синя крива

САКСИЙНИ ЦЪФТЯЩИ ЦВЕТЯ

Торене на саксийни цъфтящи цветя - фаленопсис, сентполия, абутилон, хибискус и азалия

recommendation image

I.Торене на орхидея Фаленопсис

1.В периода на активен растеж торете с YaraTera KRISTALON син - 0.3-0.5 г/л вода. 

2.Във фаза на цъфтеж и когато орхидеята достигне максималният си брой листа торете с YaraTera KRISTALON бял - 0.3-0.5 г/л вода. 

II.Торене сентполия (узумбарска теменужка, африканска теменужка)

1.Торете веднъж месечно с YaraTera KRISTALON специален - 0.5-1 г/л вода.

2.Ако забележите, че цъфтежът е намалял започенете да торите с YaraTera KRISTALON жълт - 0.5-1.0 г/л вода.

III.Торене на хибискус и абутилон

1.През зимата (ако държите растенията в топла стая) ги торете веднъж месечно с YaraTera KRISTALON жълт - 0.5 г/л вода.

2.През пролетта и лятото торете веднъж на 10-15 дни с YaraTera KRISTALON бял - 0.5-1.0 г/л вода.

IV.Торене на азалия

1.През фаза на активен растеж веднъж на 15 дни торете с YaraTera KRISTALON ацид 16-6-17 - 2.5 MgO + МЕ - 0.5 г/л вода.

2.По време на цъфтеж торете с YaraTera KRISTALON ацид 13-6-26 - 3 MgO + ME - 0.5 г/л вода.

Биологично стимулиране на растенията и преодоляване на стреса.

Растенията често изпитват стрес в резултат на биотични и абиотични фактори, подходящи торове за преодоляването му са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, ЮСБ 20-20 и Интенс.

Нагоре