синя крива

БАДЕМ

Торене на бадеми

recommendation image

Бадема произлиза от Близкият Изток и Южна Азия. Ползва се като културен вид още от Бронзовата Ера. Площите в света с бадеми са около 17 000 000 дка. Страни големи производители на бадеми са Испания, Италия, Франция, САЩ, Иран, Сирия, Мароко, Тунис, Турция, Австралия, Китай, Гърция, Йордания, Ливан, Афганистан и други. Площите с бадеми у нас са около 10 000 декара. Средният добив е 100-200 кг/дка. Максималният възможен добив е 1400 кг/дка. Най-високите средни добиви по страни са 270-775 кг/дка. Бадемите са адаптирани към сухо, горещо лято и бедна почва, но торенето и поливането им утрояват добива на ядки. Въвеждане на практиката за напояване на бадемите е увеличила значително добива, най-подходящо е капковото напояване и фертигацията (по-висок добив, по-едър и по-тежък плод). Ползват се нови по-добивни хибриди и подложки. Трябва да се напоява през целият период дори и след плододаване преди листопад, за да не изпитват растенията стрес, но най-важно е, това да става в периода на нарастване на ядките. Подходящо рН на почвата, за нормалното развитие на бадемите е 5.5-8.5 (оптималното е рН 6-7). Бадемите имат нужда от добре дренирани почви, по-дълбоки от 1.2 метра, бадемите не понасят сбити почви без аерация. Бадемите цъфтят рано на пролет и много ниски температури в този период са проблем за тях. Цветовете във фаза розова пъпка понасят температури от минус 4 до минус 6 градуса Целзий, вече цъфналите цветове понасят до минус 2 градуса Целзий. Цветовете на бадемите претърпяват повреди в различна степен в зависимост от сортовите особености. Дърветата и зимните пъпки могат да издържат до минус 25 градуса Целзий. Събудените зелени пъпки могат да издържат до 0 градуса Целзий. Ниските температури засилват чувствителността на заболяването Prunus dulcis причинено от Phytophthora syringae, заразяващо рани по дърветата, най-често след резитба. Бадемите имат нужда от опрашители. В много страни беритбата на бадеми е напълно механизирана. Алфатоксините са потенциален пролем и трябва да се наблюдават. Торенето на бадемите трябва да става на базата на почвени и листни анализи, съобразено с условията и планираните добиви. Най-подходящо време за вземане на листни проби за анализ е от средата на юли до средата на август. Бадемите са много ценна храна за хората те съдържат витамин Е, витамин А, витамин В, калций, желязо, магнезий, фосфор, калий, цинк, манган, селен и много други полезни за човека хранителни вещества. Бадемите не съдържат глутен и са подходящи за хора с алергии. Бадемите са подходяща храна за поддържане на нисък холестерол при хората.  Резитбата на бадемите се прави през зимата. В Испания бадемите се отглеждат и за ценната им дървесина. Бадемите са чувствителни на засоляване.

I.Торене на бадемите.

*1.Обща схема за торене на бадеми.

Фаза

Тор

Норма

Средата на Март

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva TROPICOTE

20-30 кг/дка

Зимна пъпка

YaraVita BORTRAC 150

100-150 мл/дка

Розова пъпка

YaraVita BORTRAC 150

100-150 мл/дка

Образуване на завръзи листно торене

YaraVita  FRUTREL

300-500 мл/дка

Нарастване на плодовете почвено торене

YaraMila COMPLEX

20-30 кг/дка

Нарастване на плодовете листно торене

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

След беритбата преди листопад

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

След беритбата преди листопад

YaraVita ZINTRAC 700

100 мл/дка

След беритбата

YaraLiva TROPICOTE

или

YaraBela SULFAN

20-30 кг/дка

*Това е обща схема за торене на бадеми, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Особености на храненето на бадемите.

При бадемите торенето започва още от първата година на разсаждането. Бадемите имат големи потребности от азот, калий, калций, магнезий, бор и цинк. Бадемите са чувствителни на хлор, не ползвайте хлор съдържащи торове! Бадемите са чувствителни на натрий. Торовете трябва да се прилагат на 0.5 м от стъблото, за да се предотврати повреждане на корените. Бадемите трябва да се торят само през периода на активна вегетация! Най-важните хранителни елементи за повишаване добива и качеството на плодовете (ядките) при бадемите са: азота, фосфора, калият, калцият, борът и цинка. Азота е важен за растежа и развитието на дървото, дървесината и вегетативната му маса. Азота подобрява образуването на пъпки, повишава добива и съдържанието на протеини в ядките. Фосфорът е ключов за развитието на корените, образуването на цветовете, складирането и транспорта на енергия в дървото. Калият балансира азотното торене, стимулира общият растеж, оптимизира усвояването на водата, важен е за постигането на висок добив, за едрината и плътността на ядките. Калият намалява повредите по ядките по време на складиране. Калцият е важен за доброто развитие на здраво дървото, за образуването на достатъчно и качествени плодове (ядки) без повреди от болести. Борът е важен за образуването на цветовете, опрашването и залагането на достатъчно плодове. Борът намалява повредите по плодовете (ядките), например преждевременно напукване на плодовете. Цинка е важен за новият растеж и здравето на растението. Ежегодното торене с фосфор, магнезий и сяра е важно за поддържане на общото развитие и растеж на бадемите. Ранните пролетни нужди на бадема се покриват от резервите в дървото. Пролетното торене е важно за образуването, нарастването и зреенето на плодовете (ядките) до прибирането на реколтата.

1.Азот.

Азота е важен за растежа и развитието на дървото, дървесината и вегетативната му маса. Азота подобрява образуването на пъпки, повишава добива и съдържанието на протеини в ядките. Азота е нужен на бадемите за доброто развитие и растеж на младите фиданки. На младите растения през първата година е нужен 30-60 г азот/дърво (N), весен на 2-3 пъти през сезона. През втората година от засаждането е нужен 120-170 г/дърво азот (N), внесен на 2-3 пъти. Азота е нужен за бадемите, за да се подновят и увеличат като брой плододаващите клонки. Азота е нужен за растежа и развитието на ядките. Бадемите имат най-голяма нужда от азот в генеративната фаза (когато плододават). По това време растенията употребяват азота за развитието на листата, растежа на клонките, образуването и нарастването на плодовете, складират азот в клоните и корените за следващият сезон. Без достатъчно листа бадемите не могат да се произведат достатъчно карбохидрати за храненето си. Не бива да се допуска преждевременен листопад, за целта е важно, ако времето е сухо да се полива и да се тори с нужните количества торове. Важно е да задоволяваме нуждите на бадемите за азот, защото иначе добива пада драматично. По-голямата част от азота се използва от бадема за формирането на ядката, черупката и кожицата обвиваща черупката. Формулата за приблизително изчисление на азотните нужди на бадема е на всеки 1 кг ядки - 0.1 кг азот. Торенето трябва да се осъществи на три приложения: 1-во рано на пролет по време на буйният растеж - 7-10 кг/дка азот (N), второ по време на нарастване на плодовете - 7-10 кг/дка азот (N), трето след прибиране на реколтата 7-10 кг/дка азот (N). Азота приложен след прибиране на реколтата, води до натрупване на резерви в корените и клоните на бадема, те се използват за поддържане дейността на листата, за образуването и цъфтежа на цветовете, за формирането на плодовете. Нормата на торене е 15-28 кг/дка азот (N). Трябва да внимаваме да не предозираме азота, защото буйната листна маса ще засенчи плодовете и ще забави узряването. Не торете с азот бадемите, когато са в покой! Торете само, когато има активна вегетация, листа и действащи корени. Бадемите нямат специфично предпочитание към формата на азота тя може да бъде нитратна, амониева и амидна. Най-добри резултати дава ранното пролетно и есенно торене на бадемите с YaraLiva TROPICOTE. Усвоява се най-добре от корените на бадемите в студени почви. Симптомите на дефицит на азот са намален общ растеж, по-малко клонки, листата са по-дребни и хлоротични, с кафеникави петна и некрози, листата окапват преждевременно. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva Nitrabor, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraTera KRISTALON син, YaraVera UREA foliar, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraLiva CALCINIT.

2.Калий.

Бадемите са калиеволюбива култура. Калият балансира азотното торене, стимулира общият растеж, оптимизира усвояването на водата, важен е за постигането на висок добив, за едрината и плътността на ядките. Калият намалява повредите по ядките по време на складиране. Бадемите не понасят хлор, не ползвайте торове съдържащи хлор. Ядките на бадемите съдържат много калий. За един сезон бадемите имат нужда от 8-20 кг/дка калий (K2O). При капково напояване и очакван много висок добив от ядки, торенето с калий може да достигне до 80 кг/дка калий (K2O). Когато бадемите се отглеждат на по-тежки почви, калият може да бъде внесен еднократно във фазата нарастване на плодовете. При бадемови градини на много леки, плитки и песъчливи почви калият се внася на 3 пъти, както следва през месец май - 2-3 кг/дка (K), юни - 5-7 кг/дка (K) и след прибиране на реколтата - 6-9 кг/дка (K). Важно е калиевото торене да се балансира с калциево и магнезиево торене. Недостига на калий води до намален общ растеж, леторастите и листата издребняват, по листата се появява хлороза, листата се деформират, по краищата на листата се появяват некрози, плодовете окапват преждевременно. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI и YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP и YaraVita ZEATREL.

3.Фосфор.

Фосфорът е ключов за развитието на корените, образуването на цветовете, складирането и транспорта на енергия в дървото. Фосфорът е необходим за доброто общо развитие на бадемите и доброто развитие на корените им. Нормата е 35-45 г/дърво/сезон фосфор (P). Фосфорът необходим на бадемите за сезона е 5-7 кг/дка (P2O5). Симптомите на недостиг на фосфор при бадемите са намаляване на общият растеж, леторастите и листата издребняват, листата стават хлоротични и се деформират, по листата се появяват некротични петна, преждевременен листопад. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraMila SARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita FRUTREL и YaraVita ZEATREL.

4.Калций.

Калциевото торене е важно за бадемите. Калциевото торене на бадемите прави растенията по-устойчиви на болести и на засушаване. Калцият е важен за развитието на цветовете опрашването, образуването на завръзи и нарастването на плодовете (ядките). Калцият повишава качеството на ядките. Ядките са по-устойчиви на обработки, съхранение и преработка, запазват по-дълго кулинарните си качества. Калцият активира и стимулира ранният пролетен растеж на дърветата. Калцият повишава продуктивността на бадемите. Калцият е важен за натрупването на резерви в дърветата. Калцият подпомага растежа на корените, това подобрява усвояването на хранителни вещества и вода от бадемите. Калцият е важен за растежа на листата, леторастите и ядките. Калцият е ключов за развитието на силни и здрави растителни органи. Подобрява ефективността на азота, натрупването на мазнини и олио в ядката. Калцият е важен за доброто развитие на здраво дървото, за образуването на достатъчно и качествени плодове (ядки) без повреди от болести. Торенето с калций е особено важно на кисели почви. Приложението му е най-ефективно по време на интензивният пролетен растеж или след беритбата преди листопада. Нормата на торене с калций е 2-10 кг/дка (Ca). Симптомите на недостиг на калций са растения, които изглеждат повехнали, хлоротични и деформирани листа, некроза, която започва от краищата на листата, преждевременно окапване на листата. Забавя се и се намалява общият растеж на дървото, добива и качеството падат. Калцият е добре да се прилага профилактично. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

5.Магнезий.

Магнезият е важен за доброто развитие на бадемите. При недостиг на магнезий намалява общият растеж на бадемите. Листата стават хлоротични, повредата започва от краищата на листата, хлорозата преминава в некроза, листата се деформират, растенията изглеждат повяхнали, преждевременно опадване на листата. Магнезият е добре да се прилага профилактично. Нормата на торене е 0.4-2 кг/дка (Mg). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Еста Кизерит, Патенткали, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL и YaraVita BRASSITREL PRO. 

6.Сяра.

Сярата е важна за общият растеж на бадемите. Симптомите на недостиг на сяра са: намален общ растеж, листата стават хлоротични, появява се некроза, която започва от краищата на листата, листата се деформират, растенията имат повяхнал вид. Сярата е добре да се прилага профилактично. Нормата на торене със сяра е 1-3 кг/дка (S). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Еста Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ и YaraVita THIOTRAC 300.

7.Бор.

Бадемът е чувствителен на недостиг на бор. Борът е важен за образуването на цветовете, опрашването и залагането на достатъчно плодове. Борът намалява повредите по плодовете (ядките), например преждевременно напукване на плодовете. Борът е необходим за плодовитостта на цветовете и залагането на плодовете. При недостиг на бор се залагат по-малко плодове, опадват преждевременно твърде много плодове, има много деформирани ядки и превес на вегетативният над генеративният растеж. При недостиг на бор кората на стъблото и плодовете се напуква и от там изтича смола, върховете на леторастите изсъхват. Борът може да се внесе еднократно или на два пъти. Подходящи периоди за листно торене с бор на бадемите са: периода след беритбата преди листопада и фазата на зимна пъпка. Най-ефективен за торене с бор е периода след беритбата преди листопада. Нормата за един сезон на е 200-500 г/дка бор (B). Борното торене е добре да се прилага профилактично. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, Епсо Микро Топ, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

8.Цинк.

Цинка е нужен за общото развитие на бадемите и за добрият добив. Бадемите са чувствителни на недостиг на цинк. При недостиг на цинк се забавя отварянето на листните и цветните пъпки, има лошо залагане на плодове и добива от ядки пада. Листата са дребни, хлоротични и събрани на туфи, плодовете (ядките) са дребни.  Може да се внесе листно еднократно или двукратно. Подходящи фази за приложение са фазите на зимна пъпка и след прибиране на реколтата преди листопада на бадема. Общата норма за сезона на цинка (Zn) е 0.5-1.6 кг/дка. Добре е торенето с цинк да е профилактично мероприятие. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL и ЮСБ 20-20.

9.Желязо.

Желязото е необходимо за нормалното развитие на бадемите. Желязото се прилага само при доказана нужда от неговото приложение. При недостиг на желязо по младите листа се проявява типичната желязна хлороза, по-късно се появяват некрози, листата се деформират. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita REXOLIN E13, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita TENSO Cocktail и YaraVita REXOLIN ABC.

8.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес за по-добро вкореняване и усвояване на минералните хранителни вещества подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

Нагоре