синя крива

Инструкция за полумокро третиране на семена с молибден с YaraVita MOLYTRAC 250

Инструкция за полумокро третиране на семена с молибден с YaraVita MOLYTRAC 250

recommendation image

Инструкция за третиране на семена с YaraVita MOLYTRAC 250

За приложение на YaraVita MOLYTRAC 250 не е необходимо разреждане с вода, там където поради някакви причини се налага увеличаване на обема на работният разтвор, може да добавите 0.5-2.5 л вода. Тъй като в YaraVita MOLYTRAC 250 има иновативни подобрители, той прилепва по-добре и по-равномерно по семената и изсъхва по-бързо. YaraVita MOLYTRAC 250 може да се приложи върху семената ръчно с лопатиране на семената, разстелени върху подходяща почистена площадка или върху полиетилен, брезент и други подходящи материали. Другият метод на приложение е с машини за обеззаразяване на семена, те са с различна степен на автоматизация и методи за дозиране на препаратите за РЗ и торовете. *Yara Vita Molytrac може да се смесва с повечето препарати за РЗ и торове.

*При съвместна употреба на YaraVita MOLYTRAC 250 с други торове и препарати, се свържете с нашите специалисти за консултация.

Култура

 Доза на YaraVita MOLYTRAC 250 в мл на 100 кг семена

Бобови култури - фасул, грах и соя

 50 мл/100 кг семена

Бобови култури с дребни семена - леща и други 

 25 мл/100 кг семена

Зърнени култури - пшеница, ечемик, ръж и овес

 50-100 мл/100 кг семена

Царевица и сорго

 100-200 мл/100 кг семена

Просо

  50 мл/100 кг семена

Слънчоглед

  50-100 мл/100 кг семена

Елда, коноп, кориандър, лимец, емер, спелта и други

  20 мл/100 кг семена

Молибдена е подвижен в почвата и в растенията. Молибдена се придвижва по ксилема и по флоема на растението. Най-високо е съдържанието на молибден в старите листа, защото там молибдена се свързва със сяра съдържащите амино групи, захари и полихидроксиди. Усвоимостта на молибдена пада в кисели почви и при много леки почви с високо съдържание на желязо и алуминий. При кисело рН молибдена се фиксира от свободните Fe (OH)3,  Al(OH)3 и Fe2O3. Молибдена е по-разтворим и достъпен за растенията в почвата в своята анионна форма (MoO4-). В кисели почви аниона се адсорбира от почвените окиси. Молибдена е нужен за метаболизма на азота. При обилно азотно хранене растенията преодоляват недостига на молибден, но по-старите листа остават бледи и върховете на листата повяхват. Молибдена е  важен компонент на два ензима в растението нитрогеназа и нитратредуктаза. Молибдена участва в превръщането на нитратите в аминокиселини в растението и за превръщането на неорганичният фосфор в органичен в растението. Адекватното хранене на растенията с молибден намалява нивата на непреработени нитрати и нитрити в тъканите на растението. Молибдена участва в редукционните и окислителните процеси в растенията. Молибдена е съставка на  органичният комплекс птерин, наречен молибденов ко-фактор. Молибдена е важен елемент за усвояването на нитратите от почвата. Молибдена е необходим за функционирането на азот фиксиращите грудки при бобовите култури. Молибдена повишава общият растеж на растенията, стимулира производството на цветове, увеличава съдържанието на каротеноиди и е нужен за опрашването на цветовете. При недостиг на молибден в началното им развитие младите растения са бледи и слаби. Молибдена е необходим на растенията за предпазване от някой болести и неприятели. Приложението му е важно на кисели почви. При недостиг на молибден растежа е намален, намалява се образуването на цветове и добива пада. При повечето земеделски култури симптомите са следните: по старите листа се появява междужилкова хлороза, а младите листа остават по-дребни, тесни, деформирани (с форма на лъжичка или чаша) и с мрежовидни напетнявания. При тежък недостиг на молибден при зърнените култури класовете стават бели, зърната са спарушени и узряването се забавя. Ефективните мероприятия за преодоляване на недостига на молибден са листното приложение и третирането на семената с молибден съдържащи торове. Растенията абсорбират молибдена, като молибдат.

Забележка: Ако семената не се засеят в кратки срокове, трябва да се подсушат.

Внимание: Недопустимо е използването на третирани с YaraVita MOLYTRAC 250  семена за фураж на животни или за храна на хора!

Нагоре