синя крива

АРНИКА

Торене на арника - медицинска, окрасна и етерично-маслена култура

recommendation image

Арниката е известна на хората още от древността. Термина арника обединява много видове. Арниката е едно от най-популярните лечебни растения в света. Повечето видове арника са лечебни растения. Най-популярните видове арника с лечебни свойства са планинската арника, арника сорориа, арника фулгенс, арника кордифолиа, арника хамисионис и други. Арниката съдържа лактони, флавоноиди, етерично масло и други. Арниката се ползва при проблеми с кожата и мускулатурата, облекчава болки и сърбеж, намалява възпалението, ускорява процесите на зарастване и възстановяване на тъканите. Не консумирайте и не прилагайте външно арника, без консултация и наблюдение от компетентни специалисти. Неправилното приложение на арника, може да доведе до натравяне и смърт. Арниката се прилага, като билка в народната медицина на много народи. Арниката е и хомеопатично средство. Традиционно арниката е била набавяна, за нуждите на хората със събирателство от природни източници, но през последните години, с цел опазване на природните ресурси, билката се отглежда, като културно растение. Арниката предпочита слънчеви терени, оцедливи влажни, почви, богати на хумус, със слабо кисела, неутрална или слабо алкална реакция. Арниката се размножава със семена, резници, микро размножаване и разделяне на растения. Семената се сеят на повърхността на субстрата, притискат се леко и отгоре се покриват с тънък и фин слой субстрат. Семената поникват бавно. Семената може да се засеят директно на постоянно място или първо да се произведе разсад. За производството на разсад са необходими 2-3 месеца. Растенията са достатъчно големи за разсаждане, когато направят розетка (имат 3-5 листа). Арниката се разсажда на разстояние 20-40 см. Най-често, като билка и суровина се събират цветовете, листата и корените на арниката. Цветовете се ползват свежи или изсушени. Средният добив от сухи цветове варира много 10-110 кг/дка. Най-висок добив се получава от растения на 3-4 години. От арниката се добива етерично масло. От арниката се произвеждат лекарства, хранителни добавки, козметика, хигиенни продукти и други. Арниката е и популярна окрасна култура. Може да ползвате арниката в декорирането на билкови, котидж и други градини. Арниката може да се отглежда и в съдове. Цветовете на арниката са жълти. Арниката цъфти от късна пролет до есента. Премахването на прецъфтелите цветове, стимулира цъфтежа на арниката и удължава времето на цъфтеж. Арниката достига височина 30-70 см. Арниката презимува спокойно при нашите условия. Арниката е от семейство Сложноцветни. Арниката произлиза от Евразия и Северна Америка. Арниката е многодишно растение. Работи се интензивно върху селекцията на по-продуктивни сортове и хибриди арника. Страни по-големи производители на арника са САЩ, Канада, Германия, Полша, Скандинавските страни, Прибалтийските републики, Швейцария, Сърбия, Франция, Италия, Испания, Румъния, Нова Зеландия, Китай, Индия, Украйна, Чили и други.

I.Торене на арника.

1.*Обща схема за торене на арника отглеждана на субстрат.

Фаза

Тор

Норма

След поникване и поява на същински листа/

разсаждане и поникване

YaraTera KRISTALON жълт

0.5 г/л вода

Вегетативен растеж

YaraTera KRISTALON син

0.5 г/л вода

Начало на цъфтеж и цъфтеж

YaraTera KRISTALON бял

0.5 г/л вода

*Това е обща схема за торене на арника, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на арника отглеждана на почва.

Фаза

Тор

Норма

Първа година

Преди сеитба/разсаждане

YaraMila COMPLEX

20-30 кг/дка

След достигане височина 15-20 см, при подходящи

температури

YaraVita UNIVERSAL BIO

300 мл/дка

Втора година

Ранна пролет

YaraMila COMPLEX

20-30 кг/дка

При наличие на достатъчно листна маса през пролетта

и подходящи температури

YaraVita BORTRAC 150

100 мл/дка

*Това е обща схема за торене на арника, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на арника.

Арниката реагира добре на съобразено торене с основните хранителни вещества (азот, фосфор и калий), секундерният елемент - калций и микроелемента - бор.

Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, ЮСБ 20-20, Кънтент, Интенс и Анимейт.

Нагоре