синя крива

ПАТЛАДЖАН

Торене на патлажан (син домат)

recommendation image

I.Торене на патлажан.

1.*Обща схема за торене на патлажан

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

или

YaraMila CROPCARE

30 кг/дка

1 седмица след разсаждане

YaraVita UNIVERSAL BIO

200-500 мл/дка

2 седмици след разсаждане

Кизерит

10-15 кг/дка

2 седмици след разсаждане

YaraLiva TROPICOTE

YaraLiva NITRABOR

20 кг/дка

2-3 седмици след разсаждане

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

3-4 седмици след разсаждане

YaraMila COMPLEX

20 кг/дка

4-5 седмици след разсаждане

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

 *Това е обща схема за торене на патлажан, за конкретна съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

2.**Торене на патлажан с фертигация.

Фаза/метод на внасяне на тора

Тор

Доза

7 дена след разсаждане

 (листно торене)

YaraVita UNIVERSAL BIO

200-400 мл/дка

Първите 10 дена след разсаждане

(фертигация)

YaraTera KRISTALON специален

5-10 кг общо за периода

(внесени на няколко пъти

по 2-3 кг/дка)

От 10 ден след разсаждане до цъфтеж

(фертигация)

YaraTera KRISTALON син

15-20 кг/дка

(внесени на няколко пъти

по 3-5 кг/дка)

От 10 ден след разсаждане до цъфтеж

(фертигация)

***YaraLiva CALCINIT

5-7 кг/дка

От 10 ден след разсаждане до цъфтеж

(листно торене)

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

Цъфтеж/залагане на плодовете

(фертигация)

YaraTera KRISTALON бял

30-40 кг/дка

(внесени на няколко пъти

по 3-5 кг/дка)

Цъфтеж/залагане на плодовете

(фертигация)

***YaraLiva CALCINIT

7-8 кг/дка

Плододаване/беритби

(фертигация)

YaraTera KRISTALON бял

40-50 кг/дка

(внесени на няколко пъти

по 4-5 кг/дка)

Плододаване/ беритби

(фертигация)

***YaraLiva CALCINIT

20 кг/дка

(внесени на няколко пъти

по 4-5 кг/дка)

Плододаване/беритби

(листно торене)

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

**Това е обща схема за торене на патлажан с фертигация, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

***YaraLiva CALCINIT не се смесва с YaraTera KRISTALON, двата продукта трябва да се ползват разделно след промиване с вода на системата.

Патлажана произлиза от Южна и Източна Азия. Патлажана е отглеждан още в древността, поне от 4000 години. В света патлажан се отглежда на 20 милиона декара. Големи производители на патлажан са Китай, Индия, Иран, Египет и Турция. Среден добив при полско производство 1.5-5.5 т/дка. Максимални добиви от оранжерийно производство на патлажан в Холандия - 40-45 т/дка. Патлажана може да се отглежда на полето и в оранжерии. Производството на разсада от патлажан започва в оранжерии 40-60 дни преди разсаждането на полето. На полето разсада се засажда обикновенно през месец май, при трайно затопляне на почвите. Патлажана предпочита слънчеви терени, богати на органично вещество, добре дренирани почви с леко кисела реакция( рН 5.4-7.2). Добре е на патлажана да се осигури редовно напояване с капково напояване. Подходящо е патлажана да се мулчира. Патлажана обича топлината и температури през вегетацията 20-32 градуса Целзий. Балансираното торене е много важно за добри и качествени добиви от патлажан. Патлажана е средно чувствителен на засоляване. Патлажана се използва в кулинарията. Патлажана е полезна храна за хората съдържа антиоксиданти, витамини (Витамин К и витамини от групата В) и минерали (мед, манган и калий) и фитонутриенти. Патлажана ни предпазва от свободни радикали и е подходящ за профилактика на заболявания на сърдечно-съдовата система.

II.Хранене на патлажана.

Патлажана реагира добре на торене с минерални и органични торове. Патлажана усвоява много равномерно хранителните вещества, няма ясно изразени пикове и спадове.

1.Азот.

Азота е необходим за синтеза на хлорофила и е съставка на аминокиселините, протеините и витамините. Азота е необходим за общият растеж, развитието и добива от патлажан. При недостиг на азот растенията забавят развитието си и остават по-дребни. Листата стават хлоротични, това е причинено от слабото производство на асимилати. Недостига на азот води до преждевременен цъфтеж и скъсяване на жизненият цикъл на патлажана и като резултат нисък добив и качество. Предозирането на азот води до силно вегетативно развитие, тъмно зелени листа (с високо съдържание на хлорофил), крехки тъкани и слабо развитие на корените. Увеличава се риска от полягане, намалява устойчивостта на растенията на стрес, заболявания и неприятели. При предозиране на азот се забавя цъфтежа и залагането на плодовете. Торене с азот (N) 10-18 кг/дка (максимум 30 кг/дка). Важно е нормата на азота да се раздели поне на 3 приложения. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, YaraLiva CALCINIT, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфора е важен за производството, съхранението и транспорта на енергия в растението. Фосфора стимулира растежа на корена, здравината на стъблото, важен е за цъфтежа. Торене с фосфор (P2O5) 5-8 кг/дка (максимум 30 кг/дка). Внесен поне на два пъти. Фосфорът ускорява узряването на патлажана, засилва устойчивостта на растението на болести и неприятели, подобрява качеството и хранителната стойност на плодовете, увеличава съдържанието на протеини в плода и семената. При недостиг на фосфор листата остават по-дребни от обичайното, по-тъмно зелени на цвят, повредите започват от по-старите листа и при сериозен недостиг листата изсъхват и опадват преждевременно. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP, YaraVita FRUTREL и YaraVita ZEATREL.

3.Калий.

Калият е важен за фотосинтезата, дишането, синтеза на протеини, йонният баланс и поддържането на тургора на растението. Калият подобрява устойчивостта на болести и стрес. Калият участва във въглехидратният метаболизъм и регулирането на отварянето на устицата на растението. Нормата на торене с калий (K2O) е 18-25 кг/дка (максимум 46 кг/дка). Внесен поне на два пъти. Симптомите на недостиг на калий започват от старите листа и прогресират към младите, краищата на листата стават жълти и може да се завият, хлорозата прогресира към междужилковите тъкани, като последно пожълтява центъра на листата. Недостигът на калий може да влоши оцветяването на плодовете. Плодовете узряват неравномерно и кулинарните им качества се влошават. При недостиг на калий растенията стават по-дребни и образуват по-малко плодове. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, KRISTALON кафяв, KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA SOP.

4.Калций.

Калцият е важен градивен елемент на клетъчните стени. Калцият прави растенията по-здрави, устойчиви на болести и стрес. Калцият подобрява способността на корените да усвояват други хранителни елементи. Торене с калций СаО (максимум 24 кг/дка). Внесен поне на два пъти по време на вегетацията. Недостигът на калций води до върхово гниене на плодовете. По плодовете може да се появят малки или големи пукнатини. Новите листа израстват деформирани, може да се завият чашковидно надолу, краищата на листата не могат да се развият напълно. При липса на калций растежните точки почерняват и отмират. Подходящи торове YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

5.Магнезий.

Магнезият е важна градивна единица на хлорофила, стимулира растежа на корените и придвижването на фосфора от корена към листата на растението. При недостиг на магнезий се появява междужилкова хлороза, проводящите съдове остават зелени, а другите тъкани жълто-зелени. Хлорозата е ярко жълта на цвят и започва от върховете и краищата на листата. При сериозен недостиг на магнезий тъканите между проводящите съдове некротират. Повредите започват от старите листа и прогресират към младите. Торене с магнезий MgO (максимум 9 кг/дка). Внесен поне на два пъти. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ и YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Mg 6 и YaraVita ZEATREL.

6.Сяра.

Сярата е важна за фотосинтезата, за устойчивостта на ниски температури, изграждането на аминокиселините и протеините. Сярата участва в механизми в растението за преодоляване на токсичността на тежките метали. При недостиг на сяра старите листа стават светло зелени, а после жълти на цвят. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraBela SULFAN, YaraVera AMIDAS, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Желязо.

Желязото е нужно за изграждането на хлорофила, енергийният трансфер и азотният метаболизъм. Желязото е важно за фотосинтезата и растежа на растението. При недостиг на желязо младите листа развиват светло зелена хлороза, първоначално проводящите тъкани остават зелени, ако не се вземат мерки листата стават жълти и след това бели на цвят, в хлоротичните зони се появяват некротични петънца. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

8.Мед.

Медта е необходима за формирането на хлорофила и за поддържането на тургура на растението. Медта участва във въглехидратният и азотният метаболизъм в растението. При недостиг на мед при патлажана се появява хлороза и бели некротични петна по листата, краищата на листата се завиват надолу. Листата загубват тургур и най-долните листа провисват надолу. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita GRAMITREL, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Цинк.

В ранните етапи от развитието на растенията цинка е важен за растежа на корените и общият растеж. Цинка е важен за фотосинтезата, синтеза на хормони и протеини в растението, за опрашването на цветовете и формирането на плодовете. Цинка подобрява устойчивостта на растенията на стрес, болести и неприятели. При недостиг на цинк листата стават по-малки, тесни и хлоротични, по младите листа се появяват жълти петна, накрая целият лист става жълт. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

10.Манган.

Мангана е важен за фотосинтезата, метаболизма на растението, той стимулира покълването на семената и ранозрелостта. Недостига на манган се появява по младите листа, като междужилкова хлороза. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita GRAMITREL и YaraVita REXOLIN Mn 15.

11.Бор.

Борът е градивна единица на стените на клетката и е важен за нейните функции. Борът е важен за трансрота и усвояването на калцият. Борът е важен за опрашването и формирането на плодовете. Борът прави растенията по-устойчиви на стрес. Симптомите на недостиг на бор при патлажана са намален цъфтеж, пожълтяване на върховете на младите напълно развити листа, старите листа стават по-чупливи и растежните точки некротират. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, Епсо Микро Топ, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Молибден.

Молибдена е важен за азотният метаболизъм в растението. При недостиг на молибден растенията стават по-дребни и жълти. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

13.За преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, подобряване на вкореняването и усвояването на минералните хранителни вещества подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Кънтент, Интенс, Анимейт и ЮСБ 20-20.

Нагоре