ANIMATE Анимейт

ANIMATE Анимейт

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Подходящ е за листно, капково приложение и за третиране на семена.
Заявка
7,60 лв/л - 20 литраЦените са без ДДС
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасностбио сертификат на продуктаБио сертификат

Описание

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Оптимизира биоенергетичните и биохимичните процеси в растенията. Както се вижда от името на продукта, той вдъхва допълнителна жизнена сила на растенията.

ANIMATE е подходящ е за листно и капково приложение и за третиране на семена. Изключително подходящ за приложение в рамките на цялата вегетация, при всички култури. Идеално допълнение към основната схема на хранене с NPK торове. Подпомага и подобрява  използването на торовете от растенията.

ДЕЙСТВИЕ:

ANIMATE се абсорбира лесно от растенията. Активира растежа и развитието на корена на земеделските култури. Въздейства на растежа и развитието на растенията и действа многостранно. Стимулира развитието на микрофлората в коренообитаемият слой на почвата, спомагайки за увеличаването на кореновата маса. Улеснява усвояването на хранителните вещества в почвата, които иначе биха били недостъпни за растенията. Стимулира придвижването на хранителни вещества в растенията. Прилаган в почвата подобрява  водният режим и аерацията. Снабдява растенията и почвата с органична материя, с всички свързани с това предимства от физично, химично и биологично естество. приложен листно на земеделските култури, увеличава клетъчната пропускливост, така минералните хранителни вещества се усвояват по-ефективно. използван за третиране на семената, повишава кълняемата енергия, стимулира дружното поникване на растенията. Засилва устойчивостта на растенията на стрес и неблагоприятни климатични условия в началните фази от развитието им. Резултата е един по-здрав, по-равномерен и по-добре вкоренен посев. Благодарение на работата на органичното вещество и фулвокиселините, които веднага се абсорбират и използват в биосинтеза на клетките. ANIMATE доставя контролирано макро и микроелементи, необходими на растението за изпълнение на метаболитните му функции, възстановяване на хранителния баланс, активира растежа и развитието на корените.

ANIMATE:

• Подобрява на физичните, химичните и биологичните свойства на почвата.

• Увеличава капацитета за обмен на катиони.

• Въздействайки върху минералните съединения, освобождава хранителните елементи, които стават усвоими за растението.

• Насърчава развитието на кореновата система, което позволява растението, за да се храни по-ефективно, от по-голям обем почва.

• Насърчава микробиологичното развитие в почвата и в коренообитаемият слой на полезните за растенията симбиоти. Увеличава минерализацията и фиксирането на азота.

ANIMATE се произвежда с нанотехнология за транспортиране на хранителните вещества. Чрез липидни-нанокапсули за осигуряване на редовно хранене на растенията.

 ANIMATE е продукт, разработен на основата на свободни аминокиселини, които произтичат от ензимната хидролиза на белтъчини с растителен произход. Прилагането му упражнява стимулиращ ефект през фазата на активен растеж на растенията и особено в ситуации, които могат да окажат отрицателно въздействие върху развитието им, като: коренова асфикция, суша, градушка, фитотоксичност, причинена от продукти за растителна защита, обработки и други. 

 В състава на ANIMATE, заедно със свободните аминокиселини, участва и балансирана комбинация от микроелементи, допринасяща за доброто функциониране на ензимните системи, върху които оказва влияние: въглехидратна обмяна, синтез на хлорофил, пренос на хранителни елементи, образуване на лигнин и други. Подобрява растежа, цъфтежа и формирането на плодове. Ускорява нарастването и узряването на плодовете.

ЗАЩО АМИНОКИСЕЛИНИ?

Основните компоненти на живите клетки са протеините, а те са изградени от аминокиселини. Аминокиселините глицин и глутамин са базисни за формирането на растителната тъкан и за синтезът на хлорофил. Стимулират хлорофилната концентрация в  растителните тъкани, което води до по-интензивна фотосинтеза. Компетентното приложение на аминокиселини, комбинирано с правилното минерално хранене на земеделските култури, води до здрави, добивни и качествени насаждения. Аминокиселините са суровини и активатори  на фитохормоните и растежните вещества. Метионина е необходим за синтеза на етилена, еспермина и еспермидина, а триптофана на ауксина. Аргинина участва в синтеза на хормони, необходими за образуването на цветове, опрашването и формирането на плодовете. Пролина определя фертилността на полена. Лизина, метионина и глутамата стимулират покълването на полена и дължината на поленовата тръбичка. Пролина влияе на водният баланс на растението, прави клетъчните стени по-здрави и увеличава  толерантността на растенията към болести, неприятели и неблагоприятните климатични условия. Валина, леуцина и хистидина подпомага качественото  узряване на плодовете. Аланина предпазва растенията от гладуване при неблагоприятни условия за корените. Фениланина участва в кодирането на ДНК и синтеза на флавоноидите. Флавоноидите са необходими за оцветяването на зеленчуците, плодовете и цветята. Флавоноидите предпазват растенията от нападения на болести и неприятели. Триптофанът е растежен регулатор и пази растенията от нападения на болести и неприятели.

 СЪСТАВ:

Азот (N) Общо 0,6% w/w

(Органичен азот 0,6% w/w)

Свободни аминокиселини <3% w/w

Водоразтворим бор (B) 0,3% w/w

Водоразтворима мед* (Cu) 0,5% w/w

Водоразтворимо желязо* (Fe) 0,6% w/w

Манган* (Mn) 0,2% w/w

Водоразтворим молибден (Mo) 0,1% w/w

Водоразтворим цинк (Zinc) 0,3% w/w

*100% хелатирани Fe, Cu, Mn и Zn. Хелатиращ агент:

 Хептаглюконовата киселина.

 Диапазон на стабилност на хелатният комплекс: pH 2-10.

Аминограма: Arg (0,45%), Glu (1,2%), Gly (0,2%), Lys (2,1%), Asp, Hys, Leu, Ile, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tre, Tyr, Val.

 Течни ензимни аминокиселини с растителен произход.

 ДОЗИРОВКА:

Градински култури (зеленчуци, подправки, картофи и др.): Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500м л/дка. През вегетационния период.

Овощни и лозови насаждения: Листно приложение: 150-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата.

Етерично-маслени култури: Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Съобразено с особеностите на културата.

Декоративни растения и зелени площи. Листно приложение: 200-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата.

Полски култури (рапица, пшеница, ечемик, ориз, слънчоглед, царевица и др.): Листно приложение: 100-200 мл/дка, минимално количество вода - 20 л/дка.

Капково приложение (царевица): 100-500 мл/дка. През вегетационния период, според особеностите на културата.

Третиране на семена полски култури: 500-1000 мл/тон семена.

Горски плодове (малини, къпини, ягоди, боровинки, френско грозде, арония и др.): 150-250 мл/100 л вода. 200-400 мл/дка. През вегетационния период.

Продукт, използван в екологичното земеделие, съгласно приложенията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и 889/2008.

Смесимост: Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре