YaraTera KRISTALON blue acid

YaraTera KRISTALON blue acid

ЯраТера КРИСТАЛОН син ацид е уникален продукт, който едновременно храни растенията, коригира високото рН на субстрата и почвата, подобрява усвояването на хранителните елементи, блокирани от неблагоприятната среда. Поддържа капковата и дъждовалната система в добро състояние. Смесим е с повечето продукти за торене и РЗ.
Заявка
4200 лв/тЦените са без ДДС
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

YaraTera KRISTALON blue acid NPK 16-06-17 + 18 % SO3 + 2.5 MgO

Съдържание:

Азот N - 16 %

Нитратен азот - 7.9 %

Амониев азот - 8.1 %

Фосфор (P2O5) - 6 %

Калий (K2O) - 17 %

Сяра (SO3)  - 18 %

Магнезий (MgO) - 2.5 %

Микроелементи: B - 0.025 %, Cu EDTA - 0.01 %, Fe EDTA - 0.07 %, Mn EDTA - 0.04 %, Mo - 0.004 %, Zn EDTA - 0.025 %.

КРИСТАЛОН син ацид е уникален продукт, който едновременно храни растенията, коригира високото рН на субстрата и почвата, подобрява усвояването на хранителните елементи, блокирани от неблагоприятната среда. Поддържа капковата и дъждовалната система в добре състояние. Намалява нивата на бикарбонатите в поливната вода. Не съдържа урея. Подходящ е за приложение при фертигация и хидропоника. Няма примеси на хлор и тежки метали. Напълно разтворим. Смесим е с повечето продукти за торене и РЗ. Солева концентрация (EC) при 1 г/л вода - 1.6.

*Норма на торене:

В зависимост от запасеноста на почвата, нуждите на растенията и изготвената програма за торене:

- За една вегетация (стопанска година) - 20-100 кг/дка.

- За еднократно приложение - 3-20 кг/дка.

*В прикачената брошура има таблица, в която можете да видите нормите за коригиране на рН на водата, използвана за поливане и фертигация. За конкретни препоръки се обръщайте към нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Yara Vlaardingen - 3133 CA Vlaardingen, Нидерландия

 Прочетете листа за безопасност.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре