YaraVita ZEATREL

YaraVita ZEATREL

Комбинация от ключови хранителни елементи за листно приложение при царевица, картофи и други интензивни култури. Най-ефективният и концентриран фосфор в комбинация с калий, магнезий и цинк. ЕО тор.
Заявка
19.80 лв/лЦените са без ДДС
брошура на продуктаБрошурасертификат на продуктаСертификатPDF PlaceholderЛист за безопасност

Описание

Комбинация от ключови хранителни елементи за листно приложение при царевица, картофи и други интензивни култури.

ЕО тор.

 YaraVita ZEATREL е напълно формулиран, течен концентриран продукт за листно приложение с високо съдържание на фосфор. YaraVita ZEATREL е създаден, за да осигури на растенията бързо действащо гориво, от което да получат незабавно необходимата им енергия. YaraVita ZEATREL дава тласък на растенията в периодите на бърз растеж и критичните фази от тяхното развитие. Приложението на YaraVita ZEATREL е особено важно, когато растенията се нуждаят бързо от напълно усвоими и ключови хранителни елементи. YaraVita ZEATREL подпомага растенията да преодолеят стресови състояния предизвикани от абиотични фактори (високи и ниски температури, засушаване и преовлажняване и други). YaraVita ZEATREL съдържа 100 % напълно усвоими за растенията фосфати. YaraVita ZEATREL съдържа значително количество калий, магнезий и цинк, което го прави отличен продукт за листно торене на царевица, картофи и други интензивни култури. YaraVita ZEATREL стимулира развитието на здрава и по-голяма коренова система. YaraVita ZEATREL е особено ефективен, когато растенията не могат да усвояват добре хранителните вещества от почвата. Фактори, които силно затрудняват кореновото хранене на растенията са засушаване, преовлажняване, застудяване, горещини, рН на почвата, болести, неприятели и други. YaraVita ZEATREL активира растителният метаболизъм, което води до подобряване на добива и качеството. Чрез YaraVita ZEATREL можем да дадем на растенията, лесно усвоими хранителни вещества - калий, магнезий и цинк, във всички фази на културата.

Състав:

Фосфор (P2O5) - 43 % w/v - 430 г/л

Калий (K2O) - 7.5 % w/v - 75 г/л

Магнезий (MgO) - 6.7 % w/v - 67 г/л

Цинк (Zn) - 4.6 % w/v - 46 г/л

Приложение на YaraVita ZEATREL при пшеница, ечемик и рапица: Стимулира развитието на растенията и компенсира недостига на важни и незаменими хранителни елементи. Отличен продукт с огромни компенсаторни възможности при недостатъчно хранене на есенниците. Значително ускорява и подобрява развитието им. Резултата никога не остава незабелязан. Новите сортове есенници имат голям потенциал за подобряване на резултата и при късни зимни и ранни пролетни грижи. Това прави YaraVita ZEATREL незаменим помощник за по-висок добив и качество.

Защо да ползваме YaraVita ZEATREL при царевицата: Листното приложение на фосфор при царевицата при стартирането на културата, може да компенсира временният недостиг на фосфор, предизвикан от студените и влажни почви в началото на сезона и недостатъчно развитите корени на младите растения. Това е особено важно в периоди с по-късни възвратни студове през пролетта. Фосфорът ускорява узряването и намалява влагата на зърното при прибиране. При недостиг на фосфор растенията и корените забавят развитието си, царевицата остава по-дребна. При силен недостиг на фосфор растенията загиват. При недостиг на фосфор кочаните се деформират и върховете им остават неозърнени. Оптималното калиево торене намалява повредите от ниски температури при царевицата и дава възможноста на растенията да се адаптират по-добре към стрес. Доброто хранене с калий  повишава съдържанието на протеини в зърното и на аминокиселините цистеин и метионин. Калият повишава добива и размерът на кочаните. При недостиг на калий царевицата залага кочаните си много ниско, което много затруднява прибирането на реколтата. Това води до големи загуби на зърно и в последствие до много самосевки в следващата култура. При недостиг на калий кочаните на царевицата остават по-дребни. Дефицита на калий води до пречупване и полягане на растенията. Недостигът на цинк и магнезий са най-често срещаните хранителни проблеми при царевицата в световен мащаб. И двата хранителни елемента влияят върху ранните етапи от развитието на царевицата, техният недостиг значително намалява добива. Цинка е много важен за доброто ранно развитие на растенията. Увеличава добива. Ускорява узряването. Цинка е жизнено важен компонент на ензимите участващи във въглехидратният метаболизъм и в производството на протеини. Недостига на цинк води до понижаване на добива, намалява съдържанието на скорбяла в зърното и до падане на енергийната му стойност. Недостига на цинк по царевицата се среща много често в България. Недостига на цинк води до бледи жълти хлоротични зони започващи от основата на листата на царевицата, вървящи успоредно на централната нерватура на листата. Краищата на листата, върховете и централната нерватура остават зелени. Най-младите листа може да станат изцяло хлоротични - жълти или бели. Краищата на листата и стъблата на царевицата може да станат червени. Симптомите започват обикновено от по-старите листа, но понякога се появяват първо по най-младите листа. Намалява се растежа на междувъзлията и това води до вджуджен вид на царевицата. Магнезият е важен за доброто развитие на растенията рано през сезона.  Подобрява добива. Скъсява времето необходимо за узряването на царевицата. Появата по по-старите листа на жълто-бяла междужилкова хлороза, може да бъде признак на недостиг на магнезий. Правилното и балансирано торене на царевицата е един от най-важните фактори определящи добивът и качеството. Най-печелившето производство на царевица, залага на ранното развитие на растенията, инвестира в поддържането им здрави и жизнени с достатъчно добре развити корени и листна маса до момента на формиране и изхранване на добре озърнени и изхранени кочани.

Защо да ползваме YaraVita ZEATREL при картофите: Как да подобрим качеството и добива на картофите? Фосфорът поддържа растежа на листата и клубените, влияе върху количеството и качеството на нишестето в клубените. Калият има важна роля за оптималното усвояване на водата, производството на сухо вещество,  намалява процента на повредените клубени. Магнезият осигурява добра фотосинтеза и добро развитие и растеж на картофите.  Цинкът минимализира нападението то прашеста краста по картофите. Калият и магнезият приложени адекватно, ще подобрят съхраняемостта, транспортабилността и кулинарните качества на картофите, ще намалят нараняването на клубените, обезцветяването, ензиматичното почерняване на вътрешността на картофите и други повреди понижаващи полезните качества на картофите. Хранителните елементи фосфор, калий и магнезий влияят на размера на клубените. Прилагането на фосфор след образуването на клубените, води до увеличаване на размера им. Листното приложение на усвоим фосфор във фазата на образуване на клубените, увеличава не само размера на клубените, но увеличава и общият добив. Листното торене с фосфор, не може да замени, доброто стартиращо почвено торене с усвоим фосфор в началните фази от развитието на картофите. Калиевото торене е критично за високият добив и качество на картофите. Картофите могат да усвоят много големи количества калий през цялата вегетация. Картофите изискват високи норми на калиево торене, дори и когато ги отглеждаме на почви с високо съдържание на калий. Недостига на магнезий води до намаляване на размера на клубените. Магнезият е необходим във фазата на нарастване на клубените. Недостига на магнезий в тази фаза води до намаляване на размера на клубените и общият добив. Недостига на магнезий, може да намали значително резултатите от отглеждането на картофи. Усвояването на магнезий, трябва да се балансира с калиевото хранене на картофите. Двата хранителни елемента са в конкурентни взаимоотношения. Усвояването на магнезият, може да бъде компрометирано и от климатични фактори (като засушаване и др.). Можем да видим симптоми на недостиг на магнезий, дори и в почви с високо съдържание на магнезий. Листното торене с магнезий е добра възможност, за профилактика и коригиране на недостига на магнезий. Правилният баланс между макроелементи и микроелементи е важен за постигането на оптимални резултати при отглеждането на картофите. Добива и качеството на картофите са пряко свързани с доходите на фермерите. Недостига дори и на един хранителен елемент ще намали добива и качеството. Добре е програмата за торене на картофите да се подготвя от специалисти - на базата на почвени и листни анализи, съобразена със сортовите особености, технологията на отглеждане във фермата и климатичните условия. Нашите специалисти са на разположение да ви консултират, както за пробовземането, така и за съобразена програма за торене на картофите. Недостига само на един хранителен елемент е достатъчен да намали добива и качеството на картофите. Най-важният хранителен елемент за картофите е калият. Калият е изключително важен, за да получим високи добиви от картофите. Калият е определящ за качеството на картофите. Калият е необходим през периода на вегетативен растеж, формирането и нарастването на клубените. Растенията усвояват повече калий отколкото азот. Калият се рециклира от листата към клубените по време на нарастването на клубените. Фосфорът е необходим в по-големи количества в началните фази от развитието на растенията за стимулиране на растежа на корените и за залагането на клубените. Вторият пик на усвояването на фосфора е по-време на нарастването на клубените. Фосфора осигуряват силен растеж на листата и клубените. При наличие на достатъчно усвоим фосфорът по време на образуването на клубените, се увеличава значително техният брой. Магнезият е най-необходим за растенията в периода на нарастване на клубените. Магнезият е важен за качеството на клубените. Картофите имат най-големи потребности от хранителни вещества през първите два месеца от своето развитие. Клубените натрупват най-много хранителни вещества през вторият и третият месец от развитието на картофите. 

Предимства: Формулиран за безопасно приложение в критичните фази от развитието на царевицата и други интензивни култури. Смесим с повечето торове и продукти за растителна защита. Посетете www.tankmix.com. Доказано и сигурно действие. Продуктът е изпитван и наблюдаван върху много култури в цял свят. Високо качествo: постоянен състав и стабилни показатели. Произведен по стандартите за качество на ISO 9001. Продукта е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост. Лесна за ползване течна формулация. Излива се и се разбърква лесно в резервоара на пръскачката. Високо съдържание на хранителни вещества с ниски дози на декар. Спестява работно време и трупането на отпадъци от опаковки. Съдържа: емулгатори, прилепители, намокрители и вещества подобряващи проникването му в листата на царевицата. Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата. Прилепителителите подобряват задържането на продукта върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор и стабилността на разтвора. Специалното формулиране на продукта ни дава бърз ефект, който е комбиниран и с продължително действие. Тази иновация намалява нуждата от многобройни приложения, което спестява на земеделците време и пари.

Приложение по култури:

Култура

Начин на приложение

ЛЮЦЕРНА

При наличие на достатъчно листна маса - 500 мл/дка. Една седмица след всяка коситба - 500 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ЯБЪЛКИ

След прецъфтяване 4-6 приложения по 500 мл/дка. Повторение през 10-14 дни. Вода: 50-100 л/дка. При сортови и климатични условия, които могат да причинят напетнявания по плодовете, не пръскайте по-рано от 7-та седмица след опадане на венчелистчетата.

КАЙСИИ

След образуване на плодове, 2-5 приложения - 500 мл/дка. Повторение през 10-14 дни. Вода: 50 л/дка.

АСПАРАГУС

При наличие на достатъчно листна маса - 300-500 мл/дка. През интервали от 10 дни преди повяхване на листата. Вода: 20 л/дка.

ПАТЛАЖАНИ

При наличие на 4-6 листа - 300-500 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ЕЧЕМИК

От 2 листа до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 500 мл/дка. В тези фази максимум 3 приложения. Повторение през интервал от 10-14 дни. От флагов лист до края на цъфтежа (Zadok's G.S. 51 до 69). Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена). 

ФАСУЛ

Височина на културата 10-15 см - 300-500 мл/дка. Повторение при нужда през 10-14 дни. Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена).

БОРОВИНКИ

10 дни след опадване на венчелистчетата - 500 мл/дка. Вода: 100 л/дка.

ЗЕЛЕВИ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

БРОКОЛИ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ЗЕЛЕ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

КАЛАБРЕЗЕ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

МОРКОВИ

Височина 15 см - 300-500 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни. Вода: 20 л/дка.

КАРФИОЛ

Фаза 4-6 листа, след разсаждането - 400 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

От 2 листа до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 500 мл/дка. В тези фази максимум 3 приложения. Повторение през интервал от 10-14 дни. От флагов лист до края на цъфтежа (Zadok's G.S. 51 до 69). Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100кг семена). 

ЧЕРЕШИ

След образуване на плодове, 2-5 приложения - 500 мл/дка. Повторение през 10-14 дни. Вода: 50 л/дка.

НАХУТ

4-8 листа - 300-500 мл/дка, ако е необходимо отново след 10-14 дни. Вода: 20 л/дка. 

ЛЮТИ ПИПЕРКИ/ЧИЛИ

4-6 листа - 300-500 мл/дка. Вода: 20 мл/дка.

ПАМУК

Начало на цъфтеж - 300-500 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

КРАСТАВИЦИ

Полско производство: 4-6 листа - 300-500 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ФЕРТИГАЦИЯ

Прилагайте - 250-300 мл/1000 кв.м. При нужда повтаряйте през интервали от 7-14 дни. Алтернативно всички култури: при всяко приложение по 1-3 л/дка. При нужда повтаряйте през 7-10 дни. Вода: обичайната практика на фермера. Алтернативно: Само за фертигация, всяко приложение по 1-3 л/дка. Повторение всеки 15 дена при нужда. Вода: обичайната практика на фермера.

Вкарайте тора за 30-60 минути, за да се осигури равномерно приложение на полето. След това промийте системата за напояване с чиста вода, за достатъчно време, така че да се почистят маркучите и капкообразувателите.

 

ГОЛФ ИГРИЩА

При наличие на достатъчно листна маса за пръскане - 300- 500 мл/дка. Последвано от пръскания една седмица след всяко косене или 1 път месечно.  Вода: 20 л/дка.

ЛОЗА (ДЕСЕРТНА)

Видими цветни пъпки, разделяне на цветните пъпки, залагане на плодовете и ранно зреене (спиране един месец преди бране) - 300-500 мл/дка.   Вода: 20 л/дка.

ЛОЗА (ВИНЕНА)

Видими цветни пъпки, разделяне на цветните пъпки, залагане на плодовете и ранно зреене (спиране един месец преди бране) - 300-500 мл/дка.   Вода: 20 л/дка.

ИГРИЩА, СТАДИОНИ

При достатъчно листна маса за пръскане - 300-500 мл/дка. Една седмица след всяка коситба или ежемесечно. Вода: 20 л/дка.

ФЪСТЪЦИ

4-6 листа - 300-500 мл/дка. Вода: 200 л/дка.

БОБОВИ

Височина на културата 5-15 см - 300-500 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни. Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена).

ЦАРЕВИЦА

200-500 мл/дка във фаза 4-6 листа. При нужда повторете след 10 to 14 дни. Вода 20 л/дка. Алтернативно: 3 приложения - 400 мл/дка: 20 дни след поникване; 30 дни след поникване; 45 дни след поникване. Вода: 40 л/дка. Третиране на семена: 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена).

ПЪПЕШ

Полско производство: 500 мл/дка. Преди цъфтеж и по време на развитие на плодовете, 2-4 повторения, през интервали от 10-14 дни. Вода: 50 мл/дка.

НЕКТАРИНИ

След образуване на плодовете, 2-5 приложения - 500 мл/дка. Повторение през интервали от 10-14 дни. Вода: 50 л/дка.

РАЗСАДНИЦИ/ОКРАСНИ КУЛТУРИ

(На открито) При наличие на достатъчно листна маса - 300 мл/дка. При нужда повторение през интервали от 10 -14 дни. Избягвайте пръскане по време на цъфтеж. Максимум три пръскания на растение за година. Вода: 20 л/дка.

ОВЕС

От 2 листа до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 500 мл/дка. В тези фази максимум 3 приложения. Повторение през интервал от 10-14 дни. От флагов лист до края на цъфтежа (Zadok's G.S. 51 до 69). Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена). 

РАПИЦА

При единично приложение, фаза удължаване на стъблото - 500 мл/дка. При умерен недостиг 4-6 листа и при удължаване на стъблото - 500 мл/дка. При сериозен недостиг допълнително приложение след 10-14 дни. Избягвайте пръскане във фаза цъфтеж. Вода: 20 л/дка.

ЛУК

500 мл/дка. Първо приложение при височина на растенията 15 см, второ след 10-14 дни. Второ 1-2 приложения през 10-14 дни при нарастване на луковицата. Вода: 20 л/дка.

ПРАСКОВИ

2-5 приложения след образуване на плодовете -  500 мл/дка. Повторение на приложенията през интервали от 10-14 дни. Вода: 50 л/дка.

КРУШИ

4-6 приложения от края на цъфтежа - 500 мл/дка. Повторете приложенията през интервали от 10-14 дни. Вода: 50-100 л/дка. При условия, които могат да доведат до напетняване на плодовете, като сортови особености, климатични условия и други, забавете пръскането до 6 седмици след опадването на венчелистчетата. 

ГРАХ

300-500 мл/дка, когато културата достигне височина 10-15 см. Повторение при нужда през 10-14 дни. Вода: 20 л/дка. Третиране на семена: 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена).

ПИПЕР

Полско производство: 300 мл/дка приложен при 4-6 листа. Повторение през интервали от 10-14 дни. Максимум 3 приложения. Не прилагайте по време на цъфтеж. Вода: 20 л/дка.

СЛИВИ

2-5 приложение - 500 мл/дка след залагане на плодовете. Повторете приложенията през интервали от 10-14 дни. Вода: 50 мл/дка.

КАРТОФИ

За стимуиране на ранният растеж: 1 л/дка, една седмица след 100 % поникване. За увеличаване броят на клубените: 1 л/дка при инициация на клубените (50 % от върховете на столоните са  подути, два пъти диаметъра на останалите столони). За увеличаване размера на клубените: поне 2 приложения от 500 мл/дка, при нарастване на клубените (първите формирани клубени 10 мм в диаметър) и след анализ на петиолата, по време на нарастване на клубените. Спазвайте 10-14 дни между приложенията. Вода: 20 л/дка.

ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ

Максимална концентрация 0.3 л/100 л вода. Максимум: 100 л/дка вода. Фазите на приложение са същите, като при производство на открито. 

ОРИЗ

До 500 мл/дка приложен по време на братене и инициация на метлицата. При нужда повторете след 7-10 дни и след цъфтеж. Вода: 20- 40 л/дка. Третиране на семена: 3-12 л/тон семена (300-1200 мл/100 кг семена).

РЪЖ

От 2 листа до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 500 мл/дка. В тези фази максимум 3 приложения. Повторение през интервал от 10-14 дни. От флагов лист до края на цъфтежа (Zadok's G.S. 51 до 69). Вода: 20 л/дка. Третиране на семена 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена). 

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Култури: 3ърнени, царевица, лен и слънчоглед. 150-200 мл/дка приложени при сеитбата чрез оборудване ECOPHOS, което изпръсква продукта в една линия над семената. Вода: 0 л .

СОРГО

4-8 лист - 500 мл/дка. Вода: 20 л/дка. При нужда повторете след 10 to 14 дни.  

СОЯ

300-500 мл/дка, когато културата достигне височина 15 см. Повторение при нужда през 10-14 дни. Вода: 20 л/дка. 

ЯГОДИ

Полско производство: 500 мл/дка. Приложете преди цъфтеж и след образуване на плодовете, 2-4 повторения, през интервали от 10-14 дни.  Вода: 50 л/дка.

ЗАХАРНО ЦВЕКЛО

500 мл/дка, приложен във фаза 4-6 листа. При умерен до сериозен недостиг повторете през интервали от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка.

БРЮКВА

300-500 мл/дка, фаза 4-6 листа. При умерен до сериозен недостиг, няколко приложения през 10-14 дни. Вода: 20 л/дка.

ТЮТЮН

Две приложения - 300-500 мл/дка, две-три седмици след разсаждането (3-4 листа), през интервал от 10 дни. Вода: 20-50 л/дка.

ДОМАТИ

Полско производство: 300-500 мл/дка във фаза 4-6 листа. При нужда повторение през интервали от 10-14 дни. Максимум 3 приложения на сезон. Вода: 20 л/дка.

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Приложете  300-500 мл/дка, когато има достатъчно листна маса за пръскане. Последвано от една седмица след коситба или ежемесечно пръскане. Вода: 20 л/дка.

РЯПА

300-500 мл/дка във фаза 4-6 листа.  При умерен до сериозен дефицит, повтарящи се приложения през 10-14 дни. Вода: 20 л/дка.

ДИНИ

300-500 мл/дка, във фаза 4-6 листа, второ приложение - 10-14 дни по-късно. Вода: 20 л/дка.

ПШЕНИЦА

От 2 листа до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 500 мл/дка. В тези фази максимум 3 приложения. Повторение през интервал от 10-14 дни. От флагов лист до края на цъфтежа (Zadok's G.S. 51 до 69). Вода: 20 л/дка. Третиране на семена - 3-6 л/тон семена (300-600 мл/100 кг семена). 

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 5 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

fertilizer iconfertilizer icon

Нагоре