синя крива

ПРОСО

Торене на просо

recommendation image

Просото е много стара култура, смята се, че може би е първата земеделска култура отглеждана от хората в Африка и Азия. Просото е споменато в библията, като зърно за правене на хляб. Просото е било познато в Каменната ера. Към момента най-големите производители на просо са Китай, Индия, Русия, Украйна, Румъния и Нигерия. Просото се ползва в кулинарията и за фураж. От него се правят традиционни плоски питки, характерни за много народи. От просо се прави вино и бира. В света просо се отглежда на около 680 милиона декара. В България от просото се прави боза и храна за птици. Сеното се използва за храна на животните и има висока хранителна стойност. През последните години се засили силно интереса към здравословното хранене на хората и тъй като просото има много ценни качества за човешкото здраве, навлезе в много модерни кулинарни рецепти (профилактика на астми, мигрени, сърдечно-съдовата система и други). Просото е лесно смилаемо и не съдържа глутен. Просото се ползва за производство на спирт и биогорива. Средните добиви от просо в света са 250-450 кг/дка зърно и 400-500 кг/дка слама, а максималните постигнати добиви от зърно са 1000 кг/дка. В групата на просото влизат дребносеменни зърнени култури, които могат да ни дадат семена приблизително 60-100 дена след засяването. Просото има подобни изисквания към топлината, като царевицата. Просото предпочита слънчеви терени, добре дренирани богати почви и не понася ниски температури. Просото може да се отглежда и на леки песъчливи почви, но това значително намалява добива. Оптималните температури за отглеждане на просо са 20-34 градуса Целзий, но то може да понесе температури от 4 до 55 градуса Целзий. Просото може да се отглежда на почви с рН 5.5-8.1, но предпочита почви с рН 5.6-7.8. Просото се сее късна пролет (април, май). Просото се прибира август-септември. Просото е устойчиво на суша и бедни почви, но всеки стрес намалява значително добива му. В страните, за които просото е важна земеделска култура се работи сериозно върху сортове с висок потенциал за добив, поливно отглеждане на просо, по-голяма гъстота на сеитбата и програми за комплексно торене. В началните фази от своето развитие просото расте бавно и страда от конкуренцията на плевелите, затова се работи активно върху приложение и разработка на хербициди, на които просото е устойчиво. Просото е по-устойчиво на суша от соргото. Класът на просото е метлица.

I.Торене на просото.

1.*Обща схема за торене на просо.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

или

Yara POWER

15 кг/дка

или

15 кг/дка

Третиране на семената

или

Със сеитбата

YaraVita TEPROSYN NP Zn

или

YaraMila STARTER микро-гранули

300 мл/100 кг семена

или

2 кг/дка

Подхранване 4-6 листа

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

6-8 кг/дка

или

10-12 кг/дка

Подхранване 4-6 листа

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

*Това е обща схема за торене на просо, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на просото.

Семената на просото са дребни и са чувствителни на близък контакт с торове, затова при внасяне на стартиращи торове със сеитбата трябва да се внимава и количеството на торовете не бива да превишава 2 кг/дка. Подходящ тор е YaraMila STARTER - микро-гранули.

1.Азот.

Азота е лимитиращият фактор на производството на просо. Недостига на азот при просото се появява, като резултат от неправилно торене или от измиване в резултат на проливни дъждове. Често се виждат симптоми на недостиг на азот при просото, когато идва в сеитбооборота след пшеница. Симптомите на недостиг на азот са бледо зелени, по-късно бледо жълти и дребни растения. Ако не наторим с азот листата стават кафеникави, повяхват, увисват надолу по стъблото. Повредите са най-сериозни по най-долните листа. Стъблата стават по-тънки. При някой сортове при недостиг на азот по най-старите листа се появяват червени ивици. Азота е необходим за нормалният растеж и възпроизводство на растенията, Азота е необходим за синтеза на хлорофила, аминокиселини и протеини. Нормата на торене с азот е 2-7 кг/дка (N) в зависимост от очакваният добив. При липса на друга възможност, азота може да се внесе еднократно предсеитбено, но най-добър резултат се получава при двукратно внасяне, първо предсеитбено и второ във фаза 4-6 листа. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraLiva CALCINIT, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът е вторият по значимост елементи за добива от просо. Фосфорът е важен за образуването на корените, цветовете и за ранозрелостта на просото. Фосфорът е важен за енергийният трансфер в растението. При недостиг на фосфор стъблата са тънки, най-старите листа стават тъмно мътно зелени. При сериозен недостиг на фосфор най-старите листа стават червеникави или пурпурни. При тежък недостиг на фосфор по върховете и краищата на листата се появяват тъмно кафяви некротични петна. Нормата на торене с фосфор е 3-10 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER-микро-гранули, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Калият е важен за функционирането на устицата, регулирането на водният режим в растението и дишането. Калият е нужен за устойчивостта на полягане, болести, неприятели и ранозрелостта на просото. При недостиг на калий се забавя цъфтежа и узряването на просото. Симптомите на недостиг на калий започват с промяна в цвета на краищата на листата, които по-късно стават груби и кожести на пипане. При сериозен недостиг междужилкова некроза и деформиране на листата. Специфичното при просото е, че симптомите се появяват първо на средният етаж листа. Норма за торене с калий 2-5 кг/дка (K2O). Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila POWER, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA K.

4.Сяра.

Сярата е необходима за синтеза на аминокиселини и протеини, за фотосинтезата, за устойчивостта на ниски температури, за преодоляване на натравяне с тежки метали и за справяне на растенията с болести. При недостиг на сяра стъблата са по-тънки, по младите листа се появява лека светло зелена или жълта междужилкова хлороза, но най-често хлорозата е хомогенна по целият лист. Петурите на младите листа са по-къси и изправени от обичайното. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraTera KRISTALON лилав, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON кафяв.

5.Калций.

Калцият е необходим за нормалното клетъчно формиране и делене. Калцият подпомага неутрализирането на органичните киселини в клетката при метаболизма. Калцият подпомага усвояването на други хранителни елементи от корените на растението. Калцият прави растенията по-устойчиви на стрес, болести и неприятели.  При недостиг на калций се появяват деформирани млади листа с разкъсани краища. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABОR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Ca 10.

6.Цинк.

Просото е чувствително на недостиг на цинк. Цинка е необходим за нормалното развитие и размножаване на растенията. Цинка участва в различни ензими, например ауксините, важни за растежа. Цинка е нужен за формирането на полена и за устойчивостта на болести и неприятели на растенията. При недостиг на цинк цъфтежа и узряването се забавят, междувъзлията на растенията се скъсяват, по младите листа се появяват широки ивици светло зелени или жълти на цвят. Нормата на торене с цинк е 50-100 г/дка (Zn). Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, Yara Vita ZEATREL, Yara Vita TEPROSYN NP Zn, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraMila STARTER - микро-гранули и ЮСБ 20-20.

7.Мед.

Медта стимулира образуването, формирането и зреенето на семената. Медта е нужна за формирането на хлорофила. Недостигът на мед подтиска растежа, стъблата стават слаби. При недостиг на мед младите листа са извити на една страна, върховете некротират и стават кафяви. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

8.Манган.

Мангана участва във фотосинтезата, дишането и асимилацията на азота. Мангана е необходим за покълването на полена, за формирането на поленовата тръбичка, удължаването на клетките на корена и за устойчивостта на патогени и неприятели нападащи корена на растението. При недостиг на манган стъблата стават тънки и вретеновидни, по младите листа се появява жълта междужилкова хлороза и червено кафяви некрози. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita MANTRAC PRO.

9.Желязо.

Желязото участва във формирането на хлорофила, в дишането, в енергийният трансфер в растението, метаболизма, градивна единица е на протеини и ензими. При недостиг на желязо по младите листа се появява ярка жълта или бяла междужилкова хлороза. Подходящ тор е YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

10.Бор.

Борът е важен за стабилността и функционирането на клетъчната мембрана. Борът е необходим за нормалното опрашване на цветовете. При недостиг на бор растежа се забавя и междувъзлията се скъсяват, по листата се появяват бели некротични петна. Листата стават чупливи и се разкъсват лесно, опрашването не протича нормално, остават много празни или недоразвити семена. Подходящ тор е YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

11.Молибден.

Молибдена е необходим за азотното хранене, за усвояването на нитратите от корените на растенията. При недостиг н амолибден нитратите се натрупват в листата на растенията и не могат да се превърнат в протеини. Растенията имат подобни симптоми на недостиг на азот, краищата на листата може да некротират от натрупаните неизползвани нитрати. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Стимулиращи торове.

За стимулиране и преодоляване на стресови състояния подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Интенс, Анимейт, Кънтент и ЮСБ 20-20.

Нагоре