синя крива

ДИГИТАЛИС

Торене на дигиталис (напръстник) - окрасна и медицинска култура

recommendation image

Дигиталиса е познат на хората от древността. Дигатилса е ползван, като билка в древният Рим, Индия, България, Германия и в други страни. Термина дигиталис обединява много видове. Дигиталис е окрасно и медицинско цвете. Има разработени много нови сортове (хибриди) дигиалис притежаващи разнообразни качества и приложения. Дигиталиса е силно отровен! Дигиталиса се ползва, като суровина за производство на лекарства за лечение на сърдечни и други заболявания. Дигиталиса е популярен за декориране на градини, паркове, патио, тераси и други. Има сортове дигиталис подходящи за рязан цвят. Живота на рязаният цвят на дигиталиса във вазата е 5-10 дни (за постигане на максимален живот във вазата се ползват специализирани добавки). Дигиталиса може да се отглежда в съдове. Дигиталиса е двугодишно или многогодишно растение. Дигиталиса е от семейство Живовлекови (преди в сем. Живеничеви). Дигиталиса произлиза от Евразия и Африка. Цъфти от късна пролет до началото на есента. Цветовете на дигиталиса са едноцветни или пъстри, оцветени в гамата на бялото, жълтото, кафявото, оранжевото, розовото, червеното, виолетовото и зеленото. Има типове дигиталис с ароматни цветове. В езика на цветята дигиталиса означава пожелания за дълголетие, здраве, бързо оздравяване, младост, щастие, добра форма, гордост, магия, енергия, интуиция, амбиция, самоувереност, творчески плам, самоувереност, продуктивност, вяра в собствените сили, дружески отношения, общителност, борбеност, успех, забележителност и други. В народните предания се смята, че дигиталиса привлича феите. Дигиталиса достига височина 25-160 см. Дигиталиса предпочита полусянка, плодородна, богата на органично вещество, влажна, оцедлива почва, със слабо кисела (до неутрална) реакция. Създадени са много нови сортове дигиталис, такива, които се развиват добре на слънце или сянка, цъфтят още първата година от развитието си, нямат нужда от третиране с ниски температури за форсиране, имат атрактивни и разнообразни цветове и други качества. Повечето сортове (хибриди) дигиталис не понасят засушаване и задържане на вода. За да отглеждате успешно дигиталис (в съдове, за рязан цвят или за суровина), е изключително важно, да си подберете и районирате подходящ, за вашите нужди сорт (хибрид). Дигиталиса презимува спокойно при нашите климатични условия. Дигиталиса се размножава основно със семена, микроразмножаване и с разделяне на растения. Цветовете на напръстника се опрашват основно от земни пчели. Семената се сеят през пролетта. Семената може да се засеят директно на постоянно място или първо да се произведе разсад. Нормата на сеитба варира директна сеитба - 300-1000 г/дка, с разсад 100-300 г/дка. Семената се сеят на повърхността, покриват се с тънък слой от фин субстрат. Семената имат нужда от светлина, за да поникнат. Оптималната температура за поникване на семената е 18-22 градуса Целзий. Семената поникват за 5-15 дни. Необходими са 50-80 дни за производството на разсад. Разсада може да се разсади, когато достигне височина 8-12 см. Разстоянието на разсаждане е 15-60 см (в зависимост от сортовите особености и начините на отглеждане). Оптималните температури за отглеждане на дигиталис са 15-24 градуса Целзий. Някой сортове имат нужда от третиране с ниски температури, за да цъфнат. За получаване на цъфтящо растение (от сеитба до цъфтеж) готово за реализация на цветният пазар, са необходими 150-220 дни. За да удължим живота на дигиталиса и да подобрим качеството на цветовете му, трябва да се премахваме прецъфтелите цветове и семенните кутийки. Дигиталиса за реализация, като рязан цвят се отглежда в градината и в оранжерии. Дигиталиса за реализация, като разсад или цъфнал в съдове се отглежда в оранжерии. Най-популярните видове дигиталис са червеният напръстник (пурпурен напръстник, дигиталис пурпурея и др.), малкият жълт напръстник (дигиталис лутея и др.), вълнестият напръстник (дигиталис ланата и др.), едроцветният напръстник (дигиталис грандифлора и др.), жълтият напръстник (дигиталис амбигуа), ръждивият напръстник (дигиталис феругинеа и др.), лопеновият напръстник (дигиталис тапси), дребноцветният напръстник (дигиталис парвифлора), зеленоцветен напръстник (дигиталис виридифлора и др.) и разнообразните хибриди. Като суровина за медицината се ползват основно - червеният и вълнестият напръстник. С цел опазване на дивите находища на напръстник по света, се преминава, от събирателство на диви растения, към културно отглеждане на растения за индустриални цели. Дигиталиса за суровина се отглежда на полето. Като суровина се ползват листата на напръстника. Листната маса се коси механизирано през есента. Средният добив от свежи листа е 2-5 т/дка. Обикновено напръстникът живее 2-5 години. Страни по-големи производители на дигиталис са Холандия, САЩ, Китай, Канада, Индия, Египет, Франция, Великобритания, Германия, Русия, България и други. В момента по-голямата част от лекарствата, които преди са били произвеждани от суровината получавана от напръстника, се произвеждат синтетично.

I.Торене на дигиталис (напръстник).

1.*Обща схема за торене на дигиталис (напръстник) отглеждан на субстрат.

Фаза

Тор

Норма

При поява на същински листа/прихващане на разсада

и поява на нови листа

(еднократно)

YaraTera 

KRISTALON жълт

0.5 г/л вода

Ветегативен растеж

(всеки 5-10 дни)

YaraTera 

KRISTALON син

0.5-0.7 г/л вода

Начало на цъфтеж и цъфтеж

(всеки 5-10 дни)

YaraTera 

KRISTALON бял

0.5-0.7 г/л вода

*Това е обща схема за торене на дигиталис (напръстник), за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на дигиталис (напръстник) отглеждан на почва в градината.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено/преди разсаждане

YaraMila COMPLEX

20 кг/дка

Поява на същински листа/прихващане

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

Начало на лятото.

YaraMila COMPLEX

15 кг/дка

Началото на лятото

YaraVita UNIVERSAL BIO

300 мл/дка

Края на лятото.

YaraMila COMPLEX

15 кг/дка

*Това е обща схема за торене на дигиталис (напръстник), за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на дигиталис.

Адекватното торене се отразява добре на развитието на дигиталиса, подобрява развитието му, увеличава количеството и качеството на цветовете, повишава добива на суровината за производство на лекарства. Дигиталиса е чувствителен на недостиг на азот, калий и желязо. Различните сортове (хибриди) дигиталис имат различни характеристики, особености и изисквания към технологията на отглеждане, включително и храненето. Свържете се с вашите доставчици на семена и посадъчен материал, за да получите подробна информация. Дигиталиса не понася висока солева концентрация. Трябва да го торим редовно с ниски дози торове. Нормата на торене за една вегетация е 5-15 кг/дка азот (N), 2-6 кг/дка фосфор (P2O5) и 3-7 кг/дка калий (K2O). Нормата на азота се внася на 3-5 пъти през вегетацията.

Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре