синя крива

ТОРЕНЕ НА ГОЛФ ИГРИЩА

Торене на голф игрища - поддържане на тревните площи в оптимално състояние

recommendation image

Играта на голф произлиза от Шотландия. Шотландците са смятали, че този спорт поддържа добре физическата им форма и удължава живота им. По-късно голфа се разпространява в цялата Британска империя. В днешни дни спорта е популярен в цял свят. България също разполага с добре уредени и модерни голф игрища. Има няколко важни фактора за създаване на добро голф игрище: подбиране на правилните тревни смески, подходящи растителни видове за декорация, съобразени с почвените и климатичните условия, създаване на професионална система за подръжка, поливане и торене на растенията. Целта е да постигнем луксозна, красива, естетична и естествена на вид зеленина, с ярки, блестящи и привлекателни цветове в гамата на зеленото. Тази гледка отморява погледа и е подходяща за създаване на добри условия за  голф спорт. Торенето, косенето и поливането са едни от основните мероприятия за постигане на здрави, гъсти и зелени тревни площи. Неторените площи остават редки, светло зелени на цвят (понякога жълти или кафяви), имат голямо количество нежелани плевели и болести. Правилно торените тревни площи, изглеждат много по-добре, имат по-голяма енергия, за да се конкурират с плевелите и да устояват на стрес причинен от абиотични и биотични фактори (болести, неприятели, студ, горещина и др.). Добре хранените тревни площи понасят по-лесно и се възстановяват по-бързо от повреди. Торенето е най-добрата инвестиция за подобряване състоянието и добрата подръжка на тревните площи.

I.Торене на голф игрища.

1.*Обща схема за торене на голф игрища.

Фаза

Тор

Норма

Ранна пролет

YaraMila COMPLEX

40-50 кг/дка

Късна пролет

YaraVita GRAMITREL

200-300 мл/дка

Началото на лятото

YaraBela SULFAN

или

YaraLiva TROPICOTE

20-30 кг/дка

Средата на лятото

YaraVita BRASSITREL PRO

200-300 мл/дка

Началото на есента

UNiIKA KALI

20 кг/дка

Началото на есента

(при подходящи климатични условия)

YaraVita TENSO cocktail

50-150 г/дка

*Това е обща схема за торене на голф игрища за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти. Най-добре е препоръките да бъдат направени на базата на почвени и листни анализи. За повече информация се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на растенията в голф игрищата - основни принципи.

Тревният килим има нужда от поне 12 хранителни елемента, за да се развива добре и да радва любителите на спорта голф. Недостига дори на един хранителен елемент ще доведе до повреди по растенията и лош вид на голф игрището. Торовете YaraMila са идеални за хранене на голф игрища. Торовете за почвено приложение YaraMila са произведени по уникална технология, гарантираща максималното усвояване на всички хранителни елементи. Ползването на торовете YaraMila намалява загубите на азот в сравнение с другите NPK и традиционните торове. YaraMila осигурява уникална комбинация от три форми на фосфора - полифосфати, ортофосфати и p-extend. Фосфора е лесно усвоим за растенията и осигурява храненето на растенията през цялата вегетация. Полифосфатите подобряват усвояването на важни за растенията микроелементи. Калият също е в лесноусвоима форма. Уникалната гранула YaraMila дава възможност за торене директно върху почвата, без заораване и без загуби. Торовете YaraMila подобряват усвояването от растенията на наличните микроелементи в почвата. YaraMila е балансиран източник на азот, съдържа нитратна и амониева форма. Нитратната форма ни дава бърз източник на азот, а амониевата по-удължено хранене на растенията. В резултат на високото качество на използваните суровини и на уникалната технология на производство, гранулите на YaraMila се разтварят веднага дори и от атмосферната влага и постоянно набавят необходимите хранителни вещества на растенията. Можем да прилагаме YaraMila според нуждите на растенията, в различни моменти от отглеждането на културата, като основно торене и като подхранване през вегетацията. YaraLiva TROPICOTE осигурява на растенията лесно и бързо усвоим азот и калций. Този продукт ни дава възможност да планираме храненето на голф игрищата. Калцият прави клетъчните стени по-здрави, растенията по-устойчиви на болести и е ключов елемент за развитието на корените. YaraVera AMIDAS е идеален за началните фази от развитието на тревният килим. Осигурява усвоим и защитен азот с удължено действие. Азота е балансиран със сяра в усвоима сулфатна форма. Приложението на YaraVera AMIDAS води до силен и стабилен растеж. Торовете YaraVita са разработени специално за листно приложение и третиране на семена. В тях са вложени всички съвременни научни достижения в областта на торенето, листната физиология и хранене. Торовете YaraVita доставят на растенията определен микроелемент или правилната комбинация от микроелементи, точно, когато и където са необходими на растенията. Приложението на YaraVita подобрява общото развитие на земеделските култури. Технологията на хранене с YaraVita ни дава висок добив и качество.

1.Азот

Азотното торене е най-важно за повечето треви и растения в голф игрището. Азота подобрява общият растеж и гъстотата на тревната площ. Азота прави тревата по-мощна, с по-интензивен и тъмно зелен цвят. Стимулирайки растежа, азота ускорява възстановяването от повреди, независимо дали са предизвикани от механични или климатични фактори. Азота участва в синтеза на хлорофила, нуклеиновите киселини, ензимите, витамините, аминокиселините и протеините. Азота стимулира растежа на листата. Доброто азотно торене води до образуването на интензивно тъмно зелени листа. Нормата на азотното торене за една вегетация е 5-35 кг/дка азот (N). Нормата на азота трябва да се раздели на няколко приложения. Най-добре е азота да се подава веднъж месечно. Азотното торене трябва винаги да се балансира с калиево торене. Съотношението варира от приложение на равни количества азот и калий, до приложение на 30 % повече азот през сезона. Недостига на азот води до издребняване на растенията и хлороза по по-старите листа. Растенията пожълтяват. Амониевият сулфат е неподходящ за торене на голф тревни площи, защото вкислява почвата. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVera UREA foliar, YaraVita THIOTRAC 300, YaraTera KRISTALON blue, YaraTera KRISTALON azur, YaraTera KRISTAFLEX Azur, YaraLiva TROPICOTE и YaraTera KRISTA K PLUS.

2.Фосфор.

Тревните площи имат нужда от по-малки количества фосфорно торене. Фосфорът подпомага сгъстяването и уплътняването на тревният килим, стимулира развитието на корените и заздравява чима. Фосфора е ключов елемент на АТФ, важен е за транспорта и съхранението на енергия в растението. Фосфорът стимулира братенето, узряването и стабилизирането на чима. Нормата на торене за една вегетация е 1-10 кг/дка (P2O5). Фосфора може да се приложи еднократно в началото на вегетацията или нормата да се раздели на няколко приложения. Приложението на усвоим фосфор, подпомага растенията да преминат през периодите с ниски температури в добро състояние и добър външен вид. Естетиката е важна за голф игрищата. Недостига на фосфор води до потъмняване на по-старите листа, те стават синьо-зелени, а на по-късен етап стават пурпурно-червени. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, YaraMila STAR, Yara SPEED 18/8/8+Ca+S, YaraMila STARTER (микро-гранули), YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTAFLEX yellow и YaraTera KRISTALON yellow.

3.Калий.

Тревните площи имат нужда от големи количества калий, за да се развиват добре. Калият е нужен за сгъстяване на тревният килим (за развитието на нови леторасти). Калият стимулира растежа на кореновата система и стабилизирането на чима. Калият засилва устойчивостта на растенията на студ, горещина, болести и неприятели. Калият прави тревните площи по-здрави и по-устойчиви на засушаване и повреди. Калият участва в развитието на меристемната тъкан и прави външните клетъчни стени по-дебели. Така растенията стават по-устойчиви на абиотичен и биотичен стрес. Калият намалява появата на засъхнали и повредени листа. Естетиката е важна за голф игрищата. Калият е необходим за транспорта и съхранението на въглехидратите. Калият е важен за тургора на растенията, регулира загубата на вода при транспирацията. Нормата на торене с калий за една вегетация е 4-20 кг/дка (K2O). Калият може да бъде приложен еднократно или нормата да се раздели на няколко приложения. Калиевото торене балансира азотното и магнезиевото торене. Калият и магнезият са в антагонистични отношения. Недостига на калий води до междужилкова хлороза по по-старите листа. Растенията пожълтяват. Върховете на листата изсъхват. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA K PLUS, YaraTera KRISTALON white, YaraTera KRISTALON red, YaraTera KRISTALON orange и YaraTera KRISTAFLEX grey.

4.Магнезий.

Съобразеното магнезиево торене се отразява добре на външният вид на тревните площи. Магнезият влияе върху растежа на тревният килим. Листното приложение на магнезий съдържащи торове, води до подобряване на зеленият цвят на тревните смески. Магнезият е важен за синтезирането и функционирането на хлорофила. Магнезият участва в усвояването на фосфатите и дишането на клетките. Недостига на магнезий води до хлороза, това понижава качеството на тревните площи и ги прави чувствителни на болести. Магнезиевото торене трябва да се балансира с калиевото торене. Двата елемента са в конкурентни взаимоотношения. Нормата на торене с магнезий за един сезон е 1-4 кг/дка (Mg). Недостига на магнезий води до изсветляване на най-долните листа. Появява се междужилкова хлороза. По старите листа се появяват червени петна и жълти ивици. Подходящи торове са Еста Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6 и YaraVita GRAMITREL.

5.Сяра.

Сярата е важен хранителен елемент за тревните площи. Сярата трябва да бъде част от програмата за торене на растенията в голф игрищата. Сярата е важна за растежа на листата и за поддържането на здрава листна маса. Сярата подобрява усвояването на азота, образуването на аминокиселини и протеини. При добро азотно-сярно торене, тревата изглежда по-интензивно зелена. Нормата на торене със сяра за една вегетация е 5-15 кг/дка. Добре е нормата на приложение на сярата да се раздели на няколко приложения. Недостига на сяра води до поява на хлороза по тревните площи. Пожълтяването влошава качеството на тревният килим. Недостига на сяра води до появята на по-бледо зелени листа, които по-късно стават жълто-зелени. Краищата на новите листа се деформират. Амониевият сулфат е неподходящ за торене на тревни площи, защото съдържа твърде много сяра и вкислява почвата. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Еста Кизерит, YaraVita THIOTRAC 300, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

6.Калций.

Тревните площи имат нужда от калциево торене. Калциевото торене прави тревните площи са по-устойчиви на повреди и стрес. Калцият е третият по значимост елемент след азота и калият. Калцият е необходим за деленето на клетките и за доброто здраве на младите тъкани. Калцият е важен за здравината на клетъчните стени на тревите. Калцият е необходим за добрият растеж на корените и листата. Калцият е елемента, който допринася най-много, за поддържане на почвата на голф игрищата в добро състояние. Калцият подобрява усвояването на други хранителни вещества от растенията. Недостига на калций води до слаб растеж на листата и корените, растенията са по-чувствителни на стрес и се възстановяват по-бавно. Недостига на калций води до деформиране на младите листа. Краищата на младите листа стават червено-кафяви или розово-червени. Върховете на младите листа изсъхват. Ограничава се развитието на корените и растенията. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT и YaraVita REXOLIN Ca 10.

7.Желязо.

При алкални почви тревните площи, може да страдат от желязна хлороза. Желязото засилва зеленият цвят на тревните смески и стимулира растежа на леторастите. Желязото прави външният вид на голф игрищата по-привлекателен. Желязото е важно за синтеза на хлорофила. Недостига на желязо причинява хлороза по младите листа на растенията. Растенията пожълтяват, могат да станат и бели на цвят. Това влошава качеството на тревният килим. При алкално рН на почвата е необходимо да се прилагат листно торове съдържащи желязо. Подходящи торове са YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN ABC, YaraVita TENSO iron 58, YaraVita REXOLIN D12 и YaraVita REXOLIN E 13.

8.Манган.

Мангана е важен за устойчивостта на растенията на болести и неприятели. Мангана е необходим за протичането на фотосинтезата, транспорта на хранителни вещества в растението и ензимни процеси в растението. При алкално рН на почвата е необходимо да се прилагат листно манган съдържащи торове. Недостига на манган води до междужилкова хлороза на младите тъкани. По старите листа се появяват некротични петна. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita GRAMITREL.

9.Цинк.

Цинка е важен хранителен елемент за житните треви. Цинка е необходим за сгъстяването на тревният килим (за растежа на нови леторасти) и за поддържането на здрава листна маса. Цинка е важен за фотосинтезата, синтеза на растежни хормони и аминокиселини. Цинка участва в превръщането на амониевият азот в аминен азот. Цинка прави растенията по-устойчиви на болести и неприятели. Недостига на цинк води до деформиране на върховете на листата и появяване на хлоротични петна. По-късно листата изсъхват. Подходящи торове YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL и ЮСБ 20-20.

10.Бор.

Борът е важен за сгъстяването на тревният килим (за развитието на нови леторасти). Борът е необходим за поддържането на здрави растения с красива зелена листна маса. Борът има значителна роля за растежа на младите тъкани и за транспорта на захари в растението. Борът участва в метаболизма на хормона ауксин, в усвояването на калцият, фосфатите и изграждането на протеините. Борът стимулира растежа на корените. Недостигът на бор води до удебеляване, деформиране и чупливост на листата. Растенията придобиват розетен вид. Появяват се междужилкови жълти хлоротични ивици. Повредите се появяват първо по младият прираст. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и Епсо Микро Топ.

11.Мед.

Медта е важна за протичането на фотосинтезата и за функционирането на ензими в растението. Недостига на мед води до хлороза по младите тъкани. Върховете на листата първо стават синкави, по-късно пожълтяват и изсъхват. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita GRAMITREL, Колосал и ЮСБ 20-20.

12.Молибден.

Молибдена е важен за усвояването на азота.Недостига на молибден води до издребняване на растенията. Листата първо стават светло зелени, а по-късно жълти. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250, YaraVita BRASSITREL PRO и Интенс.

13.За преодоляване на биотичен и абиотичен стрес, за подобряване на вкореняването и за подобряване на минералното хранене с подходящ тор: YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, ЮСБ 20-20 и Кънтент.

Нагоре