик и рапица)

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Пшеница

От братене до изкласяване

YaraVita GRAMITREL

100-300 мл/дка

Пшеница

Братене

YaraVita ZEATREL

200-500 мл/дка

Пшеница

От 2-ри лист до 1-во междувъзлие, при нужда повторение след 14 дни

YaraVita ZINTRAC 700

30-100 мл/дка

Пшеница

От 2-ри лист до края на братене, флагов лист

YaraVita MOLYRAC 250

12-25 мл/дка

Пшеница

От 4-ти лист до 2 междувъзлие

YaraVita STOPIT

500 мл/дка

Пшеница

От 2-ри лист до 2-ро междувъзлие, при нужда повторение след 14 дни

YaraVita COPTRAC 500

17-50 мл/дка

Пшеница

При наличие на достатъчно вегетативна маса, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita UNIVERSAL BIO

200-500 мл/дка

Пшеница

От 4-ти лист до псевдоудължаване на стъблото

YaraVita BORTRAC 150

100 мл/дка

Пшеница

От 2 листа до 2-ро междувъзлие, при нужда повторение след 7-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Ечемик

От братене до изкласяване

YaraVita GRAMITREL

100-300 мл/дка

Ечемик

При наличие на достатъчно вегетативна маса, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita UNIVERSAL BIO

200-500 мл/дка

Ечемик

От 2-ри лист до 2-ро междувъзлие, при нужда повторение след 14 дни

YaraVita COPTRAC 500

17-50 мл/дка

Ечемик

Братене

YaraVita ZEATREL

200-500 мл/дка

Ечемик

От 2-ри лист до 1-во междувъзлие, при нужда повторение след 14 дни

YaraVita ZINTRAC 700

30-100 мл/дка

Ечемик

От 2-ри лист до края на братене, флагов лист

YaraVita MOLYTRAC 250

12-25 мл/дка

Ечемик

От 2 листа до 2-ро междувъзлие, при нужда повторение след 7-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Ечемик

От 4-ти лист до второ междувъзлие

YaraVita STOPIT

500 мл/дка

Ечемик

От 4-ти лист до псевдоудължаване на стъблото

YaraVita BORTRAC 150

100 мл/дка

Рапица

От образуване на розетка до начало

на цъфтеж

YaraVita BRASSITREL PRO

100-400 мл/дка

Рапица

Начало на вегетацията, 4-6 лист, удължаване на стъблото

YaraVita ZINTRAC 700

30-50 мл/дка

Рапица

При наличие на достатъчно листна маса, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita UNIVERSAL BIO

200-500 мл/дка

Рапица

Начало на вегетация, 4-6 лист, удължаване на стъблото

YaraVita MOLYTRAC 250

25 мл/дка

Рапица

Начало на вегетацията, 4-6 лист, удължаване на стъблото, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BORTRAC 150

300 мл/дка

Овощни култури - лозя, ябълки, круши, дюли, праскови, кайсии, сливи, малини, къпини, френско грозде, касис, арония, бадеми и други. Правилното и съобразено листно торене е много важно за добрите резултати при отглеждането на овощни култури. С помощта на нашите специалисти може да намерите най- подходящите и най-успешни за вас продукти, които ще ви донесат по-високи добиви и по-добра печалба от производството ви. YaraVita FRUTREL стимулира образуването на цветовете и нарастването на плодовете, подобрява качеството. Предпазва интензивните култури от недостиг на фосфор, калций, магнезий, бор и цинк. Фосфорът е важен за ранният растеж, за вкореняването, за производството на голям брой завръзи, достатъчно плодове с добър размер и оцветяване. Калцият е необходим, за да се осигури ранното развитие на листата и на цялата корона на дървото. Достатъчното калциево хранене е добра основа за високи добиви. Калцият играе съществена роля в подобряване на качеството на плодовете. Те стават по-стегнати, без вътрешни и външни некрози и гниене. Калцият и фосфорът увеличават размерът на плодовете. Магнезият подсигурява добра фотосинтеза, поддържа продуктивният растеж и здравото задържане на плодовете за дървото. Магнезият подобрява оцветяването на плодовете. Борът е особено важен за цъфтежа, за увеличаване на броят на цветовете и за формирането на завръзи. Борът активно стимулира усвояването на калцият, ето защо подпомага намаляването на повреди от недостиг на калций по плодовете. Цинка също е важен за развитието на пъпките, цъфтежа и подпомага за усвояването на калцият, подобрява оцветяването на плодовете и увеличава размерът им. Защо и с какво да подхраним трайните култури (овощни култури, етерично-маслени култури, винени и десертни лозя) след прибиране на реколтата: Четири решения с различна насоченост: YaraMila COMPLEX, YaraMila BLUSTAR, YaraMila STAR PLUS и YaraMila CROPCARE. Ранното есенно торене е необходимо, за да могат трайните култури да натрупат резерви и да се подготвят за следващата година. Ако държите на прецизността, нашите специалисти, могат да ви съдействат да направите листни проби и да изберете най-печелившото за вас решение. Продуктите Интенс, Анимейт, Кънтент, ЮСБ 20-20, Силеко, Нутридин КалиКалц и Колосал ни дават възможност да произведем качествени плодове с минимална употреба на препарати за растителна защита.

*Листно торене на овощните култури.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Семкови овощни култури: Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Семкови овощни култури:

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita ZINTRAC 700

50-200 мл/дка

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita THIOTRAC 300

300-500 мл/дка

Ябълки, круши, дюли и др.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

200 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии.

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita ZINTRAC 700

50-200 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita COPTRAC 500

20-50 мл/дка

Череши, нектарини, сливи, праскови и кайсии

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita THIOTRAC 300

300-500 мл/дка

Череши, нектарини, сливи,

праскови и кайсии

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Бадеми и орехи

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Бадеми и орехи

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Бадеми и орехи

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita COPTRAC 500

20-25 мл/дка

Лешници

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita GRAMITREL

200-400 мл/дка

Орехи, лешници, бадеми, шам фъстък и други ядки

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVita BORTRAC 150

100-150 мл/дка

Касис

След прибиране на реколтата, преди листопада и промяна цвета на листата.

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Киви

След прибиране на реколтата преди листопада.

YaraVitaZINTRAC 700

50-100

мл/дка

Киви

След прибиране на реколтата преди

листопада

YaraVita BIOTRAC 

100-300 мл/дка

Лозя

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Лозя

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Лозя

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Лозя

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

Лозя

След прибиране на реколтата преди

листопада

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

Лук, чесън и праз -  отглеждани в оранжерии и на открито. Най-подходящите торове за предсеитбено торене на луковите култури са торовете YaraMila (YaraMila COMPEX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE). Азота и калият са фундаментални за получавене на висок добив и качество от луковите култури. Фосфорът е критичен за ранният растеж и за развитието на корените. Фосфорът намалява загубите на тегло от луковиците по време на съхранение и от загуби причинени от болести. Калцият е необходим, за да се осигури мощно развитие на листата, корените и главата на луковите. Добрият баланс между калциевото и азотното торене на луковите, прави листата здрави и устойчиви на болести. Калцият е изключително важен за сухото вещество на луковиците, твърдостта и здравината им, дълготрайността на съхранението им с минимални загуби. Магнезият повишава устойчивостта на съхранение на луковиците на луковите. Сярата подобрява аромата, размера и теглото на главите. Сярата подобрява здравината и цвета на кожицата. Борът подобрява усвояването на калцият, здравината и качеството на луковицата. Медта прави кожицата по-здрава и стимулира развитието на люспите в главата на лука. Цинкът има силно влияние върху покълването и растежа на луковите. Недостигът на цинк води до забавяне на образуването на луковиците и ги прави нетрайни при съхранение. Молибдена е важен за усвояването на азота. След поникването на луковите култури и наличие на достатъчно листна маса е добре да направим листно торене с подходящи торове. Време е да подготвим и подхранването с комплексни азотни торове (YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR).

*Листно торене на лук, чесън и праз.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Лук и чесън

В началото на вегетацията при 

наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

при нужда повторение след 14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO

200-300 мл/дка

Лук и чесън

15 см височина

YaraVita ZEATREL

200-500 мл/дка

Лук и чесън

В началото на вегетацията при

наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita ZINTRAC 700

25-100 мл/дка

Лук и чесън

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita MOLYTRAC 250

20-50 мл/дка

Лук, чесън 

и праз

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Лук и чесън

Рано през вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа)

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Лук и чесън

10-15 см височина

YaraVita CОPTRAC 500

25-50 мл/дка

Лук и чесън

Височина 10-15 см.

Начало на образуване на главата на лука и чесъна

При нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita STOPIT

500-1000 мл/дка

Лук и

чесън

При наличие на достатъчно листна маса

YaraVita UNIVERSAL BIO

250-500 мл/дка

Лук и

чесън

При наличие на достатъчно листна маса, височина 15-20 см

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

Лук , чесън и праз

Височина 10-15 см или 14 дена след разсаждане на полето

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Праз

Две седмици след разсаждане, или при директна сеитба при наличие на достатъчно листна маса, височина 15 см

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Праз

Две седмици след разсаждане и при директна сеитба, когато растенията достигнат височина 15 см

YaraVita COPTRAC 500

20-50 мл/дка

Праз, чесън, лук и шалот

При наличие на достатъчно листна маса

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Лук

4-6 листа, може да направите три приложения през 10 - 14 дни. 

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Оранжерийни култури

Вижте еквивалентната култура за отглеждане на полето за периода на приложение.

YaraVita BIOTRAC

Макс 0.3 л/100 л вода

Макс 100 л вода/дка

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

Краставици. *Ако поливате и торите с капково напояване. Чрез торосмесителя внасяйте веднъж седмично YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT по следната схема:

1 седмица YaraTera KRISTALON бял - 3-7 кг/дка.

2 седмица YaraTera KRISTALON син - 3-7 кг/дка.

3 седмица YaraLiva CALCINIT - 3-5 кг/дка.

4 седмица YaraTera KRISTALON бял 3-7 кг/дка.

В началните фази от развитието на краставиците е подходящо листно торене с YaraVita UNIVERSAL BIO - 200-300 мл/дка, а след образуване на завръзите с YaraVita FRUTREL в доза 200-300 мл/дка.

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

Домати, пипер и патлажан - оранжерийно производство. Листното торене с YaraVita FRUTREL е много полезно мероприятие, което ни дава много предимства и ползи. Приложението на YaraVita FRUTREL повишава добива и подобрява качеството на плодовете. YaraVita FRUTREL стимулира цъфтежа, опрашването, подобрява здравината на плодовете, засилва устойчивостта им на болести и неприятели, прави ги по-вкусни, по-ароматни и по-добре оцветени, по-устойчиви на транспорт, удължава периода, в който можем да ги съхраняваме с добър търговски вид. YaraVita FRUTREL съдържа азот, фосфор, магнезий, бор, калций и цинк. Дозата му при листно приложение е 200-500 мл/дка. Ако растенията имат скрит недостиг на калций или симптоми, като върхово гниене, периферни и вътрешни некрози по плодовете, листата, стъблата и корените, трябва да приложите листно YaraVita STOPIT - 200-500 мл/дка. *Ако поливате гравитачно. Подхранвайте веднъж седмично лехите преди поливката с YaraMila COMPLEX - 3-6 кг/дка. През седмица подхранвайте с YaraLiva NITRABOR (YaraLiva TROPICOTE) - 3-4 кг/дка. *Ако поливате и торите с капковото напояване:.За да задоволите нуждите на зеленчуковите растения от основни, секундерни, микроелементи и органично вещество, веднъж седмично чрез торосмесителя внасяйте YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT  по следната схема:

1 седмица - YaraTera KRISTALON жълт - 3-6 кг/дка .

2 седмица - YaraTera KRISTALON син - 3-6 кг/дка.

3 седмица - YaraTera KRISTALON бял - 3-6 кг/дка.

4 седмица (в началото) - YaraTera KRISTALON бял - 3-6 кг/дка.

4 седмица (в края) - YaraLiva CALCINIT - 3-5 кг/дка.

Забележка: YaraTera KRISTALON и YaraLiva CALCINIT не се смесват. Ако трябва да ги приложите в един ден, след внасянето на първият продукт, промийте системата с вода.

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

Картофи, зеле, броколи, карфиол, салати, спанак, магданоз, копър, джоджен, босилек, мента, репички, репи, захарно цвекло, кръмно цвекло, салатно цвекло, тиквички, аспарагус, пащърнак, моркови и др. За основно торене на всички зеленчуци е подходяща комбинацията от 20-60 кг/дка YaraMila COMPLEX и 20-40 кг/дка YaraLiva TROPICOTE. За да намалите нападението от болести и за да подобрите качеството на продукцията, може да торите листно на всеки 14 дена с YaraVita FRUTREL - 100-300 мл/дка. Една-две седмици след 100 % поникване на растенията, наторете листно с подходящ листен тор от серията YaraVita (YaraVita ZEATREL и YaraVita FRUTREL). Това ще ни помогне да опазим листата на растенията от болести и недостиг на хранителни елементи.

*Листно торене на зелеви култури, картофи, тиквички, салати, спанак, листни подправки, репички, моркови и аспержи.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване или разсаждане

YaraVita STOPIT

200-500 мл/дка

Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване или разсаждане

YaraVita MOLYTRAC 250

20-50

мл/дка

Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване

или разсаждане

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Салати отглеждани на открито

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO

200-400 мл/дка

Салати отглеждани на открито

10-14 дни след поникване или разсаждане

YaraVita COPTRAC 500

15-35

мл/дка

Салати отглеждани на открито

2 седмици след разсаждане на полето

YaraVita MANTRAC PRO

50 мл/дка

Салати отглеждани на открито

Фаза 4-6 лист

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Салати отглеждани на открито

4-6 листа, може да направите три приложения през 10 - 14 дни. 

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Спанак полско производство

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO

200-400 мл/дка

Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BORTRAC 150

100

мл/дка

Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO

50 мл/дка

Спанак полско производство

Достатъчно листа за пръскане

YaraVita SAFE N 300

500-1500 мл/дка

Спанак полско производство

Фаза 4-6 лист

YaraVita STOPIT

500

мл/дка

Целина, магданоз и други листни подправки

При наличие на достатъчно

листна маса, в началните етапи

от развитието им

YaraVita STOPIT

200-500 мл/дка

Целина, магданоз и др.

4-6 лист

YaraVita ZINTRAC 700

50 мл/дка

Целина, магданоз и други листни подправки

4-6 лист, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200 мл/дка

Целина

4-6 лист

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Репички и ряпа

4-6 лист, при нужда повторение

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200 мл/дка

Репички и ряпа

4-6 лист, при нужда повторете след 10-14 дни

YaraVita MANTRAC PRO

50 мл/дка

Репички и ряпа

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150

300 мл/дка

Зелеви култури - главесто,

китайско и брюкселско зеле, карфиол, броколи, калабрезе

и др.

4-6 листа, до три приложения през 10 - 14 дни. 

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Ряпа

Височина 10-15 см

YaraVita COPTRAC 500

20-50

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 15 см

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Моркови

10-15 см височина

YaraVita COPTRAC 500

20-50 

мл/дка

Моркови

Височина 15 см, може да направите три приложения през 10 - 14 дни. 

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Моркови и пащърнак

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150

300 мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 15 см

YaraVita MOLYTRAC 250 

20-25

мл/дка

Моркови и пащърнак

4-6 листа

YaraVita ZINTRAC 700

50 мл/дка

Моркови и пащърнак

10 см височина, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Моркови и пащърнак

Наличие на достатъчно листна маса, височина 15 см

YaraVita SAFE N 300

500-1500 мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 10 см, при нужда повторение след 10-14 дни

YaraVita FRUTREL

200-500

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 10-15 см

YaraVita STOPIT

500

мл/дка

Моркови и пащърнак

Височина 15 см. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Салатно, кръмно и захарно цвекло

4-6 лист

YaraVita BORTRAC 150

300

мл/дка

Цвекло

4-10 лист

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Цвекло кръмно и захарно

4-6 лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Фуражно и захарно цвекло

Рано през вегетацията, 4-6-ти лист. При нужда повторение през 10-14 дни.

YaraVita BRASSITREL PRO

200-400 мл/дка

Аспержи

Вегетативен растеж

YaraVita BORTRAC 150

200-300 мл/дка

Аспержи

Наличие на достатъчно листна маса. 

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Аспержи

При достатъчно листна маса, през 10-14 дни до момента на  стареене на листа. 

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Аспержи

1-2 пъти през вегетацията, през интервал от 10-14 дни.

YaraVita BRASSITREL PRO

200-300мл/дка

Тиквички

От фаза 4-ти лист, през интервал от 10-14 дни

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Тиквички

Начало на вегетацията, 4-6 - ти  лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita BRASSITREL PRO

200-300 мл/дка

Тиквички

4-6 лист. При нужда повторение след 10-14 дни.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Тиквови култури (тиквички, краставици) полско производство

4-6 лист. През интервал от 10 до 14 дни.

YaraVita BIOTRAC

100-300 мл/дка

Картофи

При необходимост, след анализ на петиолите, приложение във фаза нарастване на клубените. 

YaraVita THIOTRAC 300

500 мл/дка

Оранжерийни култури

Вижте еквивалентната култура за отглеждане на полето за периода на приложение.

YaraVita BIOTRAC

Макс. конц. 0,3 л/100 л вода. Вода 100 л / дка макс.

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

 За зелените площи (голф игрища, тревни смески и райграс). Преди засяването на семената подгответе площта в градината, като наторите  с комплексният тор YaraMila COMPLEX - 5-10 кг/100 кв.м. Така ще получите красив, тъмно зелен тревен килим. За поддържане на вече създадени площи наторете с 2-3 кг/100 кв.м. YaraMila COMPLEX. Ако сте усвоили горски площи с кисели почви е добре към торенето да включите YaraLiva TROPICOTE - 2-3 кг/100 кв.м. 

*Листно торене на зелените площи.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Тревни площи - голф игрища,

тревни смески, райграс

Начало на интензивен

растеж.

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс

Начало на растеж.

YaraVita COPTRAC 500

5 мл/100 кв.м.

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс, стадиони

Начало на растеж.

YaraVita MANTRAC PRO

50-100 мл/дка

Тревни площи - голф игрища, тревни смески, райграс, стадиони

Начало на растеж.

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

Дървета, храсти и декоративни овощни видове. Подхранете храстите в зависимост от размера им с 20-50 г/растение YaraMila COMPLEX, а дърветата с 100-350 г/растение YaraMila COMPLEX.

*Листно торене на дървета, храсти, декоративни овощни видове и цветя.

Култура

Фаза

Продукт

Норма

Иглолистни

Начало на нов растеж

YaraVita ZINTRAC 700

50-100 мл/дка

Иглолистни

Нов растеж

YaraVita MOLYTRAC 250

20-25 мл/дка

Иглолистни

Нов растеж

YaraVita BORTRAC 150

200-300 мл/дка

Иглолистни

Нов растеж

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Храсти и дървета

Нов растеж

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200 мл/дка

Храсти и дървета

Достатъчно листна маса

YaraVita ZINTRAC 700

50 мл/дка

Храсти и дървета

Достатъчно листна маса

YaraVita COPTRAC 500

20-25 мл/дка

Храсти и дървета

Достатъчно листна маса

YaraVita UNIVERSAL BIO

250-500 мл/дка

Разсадници, окрасни култури

На открито: достатъчно листна маса,

за да се задържи разтвора. Повторете

при необходимост през интервал от  10 до 14 дни.

Избягвайте приложения по време на цъфтеж.

Направете максимум три приложения през вегетация. 

YaraVita BIOTRAC

100-200 мл/дка

Разсадници за окрасни култури

Наличие на достатъчно листна маса. При нужда

повторение през 10-14 дни. В разсадниците се

отглеждат много различни видове, с различна

чувствителност, препоръчително е да се подхожда

внимателно, да се ползва най-ниската

препоръчителна доза, с повече вода. Може да

се направят и тестове с малки групи растения,

за да се намери оптималното приложение.

YaraVita SAFE N 300

250-1000 мл/дка

Лилиуми и лалета 

На открито: Височина 25 см. При нужда

повторение през интервал от 10-14 дни.

Не се пръска по време на цъфтеж. 

YaraVita THIOTRAC 300

300-500 мл/дка

*Това са общи схеми за торене, с помощта на нашите специалисти ще намерите най-подходящата за вас. Дозите на приложение в таблиците са за самостоятелно приложение на продуктите. По-подробна информация може да намерите на етикетите на торовете. Ако искате да прилагате комбинация от торови продукти или да смесвате с препарати за растителна защита, свържете се с наш специалист или направете справка за смесимост и дози на сайта: www.tankmix.com.

За сандъчетата и саксиите със есенни и зимни цветя (теменужки, незабравка, паричка, декоративно зеле, студоустойчив карамфил, кукуряк, зюмбюл, лалета и други). След разсаждането на цветята в постоянните съдове или в градината, е най-добре да ги подхраним (1-3 пъти) с Yara KRISTALON жълт - 0.5-1.0 г/л вода (всеки 5-15 дни). Продължаваме да ги подхранваме с Yara KRISTALON бял - 1-1.5 г/л вода (всеки 5-15 дни). Ако искаме да засилим растежа на цветята (през седмица) ги поливаме с Yara KRISTALON син - 1-1.5 г/л вода. За тези, които влизат в детайлите на цветарството: Ако растенията ви обичат хранене с повече калций добавете и торене с YaraLiva CALCINIT - 0.3-0.5 г/л вода. 

Нагоре