синя крива

САЛАТИ

Торене на салати (марули, бейби салати, главести салати, айсберг и др.)

recommendation image

Салатите са древна култура, произлизат от Средиземноморието и са отглеждани са в Древният Египет. В света салати се произвеждат на приблизително 11 милиона дка. Салатите са много важна култура. Съществува голямо разнообразие от сортове, като форма и цветове. Салатите са основният и най-много консумиран зеленчук в САЩ и Китай. Големи производители на салати са Китай, САЩ, Индия, Испания, Иран, Япония, Турция, Мексико, Италия и Германия. Салатите предпочитат добре дренирани, богати на органично вещество почви с добра влагозадържаща способност и леко кисела реакция (pH 6.0-6.5). Салатите имат нужда от поне 6 часа светлина през деня. Салатите не обичат засушаване. Обикновенно главестите салати са готови за прибиране 60-70 дена след разсаждане и 70-80 дена след сеитбата. Средният добив от марули полско производство е 2.8-3.5 т/дка. Салатата е култура на хладният климат. Оптималната температура за нейното отглеждане е 23 градуса Целзий през деня и 7 градуса Целзий през нощта. При високи температури салатата може да изцъфти, да стане горчива, да се деформира и да получи пригори. При температури близки до нулата младите салати не се повреждат, но растежът им се забавя. Замръзването може да повреди обвивните листа на големите салати, което води до гниене при съхранение и транспорт. Едрите сортове салати се отглеждат по 6 600 растения/дка, а дребните сортове 10 000 растения/дка. С шахматно подреждане и капково напояване може да се достигне до 20 000 растения/дка. Разсаждането и прибирането на салатите може да бъде машинно или ръчно. Салати може да се отглеждат, както на полето така и в оранжерии, включително и на хидропоника. Правилното напояване и торене са много важни за високите и качествени добиви от салати. Салатите имат слаба коренова система и не могат да усвояват добре хранителните вещества в почвата. Салатите се ползват в кулинарията, те са полезна храна за хората. Съдържат витамини (витамин К, витамин А, витамини от групата В и витамин С) и минерали (молибден, манган, калий, мед, желязо, фосфор, магнезий и калций). Салатите са полезни за профилактика на заболяванията на сърдечно-съдовата система.

I.Торене на салати.

*1.Обща схема за торене на салати полско производство.

Фаза

Тор

Норма

Предссеитбено/преди разсаждане

YaraMila COMPLEX

30-40 кг/дка

15 дена след разсаждане

YaraLiva TROPICOTE

или

YaraLiva NITRABOR

20-30 кг/дка

15 дена след разсаждане

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

30 ден от разсаждане

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva NITRABOR

20-30 кг/дка

30 ден от разсаждане

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

*Това е обща схема за торене за конкретна съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на салати с фертигация.

Фаза

Тор

норма

до 7 дни след сеитбата фертигация

KRISTALON жълт

0.5-1.0 г/л вода

до 7 дни след сеитбата фертигация

YaraLiva CALCINIT

0.5 г/л вода

до 7 дни след сеитбата фертигация

Интенс

или

Анимейт

200-400 мл/дка

7-14 дни след сеитбата фертигация

YaraTera KRISTALON бял

0.5-1.0 г/л вода

7-14 дни след сеитбата фертигация

YaraLiva CALCINIT

0.5 г/л вода

7-14 дни след сеитбата листно торене

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

Салати със свободни корони

до 16 дена от планираното прибиране

фертигация

YaraTera KRISTALON бял

0.9-1.1 г/л вода

Главести салати 31 дена до планирано

прибиране

фертигация

YaraTera KRISTALON червен

1.1-1.3 г/л вода

*Това е обща схема за торене на салати с фертигация за конкретна съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Хранене на салатите.

Балансираното торене между азота, фосфора, калият и калцият са много важни за качеството и добива от салати. Храненето на салатите с микроелементи е много важно. Те имат голяма и бързо растяща листна площ, която изисква достатъчно и лесно усвоими хранителни елементи.

Как да произведем качествени салати (марули, главести салати, бейби салати и др.), без некротични петна и с по-добро съдържание на полезни минерали? Калцият е ключов хранителен елемент за по-доброто развитие на салатите, още от най-ранните етапи на развитието им, до прибирането на реколтата. Калцият е важен фактор за производството на по-вкусни и по-полезни за здравето на хората салати. Калцият е основата за по-доброто здравно състояние на растенията на полето. Растенията с добро съдържание на калций, боледуват по-малко, запазват по-дълго добрите си качества при съхранение и транспорт. Съобразеното калциево торене намалява нуждата от употреба на препарати за растителна защита при производството на салати, което е важно за намаляване на рисковете от нежелани остатъчни количества от препарати в растенията. Важно е да започнем комплексното торене с калций още от най-ранните етапи на развитието на салатите. Доброто хранене с калций ще ни спести неприятни повреди, като некротични петна от недостиг на калций. Недостигът на калций се появява не само на почви бедни на калций, симптоми на недостиг на калций се проявяват и по зеленчуци отглеждани на почви с високо съдържание на калций. Причините за това са, че често калцият от почвата е неусвоим за растенията, като резултат от различни природни фактори. Листното торене с YaraVita STOPIT е добър инструмент, за произвеждане на качествени салати. За още по-добри резултати, е добре, листното торене с YaraVita STOPIT да се комбинира с приложение на YaraVita FRUTREL и с почвено торене с YaraLiva TROPICOTE. Торовете YaraVita не оставят петна от капки по листата на зеленчуците.

1.Азот.

Салатите не са ефективни в усвояването на азота, затова той трябва да е в лесно усвоима форма и наличен през цялата вегетация. Нормата на азота трябва да се внесе поне на 2-3 пъти. Най-големи количества азот се усвояват, или при образуване на главата или при достигане на голям брой листа и интензивно нарастване. Салатите тип айсберг усвояват най-много азот от 28-56 ден на тяхното развитие. Салатите тип главести усвояват най-много азот в периода от 30 до 50 ден от своето развите. Салатите тип романа/марули усвояват най-много азот от 20 до 35 ден от своето развитие. Червените листни салати усвояват най-много азот от 20 до 36 ден на своето развитие. Салатите тип ендивия фризе усвояват най-много азот от 30 до 40 ден от своето развитие. Ниските температури намаляват допълнително ефективността на усвояването на азота. При топло време трябва да се внимава да не се предозира азота, защото се намалява съхраняемостта на салатите, може да се появи и повредата розови проводящи съдове. Салатите предпочитат нитратен азот. Високите нива на амониев азот са токсични на салатите, затова е важно да се балансира азотното торене между двете форми на азота. Салатите изнасят с 1 тон продукция - 1.5-3.0 кг азот (N). Азота се прилага поне на 3 пъти, като общата норма за една реколта е 16-29 кг/дка. При недостиг на азот листата на салатите стават хлоротични, повредата започва от старите листа, като пожълтяват и проводящите съдове. Растежът се ограничава и салатите забавят развитието си. Няма промени във формата на листата. При главестите салати при сериозен недостиг на азот не се формира глава. Корените стават по-плътни. При недостиг на магнезий и манган симптомите са подобни, но проводящите съдове остават зелени. При предозиране на азот салатите започват да приличат на спанак. Листата стават дребни, тъмно зелени и сивкави. Растежа е ограничен и формирането на главите се забавя. Най-добре е да се подходи към торенето след почвени анализи. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraBela SULFAN, YaraLiva CALCINIT, YaraTera KRISTALON син, YaraVera UREA foliar, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraVita SAFE N 300.

2.Фосфор.

Салатите имат нисък капацитет за усвояване на фосфор. Фосфорът се дава почвено, като стартиращо торене и след това с листното торене. Ниските температури намаляват усвояването на фосфора. Салатите изнасят с 1 тон продукция 1.0-1.5 кг фосфор (P2O5). Торене с фосфор 5-8 кг/дка (P2O5). При фертигация, където имаме по-големи очаквания за добив, торим с 8-12 кг/дка фосфор (P2O). Обикновенно се внася предсеитбено и след това с листно торене. При недостиг на фосфор се ограничава общият растеж и главите на салатите. Листата стават тъмно зелени. При някой сортове краищата и долната страна на листата може да придобият пурпурен отенък. Подобни симптоми може да се появят при някой сортове и при липса на азот. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP и YaraVita FRUTREL.

3.Калий.

Салатите са калиеволюбива култура. Калият при възможност трябва да се внесе поне на 2 пъти. Калият е важен за водният режим на салатите. Усвояването на калий от салатите не се влияе силно от температурите. Салатите изнасят с 1 тон продукция 4.0-7.0 кг калий (K2O). Торене с 15-22 кг/дка калий (K2O). Недостига на калий води до ограничаване на растежа, дори и при лек недостиг. Листата са по-малко накъдрени от нормалното за сорта. Краищата на листата се завиват леко надолу и формата изглежда кръгла. По краищата на старите листа се появяват хлоротични петна, които по-късно некротират. Зеленият цвят става на петна с различни нюанси с изсъхнал вид. Подобни симптоми се появяват при засоляване. Повредата розови проводящи съдове е свързана с дисбаланса между азотното и калиевото торене. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTALON бял, Yaratera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев и YaraTera KRISTALON кафяв.

4.Калций.

Калцият е много важен хранителен елементи за салатите. Калцият е важен за развитието на корените. Веднъж придвижил се по транспирационният път по ксилема си остава на място. Калцият е добре да се внесе поне на два пъти, като първото приложение трябва да бъде в началото на вегетацията. Разпределението на калцият в листата вътрешни и външни зависи от тяхната възможност да транспирират. Вътрешните листа получават калций чрез вътрешното разпределение на водата в растението, през нощта или при напояване. Съдържанието на калций в листата на салатите варира, както във вътрешните и външните листа, така и във всеки един лист. Съдържанието на калций пада от външните към вътрешните листа. Салатите изнасят с 1 тон продукция 1.0-1.5 кг калций (СаО). Торене с 5-8 кг/дка (CaO). Почвеното и листното торене на салатите с калций е изключително важно. При недостиг на калций се появяват повреди, като изсъхване на върховете на листата. Първо по листата се появяват хлоротични петна, които некротират в последствие, най-често се срещат по върховете на вътрешните листа. Цветът на листата става тъмно зелен и на петна, листата са изкривени необичайно за сортовите особености, при главестите салати главите се деформират (вътрешно покафеняване, некроза на върховете, изсънали и изгнили петна по главите). Салатите са нетрайни. Салатите имат специфика при тях доброто калциево торене подобрява усвояването и натрупването на калият в листата, което е много важно, защото салатите са калиеволюбива култура. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita STOPIT и YaraVita REXOLIN Ca 10.

5.Магнезий.

За добър зелен цвят и качество на салатите. Магнезият ускорява развитието на салатите и ни спестява време. Салатите изнасят с 1 тон продукция 0.2-0.4 кг магнезий (MgO). Симптомите на недостиг на магнезий при салатите много приличат на тези на недостиг на азот. При недостиг на магнезий се появява хлороза по старите листа, но проводящите съдове остават зелени. Листата стават жълтеникави от краищата към центъра, като централната зона остава зелена. При сериозен недостиг обезцветените петна некротират. Растежа се ограничава. Листното и почвено приложение на магнезий е решение при почви с ниско съдържание на магнезий. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Mg 6, Кизерит, Епсо топ и Епсо Микро Топ.

6.Сяра.

Сярата е важна за нормалното развитие на салатите и за изграждането на важни за метаболизма на растението аминокиселини (цистеин и метионин). Сярата е необходима за преодоляване на стреса и за неутрализиране на натравянето на растенията с кадмий. При недостиг на сяра растенията стават светло зелени до жълти и се вджуджават. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Цинк.

Салатите са чувствителни на недостиг на цинк. При недостиг на цинк салатите стават по-дребни. Подходящи торове са YaraVita FRUTREL, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL и ЮСБ 20-20.

8.Манган.

При недостиг на манган се появява хлороза по старите листа, но проводящите съдове остават зелени. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita GRAMITREL.

9.Желязо.

Желязото е важно за фотосинтезата и тъй като всъщност реколтата, която събираме от салати е листа, храненето с желязо е важно за добрият им растеж и качество. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

10.Мед.

Важна е за общият растеж. При недостиг на мед растежа се забавя или спира, по листата се появяват първо по-светло зелени, а после и некротични кафяви петна. Подходящи торове YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

11.Бор.

Борът е много важен за образуването на корените и стъблото от тук и за усвояването на другите хранителни елементи. Борът е нужен и за транспорта на калцият. При сериозен недостиг на бор новите листа спират да се развиват и растежните точки отмират. Растежа се забавя или спира и корените стават по-къси и по-дебели. Подходящ тор YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL и Епсо Микро Топ.

12.Молибден.

При недостиг на молибден растенията стават бледо зелени и върховете на листата изсъхват. Недостига на молибден се среща на кисели почви и субстрати. Подходящ тор YaraVita MOLYTRAC 250,  YaraVita BRASSITREL PRO и Интенс.

13.При биотичен и абиотичен стрес за подобряване на вкореняването и за подобряване усвояването на минералните хранителни вещества са подходящи торовете YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре