синя крива

ЛИМЕЦ, ЕМЕР, СПЕЛТА

Торене на лимец, емер и спелта

recommendation image

Древни пшеници имат диви предшественици в Югоизточна Европа и в Иран. Ползвани са от хората от поне 9000 години. Тенденцията за здравословно хранене събуди интерес към отглеждане и консумация на древни сортове пшеница. Увеличават се и площите с тях. Работи се върху подходящи сортове, програми на торене с цел повишаване на добива и качеството. С правилни програми за отглеждане добивите от лимец, емер и  спелта са много близки до тези на традиционните сортове пшеница отглеждани в планински райони с по-бедни почви. Правилното торене повишава добива от зърно и слама, съдържанието на протеини и хранителните качества. Те са подходящи и за фураж. Работи се и върху програми за поливане, подходящи хербициди, фунгициди и инсектициди. От спелта с торене са получени добиви 400-450 кг/дка, а от лимец и емер - 250-350 кг/дка. Без торене добивите са в рамките на 110-170 кг/дка. Древните пшеници съдържат повече протеини, въглехидрати и витамини от групата В в сравнение със съвременните. Древните пшеници стимулират имунната система на човека и животните, много по-рядко предизвикват алергии. Древните пшеници са по-устойчиви на болести и неблагоприятни почвени и климатични условия. Няма точна статистика за площите от древни пшеници в света, по непълни данни са около 2 милиона декара. Някой сортове диви пшеници са чувствителни на засоляване, други не са, затова е важно да се познават сортовите особености за съставяне на правилна програма на торене.

I.*Торене на лимец, емер и спелта.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

15-17 кг/дка

Братене

YaraVera AMIDAS

8-10 кг/дка

Братене

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Вретенене

YaraVita SAFE N 300

500-600 мл/дка

*Това е обща схема за торене на лимец, емер и спелта, за конкретна съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Хранене на лимец, емер и спелта.

1.Азот.

Азота е необходим за общият растеж и добива. Торене с азот обща норма 6-9 кг/дка (N). Внесено на три пъти предсеитбено, братене и вретенене. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът е необходим за доброто вкореняване, добрият цъфтеж и ранозрелостта. Норма на торене 2-4 кг/дка (P). Внася се еднократно преди сеитбата. Подходящи торове са YaraMila STAR, Yara GRAIN NP, YaraMila TRIPLE, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn  и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калият е необходим за по-добра устойчивост на полягане, стрес, болести и неприятели. Калият подобрява съдържанието на захари и ранозрелостта. Норма на торене с калий 8-10 кг/дка (К). Внася се еднократно преди сеитбата. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraVita UNIVERSAL BIO и YaraVita ZEATREL.

4.Цинк и мед.

Древните пшеници подобно на традиционните също са чувствителни на недостиг на цинк и мед. Подходящ комбиниран тор е YaraVita GRAMITREL. Подходящи мед съдържащи торове са YaraVita COPTRAC 500 и YaraVita REXOLIN Cu 15. Подходящи цинк съдържащи торове са YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita TEPROSYN NP Zn, Колосал и ЮСБ 20-20.

5.Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

Нагоре