синя крива

СПАНАК

Торене на спанак

recommendation image

Спанака произлиза от Персия. Известно е, че е отглеждан още в древността. Спанака е едногодишно растение. Спанака може да преживее зимните температури на умереният климат. Спанака е полезна храна за хората съдържа много витамини С, В, Е, К и А, полезни минерали калций, желязо, магнезий, манган, цинк, фосфор, калий и други. Спанака е много чувствителен на замърсяване с кадмий! Площите в света със спанак са около 8 400 000 дка. Страни големи производители на спанак са Китай, САЩ, Япония, Турция и Индонезия. Средният добив от спанак в света е 2.5 т/дка. Максималният добив е 4 т/дка. Оптималната почвена реакция за спанака е рН 6.5-8.0. Спанака предпочита богати алувиални почви. Спанака предпочита хладният климат. Минималната температура за поникване на семената е 2 градуса Целзий, а максималната температура за поникването им е 30 градуса Целзий, оптималната температура за поникването е от 7-24 градуса Целзий. Младите спаначени растения могат да издържат температури до минус 9 градуса Целзий. Оптималната температура за развитие на спанака е 15-20 градуса Целзий, а минималната температура е 10 градуса Целзий, а максималната температура е 32 градуса Целзий. Спанака не понася засушаване, при нужда трябва да му се осигури поливане. Растенията достигат пазарен размер за 40-70 дена от поникването, в зависимост от температурата, влагата, плодородието, сортовите особености и други фактори. При стрес от недостатъчно хранене, развитието на спанака се забавя и той преминава към генеративно развитие, започва да изцъфтява. Спанака е умерено толерантен на засоляване.

I.Торене на спанак.

1.*Примерна схема за торене на спанак.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

10-15 кг/дка

След появяването на 3-4 листа

YaraLiva NITRABOR

10-15 кг/дка

Височина 10-15 см

YaraBela SULFAN

10-15 кг/дка

Височина 10-15 см

YaraVita FRUTREL

200-400 мл/дка

*Това е примерна схема за торене на спанак, за съобразена с вашите нужди и условия се обърнете към нашите специалисти.

II.Износ на хранителни вещества от спанака.

Азот (N) - 6-10 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 3-5 кг/дка

Калий (K2O) - 10-23 кг/дка

Магнезий (MgO) - 1-2 кг/дка

Калций (CaO) - 2-3 кг/дка

Максималното усвояване на хранителни вещества (60 %) е в периода 2-3 седмици преди прибиране на спанака.

III.Особености на храненето на спанака.

1.Азот.

Азота е важен за високият добив от спанак. Спанака предпочита нитратен азот. Поне половината от азота трябва да е в нитратна форма. Торете балансирано между нитратната и амониевата форма на азота. Приложете 6-8 кг/дка азот (N) със сеитбата и подхранете спанака 3 седмици след сеитбата с 4-6 кг/дка азот (N), след това приложете листно торене с азот. Добре е нормата за торене с азот да се раздели на 2-3 приложения през сезона. При недостиг на азот старите листа на спанака стават жълти. Подходящи торове - YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraBela SULFAN, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraLiva CALCINIT, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор и калий.

Спанака се нуждае от фосфор и калий, за добро развитие на кореновата система, намаляването на нападението от болести и неприятели, по-голяма устойчивост на ниски температури, за по-високо качество и съдържание на сухо вещество. При добро торене спанака е по-вкусен при готвене и по-устойчив на съхранение и транспорт. Важно е за спанака за преработка да има достатъчно сухо вещество, за да има по-добър рандеман. Заради кратката вегетация са подходящи бързодействащи торове, каквито са торовете YaraMila. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TIGER, YaraMIla CROPCARE, YaraMila SPRINTER и YaraMila STAR. Други продукти съдържащи двата елемента подходящи за приложение при спанака са YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTALON син.

3.Магнезий.

Листното приложение на магнезий прави листата интензивно тъмно зелени. При недостиг на магнезий при спанака по-старите листа стават жълти. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVita FRUTREL, YaraVita BRASSITREL PRO, Кизерит, YaraVita REXOLIN Mg 6, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

4.Сяра.

Спанака се нуждае от сяра. Сярата е необходима за синтеза на аминокиселините, протеините, пептидите, витамините и мазнините, както и за усвояването на азота. При недостиг на сяра са подходящи торовете - YaraBela SULFAN, YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Калций.

Спанака има нужда от калций. За да имаме добре развити корени, здрави листа с добро качество, качествени за готвене, растения устойчиви на болести и неприятели. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita REXOLIN Ca 10, YaraLiva CALCINIT, YaraVita FRUTREL и YaraVita STOPIT.

6.Бор.

Спанака е чувствителен на недостиг на бор, при дефицит на бор корените стават черни, плоски и жълти листа и вджуджени растения. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraVita BORTRAC PRO, YaraVita BRASSITREL PRO и Епсо Микро Топ.

7.Желязо, цинк, молибден и манган.

Други микроелементи важни за спанака - желязо, цинк, молибден и манган. При нужда ползвайте комбинираните продукти YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita FRUTREL, YaraVita TENSO Cocktail и ЮСБ 20-20.

8.Цинк.

Спанака е чувствителен на недостиг на цинк. Цинка е важен за развитието на растението и за високият добив. България се намира в зона с недостиг на цинк. Цинка е много важен за развитето на спанака, при недостиг на цинк съдържанието на хлорофил пада, цинка активира ензими необходими за синтеза на хлорофил и карбохидратите. Торенето с цинк намалява замърсяването с кадмий. При нужда ползвайте YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

9.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, по-добро вкореняване и подобряване на усвояването на минералните хранителни вещества подходящи са торовете: YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Кънтент, Анимейт, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре