синя крива

СОРГО

Торене на сорго (за зърно и производство на метли)

recommendation image

Соргото е древна култура позната в Африка от преди 8000 години. Соргото се отглежда в света на около 400 000 000 дка. Страни големи производители на сорго са САЩ, Нигерия, Индия, Мексико, Аржентина, Судан, Китай, Етиопия, Австралия и  Бразилия. Соргото предпочита добре дренирани, дълбоки, богати на органично вещество и с достатъчно влага почви. Соргото има същите изисквания към почвата, като царевицата. Често срещана грешка е да се смята, че соргото е култура с по-ниски изисквания към храненето и почвата. Разликата в добива при правилно торено сорго и неторено може да достигне до 50 %. Соргото може да оцелее при много тежки условия, но дава ниски добиви, 50-100 кг/дка. Соргото може да бъде отглеждано при рН 5-8.5, но дава най-високи добиви при рН 6.0-7.5. Сеитбите трябва да бъдат планирани така, че цъфтежа да не съвпада с най-горещите месеци на лятото. Средните добиви в света при неполивни условия варират 300-500 кг/дка, максималните добиви са 1300-1500 кг/дка. Соргото се ползва за храна на хората, за фураж и за производство на етанол. Соргото е богат източник на въглехидрати, желязо, цинк и витамини В комплекс и фитохимикали. Соргото не съдържа глутен и е подходящо за хора, които имат непоносимост към него. От соргото се правят неферментирали питки тип тортиля и кисели бири. От техническото сорго се правят метли. Соргото се включва добре в сеитбообращение с пшеница и соя. Температури под 10 и над 30 градуса Целзий силно стресират соргото и спират растежа му. За по-висок добив се изисква по-голям брой растения на декар, консултирайте се с производителят на сорта, който сеете. Соргото не понася сеитба в студена почва, почвата трябва да е трайно затоплена над 12 градуса Целзий. Класът на соргото е метлица.

I.Торене на соргото.

1.*Обща схема за торене на соргото.

Фаза

Тор

Норма

Третиране на семената

или

Със сеитбата микро-гранули

YaraVita TEPROSYN NP Zn

или

YaraMila STARTER микро-гранули

300 мл/100 кг семена

или

2 кг/дка

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

20-30 кг/дка

6-8 лист

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

30 кг/дка

6-8 лист

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

*Това е обща схема за торене на соргото за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на соргото.

Балансираното торене е много важно за добрият добив от сорго. Соргото е много чувствително на приложение на торове близо до семето! Добре е програмата за торене да се направи на базата на почвени и листни анализи.

1.Азот.

Азота е елемента, който най-силно ограничава добива от сорго. Азота е много важен за растежа и формирането на добива . Соргото изнася 14-18 кг/дка азот (N). При сухи условия и липса на възможност за поливане нормите на торене са 6-8 кг/дка азот (N). При поливане или добра влага нормите на торене са 15-24 кг/дка азот (N). През първите 20 дена то своето развитие соргото усвоява малки количества азот. От 20-тият до 60 -тият ден от поникването (4-ти до 12-ти лист)си соргото усвоява около 60 % от общият азот необходим за цялата вегетация. Добре е азота да се внесе на два-три пъти. Предсеитбено 30-50 % от нормата и останалите във фазата 6-8 лист. При нужда на азот във фазата след прецъфтяване на соргото се прилага листно YaraVita SAFE N 300. Недостигът на азот води до загуба на добив на зърно, намаляване на сухото вещество и общите протеини в соргото. Липсата на азот прави соргото за фураж грубо и некачествено като храна за животните. Нуждите от азот са по-високи при голямо количество растителни остатъци и при технологии с минимални обработки. При недостиг на азот растенията стават светло зелени. Повредата започва с хлороза от върховете на листата, растяща успоредно на централният проводящ съд и по-късно преминава в некроза. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar, YaraTera KRISTALON син, YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTALON специален.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за развитието на корена, здравината на растението, количеството, качеството и едновременното узряване на зърното и тежината на зърното. Нормата на торене с фосфор е 3-7 кг/дка (P2O5). Фосфорът се внася еднократно преди сеитбата. При студени почви при поникването и вкореняването приложете листно фосфор с YaraVita ZEATREL. При недостиг на фосфор растенията стават тъмно зелени, по листата се появява тъмно жълта хлороза, която преминава в пурпурна. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila COMPLEX, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraMila STARTER - микро-гранули, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Калият е важен за сухото вещество в зърното, устойчивостта на полягане на стъблото, издръжливостта на засушаване, преовлажняване и болести. Нормата на торене с калий е 4-14 кг/дка (K2O). При недостиг на калий растенията стават тъмнозелени с хлороза по краищата на листата, която преминава в некроза. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен и YaraTera KRISTA MKP.

4.Калций.

Най-често недостиг на калций се появява на кисели и промити почви. Кацият е важен за изграждането на клетъчната структура. Калцият участва в балансирането на органичните киселини в растението и активира някой ензими в соргото. Калцият прави растението здраво, устойчиво на стрес, болести и неприятели. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL и YaraVita REXOLIN Ca 10.

5.Сяра.

Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е необходима за синтеза на някой аминокиселини (цистеин и метионин) и протеините. При недостиг на сяра растенията стават бледо жълти, листата имат равномерна хлороза. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Магнезий.

Магнезият е подвижен в растението. Растенията се нуждаят от магнезий, за да уловят слънчевата енергия и да я използват за своя растеж и възпроизводство чрез фотосинтезата. Магнезият играе ролята на преносител на фосфора в растението, по пътя му от корените към листата. Липсата на магнезий води до по-слабо развитие на корените на соргото. При недостиг на магнезий симптомите се появавот първо по най-старите листа. При недостиг на магнезий растенията стават жълто-зелени с тъмножълта междужилкова хлороза, преминаваща в ръждиво-кафява некроза. Подходящи торове са Кизерит, YaraVita REXOLIN Mg 6, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

7.Цинк.

Соргото е чувствително на недостиг на цинк. Много често симптомите остават скрити, но ни лишават от значителна част от добива. Внасянето на големи количества фосфорни торове, особено близо до семето засилват на проблема с недостига на цинк. Много е важно заедно с фосфорното торене да внесем и цинкови торове. Соргото изнася 40-60 г/дка цинк (Zn). Недостиг се появява най-често на почви с високо рН, студени и преовлажнени почви, високи нива на фосфора в почвата и при интензивни сортове с висок добивен потенциал. Симптомите на недостиг на цинк се появяват още в ранните етапи от развитието на соргото. Стъблото и листата на соргото не достигат нормалните си размери, а по-късно по листата се появяват първо по-светло зелени, после жълти ивици, които са успоредни на централният проводящ съд, краищата на листата и проводящите съдове остават зелени. По най-долните листа се появяват и некротични петна и междувъзлията се скъсяват. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

8.Манган.

Мангана е важен за фотосинтезата. Мангана не е подвижен в растението, затова симптомите на недостиг се появяват първо по най-младите тъкани, междужилкова жълта хлороза, понякога се появяват и много малки кафяви некротични петънца. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

9.Мед.

Медта е най-неподвижният микроелемент. Медта е нужна за формирането на хлорофила и за катализирането на много реакции в растението. При недостиг на мед растенията може да загубят тургор. Подходящи торове са YaraVita GRAMITREL, YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

10.Желязо.

Соргото е чувствително на недостиг на желязо. При недостиг на желязо се появяват видими симптоми по растението, най-сериозни са пораженията по младите растения. В полето с недостиг на желязо се появяват жълти петна с неправилна форма. Тъй като желязото не се придвижва в растението, първо симптомите се появяват по новият растеж, листата стават жълти със зелени проводящи съдове. При много сериозен недостиг на желязо целите растения стават много светло жълти на цвят. Често причини са високо рН на почвата, високо съдържание на свободни калциеви карбонати, влошава се в студена и преовлажнена почва. След навременно приложение на желязо съдържащи торове растенията се възстановяват. Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E13.

11.Бор.

В почвеният разтвор борът се намира, като анион (BO3 3 -), това е и формата, в която повечето растения го усвояват. Борът е важен за стабилността на клетъчната мембрана. Борът подобрява залагането на семена при соргото в условия на стрес. Недостиг на бор се наблюдава при подтисната функция на корените на соргото, например преовлажняване, засушаване, уплътняване на почвата и нападение от болести и неприятели. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Молибден.

Растенията усвояват молибдена, като анион (MoO4 2-). Най-често недостигът на молибден се среща на кисели почви. При недостиг на молибден цялото растение избледнява и издребнява. Може да се появи и чашевидно завиване на краищата на листата. Корекция се прави с третиране на семената и с листно приложение на молибден съдържащи торове. (В нашият сайт в раздел Препоръки, можете да откриете точна инструкция за третиране на семена с Молибденит.) Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

13.За преодоляване на стресови състояния подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре