синя крива

ОРИЗ

Торене на ориз

recommendation image

В света ориз се произвежда на около 1 620 милиона декара. Най-големи производители са Китай, Индия, Индонезия и Пакистан. В България производството на ориз е започнало в рамките на Турската империя, по нашите земи се е произвеждал най-качественият ориз за определени ценени ястия. У нас миналият век са изградени системи за производство на ориз на 247 000 дка. В България сега се гледа ориз на около 110 000 декара. В нашата страна се отглежда, така нареченият азиатски ориз (Oryza sativa). Средният добив от ориз в света е 300-600 кг/дка, а максималният 1000-1600 кг/дка. На места има и рекордни добиви по 2250 кг/дка. Ориза е представен от два вида - азиатски и африкански ориз. Ориза е древна култура позната още в древен Китай. Ориза изхранва голяма част от света. Ориза съдържа въглехидрати. Ориза е полезна храна за хората доставя ни бърза и лесно усвоима енергия. Ориза подобрява състоянието на храносмилателната система, сърдечно-съдовата система, нивата на кръвната захар, забавя процеса на стареене, засилва метаболизма и съдържа витамин В1. От ориза се правят оризово вино, оризова бира (Китай) и саке (Япония). Модерната тенденция за здравословно хранене препоръчва ориза да се приготвя на пара и да се ползват неолющен, кафяв/черен и червен ориз. Ориза може да бъде отглеждан продължително на едно и също място, но е добре да се прави сеитбооборот поне на 4 години, най-добре е сеитбооборота да е с бобови култури. Ориза в България се сее април (до май) месец, при трайно вдигане на температурите на почвата. Ориза се жъне у нас есента. Правилното торене е един от важните фактори определящи добива на ориза, заедно със сортовите качества, климатичните условия (светлина, топлина, влага), поливане (качество, съдържание, топлина и количество на водата), нападение от болести и неприятели. Класът на ориза е метлица. Ориза е много чувствителен на засоляване.

I.*Обща схема за торене на ориз.

Фаза

Тор

Норма на декар

Третиране на семената

или

Със сеитбата

YaraVita TEPROSYN NP Zn

или

YaraMila STARTER - микро-гранули

300 мл /100 кг семена

или

2 кг/дка

Предсеитбено

Yara POWER

или

YaraMila TRIPLE

20-30 кг/дка

Височина 10-20 см

YaraVita ZINTRAC 700

или

YaraVita FRUTREL

или

YaraVita ZEATREL

100 мл/дка

или

200-400 мл/дка

или

300-500 мл/дка

Братене

YaraVera AMIDAS

20-30 кг/дка

Удължаване на стъблото

YaraVera SAFE N 300

500 мл/дка

*Това е обща схема за торене на ориз, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Най-добре е планът за торене на ориза да се направи на базата на почвени и листни анализи.

II.Хранене на ориза.

Азота и калият са хранителните елементи, необходими на ориза, в най-големи количества. Азота влияе на всички параметри, допринасящи за увеличаване на добива (брой цветчета, брой на опрашените цветове, брой на оризовите зърна, съдържание на протеини в ориза и др.). Доброто хранене на оризовото растение с азот е много важно за получаване на максимален добив. Недостига на азот е най-често срещаният хранителен проблем при ориза. Калиевото торене подобрява здравният статус на ориза. Ориза реагира добре на стартиращо торене с азот, фосфор, цинк и бор. Торенето с фосфор и цинк е особено важно в ранните фази от развитието на ориза (от поникване до братене). В тези фази ориза расте с бързи темпове, а корените още не са достатъчно развити, за да осигурят необходимото количество хранителни вещества за растението. Може да внесете със сеитбата 2 кг/дка микрогранули YaraMila STARTER микро-гранули, да третирате семената с YaraVita TEPROSYN NP Zn или да приложите листно YaraVita ZEATREL. Калциевото торене става все по-важно за постигане на добри резултати при отглеждането на ориз. Причината за това е факта, че площите, на които трайно се отглежда ориз, постоянно влошават своите показатели. Един от механизмите за подобряване на тяхното състояние е, включването в схемата на торене на активен калциев тор, какъвто е YaraLiva TROPICOTE. За да се подобри усвояването на калцият е важно в програмата за хранене на ориза да включим и бор съдържащи продукти - YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и други. Доказано е, че храненето с калций и магнезий е много важно за добива от ориз, зърното става по-плътно и по-тежко. Недостига на цинк може да доведе до силно намаляване на братенето на ориза. Съобразеното торене с цинк може значително да повиши добива от ориз (YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL и др.). Листното торене с подходящи азотни торове (YaraVita SAFE N 300), във фазите на образуване и наливане на зърното на ориза, значително подобрява плътността и качеството му.

1.Азот.

Азота е най-решаващият елемент за добива от ориз. Азота увеличава височината на растенията, размерът на листата, броят на класовете и броят на зърната. Броят на класовете е зависим от броят на братята. Ориза усвоява нитратната и амониевата форма на азота в почвата. Първоначалните симптоми на недостиг на азот при ориза са светло зелен до жълт цвят на растенията. Симптомите се проявяват първо по по-старите листа. По продължителен недостиг на азот при ориза води до забавяне на растежа, намалява братенето и добива от ориз. Преди сеитбата може да се ползват нитратни азотни торове за по-бързо стартиране на растенията. Норма на торене 6-16 кг/дка азот (N), венесен поне на два пъти. Най-добре е ако може азота да се даде на 3-4 пъти през вегетацията, за да не се измие. След наводняването трябва да се ползват амониеви и карбамидни азотни торове. Във фазите удължаване на стъблото до изкласяване на ориза, азота трябва да е в достатъчни количества, за да се осигури по-голям брой зърна в класа. Недостигът на азот в тези фази намалява потенциалният брой цветчета и семена и ограничава потенциала за добив. Във фазите от начало на цъфтеж до узряване, оризовото растение се нуждае от достатъчно азот, за да напълни добре оризовите зърна, в тези фази растението прехвърля азот от стъблата и листата в зърното.  Листното торене с подходящи азотни торове (YaraVita SAFE N 300) във фазите на образуване и наливане на зърното на ориза, значително подобрява плътността и качеството му. Подходящ е YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraLiva CALCINIT, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Торенето с фосфор и цинк е особено важно в ранните фази от развитието на ориза (от поникване до братене). В тези фази ориза расте с бързи темпове, а корените още не са достатъчно развити, за да осигурят необходимото количество хранителни вещества за растението (Може да внесете със сеитбата 2 кг/дка микрогранули YaraMila STARTER микро-гранули, да третирате семената с YaraVita TEPROSYN NP Zn или да приложите листно в ранните фази от развитието на ориза YaraVita ZEATREL). Доброто хранене с фосфор итензифицира фотосинтезата при ориза. Фосфорът е важен за доброто вкореняване, братене, ранният и по-обилен цъфтеж и по-бързото узряване на ориза. Доброто братене е много важно, защото осигурява посев с оптимална гъстота и добър потенциал за добив, достатъчно листна маса за синтез на органични вещества, в братята се съхраняват и резерви необходими за наливането на зърното. Доброто братенене води и до разрастване на вторичните корени. Дефицита на фосфор води до затрудняване на фотосинтезата на оризовото растение. При недостиг на фосфор се забавя растежа, намалява братенето и пожълтяват най-старите листа. При сериозен недостиг на фосфор растенията забавят растежа си, броят на братята, узряването се забавя и добивът пада. Листата на ориза стават сиво-зелени, тесни, изправени и чупливи. Фосфорът се внася еднократно предсеитбено. След формирането на метлицата на ориза, усвояването на фосфор от растенията от почвата намалява значително. Растението започва да прехвърля запасите от фосфор от другите органи към зърното в метлицата. С добив от 600 кг/дка ориз се изнасят 3-4 кг/дка фосфор (P2O5). Нормата за торене с фосфор е 4-6 кг/дка (P2O5). Доброто торене с фосфор и цинк е един от механизмите за повишаване на добива при ориза. Подходящи са торовете Yara POWER, YaraMila TRIPLE, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калиевото торене подобрява здравният статус на ориза. Доброто торене с калий намалява нападението от болести и неприятели. Калият прави растенията по-устойчиви на биотичен и абиотичен стрес. Намалява пречупването и полягането на растенията. Калият играе важна роля в активирането на ензими, фотосинтезата, транспорта на асимилати, синтеза на протеини, усвояването на азота, водният баланс в растението, устойчивостта на стрес, болести и неприятели. Калият намалява процентът на полегналите растения. Недостигът на калий при ориза се наблюдава най-често от фаза вретенене до изкласяване. Растения на ориз с недостиг на калий са светло зелени и по краищата на листата се появяват ръждиво кафяви петънца, които правят листата с кафеникав отенък. Симптомите се появяват първо по най-старите листа, като започват от върховете на листата. Липсата на калий намалява устойчивостта на растенията на стрес, болести и неприятели. Недостигът на калий намалява добива и качеството на ориза. Калият се внася еднократно предсеитбено. Норма на торене с калий 6-15 кг/дка (K2O). Балансът между калиевото и азотното торене е много важен за добива на ориз. Високите азотни норми са безмислени без калиево торене. Доказано е, че при ориза калиевите торове в сулфатна форма дават много по-добри резултати, в сравнение с хлоридните калиеви торове. Ориза усвоява най-големи количества калий във фазата на цъфтежа, това прави листното приложение на калий предцъфтежно много ефективно мероприятие. Подходящи са торовете Yara POWER, YaraMila TRIPLE, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON оранжев и YaraTera KRISTALON червен.

4.Сяра.

Сярата е важна за развитието на оризовото растение, за производството на хлорофил, синтеза на протеини и въглехидратният метаболизъм. Сярата е необходима за изграждането на аминокиселините (цистеин, метионин и др.) и на растителните хормони (тиамин, биотин и др.). Сярата е подвижна и се измива лесно, а оризищата са на промивен режим. без сяра не е възможно да се образуват протеини. Недостигът на сяра прилича на недостигът на азот, растенията са бледо зелени и растат бавно. Сярата не е подвижна в растението, затова симптомите започват от най-младите листа. Растенията стават по-бледо зелени, като върховете на младите листа пожълтяват. Важно е недостига на сяра да се диагностицира в ранните етапи от развитието на растенията, защото в противен случай добива от ориз пада значително. Сярата се усвоява в най-големи количества във фазите от братене до цъфтеж. Липсата на сяра в тези критични фази от развитието на ориза, се отразява негативно на икономическата ефективност на производството. Листните анализи са добро средство за ранна диагностика на недостига на сяра при ориза. Нормата на торене със сяра е 2-5 кг/дка (S). Ориза може да усвоява сяра само в сулфатна форма. Тъй като сярата е необходима още в ранните етапи от развитието на ориза, трябва да се прилага преди фазата на братене на ориза. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Калций.

Калциевото торене става все по-важно за постигане на добри резултати при отглеждането на ориз. Причината за това е факта, че площите, на които трайно се отглежда ориз, постоянно влошават своите показатели. Един от механизмите за подобряване на тяхното състояние е, включването в схемата на торене на активен калциев тор, какъвто е YaraLiva TROPICOTE. За да се подобри усвояването на калцият е важно в програмата за хранене на ориза да включим и бор съдържащи продукти - YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и други. Доказано е, че храненето с калций и магнезий е много важно за добива от ориз, зърното става по-плътно и по-тежко. Калцият е важен градивен и функционален елемент на клетката. При недостиг на калций се нарушават клетъчните стени и функциите на клетката, растенията стават слаби, чувствителни на стрес, болести, неприятели и полягане. Симптомите на недостиг на калций са най-сериозни в най-младите листа и в растежните точки, като симптомите са междужилкова хлороза, листата се навеждат надолу, некроза по краищата на листата, вджуджаване и отмиране на растежните точки. Първоначално старите и средните листа не страдат, но при сериозен недостиг на калций, те първо пожълтяват и после изсъхват. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraBela SULFAN, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraLiva CALCINIT.

6.Магнезий.

Доказано е, че храненето с калций и магнезий е много важно за добива от ориз, зърното става по-плътно и по-тежко. Магнезият е важна част от хлорофила и фотосинтезата. При недостиг на магнезий се появава междужилкова хлороза по старите листа. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

Третирането на семената за посев на ориза с микроелементи и хуминови киселини може да намали нападението на растенията от болести и паразити, предпазвайки ги от хранителният дисбаланс при поникването. Калият и някой микроелементи метали цинк, мед и манган са незаменими активатори на ензимни системи за биосинтез на органични съединения в оризовите растения. Често растенията нападнати от болестта припламване (чалгън) по ориза имат недостиг на калий, мед и манган. Липсата на микроелементи често е резултат от недостатъчен сеитбооборот (монокултура), неблагоприятни свойства на почвата от физически или химически характер и специфични климатични условия влияещи на растението и на микроорганизмите в почвата. Подходящи торове са YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita TENSO Cocktail.

7.Цинк.

Дефицита на цинк е един от най-често срещаните хранителни проблеми при ориза. Недостига на цинк в ранните етапи от развитието на ориза не му дава възможност да развие генетичният си потенциал за добив и качество. Цинка е важен за растежа и за усвояването на фосфора. Цинка активира ензими. Цинка участва в много биохимични процеси, като метаболизма на ауксина, производството на хлорофил и други. Недостига на цинк се проявява по много различни начини. При недостиг на цинк често младите растения стават първо светло зелени, а по-късно пожълтяват (фаза 3-4 лист). При по-слаб недостиг добива пада без видими симптоми (скрит недостиг). Растенията стават по-слаби, при наводняването страдат от болести и загиват лесно. Листата на ориза провисват надолу. При наводняване на ориза вторият до четвъртият ден долната част на листата става първо бледо зелена, после жълта, от третият до седмият ден някой листа или целите растения пожълтяват и умират. Най-сериозни са симптомите в най-студените и най-дъблоките клетки. България е в зона с недостиг на цинк. При недостиг на цинк се появява бронзовост, по листата има червеникаво-кафяви петна, намалява се силно братенето. Недостига на цинк забавя узряването и намалява добива. Най-подходящо и ефективно е листното приложение на цинк или третирането на семената с цинк съдържащи торове. Подходящи торове са YaraVita ZEATREL, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

8.Бор.

Борът е важен градивен елемент на клетката, важен за растящите тъкани и за устойчивостта на болести. Борът е необходим за изграждането на клетъчната стена и цитоплазмата, за метаболизма на въглехидратите, транспорта на захари, лигнификацията, синтеза на нуклеотиди и дишането. Борът има важна роля в опрашването на цветовете и образуването на зърното. Доброто хранене с бор допринася за здравината на стъблата на ориза, намалява полягането и пречупването на растенията. Бора подобрява устойчивостта на растенията на абиотичен и биотичен стрес. Бора е необходим за ефективното усвояване на калцият от растенията. В оризищата често се среща недостиг на бор, защото борът лесно се измива от почвата. Симптомите на недостиг са младите листа се завиват и побеляват, по-тънки стъбла, по-малък брой братя, празни зърна, стъблата и листата са чупливи. Растенията стават по-дребни, образуват по-малък брой класове и при сериозен недостиг изобщо не образуват класове. При скрит недостиг на бор, видимият симптом е по-ниският добив от ориз. Калциевото торене става все по-важно за постигане на добри резултати при отглеждането на ориз. Причината за това е факта, че площите, на които трайно се отглежда ориз, постоянно влошават своите показатели. Един от механизмите за подобряване на тяхното състояние е, включването в схемата на торене на активен калциев тор, какъвто е YaraLiva TROPICOTE. За да се подобри усвояването на калцият е важно в програмата за хранене на ориза да включим и бор съдържащи продукти - YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и други. Доказано е, че храненето с калций и магнезий е много важно за добива от ориз, зърното става по-плътно и по-тежко. Подходящи торове за листно торене на ориза са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

9.Манган.

Мангана активира ензими, важен е за фотосинтезата и за устойчивостта на болести. Недостига започва от най-младите листа с междужилкова хлороза. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

10.Мед.

Медта е необходима за образуването на хлорофила и е част от ензими. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

11.Желязо.

Желязото е необходимо за синтеза на хлорофил. При недостиг на желязо се появява междужилкова хлороза по най-младите листа. Недостиг на желязо може да се получи и от дисбаланс между него и микроелементите мед, манган и молибден. Подходящ продукт е YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita REXOLIN E13.

12.Биостимулиращи торове.

Ориза реагира добре на торене с органични торове почвено, третиране на семената и листно. Подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре