синя крива

КАРТОФИ

Торене на картофи

recommendation image

Картофите са много древна култура и произлизат от Андите. Ако приготвим картофите по здравословен начин, те са една много полезна за хората храна, понижават кръвното налягане, съдържат витамини (Е, C, К и B), минерали и имат противовъзпалителен ефект. В света се произвеждат картофи на около 190 000 000 декара. Най-големите производители на картофи в света са Китай, Русия, Индия, САЩ, Украйна, Полша, Германия, Беларус, Холандия и Франция. В Европа сe отглеждат картофи на около 70 000 000 декара. В България през 2002 г. картофи са се отглеждали на около 520 000 декара, а през 2010 г. на около 140 000 дка. Средният добив от картофи е 3-4 т/дка, а максималният е 7 т/дка. Големината, формата и оцветяването на клубените, стандартният им вид отговарящ на сортовите характеристики са изключително важни, както за картофите за свежа консумация, преработка или за семена. Всички показатели, като съдържание на сухо вещество, вътрешни повреди, ниско съдържание на захари, качества за преработка са важни за консуматорите и преработвателите. За да имате добър резултат от торенето е важно да ползвате торове с качествени, стандартни гранули, с добро качество и еднакъв размер. Защото само при 10 % неравномерно разпределение на торовете, вече сте загубили 300 кг/дка от добива. Затова е абсолютно недопустимо да се ползват смесени торове и такива с некачествени гранули и разпрашаване. За предпочитане е да се направи разпръснато приложение на торовете върху цялата площ, но когато се налага да торим в ленти трябва да осигурим при леки почви поне 10 см разстояние между тора и семената, а при тежки почви - 7 см. Картофите предпочитат слънчеви терени, добре дренирани, богати, леки почви, които не са засолени и с рН 5.5-7.0, но картофи може да се отглеждат при рН 4.5-8.5. Не засаждайте картофите преди температурата на почвата трайно да се затопли до поне 5 градуса Целзий. В България ранните картофи се засаждат в периода февруари-април при подходящи условия. Развитието на корените започва при температури 10-34 градуса Целзий, но оптималните температури за развитието им са 15-20 градуса Целзий. Листата се развиват при температури 7-30 градуса Целзий, но оптималните температури са 20-25 градуса Целзий. Оптималната температура за инициацията на клубените е 15-20 градуса Целзий. Картофите имат плитка коренова система, което ги прави чувствителни на засушаване. В сухи райони е важно на картофите да се осигури напояване, най-добро за картофите е капковото напояване. Ранните картофи се прибират през месец май. Средно ранните и късните сортове достигат зрелостта си в края на лятото или началото на есента. Картофите са чувствителни на засоляване.

I.Торене на картофи.

1.*Примерна препоръка за торене на картофи.

Фаза

Тор

Доза

Преди сеитбата

YaraMila COMPLEX

или

YaraMila CROPCARE

40-100 кг/дка

7-10 дни след 100 % поникване

YaraVita ZEATREL

200-400 мл/дка

Цъфтеж на картофите

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva TROPICOTE

20-30 кг/дка

Цъфтеж на картофите

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

Залагане на клубените

YaraLiva TROPICOTE

или

YaraLiva NITRABOR

20-30 кг/дка

Нарастване на клубените

YaraVita FRUTREL

200-500 мл/дка

*За конкретна препоръка се обърнете към нашите специалисти, те ще ви изготвят професионална препоръка за торене на базата на конкретните ви условия, съобразена с почвеният и листният анализ, сортовите особености и предназначението им за свежа консумация или преработка.

II.Как да подобрим качеството и добива на картофите?

Как да подобрим качеството на картофите? Основните показатели определящи качеството на картофите са: качество на клубените, външният вид на кожицата на картофите, вкусови качества, как се представят при съхранение, преработка и готвене. Правилното и съобразено торене е важен инструмент за подобряване на качеството на картофите. Качеството на клубените се определя от следните критерии: съдържание на сухо вещество, нишесте, повреди по вътрешността и кожицата на клубените и качеството при готвене. Азота стимулира растежа и развитието на листата и клубените, увеличава съдържанието на нишесте в клубените. Фосфорът поддържа растежа на листата и клубените, влияе върху количеството и качеството на нишестето в клубените. Калият има важна роля за оптималното усвояване на водата, производството на сухо вещество,  намалява процента на повредените клубени. Калцият намалява появята на тъмни петна в клубените. Магнезият осигурява добра фотосинтеза и добро развитие и растеж на картофите. Борът намалява повредите по клубените. Защо е важно качеството на кожицата на клубените: Клиентите предпочитат да купуват картофи с чиста, гладка, добре оцветена и без повреди кожица на клубените на картофите. Клубени с лошо оцветена, груба и повредена от болести кожица получават по-лоша цена и се реализират по-трудно на пазара. Картофи с некачествена кожица, имат по-малка трайност при съхранение и транспорт. Правилното торене на картофите, подобрява оцветяването и качеството на кожицата, намалява повредите от болести и при обработка и транспорт. Калцият заздравява кожицата на клубените, прави я по-устойчива на болести. Борът работи в синергизъм с калцият, подобрява усвояването на калцият, намалява нападението от обикновенна краста и други болести по картофите. Цинкът минимализира нападението то прашеста краста по картофите. Сярата намалява нападението от прашеста и обикновена краста по картофите.

Как да постигнем устойчивост на складиране и отлично качество при готвене? Клубени, които имат здрава кожица и сърцевина, са по-устойчиви на нараняване и обезцветяване, понасят по-добре складирането, претърпят по-малки промени в качеството и имат по-добри кулинарни качества при готвене. Правилното торене е добър помощник за постигане на добро качество на клубените. Калият, калцият, магнезият и борът - приложени адекватно, ще подобрят съхраняемостта, транспортабилността и кулинарните качества на картофите, ще намалят нараняването на клубените, обезцветяването, ензиматичното почерняване на вътрешността на картофите и други повреди понижаващи полезните качества на картофите.

Стандартната форма и добрият размер на клубените на картофите са критично важни за добрата цена и успешната реализация на пазара. Това е еднакво важно, както за картофите за пресният пазар, така и за картофите за преработка. Мерките, които предприемаме, за да опазим растенията здрави и добре нахранени увеличават средният размер на клубените. Правилното и балансирано хранене на картофите, допринася за добрата форма и размер на клубените. Хранителните елементи азот, фосфор, калий, калций, магнезий и манган влияят на размера на клубените. Азота стимулира развитието на листната маса и нарастването на клубените. Азота е важен за захранването на растежа и осигуряването на високи добиви. Азота е много необходим на растенията първо във фазата на нарастване на листата и по-късно за увеличаване на броят и големината на клубените. Азота осигурява ефективност на фотосинтетичното производство в листата на картофите. Торенето с азот в ранните етапи от развитието на растенията, води до развитие на по-големи и силни растения. Приложението на азот в по-късните етапи от развитието на картофите опазва листната им маса свежа, това води до максимален добив. Важно е приложението на азот да бъде съобразено и балансирано. Приложението на твърде много азот в началните фази от развитието на културата, може да доведе до прекален вегетативен растежи да намали образуването на клубени. Прекаляването с азотното торене в по-късните етапи от развитието на културата, може да доведе до образуване на твърде много супер едри клубени и може да увеличи риска от заболявания (напр. фитофтора). Обаче при горещ и сух климат, късното азотно торене е необходимо за постигане на висок добив и качество, защото удължава живота на листата, подобрява формата и размера на клубените. Правилните дози и моменти на приложение на азот, са важни за получаване на добри резултати от отглеждането на картофи (висок добив, размер на клубените и високо качество). По-високите норми на азотно торене водят до увеличаване на добива и размера на клубените. Формата на азота е важен фактор. Най-добре е да се ползва балансирана комбинация от амониев и нитратен азот (подходящи торове – YaraMila COMPLEX и YaraBela SULFAN). Торенето с твърде много амониев азот, води до намаляване на почвеното рН и увеличаване на нападението от ризоктония. Във фазите на образуване и нарастване на клубените е най-добре да прилагаме само нитратен азот (подходящ тор - YaraLiva TROPICOTE). Прилагането на фосфор след образуването на клубените, води до увеличаване на размера им. Листното приложение на усвоим фосфор (подходящи торове - YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL) във фазата на образуване на клубените, увеличава не само размера на клубените, но увеличава и общият добив. Листното торене с фосфор, не може да замени, доброто стартиращо почвено торене с усвоим фосфор в началните фази от развитието на картофите (подходящи торове - YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE). Калиевото торене е критично за високият добив и качество на картофите. Картофите могат да усвоят много големи количества калий през цялата вегетация. Картофите изискват високи норми на калиево торене, дори и когато ги отглеждаме на почви с високо съдържание на калий. Калциевото торене увеличава броят, размерът и качеството на клубените. Торенето с YaraLiva TROPICOTE прави растенията по-здрави и по-устойчиви на стрес (като високи и ниски температури, засушаване и преовлажняване и др.). Калцият е основен градивен елемент на клетъчните стени. Торенето с калций е важно, когато има процеси на иницииране и нарастване на клубените на картофите (в етапите на деление и уголемяване на клетките). Доброто хранене с калций, прави клетките и растенията по-силни, намалява чувствителността и податливостта им на болести и неприятели. Недостига на магнезий води до намаляване на размера на клубените. Магнезият е необходим във фазата на нарастване на клубените. Недостига на магнезий в тази фаза води до намаляване на размера на клубените и общият добив (Подходящи торове са - Еста Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ). Недостига на магнезий, може да намали значително резултатите от отглеждането на картофи. Усвояването на магнезий, трябва да се балансира с калиевото хранене на картофите. Двата хранителни елемента са в конкурентни взаимоотношения. Усвояването на магнезият, може да бъде компрометирано и от климатични фактори (като засушаване и др.). Можем да видим симптоми на недостиг на магнезий, дори и в почви с високо съдържание на магнезий. Листното торене с магнезий е добра възможност, за профилактика и коригиране на недостига на магнезий. 

Правилният баланс между макроелементи и микроелементи е важен за постигането на оптимални резултати при отглеждането на картофите. Добива и качеството на картофите са пряко свързани с доходите на фермерите. Недостига дори и на един хранителен елемент ще намали добива и качеството. Добре е програмата за торене на картофите да се подготвя от специалисти - на базата на почвени и листни анализи, съобразена със сортовите особености, технологията на отглеждане във фермата и климатичните условия. Нашите специалисти са на разположение да ви консултират, както за пробовземането, така и за съобразена програма за торене на картофите. Недостига само на един хранителен елемент е достатъчен да намали добива и качеството на картофите.

III.Хранене на картофите.

Най-важният хранителен елемент за картофите е калият. Калият е изключително важен, за да получим високи добиви от картофите. Калият е определящ за качеството на картофите. Азота и калият са необходими през периода на вегетативен растеж, формирането и нарастването на клубените. Растенията усвояват повече калий отколкото азот. Азота е важен за растежа на листата и клубените. Азота и калият се рециклират от листата към клубените по време на нарастването на клубените. Фосфорът е необходим в по-големи количества в началните фази от развитието на растенията за стимулиране на растежа на корените и за залагането на клубените. Вторият пик на усвояването на фосфора е по-време на нарастването на клубените. Азота и фосфора осигуряват силен растеж на листата и клубените. При наличие на достатъчно усвоим фосфорът по време на образуването на клубените, се увеличава значително техният брой. Сярата е необходима през всички фази на развитие на картофите. Сярата намалява нападението от обикновена краста. Калцият е необходим през цялата вегетация на картофите. Калцият осигурява по-здрави и по-устойчиви на стрес растения. Калцият е критичен за качеството на клубените. За да постигнем добра концентрация на калций в клубените на картофите, е необходимо торене с относително по-високи норми калций. Магнезият е най-необходим за растенията в периода на нарастване на клубените. Магнезият е важен за качеството на клубените. Картофите имат най-големи потребности от хранителни вещества през първите два месеца от своето развитие. Клубените натрупват най-много хранителни вещества през вторият и третият месец от развитието на картофите. Борът е микроелементът необходим в най-големи количества за картофите. Мангана и цинка са важни за добива. Цинка играе важна роля за усвояване на азота и за формирането на скорбялата (нишестето). Торенето с молибден е важно, ако отглеждаме картофите на кисели почви.

1.Азот.

Азота стимулира растежа на листата и клубените, увеличава производството на скорбяла. Азота е нужен за захранване на растежа и за висок добив. Нужен е в големи количества по време на формирането на листата, после за растежа и узряването на клубените, осигурявайки оптимална фотосинтеза в листата. Приложението на азота е добре да се направи на три пъти: предсеитбено за подсигуряване на общото развите, при цъфтежа за поддържане на жизнеността и фотосинтезата и по време на нарастване на клубените за максимизиране на добива. Нормата на торене с азот е 8-15 кг/дка азот (N). При високи добиви може да се приложи до 30 кг/дка азот. Азота е добре да се приложи като баланс от нитратен и амониев азот. Предозирането на азот може да забави зреенето, да намали съдържанието на сухо вещество и скорбяла и да влоши качеството на картофите за преработка. При недостиг на азот листата на картофите стават първо светло зелени, а после светло жълти, малки по размер и окапват преждевременно. Растенията са по-ниски, с малко на брой и тънки стъбла, добивът е нисък, клубените са по-малко и дребни. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVera UREA foliar, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON син и YaraLiva CALCINIT.

2.Фосфор.

Фосфорът поддържа развитието на листата и клубените, оказва влияние върху количеството и качеството на скорбялата. Фосфорът също е необходим в относително високи количества по време на ранният растеж, за да се стимулира вкореняването и залагането на клубените, а после по-късно в сезона за узряване на картофите. Фосфорът захранва ранният коренов растеж, развитието на стъблата на леторастите, осигурявайки енергия за процеси, като усвояването на йони и техният транспорт в растението. По време на формиране на клубените адекватното хранене с фосфор осигурява формирането на оптимален брой клубени. Приложението на по-голямото количество фосфор по време на клубенообразуването е изключително важно за семепроизводството, тъй като по-голямото количество фосфор в тази фаза увеличава броят на клубените. Листното приложение с подходящи торове е достатъчно. Недостигът на фосфор води до завиване на старите листа нагоре, може да се развият и некротични петна по краищата на листата. По клубените се появяват ръждиво-кафяви петна. Растенията са по-ниски и с по-тънки стъбла. Нормата на торене с фосфор е 1-10 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraMila TIGER, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita FRUTREL и YaraVita ZEATREL.

3.Калий.

Калият подобрява усвояването на водата и увеличава производството на сухото вещество. Калият увеличава броят на образуваните клубени. Калият може да намали повредите по клубените при прибиране, транспорт и съхранение. Доброто хранене на растенията с калий предпазва картофите от потъмняване след готвене. Картофът е културата с най-големи потребности за калий. Картофите може да усвоят 50 % повече калий отколкото азот. При добив от 3.5 т картофи от декар се извличат 20 кг/дка калий и 11.5 кг/дка азот. Нормата на торене с калий е 7-20 кг/дка (K2O). При планирани високи добиви, може да достигне 30 кг/дка (K2O). Както калият, така и азота са необходими през целият вегетативен растеж, формирането и нарастването на клубените. Калият е изключително важен за добива, но и за здравината и качеството на картофите. Картофите реагират много добре на стартово торене с NPK съдържащо магнезий, сяра и незаменимите микроелементи. Балансираното торене с всички необходими хранителни вещества гарантира добро стартиране на картофите. Картофите на понасят хлор съдържащи торове, калият трябва да се прилага, като сулфатни и нитратни торове. Калиевият сулфат увеличава броят на клубените. Калиевият хлорид влошава качеството на клубените, намалява съдържанието на сухо вещество и скорбяла, влошава качеството на кожицата, устойчивостта на транспорт и съхранение. Калиевият хлорид влошава качеството за преработка на картофите и може да ги направи изобщо неподходящи за някой видове обработки. При недостигът на калий листата стават тъмно зелени до тъмно зелени със син отенък и метален бронзов блясък. По листата се появяват малки кафяви некротични петна,които започват от краищата на листата и бързо се разпространяват по целият лист. Листата хлътват надолу и краищана на листата са къдрави. Листата повяхват и с напредването на недостига загива цялото растение. Клубените имат черни петна и при нарязване бързо почерняват. Недостигът на калий води до почерняване на картофите след преработка. Калият влияе върху концентрацията на органичните анийони, като цитратната киселина и витамин С. Тези две молекули имат антиоксидантно действие, което намалява ензиматичното и неензиматичното обезцветяване, чрез забавяне на процесите на окисляване. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila TIGER, UNIKA KALI, Патенткали, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA SOP и YaraVita ZEATREL.

4.Калций.

Калцият увеличава размерът на клубените и тяхната здравина. Калцият намалява появата на повреди вътре и по повърхността на клубените. Калцият предпазва от образуването на ръждиви и черни петна в клубените. Калцият намалява гниенето по време на складиране от Erwinia spp. и предпазва от други заболявания по кожицата на картофите, като прашеста краста и струпясване на картофите. Редовното снабдяване с калций води до развитието на здрави листа. Относително високи количества от калциеви торове са нужни за постигането на качествени картофи. Калцият е ключов компонент на клетъчните стени, нужен за изграждане на здрава стуктура и за подсигуряване на клетъчната стабилност. Обогатените с калций клетъчни стени са по-устойчиви на атака на бактерии и гъби. Калцият е критичен за делението на клетките, за растежа и затова е изключително важен за картофите при залагане на клубените и при бързото им нарастване. Калцият подпомага адаптацията на растенията към стрес, като влияе на сигнално верижната реакция. Калцият има ключова роля в регулирането на активният транспорт на калият за отваряне на устицата. Усвоеният през корените и столоните калций преминава в клубените, основната част от листно приложеният калций остава в листата, само малка част от него достига клубените, затова е нужно почвено и листно приложение на калций. При слаб недостиг на калций няма видими симптоми по листата, но се появяват черни петна по клубените, където са разположени столоните. При сериозен недостиг на калций се появяват симптоми по листата, младите листа стават светло зелени и малки, завиват се надолу в краищата. По краищата на листата се появяват кафяви петна. При сериозен недостиг може да се напука кожицата на клубените. Нормата на торене с калций е 1-5 кг/дка (Ca). При нужда ползвайте торовете YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Ca 10.

5.Сяра.

Сярата е нужна през всички етапи от развитието на картофите и е особено важна за намаляване нападението от обикновенна краста. Нуждите на картофите от сяра са в много близки нива до тези от магнезий. Добрите нива на сяра намаляват заразата с обикновенна и прашеста краста. Почвено и листно приложение на сяра дава добри резултати. Недостигът на сяра при картофите се проявява подобно на недостига на азот. Всички листа са бледо жълти и са по-малки като размер от обичайното. По-младите листа са по-ярко жълти. Симптомите са подобни на с тези на недостиг на желязо, но проводящите съдове остават зелени. При нужда ползвайте торовете YaraMila COMPLEX, Кизерит, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Магнезий.

Магнезият максимизира фотосинтезата и осигурява добър растеж. Борът и магнезият намаляват ензимното потъмняване на вътрешността на клубените. Магнезият е много необходим по време на растежа и узряването на клубените, за постигане на добро качество. Магнезият играе важна роля във фотосинтезата, тъй като присъства в центъра на всяка хлорофилна молекула. Участва в някой ключови стъпки на производството на захари и протеини, както и транспортът на захари във формата на захароза от листата до клубените. При сериозен недостиг на магнезий добива пада с 15 % от потенциалният възможен. Необходим е достатъчно магнезий при растежа и узряването на клубените. Листното приложение на магнезий е добро решение. Ниските нива на магнезият намаляват съдържанието на скорбяла и протеини, което се отразява зле на вкусът на сготвените картофи. Ниските нива на магнезий водят до ензимно обезцветяване. При недостиг на магнезий по-старите листа развиват по-светла хлороза от междужилкови петна, приличащи по форма на кост от риба, проводящите съдове запазват зеленият си цвят. По-късно петната стават кафяви. Често краищата на листата остават зелени, може да се завият нагоре и да станат чупливи. Нормата на торене с магнезий е 2-5 кг/дка (Mg). Подходящи торове са YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mg 6, Кизерит, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

7.Манган и бор.

Манганът и борът увеличават производството на сухото вещество. Борът намалява ръждивите петна във вътрешността на клубените и ензимното почерняване. Подходящи торове при недостиг на манган са YaraVita GRAMITREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita MANTRAC PRO и YaraVita REXOLIN Mn13. Подходящи торове при недостиг на бор са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

8.Манган.

При картофите недостига на манган се среща рядко, но при нужда е подходящо да ползвате YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita GRAMITREL или YaraVita BRASSITREL PRO. Манганът функционира в картофеното растение подобно на магнезият, поддържайки определен брой биохимични процеси. За разлика от магнезият, манганът е изключително немобилен в растението и се придвижва само нагоре по ксилема на листата, веднъж попаднал в листата, манганът не се придвижва до други органи на растенията. Сериозният недостиг на манган може значително да намали добива, пада и сухото вещество в клубените. Появяват се кафяви разляти петна по листата.

9.Бор.

Борът е нужен в по-големи количества, за да осигури няколко ключови процеси на растежа. Борът е важен и за усвояването на калцият. Борът влияе на растежа на корените, леторастите и развитието на растенията.  Заедно с калият, калцият и магнезият борът е важен елемент присъстващ в клетъчната стена. Борът играе ролята на цимент свързващ пектините и осигуряващ здравина на клетъчните тъкани, затова влияе на устойчивостта на складиране на картофите. Борът намалява окисляването на фенолите, които водят до ензимното обезцветяване. При недостиг на бор стъблата на картофите са къси и в резултат на появилите се странични разклонения от латералните пъпки имат храстовиден вид. Най-младите листа стават хлоротични, развиват некротични петна и изсъхват. Хлорозите по листата може да прогресират от жълто през кафяво до червеникаво тъмно кафяво оцветяване. В клубените се появяват концентрични петна, пръстените на проводящите снопчета потъмняват. Кожицата на клубените става груба и напукана с некротизирало месо отдолу. При недостиг на бор ползвайте YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

10.Манганът и цинка са важни за добива от картофи.

11.Цинк.

Цинкът играе важна роля за азотната асимилация и метаболизъм и за образуването на скорбялата. Цинкът наподобява магнезият и манганът в това, че играе ролята на свързващ елемент в ензимните реакции. Цинкът е важен за предпазване на протеините от денатурация. Ето защо цинка има важна роля в азотният метаболизъм, растенията с дефицит на цинк имат по-ниски нива на протеини. Съдържанието на скорбяла също зависи от съдържанието на цинк. Цинка влияе подтискащо на прашестата краста. При недостиг на цинк листата са по-малки и растенията са по-дребни. Листата се завиват навътре. Първо по средните листа се появяват сиво кафяви до бронзови петна и по-късно по всички листа. При недостиг на цинк ползвайте YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

12.Мед.

Картофите усвояват значителни количества мед, но много рядко може да се види недостиг на мед. При недостиг на мед младите листа повяхват и се завиват нагоре. Няма хлороза по листата. Когато се развият цветните пъпки липсват връхните пъпки. При недостиг на мед ползвайте YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita GRAMITREL, YaraVita COPTRAC 500, Колосал и ЮСБ 20-20.

13.Желязо.

Симптомите на железен дефицит се появяват първо по младите листа. Интервеналните зони са хлоротични, но жилките остават зелени.  В случай на изявен недостиг на желязо целият лист става хлоротичен. При недостиг на желязо приложете листно торовете YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

14.Молибден.

Молибденът също е важен и трябва да се достави с торенето при кисели почви, подходящ продукт е YaraVita MOLYTRAC. Видимите симптоми на дефицит на молибден зависят от това, колко добре са били хранени картофените семена с молибден. Ако картофените семена са с недостиг на молибден, тогава младите развиващи се листа остават светло зелени и развиват златисто жълти хлоротични петна. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

13.За преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, за подобряване на вкореняването и за подобряване на минералното хранене с подходящ тор: YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре