синя крива

ФАСУЛ

Торене на фасул (отглеждан за сух фасул и за зелен фасул)

recommendation image

Фасулът е една от най-полезните храни за хората, отглежда се повече от 7000 години. Фасул се произвежда в света на около 250 милиона декара. Големи производители на фасул са Бирма, Индия, Бразилия, Китай,  Мексико, Танзания, САЩ, Кения, Уганда и Руанда. Фасула съдържа всички незаменими аминокиселини, минерални соли (калций, фосфор, магнезий и молибден). Белтъчините във фасула са близки като хранителна стойност до тези в животинските продукти - месо и риба. Сламата от фасул е добър фураж. Фасулът е отличен предшественик на всички земеделски култури. Добри предшественици за фасула са зърнените култури. Средният добив от сух фасул е 200 кг/дка, а максималният добив е 400 кг/дка. Средният добив от зелен фасул е 500 кг/дка, а максималният е 2000 кг/дка. Фасула е много чувствителен на засоляване. Фасула предпочита слънчеви терени, дълбоки почви с рН 6.0-6.5, но може да се отглежда при рН 5.5-7.0. При по-високо и по-ниско рН трябва да се разработи специална програма за торене на фасула съобразена с условията. За производство на зелен фасул са нужни 60-90 дни, а за сух фасул - 90-120 дни. Фасулът се сее през пролетта, когато почвите се затоплят трайно до 15 градуса Целзий. Оптималните температури за развитието на фасула са 15-28 градуса Целзий. Фасула може да се прибира ръчно и механизирано. Фасула може да се отглежда освен като пролетна и като втора култура. Фасула не понася отрицателни температури. В сухи райони фасула се полива.

I.Азот фиксация.

Фасула може да си набави част от необходимият му азот с азотфиксация. При фасула броят на азотфиксиращите грудки на едно растение е под 100 броя. Образуването на азотфиксиращи грудки става 2-3 седмици след поникването на фасула, но само ако има необходимите хранителни вещества и подходящи климатични условия. Първо азотфиксиращите грудки са дребни, не извършват азотфиксация и са сиви или бели на цвят във вътрешността си. По-късно те нарастват и стават розови или червени на цвят, тогава започва и азот фиксацията, червеният им цвят се дължи на легемоглобина, подобен на хемоглобина при хората. Формата им е на грахчета, като може да достигнат до размер на едро грахче. Азотфиксацията приключва с началото на цъфтежа, тогава постепенно азотфиксиращите грудки стават зелени и започват да опадват от корените на фасула. Азотфиксацията не е безплатна екстра за растенията, те трябва да доставят захари получени от фотосинтезата на азотфиксиращите бактерии.

II.Износ на хранителни вещества със 100 кг продукция от зърно на фасул.

Азот (N) - 8.8 кг/дка

Фосфор (P2O5) - 3.5 кг/дка

Калий (K2O) - 8.0 кг/дка

Сяра (SO3) - 0.14 кг/дка

Калций (CaO) - 13.0 кг/дка

Магнезий (MgO) - 0.7 кг/дка

Мед (Cu) - 1.0 г/дка

Цинк (Zn) - 2.8 г/дка

Манган (Mn) - 3.0 г/дка

III.Особености на храненето на фасула.

1.Азот.

Фасула се нуждае от стартиращо азотно торене. Недостигът на азот при фасула води до вджуджени растения с тънки стъбла и листа, листата са бледо зелени, по-старите листа стават жълти и отмират по-рано. Подходящи торове са  YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, Yaratera KRISTALON син и  YaraVita UREA foliar.

2.Фосфор.

Фосфорът стимулира развитието на мощна коренова система, прави фасула устойчив на болести и неприятели, по-устойчив на засушаване и преовлажняване,  подобрява цъфтежа. Недостига на фосфор лимитира азот фиксиращата дейност на грудковите бактерии. При недостиг на фосфор растенията остават дребни, листата са тънки и тъмно зелени без блясък, по-старите листа стават кафяви и падат по-рано. Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraMila STAR, Yara GRAIN, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita ZEATREL, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Калият подобрява устойчивостта на болести на фасула, увеличава добива, толерантността на ниски температури и засушаване, играе важна роля в азот фиксацията. При недостиг на калий междувъзлията се скъсяват, появява се междужилкова хлороза, краищата на листата стават тъмно кафяви и се завиват надолу. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTALON кафяв, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera КRISTALON оранжев, YaraTera KRISTA K и YaraTera KRISTA MKP.

4.Магнезий.

Фасулът е чувствителен на недостиг на магнезий. При недостиг на магнезий първо листата стават бледи, после се проявява междужилкова хлороза, но краищата на листата остават зелени. По-старите листа стават на хлоротични петна, в последствие целите стават жълти с кафяви некротични петна. Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mg 6, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

5.Калций.

При недостиг на калций растенията остават дребни и недоразвити, стъблата са тънки, листата стават бледо зелени, после се появяват хлоротични петна изпъстрени с кафяви петънца, цветовете и шушулките повяхват по върховете. По-късно листата опадват преждевременно. Новият растеж и младите тъкани се деформират и отмират. Подходящи торове са YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraLiva CALCINIT.

6. Секундерни и микроелементи.

Най-важните секундерни и микроелементи за фасула са магнезий, сяра, цинк, манган, молибден и бор.

7.Манган.

При недостиг на манган по листата се появява силно изразена хлороза и некроза. По бобовете се появява некроза в центъра, където се намират котиледоните. Подходящи торове са YaraVita MANTRAC PRO, YaraVita REXOLIN Mn 13, YaraVita GRAMITREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

8.Бор.

При недостиг на бор стъблата надебеляват и стават груби, растежните точки отмират, листата имат лека междужилкова хлороза. Подходящи торове са YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

9.Молибден.

Недостигът на молибден прави невъзможна азот фиксацията и развитието на кореновите грудки, което води до недостиг на азот. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

10.Цинк.

Недостигът на цинк води до бледо зелени, по-късно жълти листа, хлорозата е силно изразена между жилките и до краищата на листата. Растенията се деформират забавят или спират развитието си и накрая може да изсъхнат. Забавя се или спира образуването на бобовете и узряването им се забавя. Подходящи торове са YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

11.За преодоляване на стрес от абиотични и биотични фактори, за подобряване на вкореняването и усвояването на минерални хранителни вещества подходящ тор е YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Кънтент, Интенс и ЮСБ 20-20.

IV.Торене на фасула.

1.*Примерна препоръка за торене на фасул (за сух фасул).

Ако искате да имате оптимален резултат от торовете, направете почвен и листен анализ, нашите специалисти ще ви направят точни и професионални препоръки.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

Yara POWER

или

YaraMila COMPLEX

20-30 кг/дка

Третиране на семената

YaraVita TEPROSYN NP Zn

0.8 л/100 кг семе

Листно торене 14-20 дни след поникване

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Листно торене преди цъфтеж или при

залагане на шушулките

YaraVita SAFE N 300

400-1000 мл/дка

При липса на азот фиксация преди цъфтеж

или при залагане на шушулките

YaraBela SULFAN

15-20 кг/дка

*Това е примерна схема за торене на фасул за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

2.*Примерна препоръка за торене на фасул (за зелено)

Ако искате да имате оптимален резултат от торовете, направете почвен и листен анализ, нашите специалисти ще ви направят точни и професионални препоръки.

Фаза

Тор

Доза

Предсеитбено

Yara POWER

или

YaraMila COMPLEX

30-40 кг/дка

Третиране на семената

YaraVita TEPROSYN NP Zn

0.8 л/100 кг семе

Листно торене 14-20 дни след поникване

YaraVita BRASSITREL PRO

100-300 мл/дка

Листно торене преди цъфтеж или при залагане на

шушулките

YaraVita SAFE N 300

400-1000 мл/дка

При липса на азот фиксация преди цъфтеж или

при залагане на шушулките

YaraBela SULFAN

15-20 кг/дка

*Това е примерна схема за торене на фасул за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Нагоре