синя крива

ЛЕЩА

Торене на леща

recommendation image

Лещата е стара култура и се отглежда от Неолита, произхожда от югозападна Азия. Лещата е добър участник в сеитбооборота на зърнените култури, но трябва да се сее на едно и също поле след 5-6 години. Лещата предпочита слънчеви терени, леки, добре дренирани почви с почти неутрална реакция (рН 7). Лещата може да се отглежда на разнообразни почви с рН 4.5-8.2, но при високо и ниско рН трябва да се направи съобразено хранене на растенията. Лещата не понася преовлажняване и задържане на вода. Лещата се развива най-добре при температури 20-26 градуса Целзий. Лещата е устойчива на засушаване, но добива и пада значително. Лещата се засява ранна пролет (февруари, март). Поникващата леща не се конкурира добре с плевелите, така че добрите обработки и приложението на подходящи хербициди са много важни за доброто стартиране на посева. Дребносеменната леща достига до зрялост за около  60-70 дни, а едросеменната за 80-130 дни. Основното предназначение на семената на лещата е за храна на хората, а сламата е чудесен фураж за животните и е с високо съдържание на белтъчини. Лещата е много полезна храна за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Лещата съдържа много минерали (молибден, мед, фосфор, манган, желязо, калий и цинк) и витамини от групата В. Средният добив от леща е 210-240 кг/дка. Максималният възможен добив е 300 кг/дка. В света се отглежда леща на приблизително 40 400 000 декара. Най-големи производители на леща са Индия, Канада, Турция, Непал и Австралия. Лещата е много чувствителна на полягане, затова балансираното и съобразено торене е много важно за добива и качеството на бобовете. Лещата, като другите бобови култури е чувствителна на засоляване.

I.Хранене на лещата.

1.Износ на хранителни вещества със 100 кг продукция от зърно на леща.

Азот (N) - 8.0 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 2.0 кг/дка

Калий (K2O) - 4.0 кг/дка

Магнезий (MgO) - 1.5 кг/дка

2.Азот.

Обикновено, за да се развият азот фиксиращите грудки са нужни 3-4 седмици след поникването на растенията. За ранното развитие на растенията са нужни известни малки количества азот, при недостиг на азот ранният растеж е слаб и растенията са жълти. Азот фиксиращите грудки се появяват около 2-3 седмица след поникването на растенията, първоначално те са дребни и не фиксират азот, вътре са оцветени в сиво или в бяло. По-късно те стават по-едри и розови или червени на цвят, тогава започва и азотфиксацията. Азотфиксацията приключва с началото на цъфтежа, постепенно грудките стават зелени и започват да опадват от корените на растението. Растенията хранят азотфиксиращите бактерии със захари произведени при фотосинтезата. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

3.Фосфор.

Лещата има относително високи изисквания към храненето с фосфор, нужен за развитието на по-голяма коренова система, по-буйни и здрави растения устойчиви на полягане. Фосфорът е важен за развитието на кореновите грудки и за процеса на азот фиксацията. Фосфорът подобрява устойчивостта на ниски температури, болести и засушаване. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL и YaraTera KRISTALON жълт.

4.Калий.

Калият е необходим за намаляване на риска от полягане на лещата. Калият ускорява узряването и подобряване на качеството на лещата. Калият увеличава толерантността на лещата към засушаване, болести и неприятели. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен и YaraTera KRISTALON оранжев.

5.Сяра.

При недостиг на сяра лещата не може да фиксира достатъчно атмосферен азот, за да покрие нуждите си. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Микроелементи - цинк, манган, бор и молибден.

За доброто развитие на лещата и за функционирането на азот фиксиращите грудки е необходимо да осигурим достатъчно микроелементи с торенето, най-важните са: цинк, манган, бор и молибден. Подходящи торове съдържащи цинк са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20. Подходящи торове съдържащи манган са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita MANTRAC PRO. Торове съдържащи бор са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL. Торове съдържащи молибден са YaraVita MOLYTRAC 250  и YaraVita BRASSITREL PRO.

Манган.

Лещата е културата с най-високо съдържание на манган - 120.83 мг/кг-1 сухо вещество. Манганът играе жизнено важна роля за азотният метаболизъм, фотосинтезата и други важни процеси в растението.

Бор.

Недостига на бор причинява намаляване на добива, заради нарушение в метаболитните процеси, като метаболизма на нуклеиновата киселина, карбохидратите, протеините, синтеза на клетъчните стени, функциите на клетъчната мембрана, невъзможността да се усвои калцият, нарушава се делението на клетките, цъфтежа, плододаването и се намалява устойчивостта на болести.

Молибден.

Молибдена е свързан с азотното хранене, с асимилацията и подпомага азот фиксацията от грудковите бактерии. Молибдена е важен за усвояване на нитратите от почвата.

7.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

II.Торене на леща.

1.*Примерна схема за торене на леща.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

Yara POWER

или

YaraMila COMPLEX

 16-22 кг/дка

Третиране на семената

YaraVita TEPROSYN NP Zn

 0.2 л/100 кг семе

Листно торене 14-20 дни след поникване

YaraVita BRASSITREL PRO

 100-300 мл/дка

Листно торене преди цъфтеж или при

залагане на шушулките

YaraVita SAFE N 300

 400-600 мл/дка

При липса на азот фиксация преди цъфтеж

или при залагане на шушулките

YaraBela SULFAN

 10-15 кг/дка

*За конкретна схема на торене съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти. Добре е програмата на торене да се направи на базата на конкретни данни - почвени и листни анализи, очакван добив, технология на отглеждане, климатични условия и сортови особености.

Нагоре