синя крива

САФЛОРА

Торене на сафлора (сафран, шафранка)

recommendation image

Сафлората е една от най-древните култури, била е позната още в Персия и Китай. В Древният Египет е ползвана за производство на бои за стенописи, оцветяване на дрехи и в кулинарията. Произходът на сафлората е Южна Азия. В света сафлората се отглежда на 90 000 000 декара. Големи производители на сафлора са Китай, Индия, Мексико и САЩ. У нас сафлората се произвежда основно в Южна България. Средният добив от семена от сафлора е 250-450 кг/дка, а от суха слама 700-850 кг/дка. Сафлората се вписва добре в сеитбооборота на пшеницата. В някой страни се включва в сеитбооборота с ориз. Прилича по външен вид на магарешки трън. Добре е сафлората да идва след себе си на едно и също поле след 5-6 годишен период. Сафлората се ползва, за по-евтин заместител на шафрана. Сафлората е едногодишна билка и подправка, смята се, че лекува нервност, сърдечно-съдови заболявания, артрит, спондилоза и стерилитет и при двата пола. Семената на сафлората се ползват за получаване на олио. Олиото от сафлора е много полезно за предпазване на хората от коронарни заболявания. Остатъчната суровина от производството на олио е много богата на протеини (24 %) и се ползва за фураж на животните. Младите леторасти и семената, може да се ползват в салати и за готвене. Семената се ползват за храна на птици. Сафлората се използва и за производство на жълти и оранжеви бои за хранителната промишленост. Цветовете на сафлората са оранжеви или червени на цвят. Сафлората предпочита добре огрени от слънцето и добре дренирани терени. Сафлората има нужда от дълбоки почви, защото развива дълъг корен. Предпочита почви с почвена реакция рН 5.8-7.0. Сафлората се засява след преминаване на последните мразове в района (април, май), когато почвената температура е достигнала трайно 4 градуса Целзий. Младите растения може да преживеят краткотрайни застудявания до минус 7 градуса Целзий. Сафлората има нужда от 120 дни без мразове. Нормата на сеитба в сухи райони е 1.7-2.8 кг/дка семена, а при влажни условия 2.8-3.9 кг/дка семена. Засява се на дълбочина около 2.5-4.0 см. Важно е след сеитбата да има достатъчно влага. Сафлората може да толерира засушаване, но не и студ. Цветовете започват да се прибират от средата на лятото, а семената в началота на есента, след като листата започнат да увяхват. Семената се разпиляват лесно, затова прибирането трябва да става много внимателно. По-голямата гъстота на сеитба води до по-високи добиви. Гъстотата при по-сухи условия е около 8-10 000 растения на декар, а при по-влажни условия 18-23 000 растения на декар. Консултирайте се с производителя на семена за особеностите на сорта. Сафлората с мощната си коренова система изтощава силно почвата, затова не бива да се отглежда без торене, освен това добива на декар пада значително. Сафлората е толерантна на засоляване почти като ечемика.

I.*Торене на сафлора.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

20-30 кг/дка

Фаза 10-20 см височина

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

10 кг/дка

или

16 кг/дка

Фаза 20 см височина

YaraVita BRASSITREL PRO

100-200 мл/дка

*Това е обща схема за торене на сафлора за конкретна съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Хранене на сафлората.

Сафлората е чувствителна на приложение на торове близо до семената.

Ако внасяме торове със сеялката, заедно със сеитбата, азота не бива да превишава, 1 кг азот (N) на декар.

1.Азот.

Азота е един от най-важните елементи за растежа на сафлората. Нормата за торене на декар еднократно 4 кг/дка азот (N) или при очакван висок добив два пъти по 4 кг/дка азот (N). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVera UREA foliar и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за доброто вкореняване на сафлората, за образуването на по-голям брой цветове и семена. Норма за торене с фосфор 2-4 кг/дка фосфор (P) внесени еднократно преди сеитбата. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila PANTHER, YaraMila COMPLEX, YaraMila SPRINTER,  YaraMila STAR, YaraMila TIGER, Yara GRAIN, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Калият повишава устойчивостта на болести, засилва интензитета на оцветяването на цвета (съдържанието на багрила) и съдържанието на олио в семената. Норма на торене с калий 2-4 кг/дка (K) внесени еднократно преди сеитбата. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila PANTHER, YaraMIla COMPLEX, Yara POWER, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTA K.

4.Сяра.

В страните напреднали в производството на сафлора сярата се е превърнала в лимитиращият фактор на добива, добре е да се възползваме от опита им. Сярата е необходима за синтеза на протеини. Растенията усвояват сярата, като сулфати (SO4 2-). Нормата на торене е 3-5 кг/дка (S). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Листното торене с комбинацията от микроелементите молибден, бор и манган увеличава добива от семена до 30 %. Подходящ комбиниран тор е YaraVita BRASSITREL PRO.

6.Цинк.

Цинка е необходим за транспорта на фосфора, синтеза на ауксини, устойчивостта на болести и неприятели на сафлората. При някой почви, особено при студена пролет е необходимо листно торене на сафлората с цинк. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

7.Желязо.

Желязото е важно за развитието на сафлората. При почвени и листни анализи, показващи недостиг на желязо е важно да торим листно с желязо. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

8.За преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, ускоряване на вкореняването и подобряване на усвояването на минералните хранителни вещества подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, ЮСБ 20-20, Интенс, Кънтент и Анимейт.

Нагоре