Корн-кали

Корн-кали

Корн-кали съдържа калий, магнезий и сяра. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. ЕО тор. Гранулиран тор за почвено приложение.
Заявка
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

Корн-кали - повече от калий. Балансиран калиев тор.

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

Корн-кали е комбиниран тор от най-високо качество. Корн-кали съдържа калий, магнезий и сяра, в оптимално съотношение. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. Корн-кали е подходящ е за запасяващо торене, основно есенно торене и за предсеитбено торене. Може да го прилагаме при всички култури толерантни на хлор. Корн-кали е кономически изгоден комплексен гранулиран тор, ефективен за запасяващо торене. С едно влизане внасяте - калий, магнезий, сяра и натрий, в съотношение подходящо за много полски култури. Съотношението между калият и магнезият, отговаря на изискванията на повечето полски култури. Съдържанието на сяра в продукта допринася за подобряване на хрането на растенията, с този жизненоважен хранителен елемент. Запасяващото торене с Корн-кали опазва почвеното плодородие. Може да се ползва самостоятелно или като бленд с други торове. Има чудесни характеристики за разпръскване. При направените опити, Корн-кали се е разпръсквал до 36 м. Корн-кали не съдържа тежки метали.

Корн-кали ни дава:

        - Повече хранителни вещества.

- По-високо качество.

- По-висок добив.

Корн-кали е прозведен от уникални природни суровини. Корн-кали съдържа 40 % калий, в икономически изгодна форма - калиев хлорид. Подходящ е за торене на житни култури, царевица, тревни площи, захарно цвекло, рапица и други толерантни на хлор култури. Съдържа 6 % водоразтворим магнезий. Магнезият в Корн-кали е от Еста Кизерит - напълно водоразтворим и усвоим при различни типове почва. Многобройни опити са доказали, че магнезият в Еста Кизерит е много по-ефективен и усвоим, от магнезият в други продукти на торовият пазар. Съотношението между калият и магнезият в Корн-кали отговаря на нуждите на повечето полски култури. Това ни дава възможност за балансирано торене. Корн-кали съдържа 12 % сяра. Това го прави добър източник на сяра, когато ни е нужен торов продукт, които не съдържа азот. Корн-кали може да се впише добре, като част от програмата за балсирано сярно торене на полските култури. Сярата в Корн-кали е в сулфатна форма, това е формата, в която растенията могат да усвояват сярата от почвата. Натрият е важен за захарното цвекло, аспарагуса, повечето фуражни и някой зърнени култури. При фуражните култури, едно от предимствата на торенето с Корн-кали е, че дава по-добро хранене на животните с натрий, което подобрява диетата им. Многобройните опити са доказали, че торенето с балансираният тор Корн-кали ни дава много по-високи резултати при полските култури (рапица, царевица, пшеница, захарно цвекло), отколкото едностранчивото торене само с калий съдържащи торове, като калиев хлорид.

Съдържание на Корн-кали: Калий (K2O) - 40 % Магнезий (MgO) - 6% Натрий (Na2O) - 4 %  Сяра (SO3) - 12 %  *Примерна норма на торене с Корн-кали:

За повечето растения (толерантни на хлор) е подходяща норма от 20–60 кг/дка.

Зърнени култури (пшеница, ечемик, тритикале и др.) - 25-40 кг/дка

Ориз - 25-40 кг/дка

Царевица - 40-65 кг/дка

Рапица - 40-50 кг/дка

Захарно цвекло - 60-100 кг/дка

Тревни площи и пасища - 25-70 кг/дка

Роля на калият в растението:

Калият е базата за стабилни добиви. Калият участва в поддържането на водният баланс в растението (осморегулация). Калият е необходим на растенията, за да преодоляват стреса от засушаване и горещини. Калият играе роля в транспорта на хранителни елементи в растението. Липсата на калий води до драматично падане на добива и качеството, особено при липса на достатъчно влага. Недостига на калий може да доведе до загиване на растенията. Недостатъчното хранене с калий, води до неефективно използване на азота и фосфора от растенията. Калият има много важна роля в предпазването на растенията от измръзване. Калият е съставка на много съединения в растителният организъм, които играят ролята на антифриз в растението. Калият помага на растенията да преодолеят, по-лесно стреса от ниските зимни температури. Измръзването, може да доведе до некротиране на върховете и краищата на листата, до издребняване на растенията и дори до загиване на цялото растение. Калият е необходим за ефективното изполване на азота. Той участва в синтеза на аминокиселините и протеините. Калият е необходим за превръщането на азота от неорганични в органични форми. Калиевото торене подобрява ефективността на азотното торене. При торенето на земеделските култури, балансът между хранителните елементи е много по-важен от количеството на внесените торове. Едностранчивото торене с големи количества хранителни вещества, води до проблеми. При недостиг на калий, фермерите торят неефективно с азот, така губят пари и замърсяват околната среда. Важно е програмите за торене да се изготвят от специалисти. Калият подобрява устойчивостта на растенията на прекършване и полягане. Калият подобрява формирането и натрупването на целулоза и лигнин в стъблото на растенията. Това дава на растенията устойчивост, стабилност и здравина. Недостига на калий води до полягане на растенията или повяхване на краищата на листата. Калият е необходим за производството на въглехидрати в растението. Калият играе роля във фотосинтезата и транспорта на  асимилати в растението. Калият подобрява качествените параметри на добива (увеличава едрината, съдържанието на захари, витамини, протеини и други). Калият подобрява развитието на кореновата система на растенията. Калият подобрява капацитета на почвата да задържа вода, което е много важно в периоди на засушаване. Сушата не може да бъде предотвратена, но с подходящо торене, неблагоприятния и ефект, може да бъде намален. Калият повишава едрината на зърното на пшеницата, ечемика, ориза и царевицата. Калият увеличава съдържанието на протеини в пшеницата.

Роля на магнезият в растението:

Магнезият е жизнено важен за много процеси в растението. Магнезият е нужен за напълване на зърното в класа, метлицата и кочана. Магнезият е важен за производството на хлорофила. Хлорофила е необходим за улавянето на слънчевата енергия от растенията и трансформирането и в добив. Магнезият е важен за транспорта на хранителни елементи, протеини и въглехидрати в растението. За управлението и ефективното използване на азота от растението. Магнезият подобрява растежа на корените на растението. Магнезият подобрява толерантността на растенията при замърсяване с алуминий. Магнезият намалява слънчевите пригори по растенията. Необходим е за правилното протичане на метаболизата на растението. Магнезият повишава толерантността на растенията към ниско рН на почвата. Магнезият активира много ензиматични процеси в растението. Във фазата на наливане на зърното, магнезият е много важен хранителен елемент, той удължава периода, в който флаговият лист е зелен, което подобрява траспорта на захари към зърното. Магнезият е важен хранителен елемент за хората и животните, правилното торене с магнезий, повишава качеството на храната и фуража.

Роля на сярата в растението:

Влияе върху формирането на хлорофила, подобрява ефективността на фотосинтезата. Важна е за усвояването на азота. Участва в синтеза на аминокиселини - цистеин, цистин и метионин. Тези аминокиселини са градивни единици на протеините. Тяхното съдържание в храните и фуражите ги прави по-ценни, като хранителен ресурс за хората и животните. Участва в метаболизма на азота (нитрат редуктазата, участва в редукцията на нитритите до амоняк). Сярата е необходима на азот-фиксиращите грудкови бактерии, за да усвоят азота от въздуха. Подобрява аромата на някой земеделски култури (например лук и чесън). Подобрява устойчивостта на растенията на болести и неприятели, има бактерицидни и фунгицидни свойства. Повишава добива и подобрява качеството на земеделската продукция (съдържанието на протеини, аромата и др.). Торенето със сяра подобрява хлебопекарните качества на пшеницата. Зърнените култури (пшеница, ечемик и др.), рапицата, зелевите култури, царевицата и ориза имат високи изисквания към торенето със сяра. Няма земеделска култура, която може да се развива нормално без адекватно хранене с хранителният елемент сяра. Растенията усвояват сярата, като сулфати.

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: K+S Minerals and Agriculture GmbH

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре