синя крива

ТЮТЮН

Торене на тютюн

recommendation image

Тютюн се произвежда в света на около 41 милиона декара. Произхода на тютюна е от континента Южна Америка. Той е древна култура на поне 8000 години. Най-големите производители на тютюн са Китай, Индия и Бразилия. От тютюна се произвеждат пури, цигари, биологични инсектициди и други продукти. Тютюн се отглежда и като декоративно растение. Тютюна съдържа никотин. Оптималното рН за отглеждане на тютюн е 5.7 - 6.0. Тютюн може да се отглежда на почви с рН 5.0-8.5. Тютюна предпочита слънчеви терени, добре дренирани почви, богати на органично вещество. Тютюна може да се отглежда продължително на едно и също място, но сеитбооборота намалява натиска от болести и неприятели. Сеитбооборот с пшеница, ечемик и царевица е подходящ за тютюна. Тютюна е чувствителен на нематоди. Правилното торене е много важно за добрият добив и качество на тютюна. Тютюна не понася хлор съдържащи торове. Тютюна се разсажда през пролетта, когато почвата се затопли трайно до 12 градуса Целзий, обикновенно месец май. Тютюна има нужда от 90-120 дни от разсаждане до последната беритба на листата. Оптималните температури за отглеждане на тютюна са 20-30 градуса Целзий. Основните типове тютюна са Виржиния, Бърлей и Ориенталски. Вирджиния се суши с топлина в помещения, постепенно придобива златисто жълт до ярък оранжев цвят, процесът отнема около седмица, има лек, ярък аромат и вкус. Основни производители на тютюн Вирджиния са Аржентина, Бразилия, Китай, Индия, Танзания и САЩ. Бърлей след изсушаване придобива от светло до тъмно кафяв цвят, суши се на въздух в помещения, процеса продължава до два месеца, през този период тютюна губи повечето си естествени захари и придобива силен аромат на пури. Основни производители на Бърлей са Аржентина, Бразилия, Италия, Малави и САЩ. Ориенталският тютюн има силен аромат и малки листа, суши се на въздух в навеси. Най-големи производители са България, Гърция, Македония и Турция. Средните добиви от тютюневи листа в света (изсушени листа) са за Бърлей - 220-250 кг/дка, за Вирджиния - 200-220 кг/дка и за Ориенталски - 150 - 170 кг/дка. Максималните добиви получени от едролистните сортове тютюн са 320-360 кг/дка вече изсушени листа. За високи добиви едролистните тютюни от типа Бърлей и Вирджиния (при сухо време) имат нужда от поливане, най-добро е капковото напояване. Гъстотата на растенията също има съществено значение за добива. Консултирайте се с производителите на семената, които ползвате за оптималната гъстота за съответният сорт при вашите условия. Тютюна изисква добра програма за растителна защита за постигане на качествени листа без повреди.

I.Торене на тютюн на полето.

1.*Обща схема за торене на тютюн Вирджиния.

Фаза

Тор

Норма

Преди разсаждането

YaraMila COMPLEX

30 кг/дка

С разсаждането

YaraTera KRISTALON специален

0.5 г/л вода

Две седмици след разсаждане

YaraVita UNIVERSAL BIO

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraVita FRUTREL

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraLiva NITRABOR

или

YaraBela SULFAN

20 кг/дка

или

14 кг/дка

Предцъфтежно

YaraVita FRUTREL

или

YaraTera KRISTALON кафяв

300 мл/дка

или

300-500 г/дка

*Това е обща схeма за торене на тютюн, за конкретна съобразена с вашите нужди и условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на тютюн Бърлей.

Фаза

Тор

Норма

Преди разсаждане

YaraMila COMPLEX

 40 кг/дка

С разсаждането

YaraTera KRISTALON специален

0.5 г/л вода

Две седмици след разсаждането

YaraVita UNIVERSAL BIO

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraVita FRUTREL

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraLiva NITRABOR

или

YaraBela SULFAN

30 кг/дка

или

24 кг/дка

Предцъфтежно

YaraVita FRUTREL

или

YaraTera KRISTALON кафяв

300 мл/дка

или

300-500 г/дка

*Това е обща схема за торене на тютюн, за конкретна съобразена с вашите нужди и условия се свържете с нашите специалисти.

3.*Обща схема за торене на тютюн Ориенталски.

Фаза

Тор

Норма

Преди разсаждане

YaraMila COMPLEX

20 кг/дка

С разсаждането

YaraTera KRISTALON специален

0.5 г/л вода

Две седмици след разсаждането

YaraVita UNIVERSAL Bio

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraVita FRUTREL

300 мл/дка

Издължаване на стъблото

YaraLiva NITRABOR

или

YaraBela SULFAN

16 кг/дка

или

11 кг/дка

Предцъфтежно

YaraVita FRUTREL

или

YaraTera KRISTALON кафяв

300 мл/дка

или

300-500 г/дка

*Това е обща схема за торене на тютюн, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Най-добре е схемата за торене да се направи на базата на почвени и листни анализи.

II.Общи схеми за торене на разсад от тютюн.

1.*Обща схема за торене на разсад отглеждан на почва.

Фаза

Тор

Норма

Предсеитбено

YaraMila COMPLEX

4 кг/100 квадратни метра

Предсеитбено

YaraLiva NITRABOR

3 кг/100 квадратни метра

3-4 лист

YaraVita FRUTREL

20-30 мл/100 квадратни метра

*Това е обща схема за торене на разсад, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Обща схема за торене на разсад отглеждан на водна леха.

Фаза

Тор

Норма

1 седмица

YaraTera KRISTALON жълт

0.5 г/л вода

2 седмица

YaraTera KRISTALON син

0.5 г/л вода

3 седмица

YaraTera KRISTALON бял

0.5 г/л вода

4 седмица

YaraTera KRISTALON бял

0.5 г/л вода

*Това е обща схема за торене на разсад, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

3.*Обща схема за торене на разсад отглеждан в таблички на субстрат.

Фаза

Тор

Норма

1 седмица при поява на същински лист

YaraTera KRISTALON жълт

0.5-0.6 г/л вода

2 седмица

YaraTera KRISTALON син

0.5-0.6 г/л вода

3 седмица

YaraTera KRISTALON бял

0.5-0.6 г/л вода

4 седмица

YaraTera KRISTALON бял

0.5-0.6 г/л вода

3-4 седмица листно

YaraVita FRUTREL

20-30 мл/100 квадратни метра

*Това е обща схема за торене на разсад, за повече подробности и схема съобразена с вашите условия се обърнете към нашите специалисти.

III.Хранене на тютюна.

Всички видове тютюни усвояват основното количество от нужният им азот, фосфор, калий, калций и магнезий през първите 80 дни след разсаждането им, като пикът е в периода 40-60 ден. Основното количество торове трябва да бъдат внесени през първите 50 дена от развитието на културата. Фосфорът, калцият и магнезият се усвояват по-равномерно през цялата вегетация на тютюна, затова е необходимо да бъдат подавани на растението и след 60-тия ден, например с подходящи листни торове, като YaraVita FRUTREL.

1.Азот.

Азота влияе силно върху добива и качеството на тютюна. Азота има важно значение за съдържанието на хлорофил и никотин в листата. Азота участва в синтеза на протеини и нуклеинови киселини (РНК и ДНК). При недостиг на азот добивите падат. Изсушените листа стават бледи и с лоша текстура. Излишният азот води до увеличаване на чувствителността на болести и неприятели, увеличават се нежеланите разклонения и некачествени листа, забавя се узряването на листата и изсушените листа стават твърде тъмни и с лоша структура. Симптомите на недостиг на азот са по-бледо зелени листа, растенията се развиват по-бавно, остават по-ниски, листата са по-дребни и цъфтежа настъпва по-рано. При продължителен недостиг на азот най-старите листа стават жълти, некротират и изсъхват. Балансът в азотното торене е много важен фактор за постигане на качество. При предозиране на азота растенията складират твърде много въглехидрати. Добре е нормата на торене с азот да се определи на базата на почвен анализ, характеристиките на почвата, влагата, топлината и сортовите особености. Тютюна усвоява 10-14 кг/дка азот (N). Обичайната норма за торене с азот е 4-5 кг/дка азот (N). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, UNIKA KALI, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar, YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът се усвоява в по-малки количества от калият, но също е много важен за общото развитие на тютюна. Фосфорът е важен за образуването на здрави и силни корени, за синтезирането на протеини и въглехидрати. Фосфорът е носител на енергия в растението. При недостиг на фосфор се забавя общият растеж, появяват се деформации, по най-старите листа се появяват кафяви некротични петна, понякога листата стават по-тесни от нормалното. Усвоява 2-3 кг/дка фосфор (P2O5). Обичайната норма за торене с фосфор е 4-8 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila SPRINTER, YaraMila TIGER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraMila STARTER -микро-гранули, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA MAP, YaraTera KRISTA MKP и YaraTera KRISTALON жълт.

3.Калий.

Тютюна е калиеволюбива култура. Калият влияе силно върху качеството на тютюна. Калият е важен за осмотичният баланс в растението и йонният баланс в клетката (отварянето на устицата, действието на ензими). Усвоява 16-28 кг/дка калий (K2O). Обичайната норма за торене с калий е 12-17 кг/дка (K2O). Симптомите на недостиг на калий започват от най-старите листа. При недостиг на калий първо пожълтяват върховете, а после и краищата на листата. Ако не се натори с калий повредите преминават към по-младите листа. При сериозен недостиг листата покафеняват и тъканта изсъхва. Тютюна не понася хлор съдържащи торове. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila CROPCARE, YaraMila TIGER, YaraMila SPRINTER, UNIKA KALI, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON червен и  YaraTera KRISTALON кафяв.

4.Магнезий.

Магнезият е важен за фотосинтезата и растежа на корените. Магнезият е градивна единица на хлорофила и е важен за много ензими. Усвоява 2-2.5 кг/дка магнезий (MgO). Повредите от недостиг на магнезий се появяват първо по по-старите листа. Недостигът на магнезий води до междужилкова хлороза, която започва от краищата на листата с изсветляване, ако не се натори с магнезий, листата може да станат напълно бели на цвят, но проводящите съдове запазват зеленият си цвят. При сериозен недостиг по-старите листа изсъхват. Често, когато се пропуска магнезиевото торене на тютюна се стига до пожълтяване на листата, заради разпадане на хлорофила, влошаване на качеството и добива. Отлично решение е комплексният тор YaraMila COMPLEX. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL, Епсо Топ и Епсо Микро Топ

5.Сяра.

Сярата е важна за синтеза на аминокиселини и протеини. Усвоява 1.5-2.0 кг/дка сяра (S). При недостиг на сяра младите листа стават бледо зелени, а после жълти на цвят, проводящите съдове също променят цвета си. Листата и стъблото може да станат по-тънки и по-къси. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

6.Калций.

При някой почви внасянето на калций съдържащи торове при тютюна е задължително. Калцият е важен за развитието и растежа на тютюна. При недостиг на калций младите листа се набръчкват и свиват, растенията стават по-чувствителни на стрес, неприятели и болести. Върховете на растението стават светло зелени, мътни на цвят, завиват се надолу и може да некротират. Калцият е важен за делението и растежа на клетките, както и за функционирането на клетъчната мембрана. Нормата на торене с калций е 2-4 кг/дка (Ca). Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva CALCINIT, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraVita BRASSITREL PRO.

7.Цинк.

Недостига на цинк забавя и подтиска растежа на тютюна. Цинка участва в синтеза на растителни хормони и активирането на ензими. Недостига се появява по средните листа с междужилкова хлороза, по-късно тъканите некротират, некротизиралите тъкани стават светло или тъмно кафяви с неправилни пръстеновидни шарки. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita REXOLIN Zn 15, YaraVita ZEATREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL и ЮСБ 20-20.

8.Мед.

Медта е важна за формирането на хлорофила и за синтеза на протеини. Недостига се появява по средните листа, започва с хлороза и преминава в некроза, некротизиралите тъкани стават почти бели. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita REXOLIN Cu 15, YaraVita GRAMITREL, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Манган.

Мангана е важен за асимилацията на азота, фотосинтезата и някой ензими. При недостиг на манган се появява хлороза по младите листа, проводящите съдове остават зелени на цвят, появяват се многобройни и дребни некротични петънца, листата на тютюна придобиват ръждив вид. Подходящи торове са YaraVita BRASSITREL PRO, YaraVita GRAMITREL, YaraVita MANTRAC PRO и YaraVita REXOLIN Mn 13.

10.Бор.

Борът е важен за растежа и усвояването на калцият. При недостиг на бор се нарушава развитието на младите листа, листата се деформират, някой може да се пречупят, страничните пъпки спират да растат и може да некротират. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

11.Желязо.

Желязото е важно за синтеза на хлорофил и за дишането на растенията. При недостиг на желязо се появява хлороза по най-младите листа, по-големите проводящи съдове остават зелени на цвят. Подходящ тор е YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN E13 и YaraVita REXOLIN D12.

12.Молибден.

При недостиг на молибден листната петура на средният етаж листа се накъдря, появяват се малки некротични петънца, при сериозен недостиг изсъхват цели участъци от листата. Некротизиралите тъкани стават почти бели. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

13.За подобряване на вкореняването, на минералното хранене и за преодоляване на стрес YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

Нагоре