синя крива

ЗАХАРНО ЦВЕКЛО

Торене на захарно цвекло

recommendation image

Захарното цвекло (бета вулгарис алтисима) е от семейство Щирови, подсемейство Betoideae, по старата класификация Лободови. Захарното цвекло е двугодишна култура. Захарното цвекло е познато, като храна за хората още от древността. Цвеклото произлиза от Евразия. Съвременните методи за добиване на захар от него са открити 18 век. Около 20-30 % от световното производство на захар се получава със суровина захарно цвекло. От захарното цвекло се произвеждат алкохолни напитки (водка, ром, ликьори и др.). Пулпата и меласата (получени от производството на захар) са подходящи за добавка към фуражите. Меласата се ползва за храна на хората, в кулинарията и в индустриалното производство на храни и напитки. Нова тенденция е отглеждането на захарно цвекло за фураж, включително и контролирана паша. Големи производители на захарно цвекло са САЩ, Русия, Украйна, Полша, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Холандия, Испания, Италия, Япония, Турция, Беларус, Сърбия, Китай, Иран, Канада и други. Площите в света са в рамките на 50 милиона декара. Средният добив е 3-8 т/дка, а максималният при оптимална технология 7-11 т/дка. Съдържанието на захар в свежите кореноплоди се движи в границите на 12-20 %. Захарното цвекло предпочита оцедливи, богати на хранителни вещества почви с неутрална реакция. Захарното цвекло не понася кисели почви.Захарното цвекло се сее ранна пролет (от средата на март до средата на април). Захарното цвекло се сее на дълбочина 1-3 см. Най-популярната схема на засяване е 20 см вътрередово и 50 см междуредово разстояние. Гъстотата на сеитба - 8000-10000 растения на декар. Захарното цвекло се прибира от късна есен до началото на зимата, няколко дена преди преработката му. Продължителното съхранение на цвеклото преди преработката му, значително влошава неговото качество. Захарното цвекло се прибира автоматизирано със специализирана техника. Двата основни компонента на добива от захарно цвекло са: обема на добива от клубени и процентното съдържание на захари в тях. Комбинацията от висок добив и качество (високо съдържание на захари) ви дава най-големият добив от захар на декар.

Как да увеличим добива от захарно цвекло:

Добре развитата листна маса, здрава, свежа и функционираща през цялата вегетация, изхранва по-големи и по-качествени кореноплоди. Това се постига с добра технология, правилно и комплексно торене на растенията. Съобразеното азотно торене е важно за добива, то стимулира растежа и развитието на захарното цвекло, образуването на повече и по-големи кореноплоди. Фосфорът е много важен за ранното развитие на растенията, за образуването на по-големи корени и за ефективното усвояване на слънчевата енергия и преобразуването и в хранителни вещества. Калият и натрият са важни за регулирането на транспорта на водата и хранителните вещества. Сярата е необходима за постигане на висок добив. Сярата е важна за образуването на аминокиселини и протеини. Магнезият е важен за фотосинтезата. Недостига на бор спира развитието на захарното цвекло. Дефицита на бор води до повреди по кореноплодите, намаляване на добива и влошаване на качеството. Други микроелементи важни за производството на захарно цвекло са: манган, мед, цинк, желязо и молибден. Недостига им ще намали добива.

I.Торене на захарно цвекло.

1.*Обща схема за торене на захарно цвекло.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

60-80 кг/дка

При наличие на 5-6 листа

YaraLiva TROPICOTE

20 кг/дка

Начало на образуване на кореноплод

YaraVita BRASSITREL PRO

200 мл/дка

Начало на нарастването на кореноплода

YaraVita BRASSITREL PRO

200 мл/дка

*Това е обща схема за торене на захарно цвекло за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на захарно цвекло.

Захарното цвекло е взискателно към храненето. За постигането на добри резултати е необходимо адекватно и пълноценно торене на културата. Захарното цвекло е чувствително на недостиг на микроелементите: бор, молибден, цинк, мед и манган.

1.Азот.

Азота е важен за по-доброто развитие на захарното цвекло, подобрява качеството и увеличава добива от кореноплоди. Растежът на растенията с недостиг на азот е ограничен, захарното цвекло остава по-дребно и имат неестествено изправен хабитус. Растенията имат светло зелени листа, по-късно листата стават равномерно жълти. Недостига на азот се влошава при ниско и високо рН, песъчливи или леки почви, заради измиването, ниско съдържание на органично вещество, засушаване, обилни валежи или поливане - измиване, големи количества неминерализирани растителни остатъци - оборски тор, слама, и др., интензивни и бързо растящи култури. Недостига на азот и сяра дава подобни симптоми при захарното цвекло, но при азотният дефицит хлорозата започва от старите, а при серният дефицит от младите листа. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за по-доброто стартиране и развитие на културата. Подобрява развитието на корените, повишава добива, ускорява узряването и го прави по-равномерно. Недостига на фосфор спира развитието на захарното цвекло, растенията имат ненормално изправен хабитус. Листата придобиват от тъмно зелен до  мътно синьо-зелен цвят. При задълбочаване на недостига се появява антоцианово оцветяване, то придава червено/виолетово оцветяване първо на краищата на листата и на проводящите съдове, а по-късно на целите листа. Влошава се при кисели, алкални и карбонатни почви, ниско съдържание на органично вещество, студени, влажни условия, култури със слабо развита коренова система, почви с ниско съдържание на фосфор, почви с висок капацитет за задържане/блокиране на фосфора и с високо съдържание на желязо. Предозирането на азотното торене също може да направи листата на захарното цвекло тъмно зелени, но тогава растенията не са дребни и нямат ненормално изправен хабитус, като при недостига на фосфор. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, Yara GRAIN NP, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Захарното цвекло има нужда от достатъчни количества усвоим калий в почвата за постигане на големи добиви с приемливо качество. Калиевото торене засилва устойчивостта на захарното цвекло на стрес предизвикан от болести, неприятели, ниски и високи температури, засушаване и преовлажняване. При недостиг на калий листата стават мътно зелени, по-тесни от нормалното, по старите листа се появява хлороза, която започва от краищата на листата и прераства в междужилкова хлороза, по-късно листата изсъхват, растенията остават по-дребни. Нормата на торене с калий е 7-16 кг/дка (K2O). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен и YaraTera KRISTALON оранжев.

4.Магнезий.

Магнезият подобрява развитието на културата, стимулира развитието на по-здрава листна маса, повишава добива от кореноплоди и увеличава процента на захарите в кореноплодите. Нормата на торене с магнезий е 0.5-14 кг/дка. Симптомите на недостиг на магнезий се появяват първо по старите листа, хлорозата започва от върхът и краищата на листата, постепенно обхваща целият лист, проводящите съдове и прилежащите тъкани остават зелени, по-късно се появяват и некротични петна. Недостига се влошава при леки и песъчливи почви, кисели почви, богати на калий, студени и влажни периоди. Симптомите на недостиг на магнезий, лесно могат да бъдат сбъркани, с тези на недостиг на калий, защото и в двата случая се появява хлороза по старите листа, последвана от некротични петна. При недостига на калий листата имат синкаво-зелено оцветяване и листната петура е по-набръчкана. Недостига на манган има подобни симптоми, но те започват от младите листа. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita ZEATREL и YaraVita FRUTREL.

5.Сяра.

Сярата е важна за по-добро развитие на културата. Сярата е нужна за по-ефективното усвояване на азота. При недостиг на сяра растежа е ограничен, растенията имат необичаен изправен хабитус, листата и петиолите стават чупливи, появява се хомогенна жълта хлороза, която започва от най-вътрешните листа и постепенно обхваща цялото растение, проводящите съдове също стават жълти. Недостигът на сяра се влошава при кисели почви, леки и песъчливи почви, заради измиването, при ниско съдържание на органично вещество, в лошо аерирани почви, уплътнени и преовлажнени почви, райони с ниски индустриални емисии на сяра. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ и YaraVita THIOTRAC 300.

6.Калций.

Калцият е необходим за нормалното развите на цялото растение. При недостиг на калций младите листа се завиват надолу и петурите им се набръчкват, растежните точки некротират, при тежък недостиг младите листа остават недоразвити и изсъхват, по старите листа се появява некроза по периферията на петурите, кореноплодите се деформират, разделят се на няколко отделни части, корените се завиват. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraLiva CALCINIT.

7.Бор.

Борът повишава добивите от кореноплоди на захарно цвекло, увеличава съдържанието на захар в тях и намалява гниенето и потъмняването на кореноплодите. Захарното цвекло е чувствително на недостиг на бор. Симптомите на недостиг на бор започват от най-младите листа, те остават дребни, набръчкани и чупливи, по-късно стават тъмно кафяви и изсъхват, старите листа повяхват, сърцевината на кореноплодите потъмнява и гние, растежните точки отмират, кафяви петна по дръжките на листата. Недостига на бор се влошава при леки и песъчливи почви, алкални почви, почви с ниско съдържание на органично вещество, с високо съдържание на азот, високи нива на калций, студено и влажно време и периоди на засушаване. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, Епсо Микро Топ, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

8.Мед.

Медта е необходима за развитие на здрави и зелени листа. Повишава добива от кореноплоди и качеството им. Растенията с недостиг на мед имат по-дребни от нормалното, тъмно зелени  или пурпурни листа, които често листата повяхват. Симптомите на недостиг на мед се влошават при почви с високо съдържание на органично вещество и калций, песъчливи почви и високо съдържание на азот. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Манган.

Захарното цвекло е чувствително на недостиг на манган. Манганът е необходим за развитието на здрави листа, увеличава добива и съдържанието на захар в кореноплодите. При недостиг на манган листата се завиват нагоре, цялото растение изглежда твърде изправено.  По младите листа се поява хлороза, проводящите съдове и тъканите до тях остават зелени. Недостига се влошава при почви с високо съдържание на органично вещество, песъчливи почви, почви с високо рН и студени и влажни периоди. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita REXOLIN Mn 13.

10.Цинк.

Цинка е необходим за здрава и зелена листна маса. Подобрява добива от кореноплоди и качеството им. Недостига на цинк води до хлороза по големите листа в центъра на растението, появяват се малки жълти и бели петна по горната страна на листата, петната растат с неправилна форма и постепенно обхващат целият лист и листата изсъхват, растежа на цялото растение е силно намален. Недостига на цинк се влошава при почви с много органично вещество, високо рН, почви богати на фосфор, почви торени с високи нива на фосфорни торове и студени и влажни условия. В България голяма част от почвите са с недостиг на цинк, за покриване нуждите на земеделските култури. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15,  YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

11.Желязо.

Желязото е необходимо за доброто развитие на цялото растение. Недостига на желязо води до хлороза по младите листа. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

13.Молибден.

Молибдена е важен за ефективното усвояване на азота. Недостига на молибден води до хлороза, вджуджаване на растенията и некроза по проводящите съдове на листата. Дефицита на молибден се появява често на кисели почви и на почви с много ниско съдържание на молибден. Подходящи торове за корекция на недостиг на молибден са: YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

14.За подобряване на вкореняването, преодоляване на стрес и подобряване на минералното хранене подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре