синя крива

ДИНИ И ПЪПЕШ

Торене на дини и пъпеши

recommendation image

Дини.

Дините са древна култура и са познати на хората от поне 5000 години. Отглеждани са в Древният Египет. Смята се, че дините произлизат от Южна Африка. Китай е най-големият производител на дини в света (75 %). Страните големи производители на дини са Китай, Турция, Иран, Бразилия и САЩ. Дините предпочитат слънчеви терени и топло лято. Обикновенно за производството на дини са нужни 80-110 дни. Сеитбата или разсаждането на дините на полето не трябва да се прави преди температурите на почвата през пролетта трайно да се затоплят до поне 15 градуса Целзий. Дините се чувстват добре на добре дренирани, дълбоки и богати на органично вещество и леко кисели почви. Оптималното рН за отглеждане на дини е 6.0-6.8, но дини може да се отглеждат успешно и при рН 5.0-8.0. При почви с по-кисело или по-алкално рН трябва да се направи специално съобразена програма за торене. Оптималните температури за развитето на дините са 18-30 градуса Целзий. Дините са средно чувствителни на засоляване, но при засоляване добива  и качеството им пада. Дините дават по-високи добиви и качество при осигурено напояване. Мулчирането е подходящо мероприятие за дините. Програма за торене на дините е много важна предпоставка за успешното и печелившо отглеждане на дини.

Пъпеши.

Пъпешите са познати на хората от древността. Има различни мнения за произхода на пъпешите от Африка и Южна Азия до Мексико и Централна Америка. Китай е най-големият производител на пъпеши в света (55 %). Други големи поризводители са Турция, САЩ, Иран, Испания, Италия, Франция, Гърция, Украйна и Румъния. В Европа пъпеши се отглеждат приблизително на 800 000 декара. Средният добив е 1.8-3.5 т/дка. Обикновенно за производството на пъпеши са нужни 75-120 дни. Пъпеша са разсажда през полетта при температури на почвата над 15 градуса Целзий, обикновенно месец май. През вегетацията пъпешите изискват температури 18-30 градуса Целзий. Пъпешите предпочитат слънчеви терени, добре дренирани, богати почви с леко кисела реакция рН 6.0-6.5. Пъпешите може да се отглеждат успешно на почви с рН 6.0-7.0. При по-ниско и по-високо рН трябва да се направи специална програма за торене съобразена с условията. Пъпешите имат по-плитка коренова система от дините. За добри резултати пъпешите изискват напояване. Мулчирането е подходящо мероприятие за пъпешите. Пъпешите са чувствителни на засоляване. Пъпешите се вписват добре в сеитбооборот с житни култури, бобови, лукови и окопни. Добре е пъпешите да идват след себе си след 4 години. Пъпешите изискват много добра програма за торене, за да ни дадат добро качество и добив.

I.Торене на дини и пъпеши.

1.*Примерна схема за торене на дини и пъпеши.

*За конкретна схема съобразена с вашите нужди и изисквания се свържете с нашите специалисти.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

 30-50 кг/дка

14 дни след разсаждане/поникване

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Начало на цъфтеж

YaraLiva NITRABOR

15-20 кг/дка

Залагане и растеж на плодовете

YaraVita ZEATREL

200-400 мл/дка

Залагане и растеж на плодовете

YaraBela SULFAN

15-20 кг/дка

**Залагане и растеж на плодовете

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

**Листното торене трябва да се прилага през периоди от поне 10-14 дни.

II.Повреди по дините и пъпешите резултат от неправилно хранене.

Правилното хранене на дините и пъпешите е основа за постигане на добри резултати. Балансираната програма за торене, започваща още от развитието на разсада, продължаваща през периода на вегетативното развитие, нарастването на плодовете до узряването им, ще ни гарантира високият добив и качество. Дините и пъпешите ще са с по-добър цвят и вкус и ще са по-устойчиви на съхранение и транспорт.

1.Гниене в края на цвета.

Младите плодове загиват, а по-големите плодове се появяват кафяви кръстовидни лезии в долният край, където е бил краят на цвета. Често се появяват при недостиг на калций.

2.Вътрешни кухини/напукване.

Плодовете имат вътрешни кухини, формата е по-сплесната и плодовете са по-леки. Често срещана причина е излишъкът на азот и липсата на бор.

3.Гъбест край на плода.

Пъпешите може да пожълтеят и да загинат или да останат зле развити, меки на пипане и деформирани с гъбест край на плода. Семената близо до повредата са слабо развити. Причината е лошо опрашване, което може да бъде резултат от недостиг на бор.

4.Плодове с нестандартна/необичайна форма.

Често се появяват, като резултат от недостиг на хранителни елементи: фосфор, азот и бор.

5.Празна сърцевина, бяло сърце, лош вкус.

Празната сърцевина или бяло сърце са резултат от твърде много азот и влага. Правилното и балансирано хранене и поливане решават този проблем.

III.Хранителните вещества необходими на пъпешите и дините.

1.Азот и калий.

Азота и калият са ключови елементи за силен растеж на листата, за увеличаване на потенциала за добив и качество. Но твърде много азот по време на цъфтежа може да намали броят на цветовете и от тук залагането на плодове и добива. Важна е и формата на азота, не бива да се прекалява и с количеството на амониевият азот, защото той може да намали растежа и да влоши качеството на плодовете. Трябва да се ползват предимно нитратни торове и по-малко количество амониеви. Азота е важен за управляване на захарното съдържание на плодовете, но прекомерната му употреба в последните фази от развитието на плодовете, води до увеличени на повредите по кората на плодовете, повече случаи на гниене и лоша транспортабилност. Азота е необходим, за да постигнем висок добив. Азота стимулира увеличаване на броят на листата, което води до по-голямо натрупването на захари в плода. Усвояването на азота започва по-рано в сравнение с усвояването на калият. Пикът в усвояването на азота е в момента на ранният растеж на плодовете. Късното прилагане на твърде много азот може да доведе до гниене по плодовете, пукнатини и наранявания по кората. Пъпешите и дините усвояват приблизително 3.8 кг азот на всеки тон продукция. Азота трябва да се раздели поне на две приложения: със сеитбата/разсаждането и предцъфтежно. Най-добре е да се прилага балансирано азотно торене с двете форми на азота, NO3:NH4, в научната литература препоръките варират от 5:1 до 3:1. При недостиг на азот листата стават светло зелени, като симптомите се появяват първо по старите листа. Стъблата стават тънки и твърди. Цветовете абортират по-често, което води до малко заложени плодове. Плодовете са малки, светло зелени и деформирани, особено често има деформации от края на цвета. Подходящи торове съдържащи азот са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Калий.

Високите нива на калият са изключително важни, за да намалим напукването на кората, калият прави кората по-дебела и здрава. Калият подобрява вкусовите качества на плодовете, като повишава съдържанието на сухо вещество и захари в тях. Калият е необходим в по-големи количество от азота. Растението усвоява около 7.8 кг калий на тон продукция от плодове. Най-голяма потребност от калий има от залагането до узряването на плодовете. Обикновено се прави едно торене с калий в началото на вегетацията и после листно приложение. Калият е много важен за качеството на плодовете, съдържанието на захари и намаляването на риска от напукване на плодовете. Калият управлява йонният баланс и водният режим на растението. Той участва в производството и транспорта на захарите в растението, активирането на ензимите и синтеза на протеините. При недостиг на калий младите листа са накъдрени, а старите листа първо стават жълти, после кафяви и накрая изсъхват. Плодовете са по-дребни и меки, с по-ниско съдържание на захари в тях,имат лоша транспортабилност и стават нетрайни. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON кафяв и YaraTera KRISTALON оранжев.

3.Фосфор.

Фосфорът е важен не само за ранният растеж, вкореняването, но и за цялата вегетация на дините и пъпешите, за постигане на по-висок добив от по-качествени и по-тежки плодове. Фосфорът е много важен и в периода на формиране на цветовете, за да се увеличи броят на образуваните плодове. Фосфорът играе важна роля и за образуването на по-дебела кора, с добър външен вид и отговаряща на сортовите особености пълна и правилно разположена мрежа. Листното приложение на фосфор намалява повредата - празна сърцевина, бяло сърце и лош вкус. В началните фази от развитието на дините и пъпешите фосфорът играе важна роля за доброто и по-бързо развитие на корените и цялото растение. Фосфорът е необходим в най-големи количества по време на цъфтежа, залагане на плодовете, нарастване на плодовете и узряването, така че е необходимо да го подсигурим през целият период. Обикновенно се прилага почвено еднократно предсеитбено/ със разсаждането и след това като листно приложение. Фосфорът отговаря за енергийният трансфер в растението. Нуждите от фосфор са около 0.6 кг фосфор на 1 тон продукция. Недостигът на фосфор води до по-дребни листа с мътен тъмно зелен цвят със синкав отенък, от долната им страна може да се появи пурпурно оцветяване. Стъблото е късо и тънко, плодовете са малки с мътно зелена до бронзова кора. Недостиг на фосфор по време на цъфтеж води до аборт на женските цветове. Подходящи торове са YaraTera KRISTALON жълт, YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

4.Калций.

Калцият е необходим за доброто ранно развитие на здрав разсад и на младите растения при директна сеитба. Калцият е основен хранителен елемент за развитие на здрава коренова система, стъбло и листа, а от тук и за получаване на висок добив. Калцият играе много важна роля за повишаване качеството на плодовете чрез заздравяване на кората на плодовете, месото, подобряване формата на плодовете и устойчивостта им на съхранение. Намалява повредата - гниене в грая на цвета. Калцият е необходим в големи количества - 3 кг калций на всеки тон продукция. Калцият е също толкова важен за тиквовите култури, колкото и азота. Много калций се усвоява в ранните фази от развитието на културата. Калцият е необходим за доброто развитие на здраво и буйно растение с достатъчно листна маса. Калцият е незаменим за постигането на твърд плод, със здрава кора и за да намалим напукването. Калцият играе незаменима роля при баланса на солите в растението. В растителната клетка калцият активира калият, за да може калият да регулира отварянето и затварянето на устицата и така да управлява изпарението и движението на водата в растението. Симптомите на недостиг на калций са: меки плодове, гниене на плодовете на края на цвета, вътрешно покафеняване по време на складиране, освобождаване на семената и по-късно покълване, празна сърцевина и бяло сърце, ранно омекване и стъкловиден вид на плодовете. Лош външен вид на плодовете, с нестандартна мрежа по плода. Плодовете са нетрайни при съхранение в хладилници. Калцият трябва да се прилага през целият период на вегетацията, като комбинация от почвено и листно приложение. Подходящи торове са YaraLiva CALCINIT, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Ca 10.

5.Магнезий.

Магнезият ни осигурява добър растеж на листата. Магнезият, при правилен баланс с калцият и калият, осигурява качествено стегнато месо/пулпа с добър вкус и високо съдържание на захари. Магнезият също е много важен, но е необходим в по-малки количества от калцият. Растенията усвояват 1.6 кг магнезий за производството на 1 тон плодове. Пикът на усвояване на магнезият е след цъфтежа. Магнезият е важен за получаване на качествени плодове. Магнезият се придвижва трудно в тиквовите растения, затова е необходимо да го прилагаме и листно през вегетацията. Магнезият е жизнено необходим за много процеси в растението трансфера на енергия, фосфатният метаболизъм и синтеза на протеини. При недостиг на магнезий растенията имат много характерна междужилкова хлороза, която по-късно става некроза. Проводящите съдове и краищата на листата остават зелени, между жилките тъканите стават жълти. Започва от по-старите листа и после се разпространява към младите. Подходящи торове са Епсо Топ, Епсо Микро Топ, Кизерит, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita ZEATREL.

6.Сяра.

При недостиг на сяра се намалява общият растеж, листата стават по-бледо зелени с жълтеникав отенък. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Микроелементи - желязо, манган, цинк и бор.

Липсата на микроелементи ще влоши добива и качеството. Ключовите микроелементи са желязо, манган, цинк и бор, всички те играят много важна роля за силен растеж на листата. Важно е да ги осигурим в достатъчно количество в ранните етапи от развитието на растенията. При нужда ползвайте подходящият комбиниран продукт YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL, YaraVita TENSO Cocktail и ЮСБ 20-20.

8.Бор.

Микроелемента бор е изключително важен за добрият цъфтеж и залагането на плодовете. Борът е много важен за подобряване на здравината на кората на плодовете, осигурява правилно развитие на семената и стимулира усвояването на калцият. Подходящ тор е YaraVita BORTRAC 150. Цинка и борът са ключови за залагането на цветовете и образуването на завръзите. Борът работи в тандем с калцият, за да поддържа здравината на плода. Много е важно да осигурим достатъчно бор по време на нарастването на плодовете и зреенето, борът е много важен и за усвояването на калцият в тези фази. Борът прави кората на плодовете по-еластична, това намалява напукването на плода, подобрява мрежата на плода и устойчивостта на складиране. Симптоми на дефицит на бор: младите листа са по-дребни от нормалното и се завиват надолу, Листата се обезцветяват и се покриват със сиво кафяви петна. Стъблата може да се напукат, заради това, че клетките нямат достатъчно здравина. Растенията се вджуджават, тъй като междувъзлията се скъсяват, растежните точки отмират, има малко цветове и лошо залагане на плодове. Плодовете са с нестандартен за сорта вид с лошо оцветена кора с недоразвита мрежа и много по-често има празна сърцевина в плода. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

9.Мед.

Симптомите на недостиг на мед са: растенията придобиват храстовитен вид, младите листа се деформират. По-старите листа стават хлоротични, подобен вид на желязната или манганова хлороза. Листата нямат блясък и жизнен вид. При нужда приложете YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

10.Желязо.

Желязото участва в производството на хлорофил и това го прави важно за фотосинтезата и за силният вегетативен растеж. Той е компонент на някой ензими необходими за нитратната и сярната редукция. Желязото е важно за образуването на лигнини и затова е важно за формирането на клетъчните стени. При недостиг на желязо младите листа стават жълти по-късно бели, между нерватурата изпъстрени с некротични кафяви петна.  По-късно листата изсъхват. При нужда се прилага листно YaraVita TENSO iron 58. Други подходящи продукти са YaraVita REXOLIN D12, YaraVita REXOLIN E13 и YaraVita TENSO Cocktail.

11.Манган.

Манганът е необходим за формирането на хлорофила и фотосинтезата. Манганът е нужен за силният растеж и правилното развитие на растенията. Манганът подобрява усвояването на азота от растението. Недостиг на манган се среща рядко при тиквовите култура при нужда се коригира с листно торене. При недостиг на манган, по напълно развитите листа се появява междужилкова хлороза, изразена в неправилни първо светло зелени, после жълти или кафяви петънца. По стъблата и дръжките на листата се появяват пурпурно-кафяви петънца. Подходящи продукти са YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Молибден.

Молибденът е важен компонент на нитрат редуктазата и така е включен в нитратният метаболизъм, както и в синтеза на пигменти и хлорофила. Молибдена е важен и за образуването на полена. При недостиг на молибден връхните листа стават хлоротични с некротични краища. Листата стават по-дребни и деформирани. При сериозен недостиг на молибден краищата на листата се завиват надолу и листата изсъхват. Намалява се залагането на плодовете и в растението се натрупват непреработени нитрати. При нужда приложете YaraVita MOLYTRAC 250 или YaraVita BRASSITREL PRO.

13.Цинк.

Цинкът е участник в много ензимни реакции, свързани с производството на енергия в растението. Цинкът е важен за формирането и функцията на растежните регулатори, например на ауксина, той влияе на удължаването на стъблото и развитието на листата. При недостиг на цинк е засегнат най-силно новият растеж, междувъзлията се скъсяват, листата стават по-малки. Новите листа се сгъстяват и получават формата на розетка. По-старите листа първо проявяват жълто-зелена интервенална хлороза, която по-късно става жълта или жълто-бяла хлороза. Проводящите съдове първо запазват зеленият си цвят и на съседната тъкан. Хлорозата не е така правилно подредена, като мангановата хлороза. Образуват се малко на брой цветове, като повечето са стерилни. Забавя се узряването на плодовете. При нужда приложете YaraVita Zintrac. Други подходящи продукти са YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL,  YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

14.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, за по-добро вкореняване и за подобряване на усвояването на минералните хранителни вещества подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре