синя крива

КИВИ

Торене на киви

recommendation image

Кивито е много взискателно към торенето и изисква значителни количества торове за висок добив и качество. Това изисква и добро балансиране между различните хранителни елементи. Най-добра база са почвени и листни анализи, както и познаване на сортовите особености. Средният добив от киви е 2.5 - 4.5 т/дка, при напълно развити растения след 4-5 година. Максималните добиви са 6-7 т/дка. Произходът на кивито е в няколко зони - Северен Китай, Япония, Индия и Югоизточен Сибир. Киви се произвежда в света на около 1 700 000 декара. Най-големият производител на киви в света е Китай. Други големи производители  на киви са Италия, Нова Зеландия, Чили, Гърция, Франция, Япония, Иран, САЩ и Корея. Кивито предпочита слънчеви терени и дълбока, добре дренирана, богата на органично вещество, леко кисела почва с рН 5.0-6.5. Кивито не понася засоляване и много ветровити терени. Кивито не понася засушаване. За кивито най-подходящо е капковото напояване. През зимата кивито понася ниски температури до минус 18 градуса Целзий. През пролетта и есента при активна вегетация кивито е чувствително на ниски температури. Най-добре е младите кивита да се засаждат рано на пролет. Ако температурите паднат под нулата, растенията трябва да се покриват със слама или полиетилен за защита. Оптималната температура за растежа на кивито в периода на активна вегетация е 14-24 градуса Целзий. Кивито е разделно полово растение и за опрашването са необходими женски и мъжки растения. Кивито е много полезна храна за хората. Кивито съдържа много антиоксиданти, витамин С, витамин К, витамин Е и минерали - калий и манган. Кивито предпазва ДНК на клетката от изменение и засилва имунната система. Кивито е добра храна за профилактика на астма, очни, сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Кивито може да се суши, от него се прави вино, сокове, сладкиши, сладка и други.

I.Торене на киви.

*1.Примерна схема за торене на киви.

Фаза

Тор

Доза

Преди разпукване на пъпките

YaraMila TRIPLE

30 кг/дка

Разпукване на пъпките

YaraLiva TROPICOTE

или

YaraLiva NITRABOR

20 кг/дка

Предцъфтежно

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

Предцъфтежно

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

След прецъфтяване

YaraMila COMPLEX

20 кг/дка

След прецъфтяване

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

След прибиране на реколтата

YaraVita SAFE N 300

500-1000 мл/дка

*Това е обща схема за торене на киви за конкретна съобразена с вашите условия и цели се свържете с нашите специалисти.

II.Износ на хранителни вещества от кивито.

Кивито има нужда и от хлор затова се тори с хлор съдържащи торове.

1.Износ на хранителни вещества на година от растения киви 3-4 година:

Азот (N) - 8 - 13 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 2 - 4 кг/дка

Калий (K2O) - 12 - 20 кг/дка

Магнезий (MgO) - 2 - 4 кг/дка

Калций (CaO) - 10 - 16 кг/дка

Сяра (S) - 10 - 20 кг/дка

2.Износ на хранителни вещества на година от растения киви след 5-тата година.

Азот (N) - 9-17 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 3-5 кг/дка

Калий (K2O) - 16 - 30 кг/дка

Магнезий (MgO) - 2 - 5 кг/дка

Калций (CaO) - 13 - 23 кг/дка

Сяра (S) - 1.5 - 3 кг/дка

III.Хранене на киви.

1.Азот.

Азота е най-важният хранителен елемент за кивито. Азота е важен за растежа на цялото растение, добива и големината на плодовете. Предозирането на азот може да направи плодовете меки и нетрайни. При недостиг на азот листата стават бледо зелени до жълти. Пожълтяването започва от най-старите листа. намалява се растежа на леторастите. Растенията стават по-дребни. Препоръчва се листно и почвено приложение на азот. Подходящи торове са YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфора е ключов елемент за делението на клетките. Кивито има нужда от най-много фосфор в периода на начално развитие през пролетта. При студени почви усвояването на фосфора от кивито е затруднено, затова е важно да го включим в ранната програма за листно торене. При недостиг на фосфор горната страна на листата почервенява, особено по краищата на листата. Проводящите тъкани на листата също почервеняват. Листата стават по-дребни. Препоръчва се почвено и листно приложение на фосфор. Подходящи са торовете YaraMila защото фосфора в тях е във форма, която му позволява да се продвижи до корените на вече създадени насаждения - YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, YaraTera KRISTALON жълт, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Калият е нужен за растежа на кивито и за формиране на добива. При ниски нива на калий намалява размерът и броят на плодовете. Много е важно калиевото и магнезиевото торене да се балансират. При недостиг на калий листата на кивито се завиват нагоре като чаша, често се бърка с недостиг на вода. Растенията от далеч изглеждат сбръчкани. Може да започне преждевременно окапване на листата. Подходящи са торовете YaraMila, защото калият в тях е във форма, която позволява на калият да се продвижи до корените на вече създадени насаждения - YaraMila TRIPLE и YaraMila COMPLEX. Други калий съдържащи торове подходящи за киви са YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K и YaraTera KRISTA MKP.

4.Сяра.

Сярата е нужна за фотосинтезата. Сярата е градивна единица на протеините, амино киселините и витамините. При недостиг на сяра растението не може да усвоява пълноценно азота, затова симптомите са подобни с тези на азотен глад, листата стават светло зелени, а по-късно жълти. Препоръчва се почвено торене със сяра. Подходящи торове - Кизерит, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Калций.

Калцият е важен за намаляване нападението от болести на кивито, плодовете стават по-здрави и устойчиви на съхранение и транспорт. При недостиг на калций по последните напълно развити листа проводящите съдове стават некротични и черни. Растежните точки и новите леторасти отмират. Подходящи са торовете - YaraVita STOPIT, YaraLiva NITRABOR, Yara Liva TROPICOTE, Yara Vita FRUTREL, YaraBela SULFAN, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraLiva CALCINIT.

6.Магнезий.

Магнезият е част от централната част на хлорофилната молекула правейки листата качествени без излишен растеж. Магнезият е много мобилен елемент, затова дефицита се забелязва първо по старите листа. При недостиг на магнезий се получава междужилкова хлороза. Краищата на по-старите листа стават червени или кафяви. Листата некротират и опадват. Превенцията на магнезивият недостиг е много по-ефективна от лечението му. Важно е в торовата програма да се включи и почвено и листно магнезиево торене. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, YaraVita FRUTREL, Епсо Топ, Епсо Микро Топ и YaraVita REXOLIN Mg 6.

7.Манган.

Манганът играе важна роля във фотосинтезата и производството на ензими. Съдейства на карбохидратният метаболизъм. Ниски нива на манган може значително да намалят добива. При недостиг на манган се появява светло зелена междужилкова хлороза. Хлорозата започва от вън навъртре в листа. Появява се първо по най-младите листа. При нужда ползвайте торовете YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita MANTRAC PRO и YaraVita REXOLIN Mn 13.

8.Бор.

Борът е важен за опрашването и залагането на плодовете. Важен е за растежа на корените и леторастите. Подпомага придвижването на калцият в растението. При недостиг се появяват малки неправилни жълти петна по младите листа. Листата се деформират. Забавя се растежа и растенията остават по-дребни. Подходящи торове са YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita BORTRAC 150 и Епсо Микро Топ.

9.Цинк.

Цинкът е необходим за синтеза на растежните регулатори - ауксина. Цинка е важен за развитието на леторастите, цъфтежа и залагането на плодовете. При недостиг на цинк по старите листа се появява ярко жълта междужилкова хлороза. Проводящите съдове остават тъмно зелени. Листата стават малки и деформирани. Цинка е нужен през цялата вегетация от началото на сезона до залагането на плодовете. Подходящо е листно приложение на торовете YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL и ЮСБ 20-20.

10.Желязо. 

Желязото е нужно за образуването на хлорофила, за фотосинтезата и за формирането на протеините. Симптомите на дефицит на магнезий и желязо при кивито са много подобни, защото и двата водят до невъзможност да се образува хлорофил, но тук симптомите започват от най-младите листа. При нужда ползвайте торовете YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13 .

11.Мед.

Медта е включена в много ензимни процеси. Медта е необходима за правилната фотосинтеза и за производството на лигнин. При недостиг на мед има светло зелена хлороза, основните проводящи съдове остават зелени. Младите листа растат по-слабо и остават по-малки. Ползвайте - YaraVita COPTRAC 500 и YaraVita REXOLIN Cu 15.

12.За преодоляване на стрес от абиотичен и биотичен характер, за подобряване на вкореняването и асимилацията на минерални хранителни вещества подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре