синя крива

МАК

Торене на мак за семена за хранително-вкусовата промишленост

recommendation image

Семената от мак са били използвани още в древният Египет, от шумерите и от минойската цивилизация. В света се отглежда мак за семена на 1 300 000 декара. Чехия е най-големият производител на семена от мак за хранително-вкусовата промишленост около 600 000 декара. Чехия определя цените на маковите семена и маково олио в света. Други големи производители на семена от мак са Китай, Индия и Турция. Производители са също Унгария, Словакия, Румъния, Франция, Германия и други. Средният добив от семена е 60-90 кг/дка, а максималните добиви са 180-290 кг/дка. Сламата се ползва за медицински цели. Семената от мак се ползват в хлебарската и в сладкарската индустрия. Средната консумация на семена от мак на глава от населението в Централна Европа е 300 г/човек/година.  Има тенденция да се ползват и за производство на различни здравословни храни. Вече се произвежда и олио от макови семена, то се използва за храна на хората, производство на бои и сапуни. Семената от мак съдържат 50 % олио, те съдържат много олеинова и линолова мастна киселина, които са важни за здравословното хранене. Семената от мак са добър източник на енергия. Семената не съдържат никакви алкалоиди. В някой страни законовите формалности, около производството на мак за семена са толкова затрудняващи фермерите, че това прави икономически неизгодно производството им. Технологията за промишленото производство на мак за семена е подобна на технологията на зърнените култури и е с относително ниски разходи на декар. Макът се вписва добре в сеитбооборот с царевица и тютюн. Макът има относително къса вегетация (около 120 дни) и плитка коренова система, затова за добрите резултати от неговото отглеждане е важно да му осигурим достатъчно хранителни вещества през целият период на вегетацията. Макът за семена за хранително-вкусовата промишленост изисква добре дренирани и богати почви, терени добре огрявани от слънцето. Семената се сеят много рано на пролет, младите растения са устойчиви на застудяване. Цъфтежа започва от късна пролет до ранно лято, а узряването на семената от средата до края на лятото. Семената се прибират със специализирани комбайни в сухо време, когато семената в кутийката започнат да "тракат". Тъй като макът за семена предпочита богати почви е добре преди да се стартира производството да се направят почвени анализи. Макът е национално цвете на Полша, Белгия и Албания. В езика на цветята мака е символ на възстановяване след боледуване, отдаване на чест на починалите във войните, мечти, желания, красота, богат вътрешен мир, успех, екстравагантност, лукс и други.

I.*Торене на мак за семена за хранително-вкусовата промишленост.

Фаза

Тор

Норма на декар

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

30-40 кг/дка

Фаза розетка

YaraVita SAFE N 300

500 мл/дка

Фаза издължаване на стъблото

YaraVita BRASSITREL PRO

200 мл/дка

Фаза начало на цъфтеж

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva TROPICOTE

16 кг/дка

или

24 кг/дка

*Това е обща схема за торене на мак за получаване на семена за хранително-вкусовата промишленост, за конкретна схема на торене съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Хранене на мак за семена за хранително-вкусовата промишленост.

1.Азот.

Азота е много важен фактор за добива от семена от мак. Практиката е да се прави еднократно торене с азот предсеитбено, но опитите с двукратно внасяне на азот предсеитбено и по време на цъфтежа са показали значително увеличение на добива, приблизително 30 %. Нормите на торене с азот са 4-10 кг/дка (N). Най-висок добив е получен при три приложения на азот (приблизително 40 % по-висок) във фаза преди сеитбата, фаза розетка и фаза цъфтеж в норми 8-15 кг/дка (N). Подходящи торове са YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е необходим за развитието на добра коренова система, за образуването на повече цветове и по-бързото узряване на семената. Нормата на торене с фосфор е 4-8 кг/дка (P2O5). Подходящ тор e YaraMila COMPLEX, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila CROPCARE, YaraMila STAR, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калият увеличава добива от семена, съдържанието на олио в тях, здравината на растенията и устойчивостта им на болести и неприятели. Макът изнася със семената и сламата - 9.3 кг/дка калий (K). Нормата на торене с калий е 4-12 кг/дка (К2О). Макът е чувствителен на високи нива на хлор, затова е добре да се ползват калиеви торове в сулфатна или нитратна форма. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON кафяв и YaraVita ZEATREL.

4.Калций.

Калцият е важен за развитието на здрави растения. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraVita STOPIT и YaraVita FRUTREL.

5.Магнезий.

Магнезият е важен за усвояването на фосфора и за фотосинтезата. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita FRUTREL, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

6.Сяра.

Опита при отглеждане и научните изследвания са доказали, че сярата повишава добива от семена от мак. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Макът е чувствителен на недостиг на следните микроелементи - бор, молибден и манган. Подходящ комбиниран продукт е YaraVita BRASSITREL PRO.

8.За подобряване на вкореняването, минералното хранене и за преодоляване на стрес подходящи са следните торови продукти:

Макът за семена предпочита богати на органично вещество почви. Подходящ биостимулиращи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре