синя крива

БАБИНИ ЗЪБИ

Торене на бабини зъби (трибулус терестрис) - суровина за лекарства и хранителни добавки

recommendation image

Бабините зъби са познати на хората, като лечебно растение още от древността. Смята се, че бабините зъби произлизат от Евразия и Африка, но са се разпространили и натурализирали и в Северна и Южна Америка и Австралия. Бабините зъби са многогодишно растение, но се отглеждат, като едногодишна земеделска култура. Бабините зъби са от семейство Чифтолистникови. Бабините зъби са пълзящо растение. Бабините зъби достигат дължина 20-120 см. Бабините зъби имат жълти цветове. Бабините зъби са ползвани, като билка от много народи (българският, гръцкият, китайският, индийският, иранският, арабските народи и др.). Бабините зъби имат тонизиращи, противовъзпалителни, откашлящи, антипаразитни, диуретични и други свойства. Те повишават либидото и на двата пола, подобряват половите функции при мъжете, стимулира растежа на мускулите и други. Бабини зъби са суровина за лекарства и хранителни добавки. За суровина се използва надземната част на растението, плодните кутийки, семената и корените. Растението се коси се през лятото (когато целта е да се добие само надземната част). Когато целта е да се ползва цялото растение (надземната част, семената и корените) растенията се изваждат през есента. Растенията съдържат фитунутриенти, сапонини, флавоноиди, алкалоиди и други вещества. Бабините зъби се размножават със семена. Бабините зъби предпочитат слънчеви терени, оцедливи, богати на хранителни и органични вещества почви. Бабините зъби не понасят задържане на вода и високо рН на почвата. Традиционно бабините зъби са били събирани от природата. Събирателството нарушава баланса в природата. Новата тенденция е културно отглеждане на бабини зъби. Индустриалното отглеждане на бъбини зъби осигурява суровина с постоянни характеристики, количество и качество. Семената на бабините зъби узряват от края на лятото до края на есента. Узрелите семената се събират и съхраняват при подходящи условия. Добре е семената да се стратифицират преди засяване, за да се ускори поникването им. Семената се сеят от края на зимата до началото на пролетта. Сеитбената норма при директна сеитба е 100-300 г/дка. Гъстотата на сеитба варира 4000-8000 растения на декар. Бабините зъби са устойчиви на засушаване, но поливането в много сухите периоди, повишава добива и качеството на суровината. Добива варира - 100-500 кг/дка свежа маса и 30-150 кг/дка суха маса. Бабините зъби се отглеждат и събират в България, Словакия, Индия, Китай, Турция, Ирак, Иран и други страни. Друг вид, който се ползва, като суровина е трибулус алатус.

I.*Торене на бабини зъби.

1.Обща схема за торене на бабини зъби.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

25 кг/дка

Височина на растенията 10-15 см

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

Височина на растенията 10-15 см

YaraVita UNIVERSAL BIO

300 мл/дка

*Това е обща схема за торене на бабини зъби, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на бабини зъби.

Бабините зъби отглеждани за суровина реагират добре на съобразено торене. Правилното торене подобрява количеството и качеството на получената суровина. 

Азот

Азота е важен за добива, увеличава размерът на растенията, броят на разклоненията и цветовете. Нормата на торене с азот (N) за една вегетация е 4-10 кг/дка. Нормата на торене се разделя на две приложения - предсеитбено и след достигането на растенията на височина 10-15 см. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila STAR, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

Фосфор

Фосфорът е необходим за доброто стартиране на растенията, развитието на корените, залагането на повече цветове и по-бързото узряване на растенията. Нормата на торене с фосфор (P2O5) е 2-5 кг/дка. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila STAR, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP, YaraVita ZEATREL и YaraVita FRUTREL.

Калий

Калият е важен за общото развитие на растенията, устойчивостта им на стрес причинен от абиотични и биотични фактори. Калият повишава качеството на суровината и рандемана. Нормата на торене с калий (K2O) е 3-6 кг/дка. YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, UNIKA KALI, Патенткали, Корн-кали, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP и YaraVita ZEATREL.

Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Интенс, ЮСБ 20-20, Кънтент и Анимейт.

Нагоре