синя крива

ТРИТИКАЛЕ

Торене на тритикале

recommendation image

Тритикалето е хибрид между пшеница и ръж, селекциониран 19 век в Северна Европа. Комбинирана е устойчивостта на неблагоприятни условия и болести на ръжта с хлебопекарните качества на пшеницата. В света се отглежда тритикале на около 40 милиона декара площ. Големи производители на тритикале са Полша, Германия, Румъния, САЩ, Канада, Китай, Южна Африка, Австралия и Бразилия. Тритикалето се ползва за храна на хората и животните (бройлери, прасета и други). За фураж се ползва, зърното, зелената маса и сламата. От тритикале се правят здравословни храни за хората. Тритикалето е с близко съдържание на протеини до това на пшеницата. Общото съдържание на скорбяла е същото или по-високо от това на пшеницата. Тритикалето съдържа повече фибри от пшеницата. Тритикалето е добър източник на фосфор, магнезий и манган. Тритикалето е подходящо за профилактика на много заболявания при хората (на храносмилателната система, сърдечно-съдовата система, метаболизма, диабет, астма, кожни и костни заболявания). Зърното на тритикалето е по-лесно смилаемо от това на ръжта, ползва се за производство на диетични тестени изделия. От тритикалето се произвежда биоетанол, бира и алкохол. Тритикалето може да се отглежда съвместно с бобови култури за фураж. Тритикалето има добре развита коренова система и е по-устойчиво на силно кисели, много алкални, преовлажнени, засушени и студени почви. В сравнение с пшеницата тритикалето е по-толерантно на някой видове нематоди. Тритикалето има подобни изисквания към торенето, като тези на пшеницата. Тритикалето се вписва добре в сеитбообращението и може да повиши добива на другите култури включени в  него. Средният добив от зърно на тритикале в света е 400-700 кг/дка, а максималният добив е 1300 кг. Тритикалето може да се отглежда, като пролетна и есенна култура. Средният добив при отглеждане на тритикале за зелена маса за фураж, като междинна култура, е 1200-1700 кг/дка сух силаж. Силажът от тритикале дава същите резултати, като силажът от люцерна и овес в млечното животновъдство. Работи се интензивно върху създаване на по-добри сортове тритикале, по-добивни, с по-високо съдържание на протеини, по-устойчиви на полягане, болести и неприятели. Разработват се програми за напояване и растителна защита. Търси се най-добрата гъстота и срокове на сеитба за постигане на оптимални резултати. Тритикалето е устойчиво на неблагоприятни условия, но предпочита добре дренирани, богати на органично вещество почви с рН 5.8-6.2.

I.Торене на тритикале

1.*Обща схема за торене на тритикале.

Фаза

Тор

Норма

Третиране на семената

или

Със сеитбата

YaraVita TEPROSYN NP Zn

или

YaraMila STARTER - Микро-гранули

300 мл/100 кг семена

или

2 кг/дка

Предсеитбено

YaraMila TRIPLE

или

Yara POWER

20-25 кг/дка

или

20-25 кг/дка

Братене до вретенене

(като есенник - февруари/март)

YaraVera AMIDAS

или

YaraBela SULFAN

10-12 кг/дка

или

18-20 кг/дка

Братене до вретенене

YaraVita GRAMITREL

100-200 мл/дка

Изкласяване

YaraVita SAFE N 300

500 мл/дка

*Това е обща схема за торене на тритикале за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

II.Хранене на тритикале

1.Азот.

Често правилното торене с азот е определящият фактор, дали добивът от тритикале ще бъде нисък или висок. Азота стимулира братенето, увеличава броят на класовете и зърната в тях, повишава средното тегло на един клас. Нормата на торене с азот е 8-12 кг/дка (N). При комбинирано отглеждане с бобови култури нормата на торене с азот е 5-8 кг/дка (N). Добре е да се внесе на 2-3 пъти. Първо торене предсеитбено, второ по време на вретенене и трето във фаза формиране на класа. При недостиг на азот се образуват по-малко братя, най-старите листа изсветляват, по-късно пожълтяват от върховете и при сериозен недостиг изсъхват, стъблата може да станат с розов отенък, добива и съдържанието на протеини пада. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraLiva CALCINIT, YaraTera KRISTALON син и YaraVera UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за доброто вкореняване на растенията, за броят на цветовете и за ранозрелостта. Нормата на торене с фосфор е 6-16 кг/дка (P2O5). Внася се еднократно предсеитбено. Симптомите на недостиг на фосфор са пурпурно, по-късно кафяво оцветяване по върховете на най-старите листа. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, Yara UNIVERSAL, YaraMila STAR, Yara GRAIN NP, YaraMila STARTER, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP, YaraVita FRUTREL  и YaraVita ZEATREL.

3.Калий.

Калият е необходим за водният баланс в растението, за устойчивостта му на стрес, болести и неприятели. Калият влияе силно върху качеството на зърното и ранозрелостта. Нормата на торене с калий е 4-12 кг/дка (K2O). Внася се еднократно предсеитбено. При недостиг на калий междувъзлията се скъсяват, стъблото става по-тънко. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, Yara POWER, Yara UNIVERSAL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K и YaraTera KRISTA MKP.

4.Сяра.

Сярата е важна за добрите хлебопекарни качества на зърното. Сярата е необходима за азотният метаболизъм, активността на много ензими, синтеза на протеини и мазнини. Нормата на торене със сяра е 2-4 кг/дка (S). Недостигът на сяра намалява добива също толкова драматично, колкото недостига на азот. Торенето със сяра е задължително на силно алкални площи. При недостиг на сяра растенията са по-дребни, с вретеновидни стъбла, най-младите листа изсветляват, първо стават светло зелени и после жълти на цвят. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

5.Каций.

Калцият е нужен за изграждането и функционирането на растителната клетка, за растежа на корена, за устойчивостта на стрес, болести и неприятели на тритикалето. Нормата на торене с калций е 2-5 кг/дка (Ca). Торенето с калций е задължително на много кисели почви. Симптомите на недостиг на калицй се появяват първо по най-младите листа, върховете им стават бледи и се завиват навътре, по-късно некротират и се разкъсват. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraLiva CALCINIT и YaraVita REXOLIN Ca 10.

6.Магнезий.

Магнезият е важен за фотосинтезата. Симптом на недостиг на магнезий е жълта междужилкова хлороза, започваща от върховете на по-старите листа. Подходящи торове са Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL и YaraVita ZEATREL.

7.Цинк.

Торенето с цинк подобрява хлебопекарните качество на зърното на тритикалето, увеличава съдържанието му на протени, което е важно за хранителната му стойност, като храна за хората и фураж. Нормата на торене с цинк е 25-30 г/дка. Подходящи фази за листно торене с цинк са братене-вретенене. При недостиг на цинк растенията са бледо зелени, по-дребни, по листата се появяват бледо жълти до бели петна, които некротират и стават сиво-кафяви. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

8.Мед.

Медта е важна за активността на много ензими и за хлорофила. Недостига на мед води до по-нисък добив и забавяне на узряването. Растенията остават по-дребни, листата са хлоротични и със завити върхове, по-късно върховете некротират. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Манган.

Мангана участва в дейността на много ензими и на хлорофила. При недостиг на манган по най-младите листа се появява междужилкова хлороза, която може да стане от светло зелена до белзникава на цвят. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13 и YaraVita MANTRAC PRO.

10.При стресови състояния и за стимулиране на растенията.

Растенията понякога изпадат в стресови състояния в резултат на неблагоприятни биотични и абиотични фактори, за да подпомогнем тритикалето да ги преодолее са разработени специални продукти: YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре