синя крива

ЛЮЦЕРНА

Торене на люцерна

recommendation image

Люцерната е най-разпространената бобова фуражна култура в света, тя се отглежда на около 350 000 000 декара. Големи производители на люцерна са Китай, САЩ, Канада и други. Люцерната e много важно многогодишно бобово фуражно растение. Люцерната е позната като фуражно растение още от древността. Люцерната се полза основно за сено, но може да бъде и силажирана. Люцерната има високо съдържание на протеини и се ползва за фураж на крави, овце, кози, коне и зайци. В човешката кухня също се ползват поници от люцерна за салати и сандвичи. Люцерната във вид на извлеци се ползва и в медицината. Люцерната е суровина за хранително-вкусовата индустрия, добавя се към различни храни и се ползва за оцветител. Люцерната съдържа много витамини: витамин В, витамин С, витамин К и много други полезни вещества, като калций, калий, фосфор, магнезий, желязо, цинк и други. Люцерната предпочита рН 6.8-7.5. Люцерната не понася кисели почви с рН под 6.2. Люцерната има нужда от богата почва с добри нива на азот, фосфор и калий за да расте добри. Люцерната се коси от 4-12 пъти годишно в зависимост от наличието на поливане и правилно торене. Има много добивни съвременни сортове люцерна. За получаване на семена от люцерна са необходими пчели. Има генно модифицирана люцерна устойчива на глифозат. Люцерната може да се отглежда и до 20-тата година, но в по-интензивните схеми на отглеждане обикновенно се подменя на 4-5 година от създаването и. Люцерната има дълбок корен, който може да достигне до 7-9 метра дълбочина. Люцерната предпочита хладният климат, растежът започва при 8-10 градуса Целзий и спира при температури над 35 градуса Целзий. В покой люцерната издържа до минус 25 градуса Целзий и през лятото до плюс 50 градуса целзий, но стреса се отразява негативно на добива и. Най-добри добиви от люцерна се получават на дълбоки, богати почви с достатъчно влага. Люцерната е много чувствителна на уплътнени почви без аерация. При подходящи условия върху корените на люцерната се развиват азот фиксиращи грудки, от азот фиксиращи бактерии. Една люцерна даваща добро количество и брой откоси, консумира много хранителни вещества. Пълноценна програма за торене е нужна за продължителен продуктивен живот на полетата с люцерна. Добива от семена е средно 5-75 кг/дка, а максимума - 210 кг/дка. Средният добив на откос от люцерна е 750 кг/дка, максималният добив е 2.2 т/дка. Люцерната е добра култура за преодоляване на ерозията. Люцерната е медоносна култура. Люцерната се понася добре след себе си, но преди това старият посев трябва да бъде третиран с хербицид. Все пак е за предпочитане за почистване на площа да се мине през една година окопна култура. Люцерната е чувствителна на засоляване.

I.Торене на люцерната.

1.*Обща схема за торене на люцерната.

Фаза

Тор

Норма

Рано на пролет март/април почвено торене

YaraMila COMPLEX

или

YaraMila SPRINTER

20-30 кг/дка

Май листно торене

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200 мл/дка

След първият откос почвено торене

YaraLivaTROPICOTE

или

YaraLiva NITRABOR

15-20 кг/дка

След първият откос почвено торене

Кизерит

10-15 кг/дка

След вторият откос листно торене

YaraVita SAFE N 300

500 мл/дка

*Това е обща схема за торене на люцерната, за конкретна съобразени с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Особености на хранене на люцерната.

Най-добре е схемата за торене на люцерната да се направи на базата на почвени и листни анализи. Люцерната е много чувствителна на недостиг на хранителни елементи и има много високи изисквания към фосфора, калият, калцият, сярата, магнезият и борът, без тях е невъзможна и азотфиксацията. Азотфиксиращите бактерии започват да образуват азотфиксиращи грудки 2-3 седмици след поникването на люцерната, когато грудките са млади те са по-дребни, още не фиксират азот и са бели или сиви във вътрешността им, при започване на азотфиксацията те стават по-едри, розови или червени на цвят. Червеният цвят се дължи на легемоглобина, съединение подобно на хемоглобина  при човека. Грудките са с големина около 1-1.5 см в диаметър. За разлика от другите едногодишни бобови култури, при които азот фиксацията приключва с началото на цъфтежа, при люцерната този процес продължава през целият сезон, докато условията за азотфиксация са благоприятни. Формата на азотфиксиращите грудки на люцерната е подобна на пръстчета по корените, обикновено 10-50 броя на растение. Растенията хранят азотфиксиращите бактерии със захари произведени при фотосинтезата, които иначе биха могли да използват за собственото си развитие.

При недостиг на хранителни елементи се появяват видими симптоми по люцерната, но симптомът загуба на добив се появява много преди това.

1.Азот.

При недостиг на азот добивът от люцерната пада. Люцерната изнася с откос от 1 тон - 10-20 кг азот (N). Ако има качествена азотфиксация нормата на торене с азот за един сезон на декар е 4-6 кг/дка. Растения с недостиг на азот забавят растежа си, стават вджуджени с форма на вретено, от светло зелени до жълти на цвят. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за по-бързият растеж и по-бързото узряване, за цъфтежа, за производството на семена и растежа на корена. Фосфорът е структурна част от РНК и ДНК, важен елемент за производството на енергия в растението. При недостиг на фосфор листата стават много тъмно зелени или синьо-зелени. Намалена е височината на растенията, листата стават по-дребни, твърде изправени нагоре и при тежки случаи изсъхване на върховете. Засилва се зимното измръзване и загубите на бройки растения. Фактори ограничаващи усвояването на фосфора са ограничена функция на корените (нематоди, болести, ниски температури, засушаване, преовлажняване, уплътняване на почвата, лоша аерация, засоляване), силно алкално рН над 7.2 и кисело рН под 6.5. При недостиг на фосфор растенията стават вджуджени, груби и ненормално изправени. Листата се завиват едно в друго, долната им страна и стъблата може да станат червени или пурпурни. При недостиг на фосфор се намалява силно образуването на азот фиксиращи грудки, при сериозен недостиг на фосфор изобщо не се образуват грудки. Растенията изглеждат, като такива с дефицит на вода. Люцерната изнася с откос от 1 тон 4-7 кг фосфор (P2O5). Торене с фосфор за един сезон - 5-7 кг/дка фосфор (P2O5). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraTera KRISTALON жълт, YaraVita ZEATREL и YaraVita FRUTREL.

3.Калий.

Люцерната има високи изисквания към калият. Калият е важен за фотосинтезата, за производството, складирането и транспорта на хранителни вещества от листата в други части на растението. Без калий не може да се осъществи азотфиксацията в бобовите растения. Калият е много важен за правилното и ефективно ползване на водата от растенията. Калият е важен за производството на протеини. Люцерната изнася с откос от 1 тон - 20-32 кг калий (K2O). Ежегодно трябва да торим с 11-23 кг/дка калий (K2O). При недостиг на калий се появяват бели петна по краищата на листата. Петната започват от долните листа, но са най-видими на горните листа. При тежки случаи на недостиг на калий целите листа стават жълти, изсъхват и падат.  Подходящ период е ранна пролет. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен и YaraTera KRISTALON оранжев.

4.Калций.

Люцерната има нужда от калций. Калцият е нужен за правилното деление и удължаване на клетките, за правилното изграждане на клетъчните стени, за усвояването на азота и за азотният метаболизъм, за ензимната активност и за метаболизма на скорбялата. Ежегодно трябва да торим люцерната с 5-10 кг/дка калций (СаO). При недостиг на калций се нарушава развитието на корените, често корените започват да гният. Най-младите напълно развити листа клюмват. Листата и върховете се деформират. Люцерната изнася с 1 т откос 17-19 кг калций (CaO). Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraBela SULFAN, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT и YaraVita FRUTREL.

5.Магнезий.

Магнезият е важен за фотосинтезата, магнезият е носител на фосфора в растението, магнезият е важен за много ензими, за синтеза на захарите, за придвижването на скорбялата, за синтезирането на мазнини, за контрола на усвояването на хранителни вещества от растението и е необходим за азотфиксацията при бобовите култури. Люцерната изнася с 1 тон откос 3-6 кг магнезий (MgO). Ежегодно трябва да торим с 2-3 кг/дка магнезий (MgO). При недостиг на магнезий се появява междужилкова некроза по долните листа, понякога по краищата на листата се появява червено оцветяване. Растежа на растенията се ограничава и стъблата са по-тънки от обичайното. Първоначално краищата на листата остават зелени. Подходящи торове са Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita FRUTREL.

6.Сяра.

Люцерната има високи изисквания към сярата. Сярата е компонент на протеините, пептидите и ензими и катализира производството на хлорофил. Стимулира производството на азотфиксиращи грудки при бобовите култури. Люцерната изнася с 1 тон откос 5-8 кг сяра (SO3). Нормата за торене със сяра за един сезон е 6-15 кг/дка (SO3). При недостиг на сяра растенията стават бледо зелени, симпотомите като цяло приличат на тези на недостиг на азот, вретеновидни растения и слаб растеж. Подходящи торове са YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Бор.

Люцерната е чувствителна на недостиг на бор. Люцерната предпочита алкално рН, а борът се усвоява по-трудно в алкални почви. Борът е важен за транспорта и баланса между скорбялата и въглехидратите. Борът е важен за опрашването и производството на семена при семепроизводството. Важен е за нормалното деление на клетките, азотният метаболизъм и формирането на протеините. Люцерната изнася с откосите 8-10 г/дка бор (B). Годишната норма на торене е 50 - 100 г/дка бор (B). При недостиг на бор горните листа стават жълти или червеникаво-жълти. Върховете на люцерната стават метловидни с къси междувъзлия. Може да бъде объркано с повреди от бълхи. При сериозен недостиг на бор листата стават бронзови и растежните точки умират. Листно приложение на бор. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

8.Мед.

Медта катализира дишането и фотосинтезата, участва в ензими и в превръщането на аминокиселините в протеини, важна е за карбохидратният и протеиновият метаболизъм, участва в производството на лигнин в клетъчните стени, а това е важно за дравината им, медта е важна за защита на растението от болести. Люцерната изнася с откосите 1.0-1.4 г/дка мед (Cu). При недостиг на мед симптомите се появяват първо по младите листа, растенията се вджудджават, листата стават малки и хлоротични, листата може да станат сиви или белезникави, започва със сиво/бели петна в средата на листата. Новите листа и растежните точки се деформират, люцерната прилича на засушено растение страдащо от суша. Препоръчва се торене с мед за един сезон 50-100 г/дка (Cu). Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Желязо.

Желязото е нужно за образуването и функцията на хлорофила, важно е за енергийният трансфер в растението, градивна единица е на ензими и протеини, участва в дишането и метаболизма на растението, нужно е за азотфиксацията на грудките. Люцерната изнася с откосите 30-34 г/дка желязо (Fe). При недостиг на желязо се появява междужилкова хлороза по най-младите листа. Растенията придобиват избелен вид. Нормата за торене с желязо за сезон е 100-200 г/дка желязо (Fe). Подходящи продукти са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita REXOLIN D12,  YaraVita REXOLIN E13 и YaraVita TENSO Cocktail.

10.Манган.

При високо рН често се появява недостиг на манган. Мангана е нужен за асимилацията на въглеродният двуокис при фотосинтезата, подпомага синтеза на хлорофил и асимилацията на нитратите, активира ензимите нужни за производството на мазнини в расетнието, важен е за формирането на рибофлавин, каротин, аскорбинова киселина (витамин С), важен е за електронният транспорт по време на фотосинтезата. Люцерната изнася с откосите 10-12 г/дка манган (Mn). Тъй като мангана не е подвижен в растението симптомите на недостиг се появяват първо по най-младите листа. При недостиг на манган се появява междужилкова хлороза по горните листа. Нормата на торене за един сезон е 50-100 г/дка манган (Mn). Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

11.Молибден.

Ролята на молибдена в растението е превръщането на нитратите в аминокиселини, необходим е за азотфиксацията на грудките и за превръщането на неорганичният фосфор в органични форми. Люцерната изнася с откосите 0.2-0.3 г/дка молибден (Mo). При недостиг на молибден растенията стават бледо зелени и вджуджени, подобно на недостига на азот, хлорозата започва от краищата на листата, по-късно краищата на листата изсъхват, в резултат на излишъкът на NO3, ембрионалните тъкани се разрушават. Нормата за торене на сезон е 7-14 г/дка молибден (Mo). Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Цинк.

Цинкът е важен за производството на ауксини, важен растежен хормон, активира ензими за синтеза на протеини, участва в регулацията и консемацията на захарите от растението, необходим е за образуването на скорбялата и правилното развитие на корените, цинка регулира степента на зрелост на стъблото и семената, нужен е за образуването на хлорофил и карбохидрати, адекватното му количество в тъканите подпомага растенията да устоят на ниски въздушни температури. Люцерната изнася с откосите 5.6 г/дка цинк (Zn). При недостиг на цинк листата и растенията стават по-дребни, междувъзлията се скъсяват, растенията стават по-светло зелени и най-младите листа се завиват нагоре, може да се образуват и розетки от листа. Норма за торене за сезон е 50-70 г/дка цинк (Zn). Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

13.Ако люцерната е преживяла стрес, може да я стимулирате със следните торове:  YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре