синя крива

ЛОЗЯ

Торене на лозя - грозде десертно

recommendation image

Гроздето е отглеждано още от Неолита. Част е от културата на Вавилон, Древен Египет, Траките и Римляните. Големи производители на десертно грозде са Китай, Русия, Турция, Италия, САЩ, Гърция, Испания, България, Бразилия, Япония, Мексико, Чили, Перу, Аржентина, Австралия и Южна Африка. В света десертно грозде се отглежда на приблизително 15 милиона декара. Гроздето се ползва за свежа консумация, за производство на стафиди, сок, олио от семките, антоцианови пигменти, козметика, лекарства, спирт и други. В повечето случаи пазара на десертно грозде търси едри зърна, с добър вкус, ярък и хомогенен цвят, характерна за сорта форма, гроздове изпълнени със зърна, без слънчеви пригори, гниене и със зърна, които не се ронят лесно. Десертното грозде трябва да бъде устойчиво на съхранение в хладилници и транспорт. Зърната трябва да са плътни, със здрава кожица и устойчиви на повреди при съхранение. Гроздето трябва да има добър аромат и баланс между захари и киселини. За получаване на качествено десертно грозде в месеците на зреене температурите трябва да бъдат над 18-20 градуса Целзий. Температури под 17 градуса Целзий и над 35 градуса Целзий забавя зреенето. Добре е лятото да е дълго, топло и сухо, а зимите хладни. Добре е да не вали по време на зреенето, да няма напукване и гниене. Десертното грозде расте на разнообразни почви, за предпочитане е да не са плитки или тежки глинести.  Десертното грозде може да расте на почви с рН 4.5-8.5. Важно е почвата да е добре дренирана и да позволява добро развитие на корените на лозата. Важно е храненето на гроздето да е балансирано и да се прави на базата на почвени анализи. Много е важен балансът между калият, магнезият и калцият. За защита на лозята от почвена ерозия се ползват различни покривни култури (затревяване). Трябва да се ползват подходящи подложки съобразени със засоляването, почвеното рН, карбонатите в почвата, нематоди и филоксера. За анализиране на състоянието на лозята трябва да се наблюдава не само надземната част, но и състоянието на корените. Недостатъчното калиево торене води до по-голямо нападение от Ботритис (Botrytis Cinerea). Листните анализи са добър инструмент за наблюдаване на храненето на лозята. Гроздето е чувствително на засоляване. Само качественото десертно грозде получава добра цена и търговска реализация. Добрата технология и компетентното торене са важна част от успеха при отглеждане на десертно грозде.

I.Торене на лозята за производство на десертно грозде.

1.*Обща схема за торене на лозя за десертно грозде.

Фаза

Тор

  Доза

Начало на развитие на леторастите

YaraMila COMPLEX

  20-30 кг/дка

След развитие на леторастите

YaraLiva TROPICOTE

  20 кг/дка

След развитие на достатъчно листа маса

YaraVita FRUTREL

  300-500 мл/дка

Реса

YaraVita FRUTREL

или

YaraVita BORTRAC 150

  300-500 мл/дка

или

  100-150 мл/дка

Цветни пъпки

YaraVita COPTRAC 500

   50 мл/дка

Цъфтеж

YaraLiva TROPICOTE

или

YaraBela SULFAN

   30 кг/дка

или

   20 кг/дка

Залагане на плодовете

UNIKA KALI

   10-20  кг/дка

Нарастване на зърната

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

Нарастване на зърната

YaraVita STOPIT

  700 мл/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraMila COMPLEX

   10-20 кг/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

YaraLiva TROPICOTE

   10-20 кг/дка

*Това е обща схема за торене на лозя за специфична съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на десертни лозя с фертигация.

Фаза

Тор

Доза

Начало на развитие на леторастите

(с фертигация)

YaraLiva CALCINIT

5-15 кг/дка

Начало на развитие на леторастите

(с фертигация)

YaraTera KRISTA MAP

или

YaraTera KRISTA MKP

5-10 кг/дка

След развитие на леторастите

(с фертигация)

YaraTera KRISTA K PLUS

5-10 кг/дка

След развитие на леторастите

(с фертигация)

Епсо Микро Топ

5 кг/дка

След развитие на леторастите

(листно приложение)

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

Реса

(листно приложение)

YaraVita FRUTREL

или

YaraVita BORTRAC 150

300-500 мл/дка

или

100-150 мл/дка

Цветни пъпки

(листно приложение)

YaraVita COPTRAC 500

50 мл/дка

Цъфтеж

(с фертигация)

YaraLiva CALCINIT

5-10 кг/дка

Цъфтеж

(с фертигация)

YaraTera KRISTA K PLUS

5-10 кг/дка

Цъфтеж

(с фертигация)

Епсо Микро Топ

5 кг/дка

Нарастване на зърната

(листно приложение)

YaraVita BORTRAC 150

или

YaraVita FRUTREL

100-150 мл/дка

или

300-500 мл/дка

Нарастване на зърната

(с фертигация)

YaraTera KRISTA K PLUS

10 кг/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

(с фертигация)

YaraLiva CALCINIT

5-10 кг/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

(с фертигация)

YaraTera KRISTA MAP

или

YaraTera KRISTA MKP

5-10 кг/дка

След прибиране на реколтата преди листопада

(листно приложение)

YaraVita FRUTREL

300-500 мл/дка

*Това е обща схема за торене на лозя за специфична съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на лозята.

Как да увеличим добива и да подобрим качеството на десертно грозде? Правилната система за торене на десертните лози значително повишава добива и качеството на десертното грозде. За да получим висок добив трябва да управляваме броят на чепките и размерът на зърната в тях. Важно е зърната в гроздовете да са с еднакъв размер. Азота е важен хранителен елемент за управление на добива. Азота стимулира ранният растеж на лозите, едрината на чепките и на зърната в тях. Важно е да балансираме приложението на азота с други хранителни елементи. Късното приложение на азот забавя узряването на гроздовете и увеличава нападението от болести. Десертните лозя имат нужда от големи количества калий особено във фазата на наливане на гроздовете. Доброто торене с калий прави гроздето по-сладко. Съобразеното торене с калий може да удвои добива. Фосфорът повишава размерът и теглото на гроздовете. Фосфорът увеличава броят на гроздовете и зърната в тях, така директно влияе върху добива. Калцият е важен за ранният растеж и за здравословният статус на лозите. Торенето с YaraLiva TROPICOTE и YaraLiva CALCINIT повишава добива от грозде и намалява нападението от болести по лозята. Магнезият е важен за поддържането на добра фотосинтеза и за ускорен синтез на протеини, което води до повишаване на добива и качеството. Недостига на магнезий води до изсъхване (некротиране) на чепките. Микроелементите бор и цинк са изключително важни за залагането и образуването на плодовете. Борът е важен за опрашването на цветовете, за формирането на пълни гроздове, с равномерно развити зърна и за съдържанието на захари в тях. Съобразеното торене с бор и цинк повишава добива и качеството. Недостига на бор води до образуване на малък брой гроздове и зърна с различни размери. Това компрометира добива и качеството. Съобразеното торене с цинк прави гроздовете по-устойчиви на съхранение, те запазват по-дълго добрият си търговски вид и вкусови качества. Микроелементите желязо и манган влияят върху ранното развитие на листата и фотосинтезата. Доброто развитие на лозата води до получаване на по-добър добив. При недостиг на желязо, торенето с желязо подобрява ранното развитие на лозата, стимулира фотосинтезата, увеличава размера на гроздовете, добива и съдържанието на захари в зърната. Желязото е в конкурентни отношения с мангана. Мангана е важен за развитието на едри гроздове. Добре е торенето с манган и желязо да става след направата на почвени и листни анализи. Вкусовите качества на гроздето зависят най-вече от съдържанието на захари, киселини и соли. Доброто хранене на лозата с азот, фосфор и калий влияе силно върху качеството на гроздето. Адекватното торене с азот повишава захарността. Прекомерното приложение на азот прави зърната на гроздето меки в момента на прибиране на реколтата. Калият прави зърната в гроздовете по-едри и по-равномерни, като размер. Калият подобрява оцветяването и съотношението на захарите и киселините в зърната. Листното приложение на YaraVita FRUTREL и YaraVita STOPIT подобрява качеството на кожицата на зърната. Гроздето става по-привлекателно на външен вид, повишава се съдържанието на соли, намалява се чувствителността на напукване, подобрява се устойчивостта на обработки, съхранение и транспорт. 

1.Азот.

Азота е важен за добива и качеството на десертното грозде. Азота е необходим за растежа и репродукцията на растенията. Азота участва в изграждането на хлорофила, аминокиселините, протеините, ензимите, витамините и други важни за растенията съединения. Азота е компонент на АТФ и ДНК. Азота увеличава добива, растежа, теглото на зърната и гроздовете, киселинността и съдържанието на витамин С. Небалансираното азотно торене намалява залагането на плодове, антоциановото оцветяване, здравината на кожицата, устойчивостта на болести и съдържанието на захари. Предозирането на азота увеличава нападението от ботритис. Важно е азотното торене са се балансира с калиево и калциево торене. Нормата на торене с азот за една вегетация е 7-25 кг/дка (N). Добре е нормата на азота да се раздели на три приложения: начало на развитие на леторастите през пролетта, по време на цъфтеж и след прибиране на реколтата преди листопада. Пролетното приложение на азот е важно за доброто стартиране на вегетацията. Растенията имат нужда от най-много азот във фазата на цъфтеж и нарастване на плодовете. Късното приложение на азот във фази близо до зреенето забавя зреенето и прави зърната по-меки. Късното лятно (ранно есенно торене) с азот е необходимо, за да могат лозите да натрупат резерви и да се подготвят за следващата година. Симптомите на недостиг на азот са издребняване на листата и леторастите, общо пожълтяване, намаляване на добива и качеството на гроздовете. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita SAFE N 300, YaraVera UREA foliar, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е необходим в сравнително малки количества за десертното грозде. Фосфорът стимулира доброто вкореняване и цъфтежа. Фосфорът е необходим за нормалният растеж и зреене. Фосфорът играе важна роля в дишането, фотосинтезата, складирането и транспорта на енергия, деленето и растежа на клетките. Фосфорът е необходим за образуването на нуклеиновите киселини, мазнините, протеините, ензимите и други важни компоненти на растенията. Фосфорът увеличава растежа на корените и надземната маса, добива, теглото на зърната и на гроздовете, антоциановото оцветяване и подобрява вкусът на гроздовият сок. Фосфорът прави растенията по-устойчиви на стрес и болести. Нормата на торене с фосфор е 2-7 кг/дка (P2O5). Симптомите на недостиг на фосфор са ограничаване на растежа, падане на добива и качеството, гроздето узрява преждевременно, първоначално листата стават синьо-зелени, по-късно хрущящи (по-твърди, чупят се лесно), завиват се надолу, появява се периферна междужилкова хлороза, с кафяви или червени петна. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калият е важен за добива и качеството на десертното грозде. Калият е необходим в големи количества за десертното грозде. Калият регулира отварянето и затварянето на устицата, важен процес за усвояването на въглероден двуокис (CO2), необходим за фотосинтезата. Калият е важен елемент в метаболизма, за синтеза на въглехидратите, транспорта на вода по ксилема и удължаването на клетките. Калият е най-многобройният катион в клетъчната цитоплазма и вакуолата, играе важна роля за клетъчният тургор. Най-важната роля на калият е функционална,  увеличаване и стимулиране на добива и устойчивостта на биологичен (болести, неприятели и други) и абиотичен (засушаване, топлинен стрес и други) стрес. Калият увеличава растежа на корените и надземната маса, добива, теглото на зърната и гроздовете, подобрява антоциановото оцветяване, повишава устойчивостта на болести и съдържанието на захари, киселинността и подобрява вкуса на гроздовият сок. Калият подобрява вкусовите качества и аромата на гроздето. Калият прави зърната на гроздовете по-едри, по-изравнени, като размер и оцветяване, по-здрави и по-хрупкави. Доброто съотношение между азотното, калиевото, калциевото и магнезиевото торене намалява нападението от ботритис и други болести по лозата. Нормата на торене с калий за една вегетация е 5-25 кг/дка (K2O). Недостига на калий се проявява, като ограничаване на общият растеж, хлороза и преждевременно опадване на листата, понижаване на добива и качеството. Хлорозата е жълта, червена или кафява и започва от периферията на листата. Гроздовете остават дребни, зърната са лошо и неравномерно оцветени. Растенията стават по-податливи на патогени и неприятели, увеличава се нападението от болести (ботритис и др.). Лозата става по-чувствителна на слънчеви пригори по листата и гроздовете. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TIGER, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON кафяв и YaraTera KRISTALON оранжев.

4.Калций.

Десертното грозде се нуждае от големи количества калций. Калцият е нужен за правилното деление и удължаване на клетките, за изграждането на клетъчните стени, за усвояването и метаболизма на нитратите, за активността на ензимите и за метаболизма на скорбялата. Калцият е нужен за доброто качество, съхраняемост и транспортабилност на плодовете. Калцият заедно с калият и магнезият неутрализира  органичните киселини, които се образуват в клетките при клетъчният метаболизъм. Подобрява усвояването на други хранителни елементи от корените и транспорта им в растението. Калцият е необходим за изграждането на клетъчните стени и за нормалното делене на клетките. Калцият подобрява здравината на кожицата на гроздовете, устойчивостта на  болести, засушаване и преовлажняване, ниски и много високи температури. Калцият повишава съдържанието на захари. Увеличава съдържанието на витамин С и соли. Намалява напукването и опадването на зърна от гроздовете. Калцият е важен за лигнификацията и узряването на дървесината. Калциевото торене намалява повредите от измръзване. Калцият намалява нападението от ботритис. Гроздовете с добро съдържание на калций са по-устойчиви на обработка, съхранение и транспорт. Калцият подобрява периода (след беритбата), в който гроздовете запазват добрият си търговски външен вид и вкусови качества. Калцият намалява гниенето и изсъхването на гроздовете. Нормата на торене с калций за една вегетация е 5-15 кг/дка (Ca). Калцият е важен за доброто развитие на корените, за растежа на здрави леторасти и листа през пролетта. Калцият има важна роля по време на цъфтежа и образуването на плодовете. Приложен по време на нарастването на зърната в гроздовете, калцият прави кожицата на зърната по-красива и по-здрава. Калцият е необходим и след прибирането на реколтата преди листопада. Дефицита на калций води до напукване и опадване на зърната в гроздовете. Повреди по кожицата (гниене, напукване, некрози и др.) и по месото на зърната (потъмняване и др.). Симптомите на недостиг на калций са бързо падане на качеството на гроздето при съхранение: покафеняване на зърната на гроздовете, по-силно нападение от болести (като гниене), по-бързо изсъхване на гроздовете, по-бързо опадване на зърната от гроздовете и други. При сериозен дефицит на калций листата остават недоразвити, появяват се некротични петна по листата, леторастите, корените и чепките изсъхват. Тъй като калцият е нужен на десертното грозде през цялата вегетация, е важно да го включим в системата за торене, като почвено и листно торене. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraBela SULFAN, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Ca 10 и Yara Vita BRASSITREL PRO.

5.Магнезий.

Магнезият е градивна единица на хлорофила и е важен за фотосинтезата. Магнезият е носител на фосфора в растението, необходим е за деленето на клетките и за формирането на протеини. Магнезият е централен атом на молекулата на хлорофила, активатор е и градивна единица на много ензими, участва в синтеза на захари и в преместването на скорбялата. Магнезият участва в трансфера на енергия и в изграждането на клетките. Магнезият подобрява добива и залагането на плодовете и устойчивостта на болести. Недостига на магнезий води до изсъхване на чепките. Магнезиевото торене е необходимо за балансиране на калиевото, калциевото и азотното торене на лозата. Нормата на торене с магнезий за една вегетация е 1-5 кг/дка (Mg). Добре е да включим в системата за торене почвено и листно приложение на магнезий. Симптомите на недостиг на магнезий са междужилкова хлороза, която започва от краищата на листата и изсъхване на чепките на гроздовете. Хлорозата е бяла, жълта или червена. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita GRAMITREL.

6.Сяра.

Сярата намалява нападението от болести по лозата. Сярата е необходима за усвояването на азота, за синтезирането на аминокиселини (метионин и цистеин) и протеините. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е важна за процеса на нитрат редуктазата, при който нитратният азот се превръща в аминокиселини. Сярата е необходима за синтеза на витамини. Сярата увеличава устойчивостта на болести и намалява опадването на плодовете. Нормата на торене със сяра за една вегетация е 4-10 кг/дка (S). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, YaraTera KRISTALON лилав, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraMila COMPEX и YaraVita THIOTRAC 300.

7.Бор.

Съобразеното борно торене повишава добива и качеството, изравнява размера на зърната в гроздовете. Борът прави зърната в гроздовете по-едри, по-сладки, по-сочни и с по-добра форма. Борът е много важен за растежа на корените и разклоненията, формирането на цветовете, за опрашването им и за формирането на плодовете. Борът е важен за формирането и делението на клетките, метаболизма на карбохидратите и покълването на полена. Борът управлява баланса между скорбялата и захарите, транспорта на захарите и карбохидратите, азотният метаболизъм и формирането на протеини, важен е за правилното формиране на клетъчните стени, важен е за транспорта на калият и калцият. Борът е важен за стабилността на клетъчната мембрана. Борът подобрява растежа на корените и надземната част на лозата, повишава добива, размера на зърната и гроздовете, съдържанието на захар и намалява съдържанието на киселини. Борът прави растенията по-устойчиви на болести. Важно е да включим торене с бор в системата за торене на десертните лозя. Симптомите на недостиг на бор са намален растеж на младите леторасти, при по-сериозен недостиг скъсяване на междувъзлията, деформации, хлорози и некрози по листата, празни и рехави гроздове, с различни по-размер и деформирани зърна, некротирали чепки, гроздето остава кисело. Недостига на бор води до по-силно нападение от болести по лозата. Особено важно е листното торене с бор. Борът трябва да се прилага профилактично, за подобряване добива и качеството на гроздето. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO и Епсо Микро Топ.

8.Желязо.

Желязото е важно за фотосинтезата. Желязото е необходимо за много функции в растението, като дишането и растителният метаболизъм. Желязото е важно за формирането на хлорофила и е активатор на няколко биохимични процеса, участва в транспорта на енергия в растението, азот фиксацията, градивна единица е на ензими и протеини. Желязото повишава ранният и общият растеж, добива, теглото на зърната и гроздовете и съдържанието на захари в тях. Желязото подобрява формата на зърната в гроздовете. Желязо се прилага само при доказана нужда. Най-добре е желязото да се включва в системата за торене след почвени и листни анализи. Най-ефективно желязото може да се прилага с фертигация или листно. При недостиг на желязо добива и качеството падат, появява се желязна хлороза. Хлорозата е светло зелена, жълта или бяла. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

9.Мед.

Медта e необходима е за фотосинтезата и дишането. Медта активира няколко ензима, важни за производството на лигнините в клетъчните стени, което допринася за структурната здравина на клетките. Медта е необходима за азотният метаболизам. Участва в метаболизма на карбохидратите и протеините. Медта е важна за аромата, захарното съдържание и съхраняемоста. Медта е естествен фунгицид, който инхибира инфекцията и развитието на патогените. Медта повишава устойчивостта на болести и подобрява устойчивостта на ниски температури. Недостига на мед води до понижаване на добива и качеството. Леторастите и листата издребняват, появява се хлороза по листата. Пръскането с мед съдържащи торове, може да се ползва и като профилактика за подобряване имунитета на растенията. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

10.Манган.

Мангана участва във важни процеси в растението, като фотосинтезата, дишането и усвояването на азота. Мангана е важен за опрашването на цветовете и за образуването на семената, растежа на корените и устойчивостта на коренови болести и неприятели. Мангана е необходим за синтеза на витамини. Мангана повишава растежа на корените и на надземната маса, големината на зърната и на гроздовете на десертното грозде. Микроелемента манган влияe върху ранното развитие на листата и фотосинтезата. Доброто развитие на лозата води до получаване на по-добър добив. При недостиг на манган листата и гроздовете издребняват. По листата се появява междужилкова хлороза, постепенно хлорозата преминава в некроза, листата изсъхват. Мангана се прилага само при доказана нужда. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita GRAMITREL.

11.Молибден.

Молибдена стимулира производството на цветове, подобрява опрашването, увеличава съдържанието на каротеноиди, нужен за усвояването на азота и за опрашването на  цветовете. Приложението е много важно на кисели почви. Молибдена е важен компонент на два ензима в растението - нитрогеназа и нитрат редуктаза. Молибдена повишава общият растеж. Молибдена е нужен за синтеза на пигменти и на хлорофила. При десертното грозде молибдена подобрява добива и качеството. Гроздовете стават по-едри, по-изравнени и зърната са по-добре оцветени. Недостига на молибден, води до лошо опрашване и слабо залагане на плодове, гроздовете стават редки, с неизравнени зърна, има и малки недоразвити зелени зърна. Дефицита на молибден води до издребняване на леторастите и листата. Листата остават тънки и недоразвити, по-късно с некротични петна. Молибдена се прилага само при доказана нужда. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Цинк.

Цинка е много важен компонент на много протеини в растението и е необходим за нормалният растеж и развитие. Цинка подпомага производството на хлорофил. Цинкът е важен за функционирането на ензимите и синтеза на ауксина. Цинка е активатор на ензимите за синтеза на протеините, участва в регулирането и консумацията на захарите, необходим е за синтеза на скорбялата и за правилното развитие на корените. Цинка участва в узряването на дървесината и е нужен за формирането на хлорофила и карбохидратите, подпомага преодоляването на ниските температури. Цинка повишава общият растеж и растежа на корените, добива, залагането на плодовете и теглото на гроздовете и на зърната, подобрява здравината на кожицата на зърната, повишава съдържанието на захари и намалява опадването на зърната от гроздовете. Съобразеното торене с цинк прави гроздовете по-устойчиви на съхранение, те запазват по-дълго добрият си търговски вид и вкусови качества. Микроелементита цинк е изключително важен за залагането и образуването на плодовете. Съобразеното торене с цинк повишава добива и качеството. При недостиг на цинк листата и леторастите издребняват, листата стават хлоротични. Гроздовете остават рехави, зърната са неравномерни, с различна големина и лошо качество. Цинка може да се прилага за профилактика и за подобряване добива и качеството на десертното грозде. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita GRAMITREL,YaraVita ZEATREL и ЮСБ 20-20.

13.За подобряване на вкореняването, минералното хранене и за преодоляване на стрес подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

III.Износ на хранителни вещества.

1.Износ на хранителни вещества с плодовете/гроздето (при добив до 3.5 т/дка на година) (Caspari H. 1996 г.).

Хранителен елемент

  Износ кг/т грозде

Азот (N)

  1.3-1.6

Фосфор (P)

  0.3-0.4

Калий (K)

  2.3-3.1

Магнезий (Mg)

  0.1-0.15

Калций (Ca)

  0.2-0.35

2.Нужди от хранителни вещества на леторастите, листата и плодовете/гроздето за един сезон.

Хранителни вещества кг/т

Азот

(N)

 Фосфор

 P2O5 (P)

  Калий

  K2O  (K)

Калций

CaO (Ca)

Магнезий

MgO (Mg)

Плодове/грозде

1.9

0.52 (0.23)

  2.96 (2.45)

Еногодишни клонки/ леторасти

1.7

0.61 (0.27)

  1.48 (1.23)

Листа

1.7

0.35 (0.15)

  1.30 (1.08)

Общо

5.3

1.48 (0.64)

   5.7 (4.8)

 28 (20.8)

 17 (10.3)

Нагоре