YaraMila TRIPLE

YaraMila TRIPLE

YaraMilla TRIPLE 16/16/16 Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури. ЕО Тор.
Заявка
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

YaraMilla TRIPLE 16/16/16

Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури.  Има качествени и изравнени гранули, които могат да бъдат ползвани без, каквито и да е затруднения, дори и с най-модерната техника за торовнасяне, включително и със сеялките. Гранулите на YaraMila TRIPLE са изработени така, че да няма загуби от излитане на хранителни вещества при съхранение, транспорт и торовнасяне. Благодарение на добрите резултати, които постигаме с YaraMila TRIPLE, като висок добив и качество, себестойността ни на декар излиза значително по-ниска в сравнение с традиционните торове. YaraMila ни дава добра цена, добро качество и с оптимално количество добри резултати. В резултат на високото качество на използваните материали и уникалната технология на производство, гранулите се разтварят незабавно дори и от атмосферната влага и постоянно набавят необходимите хранителни вещества на растенията. Фосфорът е в балансирано съотношение между ортофосфати, полифосфати и p-extend, тази комбинация дава на растенията по-лесен достъп до усвоими фосфати при различните почвени типове. Полифосфатите подобряват усвояването на важните микроелементи от растенията. В торовете YaraMila няма вредни примеси. Можем да прилагаме YaraMila TRIPLE според нуждите на растенията, в различни моменти от отглеждането на културата: като основно торене и като подхранване през вегетацията. Не променя силно рН на почвата, за разлика от други торове за основно торене, които значително влошават почвената реакция и дългосрочно разрушават органичното вещество (хумуса) в нея, като водят до намаляване на почвеното плодородие. Торовете YaraMila са природосъобразни решения направени с мисъл за бъдещето. При ползване на некачествени торове губим част от възможният добив и качество, а също така и затрудняваме работата си.

Съдържание:

Азот - 16 % (амониев азот - 9.5 % и нитратен азот - 6.5 %)

Фосфор - 16 % Р2О5

Калий - 16 % - К2О

*Примерни норми на торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20-30 кг/дка

Рапица - 20-30 кг/дка

Царевица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 15-25 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Norge Porsgrunn.

 Прочетете листа за безопасност.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре