YaraVita MOLYTRAC 250

YaraVita MOLYTRAC 250

Течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л. Съдържа намокрители и прилепители. ЕО тор.
Заявка
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

YaraVita MOLYTRAC 250 е специализиран течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. ЕО тор.

YaraVita MOLYTRAC 250 е висококонцентриран разтвор, съдържанието на молибден е до 4 пъти по-високо от това на другите торове.

YaraVita MOLYTRAC 250 е лесен за употреба, удобен за транспорт и съхранение.

YaraVita MOLYTRAC 250 е течна формулация, лесна за измерване, сипване и смесване в резервоара на пръскачката.

YaraVita MOLYTRAC 250 се усвоява лесно и бързо от растенията, но има и продължително действие, което прави възможно намаляване на броя на пръсканията.

YaraVita MOLYTRAC 250 съдържа молибден (Mo) - 15.5 % w/w, 25 % w/v или 250 г/л вода, фосфор (P2O5) - 15.5 % w/w, 250 г/л, намокрители и прилепители.

Предимства на листния тор YaraVita MOLYTRAC 250 :

- Молибденът е важен и незаменим хранителен елемент, макар и необходим на културите в много ниски дози.

- Чистотата на суровините използвани за производството му го прави безопасен за употреба при земеделските култури. Продукта е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

-  Употребата му гарантира, че готовата земеделска продукция ще отговаря на световните стандарти за чистота и безопасност на здравето на хората и животните.

- Продуктът е смесим с повечето препарати за растителна защита, което спестява време и пари. За повече информация посетете tankmix.com.

- Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

- Прилепителителите подобряват задържането на продукта върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор и стабилността на разтвора.

Молибдена е подвижен в почвата и в растенията. Молибдена се придвижва по ксилема и флоема в растението. Най-високо е съдържанието на молибден в старите листа, защото там молибдена се свързва със сяра съдържащите аминогрупи, захари и полихидроксиди. Усвоимостта на молибдена пада в кисели почви, при много леки почви, с високо съдържание на желязо и алуминий. При кисело рН, молибдена се фиксира от свободните Fe(OH)3, Al(OH)3 и Fe2O3. Молибдена е по-разтворим и достъпен за растенията в почвата в своята анионна форма MoO4-. В кисели почви аниона се адсорбира от почвените окиси. Молибдена е нужен за метаболизма на азота. При обилно хранене с азот растенията преодоляват недостига на молибден, но по-старите листа остават бледи и върховете им повяхват. Въпреки това причиненият стрес на растенията, води до падане на добива и качеството от земеделските култури. Молибдена е важен компонент на два ензима в растението - нитрогеназа и нитратредуктаза. Молибдена участва в превръщането на нитратите в аминокиселини в растението и за превръщането на неорганичният фосфор в органичен. Адекватното хранене на растенията с молибден, намалява нивата на непреработените нитрати и нитрити в тъканите на растенията. Това го прави много важен хранителен елемент за плодовете и зеленчуците (краставици, листни зеленчуци, подправки, кореноплоди и др.), при които има рискове, от превишаване на разрешените норми за съдържание на нитрати. Молибдена участва в редукционните и в окислителните процеси в растенията. Молибдена е съставка на органичният комплекс - птерин, наречен молибденов ко-фактор. Молибдена е важен елемент за усвояване на нитратите в почвата. Молибдена е необходим за функционирането на азот фиксиращите грудки при бобовите култури. Молибдена повишава общият растеж на растенията, стимулира производството на цветове, увеличава съдържанието на каротеноиди и е нужен за опрашването на цветовете. Молибдена е много важен елемент за билките, лечебните растения, плодовете и зеленчуците, които натрупват каротеноиди. При недостиг на молибден в началното развитие на младите растения, те остават бледи и слаби. Молибдена е необходим на растенията за предпазване от някой болести и неприятели. Приложението му е особено важно при кисели почви и на чувствителни култури (семкови и костилкови плодове, лозя, зърнени култури, маслодайни и етерично-маслени култури, бобови и зелеви култури, листни зеленчуци, краставици, иглика, коледна звезда и др.). При недостиг на молибден растежа е намален, намалява се образуването на цветове, затруднява се опрашването и образуването на генеративни органи (плодове, семена, бобове, зърно и др.), добива и качеството падат. При повечето земеделски култури, симптомите на недостиг на молибден, се проявяват, като: междужилкова хлороза по старите листа, периферна некроза по листата, младите листа остават по-дребни, по-тесни, често деформирани с форма на лъжичка или чаша, появяват се мрежовидни напетнявания. При тежък недостиг на молибден, при зърнените култури, класовете стават бели, зърната са спарушени и узряването се забавя. Ефективните мероприятия за избягване и профилактиране на недостига на молибден, са третирането на семената и листното приложение на молибден. При културите отглеждани с фертигация, може да храним растенията с молибден и през капковото напояване.

Препоръки по култури за листно приложение:

Рапица

При еднократно приложение във фаза начало на формиране на стъблото – 25 мл/дка. При среден до силен недостиг на молбиден пръскане във фаза 4-6 лист - 25 мл/дка и второ пръскане във фаза удължаване на стъблото на рапицата – 25 мл/дка. Допълнително пръскане може да бъде направено 10-14 дни по-късно. Не пръскайте по време на пълен цъфтеж. Количество вода за пръскане - 20-50 л/дка.

Пшеница и ечемик

От фаза 2 - ри лист до края на братене комбинацията от 12-25 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BORTRAC 150 - 100 мл/дка (Zadok G.S. 12-35). Същото пръскане във фаза флагов лист (Zadok G.S. 39) - 20 мл/дка. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Самостоятелно пръскане с YaraVita MOLYTRAC 250 - 12-25 мл/дка. Фаза от 5-ти лист до края на братене на пшеницата и ечемика (Zadok G.S. 15-29). Вода - 20 л/дка.

Царевица - за зърно и сладка царевица

От фаза 4 - 8 лист - комбинация от 20 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250  и YaraVita BORTRAC 150  - 100 мл /дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза начало на изметляване. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Самостоятелно пръскане с YaraVita MOLYTRAC 250. Доза 20-50 мл/дка. Фаза 4-8 лист, вода - 20 л/дка.

Слънчоглед

Във фаза 4-6 лист комбинация от 20 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BORTRAC - 100 мл/дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза бутонизация. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Фасул, грах, нахут, леща и соя

Във фаза височина на растенията 5-15 см – 20-50 мл/дка. При среден до сериозен недостиг на молибден, трябва да повторим пръскането след 10-14 дни. Количество вода за пръскане - 20 л/дка.

Люцерна

На всеки 2-3 откоса на люцерната, по 20-50 мл/дка, вода - 50 л/дка.

Оранжерийни култури

Максимална концентрация - 25 мл/100 л вода. Времето на приложение в зависимост от особеностите на културата. Максимално количество вода за пръскане - 100 л/дка.

Бадем, орехи, лешници и шам фъстък

Доза 20-25 мл/дка. Еднократно или двукратно приложение, във фаза преди цъфтеж и след образуване на завръзите, вода - 20-50 л/дка.

Патлажан (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Еднократно или двукратно приложение, във фаза 14 дни след поникване на растенията и във фаза 4 листа, вода - 20 л/дка.

Пипер (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Фаза - 30 дена след разсаждане на растенията. Вода - 20 л/дка.

Домати (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Фаза - височина 15 см. Вода -20-50 л/дка.

Зелеви култури - броколи, брюкселско зеле, главесто зеле, карфиол

Доза 20-30 мл/дка. Във фаза 4-6 лист. При нужда се повтаря през период от 10-14 дни. Вода - 20-50 л/дка.

Моркови

Доза: 20-25 мл/дка. Фаза 10-14 дни след разсаждане или височина 15 см. Вода - 20 л/дка.

Иглолистни

Доза 20-25 мл/дка, едно или две приложения, през фази ранна пролет и ранна есен. Вода - 50-100 л/дка.

Памук

Доза 20-50 мл/дка. Фаза в началото на вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). Вода - 20 л/дка.

Краставици - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникването им и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Салати - полско производство

Доза 20-50 мл/дка. Фаза 10-14 дни след поникване или след разсаждане. При нужда повторение след 7-10 дни. Вода - 20-50 л/дка.

Пъпеши - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Лук - полско производство

Доза 20-50 мл/дка. Фаза рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след две седмици. Вода - 20 л/дка.

Спанак - полско производство

Доза - 20-25 мл/дка. Фаза - 4-6 лист. Вода - 20 л/дка.

Фъстъци

Доза 20-25 мл/дка. Фаза рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). Вода - 20 л/дка.

Картофи

Доза 20-50 мл/дка. Фази от 100 % поникване до начало на клубенообразуване. Вода - 20 л/дка.

Тикви - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Тиквички - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Лозя

Доза 20-50 мл/дка. Две-три приложения. Фази на приложение: преди цъфтеж, залагането на плодовете, затваряне на гроздовете, нарастване на гроздовете и ранните етапи на зреене. Вода - 20 л/дка.

По култури за третиране на семена:

Фасул, грах, нахут и соя

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена. 

(Максимално количество - 300 мл/100 кг семена.)

Люцерна

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

(Максимално количество - 300 мл/100 кг семена.)

Леща

Препоръчителна норма: 25 мл/100 кг семена.

Пшеница, ечемик, ръж и овес

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

(Максимално количество - 200 мл/дка.)

Царевица и сорго

Препоръчителна норма: 100-200 мл/100 кг семена.

(Максимална норма - 400 мл/дка.)

Просо

Препоръчителна норма: 50 мл/100 кг семена.

Слънчоглед

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

Рапица

Препоръчителна норма: 200-400 мл/100 кг семена.

Елда, коноп, кориандър, лимец, емер, спелта и др.

Препоръчителна норма: 20 мл/100 кг семена.

Почвено приложение:

Почвено приложение за всички култури: 25-50 мл/дка приложени на почвата с пръскачка предсеитбено, преди разсаждането, след сеитбата преди поникването или ежегодно на многогодишни култури във вече създадени насаждения. Вода: 3-20 л/дка.

 Зърнени култури (ечемик, пшеница, овес): 12.5-25.0 мл/дка приложени преди сеитбата, изпръскани с пръскачка, където са смесими в комбинация с почвеният хербицид (www.tankmix.com). Вода: 3-20 л/дка.

Зелеви култури – зеле, броколи, брюкселско зеле, карфиол: Поливане на почвата около разсада за разсаждане: 5 мл/ 5 л вода за 1000 растения. Почвено приложение: 30-50 мл/дка преди сеитбата или след сеитбата преди поникване на растенията. Вода: 3-50 л/дка.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре