YaraTera CALCINIT (Калциев нитрат)

YaraTera CALCINIT (Калциев нитрат)

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие. Калциевият нитрат е единственият азотен тор, който не вкислява почвата. Важен е за доброто развитие на корена, изграждането на клетъчните стени и за здравината на тъканите на растенията. ЕО тор.
Заявка
1790 лв/тон10.50 лв за опаковка от 2 кгЦените са без ДДС
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

YaraTera CALCINIT

ЕО тор.

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. При хидропоника се ползва по направената рецептура. За фертигация се прилага в началните етапи от развитието на културата и по време на образуване и нарастване на плодовете. Важен е за доброто развитие на корена, изграждането на клетъчните стени и за здравината на тъканите на растенията. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Лекува и профилактира недостига на калций при земеделските култури. Недостига на калций води до слънчеви пригори, некрози, върхово гниене, горчиви петна, почерняване на корените, сухо гниене, черни петна, кухи стъбла, напукване на стъблата, плодовете, корените, загиване на растежните точки, вджуджаване, напетнявания, мокри петна и други повреди. Подобрява здравословният статус на културата, подобрява устойчивостта на стрес, засушаване преовлажняване, ниски и високи температури, болести и неприятели. Намалява чувствителността на земеделските култури към бича почвени патогени и нематоди, които са се натрупали през годините на много ограничен сеитбооборот. Намалява нападението на растенията от бактериози, фузариум и плазмодиофора брасице. Калцият е нужен за доброто качество, съхраняемост и транспортабилност на земеделската продукция (цветя, клубени, кореноплоди, плодове, зеленчуци, сладка царевица и други). Пътят на калцият е бавен, затова е важно да го осигуряваме в необходимите количества и в правилните моменти от развитието на растенията. Транспирацията в плодовете е много по-слаба от тази в листата. Никой друг минерален тор няма подобно действие. YaraTera CALCINIT е единственият азотен тор, който не вкислява почвата. Калцият структурира почвата и ремонтира повредени почви, каквито са излужените, засолените почви, разпрашените, вкислените и преовлажнените. Не съдържа примеси. Продукта е хомогенен, изсипва се лесно, не се разпрашава и не се сбива. Напълно е разтворим във вода. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Разтворимост 1200 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 6 при 1 % w/w. Солева концентрация ЕС 1.2 dS/m при 20 градуса Целзий. Смесим е с YaraTera KRISTA K и YaraVera Urea foliar, не е смесим с YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA MAP.

Състав: Общ азот /N/ 15,5% Нитратен азот 14,4% Амониев азот 1,10% Калций /Ca / - 19,0% ЗНАЧЕНИЕ НА КАЛЦИЯ: Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете. Играе ключова роля за деленето, удължаване на клетките, при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени. Недостигът на калций може да доведе до сериозни щети от намаление на добива и качеството на продукцията. Уврежданията се наблюдават предимно до върха на нарастване или в тъканите на запасните органи – плодове, клубени, луковици. Характерни и стопански важни увреждания са:  - върховото загниване на плодовете на доматите, патлажана, пипера, пъпешите, дините и краставиците; - периферната некроза по листата на зелето и салатата; - горчивите петна по ябълките, крушите и дюлите, ръждиви петна по кожицата на прасковите, кайсиите и сливите; - гушата по зелето и други заболявания.

ЗАЩО И В КОИ СЛУЧАИ YaraTera CALCINIT? YaraTera CALCINIT – това е продукт с висока чистота, разтворим в вода вода, без остатък, предназначен специално за фертигация /торене с поливната вода/ и за листно подхранване. – предоставя на растенията два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций - подходящ за торене на всички култури и почви, но е особено желателен в интензивните производствени направления: - оранжерийно зеленчуко и цветопроизводство; - полско зеленчукопроизводство; - овощарство (за борба с горчивите петна по плодовете); - незаменим при отглеждане на растенията на различни субстрати или хранителни разтвори.

*НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията нормата е 5-30 кг/дка.

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре