синя крива

ПАМУК

Торене на памук

recommendation image

Памука е от едно семейство с бамята, слеза, липата и ружата. Памука се отглежда в света на около 400 милиона декара в 70 страни. Памука е познат още от древността в Мексико, Перу, Индия, Египет и Пакистан. Най-големите производители на памук в момента са Китай, Индия, САЩ, Пакистан, Бразилия, Узбекистан, Австралия, Турция, Туркменистан и Гърция. Средният добив от памук в света е приблизително 140 кг/дка, а максималният добив е около 400 кг/дка. Височината на памука може да достигне до 2.0 м. Памука може да се отглежда на различни типове почви (черноземи, алувиало-ливадни, горски и други). Памука има нужда от плодородна почва с добра влагозадържаща способност, добре дренирана и с добра аерация. Памука предпочита слънчеви терени. Памука не понася задържане на вода. Памука може да бъде отглеждан при рН 5.8-8.0, но дава най-добри резултати при рН 6.3-7.5. Добива пада сериозно при рН под 5.5 и рН над 8.5. Семената се сеят на дълбочина 1.5-2.0 см. Първите 40 дни от развитието на памука са най-критични. За поникването на семената на памука е нужна температура над 14 градуса Целзий, оптималната температура за поникването му е 18-20 градуса Целзий, обикновенно в България това става в краят на април, началото на май. Семената на памука поникват за около 7-10 дни, периода от поникване до първи квадрат (20-30 см височина) е 25-40 дни, от първи квадрат до цъфтеж са нужни 20-25 дни, от засяване до първи цвят са нужни около 60-70 дни, от цвят до отворена кутийка - 40-65 дни, от засяване до прибиране на реколтата - 130-160 дни. Студените почви забавят поникването, забавеното поникване намалява добива от памук. Фактори, които влияят върху ранното развитие на памука са почвената температура, влага, наличието на хранителни вещества, аерацията на почвата, вредните насекоми, акари, нематоди, почвени болести, плевели и климатични фактори. Гъстотата на сеитбата зависи от сортовите особености и от начина на отглеждане (поливен или неполивен) и се движи в рамките на 4000-9000 растенияна декар. Много е важно да се помни, че височината на растенията трябва да се поддържа в рамките на 10 % плюс/минус от междуредовото разстояние, ако междуредовото разстояние е 76 см, то височината на растенията трябва да бъде приблизително 68-84 см. Дължината на междувъзлията на памука е добре да се движи в рамките на 2.5-5.0 см, за постигането и се ползват често и растежни регулатори. Разстоянието между растенията вътре в реда е 8-10 см. Оптималните температури за развитието на памука са 20-30 градуса Целзий. Температури по-ниски от 18 градуса Целзий и по-високи от 35 градуса Целзий намаляват добива. При сухо време е добре на памука да се осигури напояване (дъждуване или капково напояване). Памука може да се прибира ръчно, механизирано и смесено, брането става в периода октомври-декември. Памука е чувствителен на засоляване, особено в първите фази от своето развитие до образуване на квадрат, важно е памука да се тори с качествени торове без примеси и замърсявания. За постигане на високи добиви от памук е необходимо качествено и съобразено торене.

I.Торене на памук.

1.*Обща схема за торене на памук.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

20-35 кг/дка

При първи квадрат (20-30 см височина)

YaraVera AMIDAS

10-15 кг/дка

При първи квадрат (20-30 см височина)

YaraVita ZEATREL

200-400 мл/дка

15-20 дена след първото подхранване с азот

във фаза първи квадрат

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

10-15 кг/дка

или

15-20 кг/дка

Начало на цъфтеж 30-40 %

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

*Това е обща схема за торене на памук за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на памука.

Памука се нуждае от най-големи количества от основните хранителни елементи - азот и калий, от секундерните - сяра и магнезий и от микроелементите бор и цинк.

Памука е чувствителен на засоляване. Засоляването може да бъде резултат от природата на почвата, засолени поливни води, неправилна употреба на торове, приложение на неподходящи и некачествени торове. При засоляване растенията се развиват бавно, остават дребни, краищата на листата първо изсветляват, а по-късно изсъхват.

1.Азот.

Нормата на торене с азот за един сезон е 7-12 кг/дка (N), 40 % от азота се прилагат предсеитбено, а останалите 60 % при първи квадрат (височина 20-30 см), най-добре е да са разделени на две приложения през период от 15-20 дни. За да има добро развитие памука се нуждае от достатъчно азотно хранене във фазите на активен растеж и нарастване на кутийките. Недостига на азот води до дребни растения, малки бледо зелени листа, малки кутийки, опадване на цветове и кутийки и нисък добив. Недостига на азот води до пожълтяване първо на най-старите листа, при сериозен недостиг, краищата на листата стават червени и накрая целите листа стават червени. Растенията с недостиг на азот стават с форма на вретено, узряват преждевременно, опадват кутийки и добива пада значително. Памука има нужда от много малко азот във фазите от началното си развитие. Памука има нужда от най-много азот във фазите на цъфтеж и нарастване на кутийките. Добре е азотното подхранване да се направи двукратно или трикратно, първото предсеитбено, второто при първи квадрат, а третото предцъфтежно. Високодобивен памук може да извлече до 22 кг/дка азот (N). Азота е важен за растежа и репродукцията на растенията. Азота участва в изграждането на хлорофила, аминокиселините и протеините. Азота е компонент на ДНК , РНК и АТФ. Излишъкът на азот води до забавяне на узряването, увеличава нападението от насекоми и болести, увеличава риска от влошаване на качеството на влакното и полягане на растенията. Неправилното азотно торене, като количество и време на приложение, може да доведе до късен вегетативен растеж. Предозирането на азота може да доведе до нов растеж на листа след дефолиацията. Азота е подвижен, както в растението, така и в почвата. За определяне на нуждите на памука от азот е добре да се ползва комбинация от почвени и листни анализи. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, Yara Bela Sulfan, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA  foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Нормата за торене с фосфор е 1-2.5 кг/дка (P2O5). Торенето с фосфор е важно мероприятие при интензивно отглеждане на памук. Растенията имат най-голяма нужда от фосфор през летните месеци, но симптомите на недостиг се появяват най-често във фазата на начален растеж на памука през пролетта, когато почвата е студена и корените са затруднени да го усвоят. Добре е да се тори с фосфор почвено предсеитбено и след това листно с YaraVita ZEATREL. При недостиг на фосфор листата стават по-дребни, много тъмно зелени, по-късно с пурпурно почервеняване. Други симптоми на недостиг на фосфор при памука са дребни растения, опадване на много кутийки, забавен цъфтеж и узряване. Недостига на фосфор винаги води до падане на добива. Фосфорът стимулира доброто вкореняване и цъфтежа. Фосфорът е необходим за нормалният растеж и зреене. Фосфорът играе важна роля в дишането, фотосинтезата, складирането и транспорта на енергия, деленето и растежа на клетките. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TRIPLE, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Нормата на торене с калий е 4-7 кг/дка (K2O). Памука има нужда от най-много калий във фазите от цъфтеж до узряване на кутийките. Калият е нужен, за да осигури достатъчно налягане на водният поток в растението за удължаване на нишките на влакното. Калият има драматично значение за качеството на памука. Недостига на калий се проявява рано през сезона, като започва от най-старите листа или по-късно по време на образуване на кутийките. Недостига на калий води до поява на петна по краищата на листата на памука. Петната прогресират в междужилкова хлороза на целият лист. Цвета на листата се променя от нормално до светло зелен, светло жълт, златисто жълт, кафяв и некроза. Краищата на листата изсъхват и се завиват надолу. Симптомите прогресират докато целият листа стане червено-кафяв, изсъхва, деформира се и става тъмен на цвят почти черен. Друг симптом на недостиг на калий е преждевременно окапване на листата. Недостига на калий може да доведе до кутийки, които не могат да узреят, непълно или частично отваряне на кутийките, лошо качество на влакното. Добре е калиевото торене да се направи предсеитбено и по-късно може да се направи и по-късно може да се направи листно торене с калий. Калият увеличава значително височината на растенията, броят на разклоненията и цветовете. Калият е незаменим хранителен елемент за растенията. Той катализира много ензимни процеси важни за растежа.  Калият регулира отварянето и затварянето на устицата, важен процес за усвояването на въглеродният двуокис, необходим за фотосинтезата. Калият е важен елемент в метаболизма, за синтеза на въглехидратите, транспорта на вода по ксилема и удължаването на клетките. Калият е най-многобройният катион в клетъчната цитоплазма и вакуолата, играе важна роля за клетъчният тургор. Най-важната роля на калият е функционална, увеличаване и стимулиране на добива, засилване на устойчивостта на абиотичен и биотичен стрес (болести, неприятели,  засушаване, топлинен стрес и други). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TRIPLE, YaraMila STARTER, UNIKA KALI, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTA K и YaraTera KRISTA MKP.

4.Сяра.

Памука усвоява сярата в същите количества, като фосфора. Торенето със сяра е важно за добрият добив от памук. Недостига на сяра води до неефективно усвояване на азота. Сярата е необходима за усвояването на азота, за синтезирането на аминокиселини (метионин, цистеин и други) и протеини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е важна за процеса на нитрат редуктазата, при който нитратният азот се превръща в аминокиселини. Сярата участва в биохимичните процесите неутрализиращи вредният ефект на токсичните тежки метали и някой болести върху физиологията на растенията. Сярата е необходима за синтеза на витамините. При недостиг на сяра обикновеннопо най-младите листа се появява общо изсветляване, пожълтяване, в някой случаи и по по-старите листа. Растенията стават по-дребни. Добре е сярата да се внася заедно с азота за по-голяма ефективност в усвояването на двата елемента. Около 3 % от растителната тъкан на памука е сяра. Оптималната норма за торене със сяра е 1.5-2.0 кг/дка (S). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Магнезий.

Памука усвоява магнезий в същите количества, като фосфора. Магнезият е градивна единица на хлорофила и е важен за фотосинтезата. Магнезият е носител на фосфора в растението, необходим е за деленето на клетките и за формирането на протеини. Оптималната норма за торене с магнезий е 1.5-2.0 кг/дка (Mg). При недостиг на магнезий листата стават пурпурно червени със зелени проводящи съдове. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Mg 6, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

7.Калций.

Калцият е важен за устойчивостта на стрес (засушаване, високи и ниски температури), болести и неприятели. Калцият заедно с калият и магнезият неутрализира органичните киселини, които се образуват в клетките при клетъчният метаболизъм. Подобрява усвояването на други хранителни елементи от корените и транспорта им в растението. Калцият е необходим за изграждането на клетъчните стени и за нормалното делене на клетките. При недостиг на калций най-младите листа стават по-дребни и по-светли на цвят, корените и растението растат бавно. При сериозен недостиг на калций корените може да станат кафяви или черни на цвят и растежните точки на растението да загинат. Кутийките на памука може да имат некротични петна. Нормата на торене с калций е 1.5-3.0 кг/дка (Ca). Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

8.Бор.

Торенето с бор е важно за добрият добив от памук. Борът е много важен за растежа на корените и разклоненията, формирането на цветовете, за опрашването им и за формирането на семената. Борът е важен за стабилността на клетъчната мембрана. Борът е важен за придвижването и усвояването на калцият в растението. Приложението му е много важно на алкални почви. Симптомите на недостиг на бор се появяват първо по растежните точки, те стават кафяви или черни и изсъхват, долната част на стъблото може да покафенее и да стане куха, намалява броят на цветовете, семенните кутийки може да станат празни и бели на цвят. Младите листа на памука стават светло зелени на цвят и променят формата си, цветовете се деформират, имат къси венчелистчета, които се завиват навътре, дръжките на младите листа стават необичайно дебели, при сериозен недостиг дръжките на младите листа се сплитат и листата се накъсват. Най-често недостиг на бор се появява на леки, песъчливи почви, на алкални почви и при засушаване. Нормата на торене с бор листно е 50-100 г/дка (B). Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, Епсо Микро Топ, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

9.Цинк.

Цинка е много важен компонент на много ензими и протеини в растението. Цинка е необходим за нормалният растеж и развитие. Цинка подпомага производството на хлорофил. Цинка участва в изграждането и функционирането на растителните хормони. При недостиг на цинк често повредите се появяват при показване на първите същински листа. Ранните симптоми на недостиг на цинк при памука са междужилкова хлороза, при по-сериозен недостиг на цинк се появява бронзовост, листата стават чашковидни и по-дребни от нормалното. Растенията стават по-ниски, с по-малко разклонения, с тънки стъбла, с по-малко цветове и кутийки. Добивите са драстично намалени, зреенето се забавя и качеството на влакното се влошава. Нормата на торене листно с цинк е 50-150 г/дка (Zn). Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita Frutrel, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

10.Манган.

По-рядко срещан недостиг. Симптомите на недостиг на манган са междужилкова хлороза по младите листа, жълти листа със зелени проводящи съдове, растежа е ограничен и забавен. Манганът увеличава броят на цветовете и сухото вещество. Мангана участва във важни процеси в растението, като фотосинтезата, дишането и усвояването на азота. Мангана е важен за опрашването на цветовете и за образуването на семената, растежа на корените и устойчивостта на коренови болести и неприятели. Приложението на манган е важно на алкални почви. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL, YaraVita MANTRAC PRO и YaraVita REXOLIN Mn 13.

11.Желязо.

По-рядко срещан недостиг. Симптомите на недостиг на желязо са хлороза по младите листа, петурата става светло зелена, жълта и бяла, проводящите съдове остават зелени. Желязото е важно за фотосинтезата. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita REXOLIN E13

12.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, за подобряване на вкореняването и на минералното хранене подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

Нагоре