синя крива

ДЪРВЕТА ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Торене на дървета отглеждани за дървен материал - иглолистни и широколистни

recommendation image

Съвременният човек полага усилия да опазва природните ресурси. Това е една от основните причини в много страни да се развива културно отглеждане на дървета за добиване на дървесина. Отглеждат се различни широколистни и иглолистни видове. Едни от най-популярните видове са бор (различни видове), ела, смърч, топола, пауловния, дива черна череша, бяла акация, евкалипт, тиково дърво, балсово дърво, албиция, бързо растящ орех, черен орех, бързо растящ дъб, явор и други. Черният орех, бялата акация и други дървета са и лечебни растения. Културно отглежданите дървета растат бързо. Това позволява опазване на естествените диви гори, планиране на добива и улесняване на дърво преработващата индустрия. Страни по-големи производители на дървета за дървесина са Китай, САЩ, Индия, Бразилия, Южна Африка, Чили, Аржентина, Австралия, Тайланд, Испания, Португалия, Италия,  Франция, Финландия, Уругвай, Конго, Зимбабве, Мадагаскар, Мианмар, Виетнам, Индонезия, Малайзия, Филипините, Венецуела, Свазиланд, Коста Рика, Турция, Нова Зеландия, Германия, Швейцария и други. В България също има насаждения с дървета отглеждани за дървесина. В света има практика за комбинирано отглеждане на дървета за дървесина и други земеделски култури (зърнено-житни култури, царевица, фасул, лавандула и др.). Важни елементи за ускоряване на растежа на дърветата и подобряване на качеството на дървесината са правилното хранене на растенията и наличието на достатъчно влага. За поливане може да се ползва капково напояване.

I.*Торене на дървета отглеждани за дървесина.

1.*Обща схема за торене на културно отглеждани дървета.

Фаза

Тор

Норма

Начало на пролетно развитие

наличие на нов растеж

YaraMila STAR

10-20 кг/дка

Развитие на повече листна маса

през пролетта

YaraVera AMIDAS

или

YaraLiva TROPICOTE

15-20 кг/дка

или

20-30 кг/дка

При наличие на достатъчно листна маса

YaraVita BORTRAC 150

100-200 мл/дка

Ранна есен/края на лятото

YaraVita BORTRAC 150

и

YaraVita ZINTRAC 700

100-200 мл/дка

и

50-70 мл/дка

*Това е обща схема за отглеждане на дървета за дървесина, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на дървета отглеждани за дървесина.

1.Азот.

Азотното торене е важно за постигане на добри резултати при културното отглеждане на дървета. Азота е важен за общият растеж и за качеството на дървесината. Нормата на торене с азот за един сезон е 10-20 кг/дка (N). Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на азот дърветата остават по-дребни, растежа на клонки е ограничен, листата и игличките издребняват, деформират се, пожълтяват, некротират и окапват. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraVera UREA foiliar, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10, Yara GRAN NP 18/20 + TE, Yara ENERGY NP 20/10 + TE, Yara SPEED 18/8/8 + Ca + S, Yara UNIVERSAl 15/15/15, YaraMila STAR, YaraMila TRIPLE и YaraMila PANTHER.

2.Фосфор.

Растенията имат нужда от фосфор за нормалното си развитие. Фосфора е важен за доброто начално развитие на дърветата, за растежа на корените и за по-доброто презимуване. Дървесните видове не изискват високи норми на торене с фосфор. Нормата на торене с фосфор е 1-4 кг/дка (P2O5). Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на фосфор дърветата растат по-бавно, имат по-слаб пролетен растеж, листата и игличките остават по-дребни, пожълтяват, може да има кафеникави или червеникави петна. Подходящи торове са YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10, Yara GRAN NP 18/20 + TE, Yara ENERGY NP 20/10 + TE, Yara SPEED 18/8/8 + Ca + S, Yara UNIVERSAl 15/15/15, YaraMila STAR, YaraMila TRIPLE и YaraMila PANTHER.

3.Калий.

Калият е ключов за нормалното развитие на дърветата. Калия прави дърветата по-устойчиви на абиотичен и биотичен стрес (засушаване, студ, болести и неприятели). Калият е важен за презимуването на дърветата. Нормата на торене с калий е 1-5 кг/дка (K2O). Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на калий се ограничава общият растеж, листата и игличките пожълтяват, издребняват, деформират се, некротират и окапват. Некрозата започва от периферията на листата. При някой видове новите клонки остават без иглички и изсъхват. Важен е баланса между калият, магнезият и калцият. Подходящи торове са YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10, Yara SPEED 18/8/8 + Ca + S, Yara UNIVERSAl 15/15/15, YaraMila TRIPLE, YaraMila PANTHER и YaraMila STAR.

4.Сяра.

Сярата е необходима за нормалното развитие на дърветата. Добре е сярата да се подава системно с комбинираните торове. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. В България много площи са с дефицит на сяра. При недостиг на сяра дърветата растежа на дърветата се забавя, листата изсветляват и издребняват, качеството на дървесината пада. Подходящи торове са YaraTera KRISTAFLEX Azur 20-6-10, Yara GRAN NP 18/20 + TE, Yara ENERGY NP 20/10 + TE, Yara SPEED 18/8/8 + Ca + S, Yara UNIVERSAl 15/15/15, YaraMila STAR, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraVita THIOTRAC 300, Еста Кизерит, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

5.Магнезий.

Магнезият е важен за фотосинтезата на дърветата. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на магнезий растежа е слаб и забавен, игличките и листата пожълтяват, некротират, деформират се и окапват. Допълнително магнезиево торене е необходимо при доказана нужда. Важен е баланса между магнезият, калият и калцият. Недостигът на магнезий е възможен на кисели почви. Подходящи торове са YaraVita REXOLIN Mg 6, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, Еста Кизерит и YaraVita TENSO Cocktail.

6.Калций.

Калцият е изключително важен за развитието на дърветата. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. Важен е балансът между калият, магнезият и калцият. При недостиг на калций растежа се забавя, отмират млади клонки, от кората на дърветата тече смола, листата и игличките пожълтяват, некротират и опадват. Листата се деформират. Недостиг на калций е възможен на бедни, плитки и кисели почви. Растенията придобита повяхнал вид. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraVita TENSO Cocktail.

7.Бор.

Борното торене е важно за доброто развитие на дърветата. Нормата на торене с бор е 50-250 г/дка (B). При недостиг на бор новият растеж се затормозва, младите връхчета изсъхват, по върховете на клонките се появяват ненормални разклонения. Листата стават хлоротични и се деформират. Пада качеството на дървесината. Добре е борното торене да се прилага профилактично. Добре е преди създаването на насаждението да се направи почвен анализ. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN ABC и YaraVita TENSO Cocktail.

8.Мед.

Хранителният елемент мед е необходим за нормалният растеж на дърветата. Торенето с мед се прилага при доказана нужда. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на мед листата издребняват, деформират се, стават хлоротични и некротират. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita REXOLIN ABC и YaraVita TENSO Cocktail.

9.Манган.

Мангана е необходим за нормалното развитие на дърветата. Торенето с манган се прилага само при доказана нужда. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. При недостиг на манган листата изсветляват и се деформират. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita REXOLIN ABC, YaraVita TENSO Cocktail, Колосал и ЮСБ 20-20.

10.Цинк.

Цинка е важен за нормалният растеж на дърветата. При недостиг на цинк младите клонки и листа се деформират, листата издребняват, влошава се качеството на дървесината. Растенията изглеждат повехнали. Торене с цинк е добре да се приложи профилактично. Добре е преди създаване на насаждението да се направи почвен анализ. В България има големи зони с недостиг на цинк. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita REXOLIN ABC, YaraVita TENSO Cocktail и ЮСБ 20-20.

11.Молибден.

Молибдена е необходим за нормалното развитие на дърветата. Торенето с молибден се прилага само при доказана нужда. При недостиг на молибден листата се деформират, стават хлоротични и се появяват некротични петна. Добре е преди създаване на насаждение да се направи почвен анализ. В България има значителни зони с недостиг на молибден. В зони с недостиг на молибден е добре приложението да е профилактично. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita TENSO Cocktail.

12.Желязо.

Желязото е необходимо за нормалното развитие на дърветата. Недостига на желязо се среща рядко при дърветата. Добре е преди създаването на насажденията да се направи почвен анализ. Желязо се прилага при доказана нужда. Възможен е недостиг на алкални почви с високо съдържание на бикарбонати. При недостиг на желязо листата стават хлоротични, появяват се некрози и деформации. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita REXOLIN E 13, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita REXOLIN ABC и YaraVita TENSO Cocktail.

13.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, за по-добро вкореняване и за подобряване на усвояването на минералните хранителни вещества подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

Нагоре