синя крива

ПАСИЩА И ЛИВАДИ

Торене на пасища и ливади

recommendation image

Пасищата и ливадите са ползвани от хората още от древни времена. Това се е случило, когато хората са опитомили различни тревопасни животни и са изпитвали нужда от осигуряване на достатъчно фураж през различните сезони на годината. Управлението на естествените пасища и ливади е важно за доброто планиране на производството. Без компетентно поддържане на пасищата и ливадите, е невъзможно да получим достатъчно и качествен фураж за животните. В естествените ливади има растения, които са токсични за животните, могат да доведат до натравяне и влошаване на качеството на продукцията. Други растителни видове са полезни и подобряват храненето на животните, като правят животните по-здрави и по-продуктивни. Основните фактори за повишаване на добива от полезни растения в ливадите и пасищата са: броят на листата на единица площ, съдържанието на сухо вещество и полезни хранителни вещества. По-високите добиви и качество се получават от оптимизиране на броят растения, листната им маса, поддържането на растенията здрави и свежи, с по-високо съдържание на сухо вещество и полезни вещества. Балансираната програма за торене на ливадите и пасищата, включваща необходимите хранителни елементи, е основен инструмент за доброто управление и планиране на резултатите от пасищата и ливадите. В съвременните времена, когато професионализма и ефективността са важни за успеха на всяко начинание, се налага да се учим и работим за по-добри резултати.

I.Торене на пасища и ливади.

1.*Обща схема за торене на пасища и ливади.

Фаза

Тор

Норма

Края на февруари/

началото на март

Yara SPEED

20 кг/дка

Април-Май

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Април-Май

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

Август-Септември

Yara SPEED

20 кг/дка

*Това е обща схема за торене на пасища и ливади, за конкретна съобразена с вашите нужди и условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на пасищните и ливадните растения, особености и изисквания.

Как да увеличим добива от пасищата и ливадите?

1.Азот.

Азота е ключов елемент необходим за храненето на тревите. Той е основата за постигане на високи добиви и добро съдържание на сухо вещество. Азота често се ползва със стратегическата цел да увеличим производството и да постигнем планираните си цели. За да постигнем необходимият успех, трябва да приложим точното количество, в правилното време, в подходящата и усвоима форма. Нормата на торене с азот е 7-14 кг/дка (N). Добре е азотната норма да се раздели на няколко приложения. Основното правило е да се прилага максимум 0.25 кг/дка азот на ден. Трябва да оставим достатъчно време между момента на торене с азот и пашата или косенето на тревните смески. Причината за това е, че растенията имат нужда от време, за да преработят азота в протеини и други полезни вещества. Процесът на преработка на азот е по-ускорен при наличие на достатъчно светлина, топлина и влага и е по-забавен при засушаване, ниски температури и мрачно време. При недостиг на азот тревата се разрежда, основата на тревата първо пожълтява, а после покафенява. Добива и качеството падат. За доброто усвояване на азота са необходими много други хранителни елементи, като калият, сярата, магнезият и други. Подходящи торове за хранене с азот са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за много процеси в растенията. Въпреки, че тревите имат нужда от много по-малко фосфор, отколкото азот, фосфорът е незаменим хранителен елемент. Фосфорът е важен за доброто начално развитие и вкореняване на растенията. Фосфора е нужен за производството, преноса и съхранението на енергия в растението. Фосфорът стимулира доброто развитие на тревите, повишава добива и качеството на фуража. Фосфорът увеличава съдържанието на сухо вещество в тревите. Фосфорът е незаменим, ако искаме да ползваме площите ефективно и дълги години. Усвоимостта на фосфора силно зависи от почвената реакция (pH). Фосфора се блокира бързо, както в алкална, така и в кисела почва. Температурата на почвата и въздуха също влияе на усвояването на фосфора. Ниските температури затрудняват усвояването на фосфора от растенията. Дори при високи нива на фосфора в почвата, той може да остане неусвоим за растенията и да имаме симптоми на недостиг на фосфор по тревите. При недостиг на фосфор тревата се разрежда, намалява растежа и братенето, тревата може да се оцвети в червено-виолетови отенъци. Нормата на торене с фосфор е 2-10 кг/дка (P2O5). Тези проблеми може да се елиминират, ако използваме ефективен фосфор, като този в торовете YaraMila. Фосфорът в тези торови продукти е в три форми. Ефективен специализиран листен тор е YaraVita ZEATREL.

3.Калий.

Пасищните треви имат нужда от големи количества калий. Ако нивата на калиево хренене не са достатъчни, растежа на тревите, добива и качеството ще бъдат намалени значително. Тревите изнасят (с откоса и пашата) големи количества калий. Пасищата имат по-ниски нужди от калиево торене, в сравнение с площите предназначени за косене. Калият е важен за общият растеж, развитието на корените, устойчивостта на растенията на стрес причинен от биотични и абиотични фактори. Калият е важен за усвояването и транспорта на хранителни вещества. Калият е незаменим за транспирацията и тургора на растенията, за ефективното усвояване на водата и хранителните вещества. Калият участва във фотосинтезата. Калият подобрява здравината на стъблото на тревите. Калият прави растенията по-устойчиви на студ и засушаване. Калият е много важен за балансирането на азотното торене. Калият е ключов за качеството на фуража. Калият увеличава съдържанието на сухо вещество в тревите. Калият е необходим за постигане на максимални добиви. При недостиг на калий върховете на по-старите листа първо изсветляват, а после изсъхват. По целите растения може да се появят некротични петна. При крайната фаза на недостиг изсъхват целите растения. Торенето с калий е особено важно за поддържане на доброто състояние на пасищата през есента. Калиевото торене е необходимо за поддържане на дългогодишните пасища в добро производствено състояние. Нормата на торене с калий за един сезон е 5-30 кг/дка (K2O). Добре е нормата да се раздели на няколко приложения. Калият е необходим за ефективното усвояване на азота, за превръщането на нитратите в протеини. Важно е калиевото торене да бъде балансирано с магнезиево торене. Това е важно за доброто хранене на животните. Подходящи торове са торовете YaraMila, защото съдържат високо ефективен калий. Други подходящи торове са калиево-магнезиевите торове - Корнкали и Патенткали. Ефективен комплексен листен тор е YaraVita ZEATREL. 

4.Сяра 

Сярата е необходима за образуването на аминокиселини, протеини и мазнини. Сярата е важна за общият растеж и развитието на тревите. Сярата е важна за ефективното усвояване на азота. Сярата подобрява качеството на фуража. Сярата увеличава съдържанието на сухо вещество в тревите. Недостига на сяра прави усвояването на азота неефективно и води до намаляване на добива. При недостиг на сяра пасищата се разреждат, тревите стават по-дребни, растенията изсветляват и накрая пожълтяват. Нормата на торене със сяра е 3-9 кг/дка (SO3). Подходящи торове са сяра съдържащите торове - YaraMila. Комплексните азотно-серни торове - YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN и YaraVita THIOTRAC 300. Добро решение е и магнезиево серният продукт Еста Кизерит.

5.Магнезий.

Магнезият е необходим за синтеза на протеини, хлорофила и за фотосинтезата. Магнезият активира ензими и участва в енергийният трансфер. Магнезият е важен за балансиране на калиевото торене. Недостига на магнезий намалява добива и качеството. Недостига на магнезий води до междужилкова хлороза, която започва от върховете и краищата на листата. Подходящи торове са магнезий съдържащите торове - YaraMila. Ефективно е приложението на Еста Кизерит, Патенткали, Корнкали, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita ZEATREL и YaraVita GRAMITREL. 

6.Калций.

Съобразеното торене с калций повишава съдържанието на калций в тревите, което повишава качеството на фуража и се отразява добре на здравето и продуктивността на животните. Доброто торене с калций прави тревите по-здрави и по-устойчиви на неблагоприятни фактори (като болести, неприятели, високи и ниски температури, засушаване и преовлажняване и други абиотични и биотични стресови фактори). Подходящ торов продукт е YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT и YaraVita REXOLIN Ca 10.

7.Цинк.

Цинка има важна роля за развитието на растенията. за повишаване на добива и качеството. Цинка е необходим за производството на растителният растежен хормон ауксин. Недостига на цинк води до забавяне на растежа, издребняване на растенията и листата и междужилкова хлороза. Подходящи торове за превенция и корекция на недостиг на цинк са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

8.Манган.

Мангана е важен микроелемент за пасищата. Недостига на манган обикновено се проявява, като неправилни по-светли петна в площите. Растенията в петната са по-слабо развити от останалата площ. Растенията стават светлозелени със сиви петна. Намалява се братенето. Някой от братята изсъхват. Мангана е важен за фотосинтезата. Подходящи торове за предпазване и лекуване на недостиг на манган са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita REXOLIN Mn 13.

9.За стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Кънтент, Анимейт, Интенс и ЮСБ 20-20.

Как да подобрим качеството на пасищата и ливадите?

Трите най-важни фактори за качеството на пасищата и ливадите са качество на тревостоя, хранителни качества на тревите и здравето на животните. И трите фактора се повлияват значително от качеството на програмата за торене. Важно е да се прилага компетентна и баласирана система за торене. Хранителните елементи калий, молибден, бор, цинк и манган намаляват нападението от болести по тревите. Хранителните качества на тревата се измерват с някой характеристики, като лесното смилане на фуража, съдържанието на протеини и сухо вещество. Тези характеристики се влияят от храненето на растенията. Лесното смилане на фуража, зависи от фазата на развитие на тревите и от хранителните вещества в тях. По-нежните леторасти на буйно развиващите се треви са по-предпочитани от животните. Тези показатели силно се влияят от торенето. Растения които са загрубели и имат много изсъхнали части не са толкова добра храна за животните. Съдържанието на протеини в растенията, също зависи силно, от фазата на тревите и от торенето, особено от азотното торене. Тъй като калият и сярата са важни за усвояването на азота, те също имат съществена роля за процентното съдържание на протеини в тревите. Нивата на протеините се увеличават през пролетта. Съдържанието на сухо вещество в тревите се влияе от климатичните и почвените условия. Друг фактор който влияе върху съдържанието на сухо вещество е програмата за торене на пасищата и ливадите. За да бъдат животните здрави, е важно да получават с фуража нужните им хранителни елементи. Селскостопанските животни имат различни нужди от хранителни елементи. Когато ни е известна хранителната програма на животните, може да направим съобразена програма за торене на пасищата и ливадите, в която да включим и нужните им микроелементи. Например животните се нуждаят от магнезий, цинк и мед. Недостига и предозирането на азота, водят до влошаване на хранителните качества на тревите. Фосфора също оказва влияние на качеството на фуража. Фосфора играе роля в много метаболитни процеси и ензимната активност при растенията. Недостига на фосфор влошава хранителните качества и смилаемостта на фуража. Калият контролира скоростта на растеж на нови листа и леторасти при тревите. Калият е много важен за качеството на тревостоя. Калият влияе силно върху хранителната стойност на фуража. Недостига и предозирането на калиевото торене води до влошаване на качеството на фуража. Доброто торене със сяра подобрява значително съдържанието на протеини и захари във фуража. Магнезият е важен за здравето на тревите и на животните. Недостига на магнезий влошава качеството на фуража.

Нагоре