синя крива

КРЪМНО ЦВЕКЛО

Торене на кръмно цвекло (фуражно цвекло)

recommendation image

Фуражното цвекло (кръмно цвекло, манголд, бета вулгарис вулгарис и др.) е от семейство Щирови, подсемейство Betoideae, по старата класификация Лободови. Фуражното цвекло е двугодишно растение. Фуражното цвекло се отглежда за кореноплодите му. Кореноплодите може да бъдат оцветени различно (бели, слонова кост, жълти, оранжеви, червени и други). Фуражното цвекло произлиза от Близкият Изток. Ползва се за храна на животните още от древността. Кръмното цвекло е високоенергийна и лесно смилаема храна за животните. Кръмното цвекло е един от най-високоенергийните фуражи на единица суха маса. Кръмното цвекло е подходящо за включване в диетата на млечни крави, месодайни говеда, овце и елени. Отглеждането на кръмно цвекло е високоефективно, както за земеделците, така и за животновъдите. Кръмното цвекло е фуражната култура с най-висок добив. Цвеклото трябва да се включва в сеитбооборота най-рано две години след отглеждането на култури от семейство Кръстоцветни (зеле, рапица и др.) и Лободови (цвекло и др.). Добре е да се подберат подходящи сортове цвекло (отговарящи на климатичните и почвените особености и с високо съдържание на хранителни вещества). Цвеклото е богато на въглехидрати. Фуражното цвекло може да достигне съдържание на сухо вещество - 12-22 %. Цвеклото се сее ранна пролет (началото на април), когато температурите трайно се задържат над 5 градуса Целзий. Късните сеитби намаляват добива. Най-късните срокове за сеитба на цвекло са краят на май. Цвеклото е чувствително на ниски температури. Отрицателните температури, може да повредят пониците и младите растения. Дълбочината на сеитба е 2-3.5 см. При точна сеитба нормата е 8000-10000 семена на декар. Междуредово разстояние - 50-60 см., вътрередовото разстояние - 15-20 см. Цвеклото предпочита оцедливи почви с неутрална реакция. Цвеклото не понася кисели и уплътнени почви. Цвеклото се прибира късна есен (октомври-ноември). Най-добре е фуражното цвекло да се прибира, когато достигне физиологична зрялост (когато засъхват най-долните му листа). Прибраните кореноплоди, може да се съхраняват на открито на големи купчини, ако температурите не падат под 4-5 градуса Целзий. Средните добиви в света варират - 4-25 т/дка свежа маса (0.4-5.0 т/дка сухо вещество). Добра комбинация е фураж съдържащ цвекло и царевица. Почистеното цвекло, може да се ползва за храна на животните, както цяло, така и нарязано на малки парчета. Добре е рецептите за хранене на животните, да бъдат изготвяни от специалисти по хранене на животните. Кръмното цвекло, може да бъде ползвано и за контролирана паша (за оползотворяване, както на листата, така и на реколтата от кореноплоди). Сортове кръмно цвекло, залагат клубените си на различна дълбочина. Тези с по-плитки клубени са подходящи, както за вадене, така и за контролирана паша. Сортовете с по-дълбоки клубени се ползват само за вадене. Има специализирана техника за автоматизирано прибиране на цвекло. Големи производители на кръмно цвекло са САЩ, Канада, Русия, Украйна, Германия, Нова Зеландия, Франция, Великобритания, Беларус, Австрия, Холандия, Австралия, Ирландия и други. Световното производство е в рамките на 5 милиона декара.

I.Торене на фуражното цвекло.

1.Обща схема за торене на фуражното цвекло.*

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMIla PANTHER

или

YaraMila SPRINTER

40-60 кг/дка

или

40-60 кг/дка

Листно торене при наличие на достатъчно

листна маса (4-6 лист)

YaraVita BRASSITREL PRO

200 мл/дка

Две седмици по-късно

YaraVita FRUTREL

300 мл/дка

*Това е обща схема за торене на фуражното цвекло, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на фуражното цвекло.

1.Азот.

Азота е важен за нормалното развитие, високият добив и качество на  фуражното цвекло. При недостиг на азот растенията и клубените остават по-дребни, листата първо стават светло зелени, а по-късно жълти. Нормата на торене с азот е 7-10 кг/дка (N). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът подобрява ранното развитие на културата, ускорява узряването на клубените и го прави по-равномерно. При недостиг на фосфор растенията и клубените издребняват, листата стават по-тъмни на цвят, по-късно може да се появяват и червеникави отенъци. Нормата на торене с фосфор е 3-4 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са YaraMila PANTHER, YaraMila SPRINTER, YaraMila COMPLEX, YaraMila STAR,  Yara GRAIN, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Цвеклото е особено чувствително на недостиг на калий. При недостиг на калий растенията и клубените стават по-дребни, по краищата на листата се появява хлороза. Нормата на торене с калий е 7-15 кг/дка (K2O). Подходящи торове са YaraMila PANTHER, YaraMila SPRINTER, YaraMila COMPLEX, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен и YaraTera KRISTALON оранжев.

4.Сяра.

Сярата е необходима за нормалното развитие на културата и за по-доброто усвояване на азота. При недостиг на сяра растенията стават по-дребни и хлоротични. Нормата на торене със сяра е 3-5 кг/дка (SO3). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Микроелементи.

Фуражното цвекло е чувствително на недостиг на следните микроелементи - бор, цинк и мед. Подходящи бор съдържащи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL. Подходящи цинк съдържащи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Zn15. Подходящи мед съдържащи торове са YaraVita COPTRAC 500 и YaraVita REXOLIN Cu15.

6.Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре